Otázky a odpovědi Dějepis18 (4.ročník)

12. srpna 2016 v 7:26 | dvěTeReziA |  Dějepis a Historie

Otázky z dějepisu: Husitství

  • Jakým způsobem hospodařila církev za vlády Václava IV.?
  • Co víš o Janu Husovi?
  • Jak vypadal znak husitů? Jak vypadalo město, které husité založili?
  • Čím se proslavil Jan Žižka?
  • Kde se odehrála poslední bitva husitských válek? Kdo v ní proti sobě bojoval a kdo v ní zvítězil?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Otázky a odpovědi z dějepisu: Husitství

  • Jakým způsobem hospodařila církev za vlády Václava IV.? Po smrti Karla IV. , za vlády jeho syna Václava IV., prožívá naše země úpadek. Šlechta bojuje s králem i mezi sebou. Zemi postihl mor, život chudiny se zhoršil. Církev nesmírně zbohatla a ovládala každodenní život lidí. Mnozí kněží žili v přepychu a neplnili své povinnosti. Odpor vyvolalo prodávání odpustků. Tomu, kdo si odpustky od církve koupil, měly být odpuštěny jeho zlé skutky. Mezi kněžími byli i takoví, kteří žádali nápravu. Požadovali, aby církev byla opět chudobná a sloužila lidem. Nejvýznamnější osobou v boji za nápravu církve byl Mistr Jan Hus.
  • Co víš o Janu Husovi? Mistr Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku Husinci. Vystudoval Karlovu univerzitu a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. Později byl vysvěcen na kněze. Dobře si uvědomoval rozdíl mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve. Psal spisy a kázal v Betlémské kapli v Praze. Na jeho kázání se sjížděli lidé zdaleka. Chudí Husa nadšeně poslouchali, ale někteří bohatí se cítili ohroženi. Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů jako byl křest nebo pohřeb. Hus opustil město, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Žil potom na venkově, kde nadále psal a kázal. V roce 1414 přijal Hus pozvání na církevní sněm do Kostnice na území dnešního Německa a tam měl vysvětlit své myšlenky. Římskoněmecký císař Zikmund se přitom zaručil za jeho bezpečnost. I přes jeho slib byl Hus po příjezdu do Kostnice zatčen, uvězněn a nedostal možnost obhájit svoje myšlenky. Když mu církevní sněm nabídl, že si může zachránit život odvoláním svého učení, Hus odmítl. 6.července 1415 byl Mistr Jan Hus za hradbami města Kostnice upálen. Jeho popel vhodili do řeky Rýna. Den upálení Jana Husa je dnes státním svátkem České republiky. Zemřel statečný člověk a jeho smrt zasáhla český národ, ale prostý lid nezastrašila.
  • Jak vypadal znak husitů? Jak vypadalo město, které husité založili? Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa, si začali říkat husité a spojoval je symbol kalicha. Kalich představuje přijímání podobojí, to znamená přijímání hostie, chleba (tělo Páně) a vína z kalicha (krve Páně) během bohoslužby pro všechny věřící (v tehdejší době totiž víno z kalicha přijímali jen kněží). Kalich se proto stal znamením rovnosti všech lidí. K husitství se hlásila část šlechty, měšťanstva, ale nejvíc chudina. Neklid v našich zemích narůstal. Na venkově rozhořčený lid plenil kláštery, vyháněl kněze z far, ničil vzácné vybavení kostelů. V Praze lidé vyhodili nenáviděné katolické radní z oken radnice (1.pražská defenestrace). V téže době umírá král Václav IV. Začínají mnoho let trvající husitské války. V jižních Čechách si husité vybudovali opevněné město Tábor. V něm si měli být všichni lidé rovni a žít podle Bible. Odevzdaný majetek měl být použit k dobru všech. V Táboře si zpočátku byli skutečně všichni rovni. Na náměstí stály kádě, kam přicházející husité házeli všechny svoje peníze a šperky. Už na podzim roku 1420 se však ukázalo, že rovnost všech byla jenom snem. Někteří táborité začali vybírat peněžní dávky od vesnických poddaných z okolí a stávali se tak feudálními pány bohatnoucími z vlastnictví půdy.
  • Čím se proslavil Jan Žižka? V čele husitského vojska stál Jan Žižka z Trocnova. Pocházel z chudého zemanského rodu z jižních Čech. V mládí přišel o oko a sloužil ve vojsku i u královského dvora. Přijal Husovo učení, přidal se k husitům a stal se hejtmanem. Nikdy nepoznal porážku, všechny bitvy, které vedl skončily vítězstvím husitů. i jako úplně slepý až do své smrti v roce 1424,
  • Kde se odehrála poslední bitva husitských válek? Kdo v ní proti sobě bojoval a kdo v ní zvítězil? Když husité přestali být jednotní, rozpory mezi husity rostly a vedly k rozdělení husitského tábora na dvě skupiny. Obě skupiny se střetly roku 1434 v rozhodující bitvě u Lipan nedaleko Českého Brodu.

ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedle

Husité podle učebnice pro 4.ročník
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama