Dvojčata

Dnes v 12:48 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Dvojčata


Pohádka vypráví o dvou princeznách, podobných si jako vejce vejci, a přece tolik jiných.
Princezny, dvojčata, jsou si podobná k nerozeznání. Až na to, že ta "krásná" nedbá o své vzdĕlání a ta "chytrá" zase o svůj vzhled. Teprve snaha obou sester získat za manžela jediného prince je dovede k poznání, v čem chybovaly. Vĕdí pak už navždy, jak málo znamená krása bez moudrosti a moudrost pohrdající krásou.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní Eva Sadková.
 

Vodník a Karolínka

Dnes v 12:02 | dvě TeReziA |  Filmové pohádky

Vodník a Karolínka

Pohádka vypráví o lásce vodníka Jonáše a mlynářovi dcery Karolínky.
Mladý, nezkušený vodník Jonáš se vydá do svĕta mezi lidi a zamiluje se tam do mlynářovi dcery Karolínky. Ale Karolínka nemá tušení, že její milý je vodník.
Mládek Libor si také myslí na hezkou a hodnou Karolínku. Nerad by ztratil ve mlýnĕ své postavení a s nelibostí sleduje, jak mu Jonáš "leze do zelí". Přemýšlí, která "kalná voda ho sem přinesla". Pomocí intrik se mu nakonec podaří Jonáše před Karolínkou očernit. Karolínka je zklamaná, že jí Jonáš neřekl pravdu.
Rozezlení vesničané uspořádají hon na vodníka. Všichni si myslí, že Jonáš může za utopení ponocného Konvičky. Jonáše chytí a svážou. Karolínka mu chce pomoct, ale nakonec se na Jonáše rozzlobí a mladý vodník se promĕní v žábu.
Jenže Karolínka brzy pozná, jak se vĕci mají, ale už je pozdĕ. Teď má před sebou tĕžký úkol - musí obmĕkčit starého vodníka Hastrbucha Aloise, Jonášova otce, a přesvĕdčit lidi z vesnice o Jonášovĕ nevinnĕ. Utopený ponocný Konvička poradí Karolínce, jak vyrobit kouzelný lektvar, který jí pomůže odhalit skutečného lháře. "Lež má krátké nohy." Ale kde má hledat ztraceného Jonáše a jak ho může vysvobodit ze zakletí?
Filmovou pohádku natočil v roce 2010 pan režisér Jaroslav Hovorka podle scénáře Miroslava Oščatka.

O čarovné Laskonce - Žalobnická p.

Dnes v 11:45 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O čarovné Laskonce

Žalobnická pohádka (4/4)


Humorná pohádka vypráví o jednom panu králi, který na každého žaluje a nemůže přestat.
Laskonka je pĕknĕ poťouchlá čarodĕjka, která ráda páchá různé zlomyslnosti královské rodinĕ. Dokonce si troufla i na samotného krále! S pomocí kocoura Mikeše a kouzelné rozinky na koláči ho začarovala. Pan král teď na každého žaluje a nemůže s tím přestat. Že se nakonec podaří krále nepĕkného kouzla zbavit, je nasnadĕ. Pomoci musí princezna a učitel hudby. A Laskonka musí pryč. Bůhvíkde se příštĕ objeví...
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Jiřina Makoszová-Pokorná podle scénáře V Špaňhela.
 


Podivuhodné počasí na Déčku: PPP

Dnes v 10:48 | dvě TeReziA... |  Příroda a Přírodní vědy

Podivuhodné počasí

PODNEBÍ POLÁRNÍHO PÁSUNa naší planetě se nacházejí místa, která jsou zcela pokrytá ledem a sněhem.

Po celý rok, v každém ročním období jsou bez stromů, bez trávy.

Zem je trvale zmrzlá - říkáme jí permafrost.

Bílo, kam oko dohlédne. A opravdu tuhý mráz!

Dokonce i oceány jsou pokryty ledem.

Vypadají jako nové světadíly. Jsou to obrovské ledovce.

V létě teploty sotva stoupnou nad bod mrazu, tedy nad 0° Celsia.

V zimě pak snadno klesnou k minus 40 stupňům.

Nejnižší známá teplota na Zemi je minus 89 stupňů Celsia.

Vědci těmto oblastem říkají oblasti s polárním podnebím.

Polární samozřejmě znamená, že jsou blízko pólům - nejsevernějšímu a nejjižnějšímu bodu naší planety.

Překvapený
Ale proč je u pólů taková zima?

Země je kulatá a paprsky slunce na ni nesvítí stejnoměrně.

Na pólech proto dopadají v hodně plochém úhlu.

Teplo se tak rozptyluje po rozsáhlém prostoru a méně jej zahřívá.
Kromě toho jsou póly mírně placaté.

Osa, kolem které se Země otáčí, se odklání od vertikály až o 23°.

V polární zimě tak může noc trvat až 6 měsíců.

V létě ovšem platí opak a slunce svítí téměř 24 hodin denně.

To je čas takzvaného půlnočního slunce.

V zimě zde můžeme vidět polární záři: světelné závoje vysoko na obloze.

Ačkoli je všude sníh, na samotných pólech sněží velice málo, sotva 5 centimetrů za rok.

Ale tento sníh obvykle nikdy neroztaje! Proto se roky a roky hromadí.
Smějící se

Tyto dvě oblasti s polárním podnebím se nazývají: Arktida na severu a Antarktida na jihu.

Arktická ledová pole jsou v tamním létě vysoká 2 metry a v zimě 5 metrů.

Slovo "Arktida" pochází z řeckého "arktos", tedy medvěd.

Právě z těchto míst totiž na nebi nejlépe vidíte souhvězdí Velké medvědice.

A Antarktida zkrátka znamená, že je naproti Arktidě.

Když už je řeč o medvědech, ti patří mezi několik savců, kteří v tomto podnebí žijí.

Medvěd lední je tak bílý, že se ve sněhu snadno maskuje. Medvěd je masožravec a živí se jinými zvířaty, která, tak jako on, dovedou přežít zdejší zimu.

Polární oblasti jsou hojně vyhledávané tuleni, velrybami i tučňáky.

Tato zvířata se živí spoustou ryb, tisíci malých krevet a larev korýšů zvaných "krill", kteří milují zdejší ledovou vodu.

Savci, kteří se takto živí, si pod kůží ukládají vrstvy tělesného tuku, který tvoří izolaci před chladem.

Funguje jako těžký kabát.

Tuleni a lední medvědi jsou přesně to, co lidé v Arktidě rádi jedí.

Je to národ Inuitů, ale někdy se jim říká také Eskymáci.

V jejich jazyce slovo Inuita znamená "lidská bytost". Aby přežili, museli se přizpůsobit zdejším extrémním podmínkám.

Úplně zde chybí stromy, proto tradiční příbytky Inuitů - iglú - nejsou ze dřeva, ale z kusů ledu.

Protože nemají dřevo, používají kosti a kůže zvířat ke stavbě lodí, kterým se říká kajaky. Jsou lehké a snadno se dají převážet psím spřežením.

Spřežení tažené huskym: ten nejlepší způsob, jak cestovat po ledových pláních.

Někdy se od obřích ker odlamují veliké kusy a začnou odplouvat na jih.

Pro lodě jsou tyto kusy ledu velice nebezpečné - říkáme jim ledovce.

S tím, jak se planeta otepluje a pokračuje globální oteplování, začíná led na pólech odtávat.

Jeho tání by mohlo zvednout hladiny oceánů o několik centimetrů. A to by stačilo k zaplavení řady přímořských zemí.

Ty, ty, ty, Moneti!

Dnes v 10:23 | dvěTeReziA |  Filmové pohádky

Ty, ty, ty, Moneti!

Humorná pohádka vypráví o jednom prolhaném šlechtici.
Baron Moneti je nenapravitelnĕ "vlezlý" šlechtic, který před nĕjakou dobou navštívil království krále Karla a zatím se nemá k odchodu. Král s královnou mají dceru na vdávání a jedenáctiletého syna. Princezna Bety je pohledná a celkem rozumná dívka, ale trochu ufňukaná a hypochodrická. Malý princ Štĕpán si proto se svou sestrou moc nerozumí. Ještĕ, že přijel princ Aurelián. Aureliánovi se Bety líbí a rozhodne se, že ji napraví. Její bratr Štĕpán mu v tom pomáhá. Princeznĕ a baronovi se v královské zahradĕ zjevi duch nevinnĕ utracené šelmy a žádá si obĕti. Obrací se na princeznu a vyžaduje od ní polepšení. Princezna se skutečnĕ polepší a princ Aurelián i její bratr Štĕpán této nebezpečné hry zanechají. Jenže princezna náhle zmizí a duch si žádá za vrácení princezny výkupné.
Nakonec přece jenom všechno dobře dopadne, Aurelián a Betty jsou zamilovaní, princ Štĕpán se se svou polepšenou sestrou usmíří a baron Moneti konečnĕ odjíždí. Pohádka je veselá a zábavná, můžeme jenom doporučit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Jany Pacnerové.

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Dnes v 9:03 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení z bible na tento den

Iz 55,10-11


Toto praví Hospodin: "Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mnĕ bez účinku, ale vše, co jsem chtĕl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

Mt 6,7-15


Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvĕť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."

Oldřich

Dnes v 8:33 | dvě TeReziA... |  Jména a osobnosti

Oldřich

má své kořeny ve starohornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je "bohatý vládce, mající četné dědičné statky". V Německu existuje forma Ulrich.

Kníže Oldřich

byl nejmladší syn přemyslovského knížete Boleslava II. Dostal od něho úděl na Žatecku, jenomže vládnoucí nejstarší bratr Boleslav III. chtěl mít veškerou moc ve státě jenom pro sebe. Rozhodl se tedy, že se ostatních sourozenců zbaví.

Oldřich, jeho bratr Jaromír i jejich matka se raději zachránili útěkem k bavorskému dvoru, Jaromír byl však ještě před tím krutě vykastrován. Mezitím byl vyhnán i Boleslav a na trůn nastoupil vzdálený příbuzný z Polska Vladivoj. Ten si však více než vlády hleděl medoviny a do roka se upil. Po několika rošádách se stal panovníkem v zemi Jaromír a Oldřich se mohl vrátit na své Žatecko. Mezitím si prožil, ač již ženatý, milostný románek s též vdanou Boženou, jež mu povila syna Břetislava.

Oldřich nyní drží v ruce všechny trumfy. Má syna, Boleslav III. je mimo hru a na trůnu sedí jeho vykastrovaný, tudíž bezdětný bratr Jaromír. Provádí tedy státní převrat a bratra sesazuje. České předáky si naklonil, když roku 1019 dobyl zpět na čas ztracenou Moravu. Dal ji do správy nemanželskému synu Břetislavovi, čímž jeho nemanželský původ v očích všech domácích pánů legalizoval. Jeho hlavním cílem bylo zabezpečit vládu pro svou rodinu. Chtěl-li však překonat krizi, ve které země byla, musel si najít mocného spojence - tím byl sousední císař. Dlouho mu vše vycházelo, věrně kopíroval německou zahraniční politiku, až ve třicátých letech se osmělil a začal samostatné výboje v Uhrách.

To se ale nelíbilo císaři Konrádovi a tak na něj císař posílá svého syna Jindřicha s armádou. Konrádovo trestné tažení z roku 1033 je úspěšné, Oldřich prohrává a na soudě ve Vrbně přichází jak o zemi, tak i o vlastní svobodu. Ve vězení setrvává až do příštího jara. S příchodem Vesny mu císař uděluje milost a povoluje mu návrat do vlasti. Do Čech se tak vrací běs - Oldřich, potupený a šílený hněvem, začíná trestat. Již beztak dost tělesně zdecimovaného bratra Jaromíra nechává ještě oslepit, padá několik hlav a, což je zvláště podivné, vyhání ze země i svého syna Břetislava.

Zbytek svého života prožívá u plného poháru a nikdy nekončícího hodokvasu, umírá počátkem listopadu roku 1034. Jeho skutky jsou dnes posuzovány velice přísně. Jisté však je, že pouze tak brutální člověk mohl překonat velikou krizi, kterou český přemyslovský stát na přelomu tisíciletí prožíval.

Pinocchio

Včera v 22:19 | dvě TeReziA... |  Animované pohádky

Pinocchio


Pohádka podle spisovatele Carla Collodiho o oživlém dřevĕném panáčkovi, tentokrát v kombinaci reálných postav a animace.
Hlavním hrdinou je malá dřevĕná loutka, která si ze srdce přeje stát se opravdovým chlapcem. Není to ale zdaleka tak jednoduché, jak si myslí. Připomíná mu to na každém kroku i cvrček, jeho nerozlučný společník. A kdykoli Pinocchio zalže, začne mu růst nos - vždy o kousek víc a víc.
Nĕmecko, 2013

O stříbrném kamínku

Včera v 21:32 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O stříbrném kamínku


Pohádka z cyklu Bylo, nebylo, podle Boženy Nĕmcové vypráví o bohatém kupci, který si všechno mohl dopřát, ale šťastný nebyl...
Lakotný kupec mĕl všeho dostatek, ale přesto šťastný nebyl. Jednoho dne se u jeho domu zastavila stařenka, která mu předpovĕdĕla, že se mu narodí syn. Nesmí se ale do svých sedmi let dotknout zemĕ, jinak navždy zmizí. Kupci se ale nepodaří syna Janka od kletby uchránit, a tak jednoho dne dítĕ ze svĕtnice zmizí...
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1976 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Jiřího Tichého.

Princ Modřej a víla Lupinka

Včera v 20:24 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Princ Modřej a víla LupinkaStará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou, a proto nechá povolat zlou čarodĕjnici, která se přestrojená za kramářku vypraví do lesa a začne na prince i vílu působit svými kouzly.
Stará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou. Princ Modřej ale všechny adeptky odmítá a vypraví se se svým přítelem hledat nevĕstu sám. V lese se setká s půvabnou vílou a rázem se do sebe zamilují. Královna je ze svého zámku pozoruje kouzelným dalekohledem a vůbec se jí to nelíbí. Královna totiž víly a jejich čáry upřímnĕ nenávidí. Proti kouzlu krásné víly je ale bezmocná, a tak jí nezbude nic jiného než povolat z vĕzení čarodĕjnici, kterou tam přede dvĕma lety uvrhla. Čarodĕjnice přestrojená za kramářku se vypraví do lesa a začne na prince i vílu působit svými kouzly. Zdá se, že zamilovaný pár začíná být proti zlému kouzlu bezmocný. Víly proto spojí své síly a pustí se s čarodĕjnicí do boje?
Prinz Himmelblau und Fee Lupine, Nĕmecko 2016

Hodný dinosaurus

Včera v 20:06 | dvě TeReziA... |  Disney

Hodný dinosaurus

Animovaný film "Hodný dinosaurus" si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy zmĕnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli?
Malý dinosaurus Arlo na rozdíl od svých sourozenců Bucka a Libby, kteří jsou stateční a neohrožení, má neustále strach. Bojí se takřka všeho a za všech okolností. Aby otec malému strašpytlovi pomohl, dá mu jednoho dne úkol. Má pohlídat rodinnou sýpku, do které rodina dinosaurů před zimou shromažďuje zásoby kukuřice. Otec zjistil, že se do sýpky dostává nezvaný host a jejich zimní zásoby ujídá. Arlo je rozhodnut zlodĕje chytit, když se však zlodĕjíček, malý človíček, chytí do sítĕ, tak ho Arlo pustí na svobodu. Rozzlobený otec donutí Arla, aby se společnĕ s ním vydal zlodĕje vystopovat. Cestou je však přepadne velká bouře, při níž dojde k záplavĕ, ve které Arlův otec zahyne. Malý dinosaurus si jeho smrt vyčítá, a tak když jednoho dne opĕt v rodinné sýpce objeví malého zlodĕje, ve vzteku se za ním rozbĕhne. Přitom spadne do řeky a ta ho odnese. Arlo se probere z bezvĕdomí na neznámém místĕ. Na cestĕ k domovu, drsnou, ale překrásnou divočinou, se naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů.
DISNEY, The Good Dinosaur, USA, 2015

Rozum a cit

Včera v 19:52 | dvě TeReziA... |  Zahraniční filmy

Rozum a cit


Romantický film podle románu Jane Austenové vypráví příbĕh z Anglie na počátku 19. století: krajina podobná parku, domácká sídla a v nich šťastní a laskaví lidé. Ale všechno není tak idylické, jak to vypadá.
Hlavními hrdinkami jsou sestry Marianne a Elinor Dashwoodovy, které mají ještĕ mladší sestru Margaret a staršího nevlastního bratra Johna. Když jejich otec zemře, musí se jeho žena i s dcerami odstĕhovat z rodinného sídla, které připadlo prvorozenému synovi z prvního manželství. S omezenými prostředky se usadí v malém venkovském domku. Elinor a Marianna se od sebe liší tak, jak se vůbec dcery jedné matky mohou lišit. Rozumové, společenské a disciplinované Elinor schází vášnivá citovost, mladší Marianna má naopak dost upřímných citů, ale nedokáže se ubránit prudkým výlevům vášní. O Elinor se uchází plachý nápadník a Mariannĕ se zpočátku bez úspĕchu dvoří plukovník Brandon. Obĕ však musí dozrát, obĕ musí pro svůj další život najít rovnováhu mezi rozumem a citem.
Sense and Sensibility, USA/VB, 1995

Sekretariat: Příbĕh šampiona

Včera v 18:19 | dvě TeReziA... |  Zahraniční filmy

Sekretariat: Příbĕh šampiona


Velkolepá cesta neuvĕřitelného konĕ, jménem Secretariat, v dojemném příbĕhu jeho neobvyklé majitelky, ženy v domácnosti, která vsadila všechno na to, že se její kůň stane šampiónem.
Penny Cheneryová je žena v domácnosti a matka čtyř dĕtí. Dozvídá se o smrti své matky a vrací se do svého rodného domu. Její otec je tĕžce nemocný. I když o dostizích skoro nic neví, rozhodne se po nĕm převzít dostihové stáje ve Virginii a vsadit všechno na to, že kůň jménem Secretariat se stane šampionem. S pomocí zkušeného trenéra Luciena Laurina si dokáže v ryze mužském byznysu získat respekt, řídit obchody a vychovat dostihového šampiona - držitele americké Trojkoruny a nejslavnĕjšího konĕ dostihové historie.
DISNEY, USA, 2010

Princezna husopaska

Včera v 17:57 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Princezna husopaska

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o podlé komorné, laskavé princeznĕ a o tom, že není snadné oklamat srdce, která si jsou souzena.
Krásná princezna Elizabeth umĕla poručit vĕtru. Umírající otec ji zaslíbil princi Leopoldovi, synovi svého souseda, krále Gustava. Když tedy nastane čas, začne se princezna chystat na cestu. Matka se však před odjezdem tĕžce roznemůže, proto ji svĕří komorné Magdalenĕ a na cestu jí dá nejen mluvícího konĕ Faladu, ale také kapesníček se třemi kapkami své královské krve, který ji má chránit před nebezpečím. Kapky krve se sice ukáží jako mocná ochrana, jenže i když dívku zachrání před lapky, nedokáží ji uchránit před zradou. Lstivá komorná Magdalena, která už jako malá toužila být princeznou a cítí se ukřivdĕná, protože jí jako kdysi královský kočár rozbil jedinou hadrovou panenku, využije příležitosti, zbaví princeznu magické ochrany, a pak ji donutí, aby si s ní vymĕnila šaty a slíbila, že to nikomu neřekne. Ke královskému dvoru tak přijede jako princezna a budoucí nevĕsta, zatímco skutečnou princeznu pošle pást husy a při nejbližší příležitosti se zbaví Falady, jediného svĕdka zámĕny. Vĕří, že už ji nic nemůže ohrozit, zejména když je král Gustav ráznou nevĕstou svého syna nadšen a nepochybuje, že z ní bude důstojná nová královna. Srdce, která jsou si souzena, se však nedají tak snadno oklamat a pravda se nedá snadno utajit. Leopold se totiž zamiluje do hezké husopasky, a když se mu malý pasáček svĕří, jak ho dívka trápí, protože posílá vítr, aby mu shazoval klobouk, začne tušit, že nĕco není v pořádku. Rozhodne se zjistit pravdu, zdá se však, že Magdalena je ve střehu a dokáže překazit každý jeho zámĕr.
Die Gänsemagd, Nĕmecko 2009

Nedělní čtení - Gn, žalm, Petr, Mk

Včera v 17:33 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení

Gn 9,8-15


Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvĕří zemĕ, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy zemĕ. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tĕlo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi." Bůh dodal: "Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tĕlo. Voda už nevzroste k potopĕ, aby zahubila každé tĕlo."

ŽALM 25


Ukaž mi své cesty, Hospodine, - a pouč mĕ o svých stezkách. - Veď mĕ ve své pravdĕ a uč mĕ, - neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, - na své milosrdenství, které trvá vĕčnĕ. - Pamatuj na mĕ ve svém milosrdenství - pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, - proto ukazuje hříšníkům cestu. - Pokorné vede k správnému jednání, - pokorné učí své cestĕ.

1 Petr 3,18-22


Milovaní! Kristus vytrpĕl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle tĕla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvĕznĕným. Oni kdysi nechtĕli poslechnout, když Bůh v Noemovĕ dobĕ shovívavĕ vyčkával, zatímco se stavĕla archa. Jen nĕkolik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z tĕla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svĕdomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andĕlé, mocnosti i síly.

Mk 1,12-15


Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andĕlé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvĕznĕn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a vĕřte evangeliu!"

Patrik

Včera v 17:09 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Patrik

jméno latinského původu a znamená "urozený (muž)" - patricius.

Svatý Patrik

žil v 5.století v Irsku, kde šířil křesťanství. Je patronem Irska, je to nejuctívanější irský světec. Symbolem sv.Patrika je zelený jetelový trojlístek, na němž vysvětloval trojjedinost Boha.
Patron: kadeřníků, kovářů, bednářů,

Valentin z naší e-knížky

Včera v 17:08 | dvě TeReziA |  Naše E-knížky

Čas lásky, čas zamilovaných

Naší vesnicí zase bude chodit medvěd. A když chodí medvěd, prosím tatínka, aby nikomu neotvíral. Spolu s medvědem chodí také divně nastrojení hluční lidé. Zpívají břinkavé písničky a tancují po ulicích. Lidé tropí spoustu bláznivě veselých věcí. Tatínek říká, že masopust, je masopust. A tak si myslím, jestli ten medvěd nekrade lidem maso, a proto za ním potom ti lidé chodí a hlasitě volají, aby to maso zase pustil. Nevím… zatím se medvěda bojím. Taky začnou karnevaly pro děti i dospěláky. A to už je jiná písnička. My děti se převlékáme za různé pohádkové postavičky. Markétka a já, i další holky z naší třídy, chodíme rády převlečené za princezny. Maminky nám říkají, jestli to není nuda, když je v sále tolik princezen? Hraje tady muzika a tančí se. Ve městě o karnevalu vystupujeme v krojích a zpíváme lidové písně v kulturním domě. Potom probíhá dětský karneval v maskách. A to je už podobné jako u nás v Ptačicích. Hraje hudba, my princezny tančíme mezi kovboji, spidermany, zvířátky a kašpárky. Nakonec některá z masek dostane cenu. V dávných dobách tento den dokonce vládl na trůnu místo krále největší chuďas a král nosil šaty žebráka, ale jak odbila dvanáctá hodina, vše se vrátilo zpět a král byl opět králem a žebrák žebrákem, to vím z jedné chytré knížky.
Většinou v době masopustu nebo blízko něj slavíme Valentina. Zamilovaní lidé si na jeho svátek dávají květiny a posílají si různá milá přáníčka. Lidé mívají radost, když dostanou krásnou květinu nebo pěkné přáníčko. Valentin to dobře věděl. Rád rozdával mladým lidem květiny ze své zahrádky. Proto je i po mnoha staletích považován za ochránce zamilovaných.
Víte, že brzy na jaře se také vzájemně hledají samečkové a samičky našich ptáčků? A když se zamilují, prožívají krátké líbánky. Potom stavějí hnízda. V nich vychovají svá mláďátka. Jakpak asi vypadá taková ptačí rodinka? Sameček zpěváček láká ptačí slečny svým bohulibým zpěvem. Ptačí slečny si svého ptačího nápadníka pečlivě vybírají. Proto sledují, zda má jejich ptačí nápadník opravdu bohaté území. Chtějí mít jistotu, že při hnízdění budou mít dost potravy. A tak mají starší a zkušenější samečkové výhodu. Ti málo zkušení často zůstanou jako kůl v plotě. Mnohé druhy ptáčků žijí ve stálých párech. Jsou to ty druhy, které na zimu neodlétají. Jiné druhy zase tvoří skupinu. Ve skupině má jeden nebo více samečků jednu nebo více samiček. Někteří ptáčci žijí v pevných párech. Jiní se občas rozejdou nebo zůstanou sami. To se ale zjistí jenom tak, že jsou ptáčci označeni barevnými kroužky a dlouho je pozorujeme. Jak vypadá ptačí domov? Hnízdo staví často oba ptáčci - sameček i samička. Větší podíl práce připadá ale na samičku. Někteří samečci, jako třeba střízlík, postaví i několik hnízd. Z těch si potom samička vybere. Zpravidla to jsou hnízda na zkoušku. Někdy si střízlík staví jenom tak pro radost. Tvary hnízd jsou velmi různé. Hnízda jsou často dokonale ukryta. Někdy je chrání dutina stromu nebo zeď. Materiál na stavbu hnízda je také různý. Ptáčci, kteří hnízdí ve volném prostoru, mají často hnízda jako misku z rostlin, větviček nebo dokonce i z filtru od cigaret. Pěvci si rádi stavějí zvláštní velmi složitá hnízda.

Valentýn

Včera v 17:02 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Valentýn (Valentin)

jméno latinského původu a znamená "zdravý, silný".

Svatý Valentin

žil pravděpodobné ve 3.století. Byl to pravděpodovně katolický kněz a biskup, který zemřel mučednickou smrtí.
Je patronem mládeže, cestujících, včelařů a přimlouvá se za dobrý sňatek.

Valentin Kochan z Prachové

se narodil ve druhé polovině 16.století ve Strakonicích. Byl mistrem svobodných umění. Za vlády zimního krále Fridricha Falckého působil jako písař a purkmistr Nového Města Pražského. V roce 1621 byl popraven na Staroměstském náměstí spolu s dalšími "českými pány". Chtěl vzít na popraviště svého malého synka, aby si pamatoval otcovu smrt, avšak kněz mu v tom zabránil. Kat jeho hlavu pověsil na Staroměstské mostecké věži.

Popeleční středa

Včera v 17:01 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Popeleční středa

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce.

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, přesné vysvětlení najdete na stránce.

  • Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, začíná svatý týden
  • Modré pondělí je nenáboženský tradiční název
  • Žluté úterý je nenáboženský tradiční název
  • Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka (nenáboženská tradice) Popeleční středy
  • Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše
  • Velký pátek je den umučení Ježíše
  • Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš z mrtvých
  • Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení, končí svatý týden
  • Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice)
  • Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho

Inkoustové srdce

4. února 2018 v 10:39 | dvě TeReziA... |  Zahraniční filmy

Inkoustové srdce

Fantasy film na motivy románu pro dĕti od nĕmecké spisovatelky Cornelie Funkeové vypráví příbĕh o lidech, kteří když čtou nahlas, dokáží dostat postavy z knih do našeho svĕta.
Už od začátku svĕta okouzlovali vypravĕči své posluchače. Vyskytují se však i jedinci, kteří když čtou nahlas, dokáží postavy přivést k životu. Vĕtšina tĕchto Kouzelných jazyků, své schopnosti radĕji drží v tajnosti. Mortimer Folchart si svůj dar uvĕdomil až v okamžiku, kdy z knihy nazvané Inkoustové srdce přivolal do našeho svĕta nelítostného vraha a banditu Kozoroha, jeho poskoka Basta a nakonec Pražprsta, kejklíře s magickými schopnostmi. Bohužel ve stejném okamžiku zmizela Mortimerova milovaná manželka Resa v knize. Od té doby Mortimer po celém svĕtĕ hledá další výtisk Inkoustového srdce, aby mohl svou ženu vrátit zpĕt. O dvanáct let pozdĕji společnĕ s dcerou Meggie na knihu narazí v jednom evropském antikvariátĕ. Současnĕ se však objeví Pražprst, který se chce vrátit do knihy, ke své rodinĕ. Když mu Mortimer odmítne pomoci a uprchne před ním, udĕlá zoufalý kejklíř chybu a obrátí se na Kozoroha. Ten se bezohlednĕ zmocní Mortimera, Meggie i její tety Elinor a uvĕzní je v podzemí svého hradu. Chce, aby mu přečetl z knih pohádkové poklady a současnĕ se zbaví jeho výtisku Inkoustového srdce, aby zabránil možnosti, že ho pošle zpĕt do jeho svĕta. Zoufalý Pražprst, kterého Kozoroh podvedl, pomůže Mortimerovi a jeho rodinĕ uprchnout. Jejich jedinou nadĕjí je najít spisovatele Fenoglia, který Inkoustové srdce napsal. On jediný by ještĕ mohl mít výtisk vzácné knihy.
Inkheart, Tintenherz, USA - Velká Británie - Nĕmecko 2008, dobrodružný fantasy.

Kam dál