Anna

26. července 2017 v 8:14 | dvě TeReziA |  Jména a osobnosti

Anna

jméno Anna je hebrejského původu. Znamená "milostiplná, milá, laskavá, milostná".

Anna matka Samuelova

Bible - Starý Zákon (1.kniha Samuelova)

1. Sam. 1: 9-19
Modlí se v kostele Anna
o dítĕ prosí v tichu a sama.
Knĕz Élí si myslel, že je opilá,
Anna tak úpĕnlivĕ o dítĕ prosila.


1. Sam. 1: 9-20
Jednou , když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco knĕz Élí sedĕl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu,
a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavĕ plakala.
Složila slib. Řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobĕ , Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne."
Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa.
Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí pokládal za opilou.
Řekl jí proto: "Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!"
Ale Chana odpovĕdĕla: "Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši.
Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznadĕje a žalosti."
Élí odpovĕdĕl: "Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavĕ prosila."
Ona na to řekla: "Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!" Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná .
Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
Chana otĕhotnĕla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) . Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."

Svatá Anna, vdova a prorokynĕ

byla to zbožná stará žena, která žila v Jeruzalémě. Po smrti svého manžela žila neustále v chrámu. Modlila se, postila a všem příchozím prorokovala příchod Spasitele.

BIBLE - Nový Zákon: Lukáš 2: 36-38

Žila tu i prorokynĕ Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého vĕku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let
a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.
A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítĕti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Svatá Anna

matka Panny Marie. Svatý Jáchym a Svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie a dnes (26.července) v církevním kalendáři slaví svůj svátek.
Lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dĕtí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodynĕ a matky.

PRANOSTIKY:
Svatá Anna, chladna z rána.
Svatá Anna žito žala.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.

Anna Boleynová

žila začátkem 16.století. Anglická královna, manželka Jindřich VIII. Byla jednou z příčin anglické reformace. Jindřich VIII. ji nechal popravit.

Anna Falcká

žila začátkem 14.století. Byla druhou manželkou Karla IV.. Česká a římská královna.

Anna z Foix a Candale

konec 15. a začátek 16.století. Třetí manželka Vladislava II. Jagellonského (českého krále). Uherská, chorvatská a česká královna. Pocházela z Francie.

Anna Jagellonská

žila v polovině 16.století. Dcera Vladislava Jagelonského. Česká, římská (německá), chorvatská a uherská královna. Manželka Ferdinanda I., se kterým měla 15 dětí.

Anna Lucemburská (Anna Česká)

žila ve druhé polovině 14.století. Dcera Karla IV. Anglická královna. Manžel Richard II.

Anna Přemyslovna

žila na přelomu 12. a 13.století. Dcera Václava II. a manželka Jindřicha Korutanského. Česká královna.

Anna Svídnická

žila v polovině 14.století. Třetí manželka Karla IV. Česká a římská královna, a římská císařovna. Byla vychována na uherském dvoře. Její syn byl Václav IV. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama