Otázky a odpovědi Dějepis16 (4.ročník)

10. srpna 2016 v 6:28 | dvěTeReziA |  Dějepis a Historie

Otázky: Život ve středověku

 • Jak se nazývala společenská vrstva, která měla ve středověku nejvyšší postavení? Jak se dělila?
 • Kde žila nejbohatší šlechta a kde zemané?
 • Co v tehdejší době patřilo církvi?
 • Kdo žil na venkově?
 • Jak žili obyvatelé ve městech?
 • Čím se vyznačují stavby postavené v gotickém slohu?

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi: Život ve středověku

 • Jak se nazývala společenská vrstva, která měla ve středověku nejvyšší postavení? Jak se dělila? Jak žil středověký člověk, to záviselo na tom, k jaké společenské vrstvě (skupině) patřil. Nejvyšší postavení hned po panovníkovi měla ŠLECHTA. Šlechtě patřily lesy, pole, louky, rybníky i oranice. ŠLECHTA se dělila na bohatší šlechtu - panský stav (PÁNI) a nižší šlechtu - ZEMANI.
 • Kde žila nejbohatší šlechta a kde zemané? Příslušníci panského stavu, tzv. PÁNI, sídlili v mohutných hradech. Vlastnili velké panství s několika vesnicemi a mnoha poddanými. Součástí jejich života byly hostiny, turnaje a lovy. Silné šlechtické rody často omezovaly moc slabších panovníků a snažily se v zemi vládnout samy. ZEMANÉ vlastnili většinou jednu vesnici. Žili v tvrzích, které však nebyly o nic pohodlnější než obydlí sedláků. Zemané ve středověku chudli a byli nuceni sloužit ve vojsku, u královského dvora nebo u bohatých pánů.
 • Co v tehdejší době patřilo církvi? K církvi patřili vysocí představitelé církve (arcibiskupové, biskupové) a řadoví příslušníci církve (kněží, mniši). Církev vlastnila kláštery, kostely a také vesnice s poddanými. Další peníze jí plynuly z poplatků na církevní úkony (např. za křest nebo pohřeb). Církev víc a víc bohatla a mnozí církevní hodnostáři žili ve velkém přepychu.
 • Kdo žil na venkově? Většina lidí ve středověku žila ve vesnicích. Hlavní skupinou venkovského obyvatelstva byli poddaní. Ti museli odvádět králi, šlechtě a církvi poddanské dávky, a to v penězích i jako část úrody ze svého pole (desátky). Nejhůř se žilo lidem, kteří nevlastnili žádné pozemky. Byli to tzv. bezzemci, kteří museli pracovat na cizí půdě. Lepší podmínky k životu měli bohatí sedláci, ti však tvořili jen malou skupinu venkovského obyvatelstva.Typický venkovský dům byl ze dřeva s kamennou podezdívkou. Měl jen jednu obytnou místnost a byly k němu připojeny chlévy pro dobytek. Rodina bezzemků žila obvykle v jediné místnosti společně s mláďaty domácích zvířat, které tam rodina chovala.
 • Jak žili obyvatelé ve městech? Ve středověkých městech byli obyvatelé také rozděleni. Nejbohatšími obyvateli měst byli obchodníci, kteří si ve městech stavěli honosné domy. Početnější a chudší skupinou byli řemeslníci (např. kováři, truhláři, obuvníci, krejčí). Ti vlastnili chudší příbytky s krámky a dílnami. Městskou nemajetnou chudinu tvořili tovaryši a učedníci (pomáhali řemeslníkům), dělníci, kteří pracovali většinou na stavbách, a žebráci. Řemeslník s rodinou bydlel často v prvním patře domu. V přízemí býval průjezd vedoucí dozadu na dvůr. Hned vedle něj měl řemeslník dílnu, kde zhotovoval své výrobky. V dílně je také nabízel zákazníkům a prodával. Lidé tehdy neuměli číst, proto před krámky visely vývěsní štíty, aby každý viděl, co se kde prodává. Města, která se u nás začala zakládat ve 13.století, dosáhla největšího rozkvětu za vlády Karla IV. Kolem měst postupně vznikaly kamenné hradby, které město chránily. Hradby byly opatřeny branami, které se na noc zavíraly. Ve městech bývala vedle měšťanských kamenných domů také radnice a kostel. Na ulicích se konaly jarmarky (trhy), kde se dalo koupit domácí i cizokrajné zboží.
 • Čím se vyznačují stavby postavené v gotickém slohu? V polovině 14.století se v architektuře uplatňoval gotický sloh, který se k nám dostal z Francie. Typické znaky staveb v gotickém stylu: stavby jsou vystavěné co nejvíc do výšky, jsou vyšší než románské stavby, stavitelé vymysleli opětný systém těchto vysokých staveb zdobený mnoha věžíčkami (chrám svaté Barbory), okna mají většinou tvar obdélníku a jsou zakončena lomeným obloukem, často jsou vyplněna obrazy z barevných sklíček.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Živod ve středověku z učebnice pro 4.ročník
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama