Úsměv

30. října 2018 v 11:31 | dvě TeReziA... |  Téma týdne
Úsměv je jako pohlazení,
každý den po probuzení,
usmívá se moje kočka
a vesele jí hrají očka.

Tak trochu potrhlá má kočka je,
když se mazlí repuje.
Je to někdy k zbláznění,
tohle její mazlení.

Její úsměv nabývá,
když se na mě podívá.
Divné řeči se mnou vede,
všichni myslí, že jen přede.

Říká, že jsme potrhlíci,
a má divný úsměv v líci,
když se na mě dívá.
- je to kočka Šklíba
 

O perlové panně

30. října 2018 v 11:30 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O perlové panně

Velká výpravná pohádka o záhadné krásce z obrazu.
"Od hradu k hradu prochází jen s písní a z dávných časů obrazy si vysní…" ¨
Dívčí hlas se nese pod klenbami hradu Kudla a neslyší jej nikdo, jen starý rytíř se smutnýma, laskavýma očima - Kornelius. Celé dny vysedává před obrazem černovlasé mladičké krásky, o níž pověst říká, že když zapláče, kutálejí se jí po tváři pravé perly. Však i do rámu obrazu tajemné Perlové panny je zasazená veliká perla. Kornelius žije jenom pro svůj sen. A tato touha jej nakonec vyžene z hradu do světa poté, co mu černý rytíř Cyprián ukradne milovaný obraz. Do Perlové panny se ale zamiluje i komediantský mládenec Vendelín. Kdo najde krásnou pannu a komu se nakonec zaslíbí?
Filmovou pohádku natočil v roce 1996 pan režisér Vladimír Drha podle scénáře Pavla Šruta.

Vojtík a duchové

30. října 2018 v 11:30 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Vojtík a duchové

Strašidla jsou vysvobozena, ale v podobĕ duchů dál straší na hradĕ Cypriána z Višnĕ. Je tu i rozpustilý synek mladého rytíře a půvabné Veroniky. Volné pokračování pohádky Cyprián a bezhlavý prapradĕdeček.
Cyprián se oženil s Veronikou a hradní strašidla jsou osvobozena. Své lidské přátele však neopouštĕjí - jsou tu s nimi nadále v podobĕ duchů. Jejich syn Vojtík si celé dny hraje s duchem Cecilkou a dokonce kvůli své kamarádce opouští svĕt lidí. Jestlipak se vrátí zpĕt? Podaří se mu uchránit opuštĕný hrad před zlodĕji?
Filmovou pohádku natočila v roce 1997 paní režisérka Vlasta Janečková scénáře Kvĕty Kuršové.
 


O princi, který měl smůlu

30. října 2018 v 11:03 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O princi, který měl smůlu

Humorná pohádka o tom, jak se zbavit protivného trpaslíka.
Princ Leopold vinou špatné výchovy královských rodičů není samostatný. Vymýšlí si tisíce výmluv, ať má udělat cokoliv. S oblibou tvrdí, že má smůlu, a že kdyby měl trpaslíka, i ten mu vyroste. Bílá paní z obrazu chce pomoci služebné Lidce, která má prince ráda. A tak mu přičaruje skutečného trpaslíka, který Leopoldovi "znepříjemňuje" život. Pomůže princova láska k tomu, aby dospěl a trpaslíka i výmluv se zbavil?
Filmovou pohádku natočil v roce 1989 pan režisér Obdržálek.

Tadeáš

30. října 2018 v 9:22 | dvě tereziA |  Jména a osobnosti

Tadeáš

jméno hebrejského původu a vykládá se jako chytrý, rozumný nebo smělý, odvážný.

Tadeáš Hájek z Hájku

žil v 16.století a byl to český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař Rudolfa II.

Juda Tadeáš

jeden ze dvanácti učedníků, apoštol a mučedník, zemřel v prvním století v Persii.
Patron: tĕch, kteří se ocitají v krizové situaci (tĕžká nouze, zoufalství)
Atributy: meč, kopí nebo halapartna, loďka, kniha nebo svitek
Lk 6,13; Sk 1,13; Mt 10,3; Mk 3,18
fragment fresky od italského malíře Bicci di Lorenzo (1373-1452)

Marcel Callo

30. října 2018 v 9:18 | dvě tereziA |  Náboženstvi

Blahoslavený Marcel Callo

žil v první polovině 20,století. Zapojil se do skupiny Křesťanské dělnické mládeže ve Francii. Za druhé světové války jel dobrovolně na nucené práce do Německa. Založil skupinu Katolická akce, v dubnu 1944 byl zatčen gestapem kvůli své víře a převezen do rakouského koncetračního tábora v Mauthausenu, kde byl utýrán k smrti.

Čtení na tento den - Efezským, Lukáš

30. října 2018 v 8:49 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení na tento den - Ez, Lk

Ef 5,21-33

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s církví, protože jsme údy jeho těla. `Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži projevuje úctu.

Lk 13,18-21

(Ježíš) řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo."

Cyprián a bezhlavý prapradědeček

29. října 2018 v 16:07 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Cyprián a bezhlavý prapradědeček

Veselá pohádka o rozpustilých strašidlech.
Mladý rytíř Cyprián z Višně už má dávno čas na ženění, ale přesto o svatbě nechce ani slyšet. Kuchařce Kunhutě však jeho budoucnost leží na srdci, a tak zve na hrad jednu nevěstu za druhou. Jenže Cypriánovi pomáhají věrná strašidla - bezhlavý rytíř, zlobivá Cecilka a Bílá paní, která ho ochotně zbavují všech vdavekchtivých dívek. Chtějí mít totiž svého rytíře jen pro sebe, a tak každou nevěstu vyděsí k smrti. Stejně tak se chovají i ke Kunhutině neteři Veronice, ale k jejich údivu se na ně tentokrát Cyprián rozhněvá…
Filmovou pohádku natočila v roce 1997 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Květy Kuršové.

O bílém jadýrku

29. října 2018 v 13:09 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O bílém jadýrku

Pohádka o hádankách bílé víly, čarovném ořechu a pravdě, která vyšla najevo.
Marek je ztracený a znovunalezený syn zámecké paní. Ta se po jeho zmizení ujala výchovy Tomáše, syna komořího. Když se Marek vrátil ke své matce, vypadalo to, že oba mladíci budou žít svorně a bez zášti. Tomáš se zamiloval do princezny Johanky, která byla němá, vyléčit ji mohlo pouze kouzelné jadýrko. A tak se pro ně Marek vydal a zodpověděl i tři otázky kouzelné víly, aby nevlastnímu bratrovi pomohl. Žárlivému Tomášovi ovšem jeho pomoc nebyla po chuti a už to vypadalo, že za dobrý skutek bude Marek potrestán. Nakonec ale přece jen všechno dobře dopadlo, jak už to bývá alespoň v pohádkách.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Mileny Medové.

Silvie, Sylva

29. října 2018 v 9:58 | dvě tereziA |  Jména a osobnosti

Silvie, Sylva

jméno latinského původu a znamená lesní žena.

Svatá Silvie

žila v 6.století a byla to matka svatého Řehoře Velikého.

Rea Silvia

matka Romula a Rema, královská dcera.
Jednou prý přišla k posvátnému prameni a byla svedena bohem války Martem.

Narcis

29. října 2018 v 9:51 | dvě tereziA |  Náboženstvi

Biskup Narcis

žil ve druhém století. Oblíbený kněz, který skončil ve vyhnanství.
Jeho dlouhý život byl naplněn láskou k bližním.
Atributy: džbán, biskup, anděl, pastýřská berla

Narcis je jméno řeckého původu, podle řeckého mýtu byl Narcis pohledný jinoch, jenž jednou ve vodě spatřil svůj obraz a vzplanul k sobě vášnivou láskou.

Čtení na tento den - Efezským, Lk

29. října 2018 v 8:33 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení na tento den - Ef, Lk

Ef 4,32-5,8

Bratři! Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. (Pokud jde o) smilství a nečistotu vůbec nebo chamtivost, ani jejich jména ať se u vás nevyslovují, jak se sluší na věřící. (Stejně tak pokud jde o) nestydatost, nevázané řeči nebo neslušné vtipy - to se přece nepatří - ale spíše díkůvzdání. Toho si totiž buďte dobře vědomi, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivý - to je modloslužebník - nemá podíl v království Kristově a Božím. Nedejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází Boží hněv na neposlušné lidi. Proto s nimi nic nemějte. Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla.

Lk 13,10-17

Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze. Právě tam byla žena už osmnáct let posedlá duchem způsobujícím nemoc: byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl jí: "Ženo, jsi zbavena své nemoci"; a vložil na ni ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu; řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní!" Pán mu však odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?" Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal.

Maličkosti, které vyvolávají vzpomínky

28. října 2018 v 23:14 | dvě TeReziA... |  Téma týdne
Maličkosti, které se mi usadily v hlavě,
občas vybaví se a vypadají zajímavě.

Třeba kočka Šlíba, která se mi směje,
vlastně ani nevím, proč se mi to děje.
Šklíba se promění v domácího skřítka,
hledám vysvětlení, ale najdu ho jen zřídka.

Ve snech vidím věci, které se mi staly,
i když dávno předtím jinak vypadaly.

Prapodivné město nebo vesnice,
ve kterém je skryta jedna tajná ulice.
V té ulici kostel se strašidelnou věží,
kde je tisíc schodů, které vyjdu stěží.

Na schodech se válí má nesplněná přání,
o kterých už dávno nemám ani zdání.

Hvězdný prach

28. října 2018 v 22:02 | dvě TeReziA... |  Zahraniční filmy

Hvězdný prach

Příběh začíná pádem hvězdy a napsal ho Neil Gaiman, jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti.
Možná jste si mysleli, že hvězdy jsou docela nezajímavé kusy kamenů. To jste se mýlili, hvězdy jsou živé bytosti, které vypadají jako krásné ženy. Když jedna hvězda spadla z nebe, vydal se ji Tristan hledat. Doufá, že když ji přinese své milované, získá tak její srdce a ona začne také milovat jeho. Jenže není jediný, kdo je hvězdě v patách. Tři princové hledají rubín z náhrdelníku této hvězdy, protože kdo jej nalezne, stane se králem. Nejodpornější důvod mají tři sestry čarodějnice. Když snědí srdce hvězdy, získají věčný život a mládí. První najde hvězdu Tristan. Je překvapený, když zjistí, že hvězda není jen kus chladného kamene, ale půvabná žena, která se jmenuje Yvaine. Vydají se spolu na dlouhou pouť, aby ji ukázal své milé. Jenže čarodějnice nemají v úmyslu se hvězdy vzdát, a tak oba čelí velkému nebezpečí. Během jejich dobrodružství Tristan dospěje a najde pravou lásku. Takovou, která se nedá koupit třeba spadlou hvězdou.
Stardust. USA 2007

Homolka a Tobolka

28. října 2018 v 20:24 | dvě TeReziA... |  České a slovenské filmy

Homolka a Tobolka

Satirická komedie, třetí příběh pražské rodiny Homolkových. Tentokrát si Homolkovi vyjeli na zimní rekreaci do Krkonoš, chtějí se pořádně užít a co nejméně utratit.
Na náměstí zasněženého Špindlerova Mlýna vystoupí z autobusu kompletní rodinka Homolkových, děda a babi, jejich syn Ludva s manželkou Heduš a dvojčaty Péťou a Máťou. Hodlají si v zasněžených Krkonoších užít drahé rekreace, a tak si slíbí, že na sebe budou po celou dobu hodní. Už cestou do zotavovny Radost je však potká řada nepříjemností, o něž se velkou měrou postará nový kulturní referent, neúspěšný pražský výtvarník Bradáček. Nepříjemnosti pokračují i poté, co dorazí do recepce Radosti. Dvě rodiny, které se vzájemně neznají, by měly bydlet ve společném pokoji. Svízelnou situaci by mohli vyřešit pouze Homolkovi, kteří mají dva oddělené pokoje. Ti však jakoukoli změnu kategoricky odmítnou. Zaplatili a chtějí si užít. Přes všechna předsevzetí si však užívají stále jen další starosti, jejichž původcem je opět referent Bradáček, podporovaný navíc Brudovými a Novákovými, kteří nepřestávají usilovat o získání pokojů, obývaných Homolkovými.
ČR 1972, Režie: J. Papoušek

O Janovi a jeho podivuhodném příteli

28. října 2018 v 18:52 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

O Janovi a podivuhodném příteli

Velká výpravná pohádka podle pohádky H. Ch. Andersena o tom, jak si mládenec poradil s nástrahami kouzelníka Magnuse a vysvobodil princeznu Agnes ze zajetí.
Po smrti otce vyžene Jana z domova bohatý kupec. Nezbývá mu tedy nic jiného, než se vydat do světa. Na své trnité cestě potkává muže, kteří jedou do královského města získat ruku princezny Agnes. Všichni však skončí jako zkamenělé sochy. Když v noci Jana přepadnou lapkové, objeví se tajemný muž a Jana pomocí kouzelné hole zachrání. Kouzelná hůl a tajemný přítel mu pak pomohou překonat mnoho překážek, které jim připraví kouzelník Magnus. Ten má totiž ve své moci princeznu Agnes a na svědomí má i její nápadníky. Na Janovi pak je, aby princeznu i nápadníky vysvobodil a pohádka mohla skončit svatbou…
Filmovou pohádku natočil v roce 1990 pan režisér Ludvík Ráža a spolu s ním na scénáři spolupracoval M Schulz.

Brémští muzikanti

28. října 2018 v 15:17 | dvě TeReziA... |  Filmové pohádky

Brémští muzikanti

Vtipná a roztomilá pohádka podle bratří Grimmů vypráví klasický příběh o tom, jak si stárnoucí zvířátka zachránila život a pomohla ke štěstí nejen sobě, ale i zamilované Lisse a Johanovi.
Všude bude lepší život než smrt na statku, řeknou si stárnoucí zvířátka sedláka George, když zlá selka Marta usoudí, že oslovi ubývá sil a už neutáhne co dřív, pes ztrácí čich, kočka už nedokáže chytat myši a i starý kohout už je k ničemu. Bude lepší použít je do salámu a do polévky, než je zbytečně živit. Utečou a vydají se do Brém, aby se zkusila živit jako muzikanti. Brzy se ukáže, že nejsou jediní. Lissa miluje Johanna a Johann miluje Lissu, jenže Lissa je dcerou George, zatímco Johann je pouhý čeledín. Navíc jí macecha vyhlédla za ženicha bohatého souseda Hanse Sittlera a je odhodlaná lásku mladých lidí překazit za každou cenu. Když se jí podaří Johanna ze statku vyhnat, nezbývá Lisse než utéci. I ona doufá, že jinde bude lépe, a vydá se za Johannem do Brém. Cestou potká zvířátka, a když společně hledají nocleh, dostanou se k domu obývanému loupežnickou bandou. Pro zvířátka je to ideální příležitost vyzkoušet si muzikantské vlohy, dřív než dorazí do Brém. A dosáhnou přesvědčivého úspěchu. Lupiči v hrůze uprchnou. Uvnitř pak zvířátka objeví truhlu s naloupeným pokladem, kterou darují Lisse a Johannovi. Pomohou jim ke štěstí a sobě k novému domovu.
Německo 2009, Die Bremer Stadtmusikanten


Nedělní čtení - Jer, Žalm, Žid, Mk

28. října 2018 v 11:24 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení - Jer, Ž, Žid, Mk

Jer 31,7-9

Tak praví Hospodin: "Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí.
Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem."

ŽALM 126

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, - byli jsme jako ve snách. - Tehdy byla naše ústa plná smíchu - a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: - "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!" - Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, - naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, - jako se mění údolí na jihu země. - Kdo sejí v slzách, - žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem, - když nesou semeno k setí: - přijdou však s jásotem - a přinesou své snopy.

Žid 5,1-6

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón.
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil", jak říká i na jiném místě: "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova."

Mk 10,46-52

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!" On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?"
Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!"
Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

Fyzika 7 - Měření rychlosti

27. října 2018 v 19:51 | dvě TeReziA... |  Příroda a Přírodní vědy

Fyzika 7 - Měření rychlosti


Rychlost měříme různými způsoby:

Tachometry

měří počet otáček kola za určitou dobu
dopravní prostředky (auto, kolo, tramvaj...)

Radary

měří rychlost odrazu zvukových vln od pohybujícího se tělesa
policie, dříve lodě a letadla

Anemometry

mají vrtulku a měří počet jejích otáček
meteroologie (rychlost větru), benzínové pumpy

GPS

využívají změnu polohy pohybujícího se tělesa, kterou vysílá soustava satelitů
moderní metoda
letadla, lodě, sportovci

Kam dál