Čtení z bible-Ezechiel+Jan

9. listopadu 2017 v 11:08 | dvě tereziA |  Náboženstvi

Ez 47,1-2.8-9.12


Andĕl mĕ zavedl ke vchodu do chrámu, a hle - pod chrámovým prahem prýštila voda smĕrem na východ - na východ totiž bylo chrámové průčelí - voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mĕ vyvedl severní branou a venku mĕ vedl až k vnĕjší brá-nĕ smĕřující na východ, a hle - voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: "Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouštĕ a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřesta-ne jeho ovoce; každý mĕsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatynĕ: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí."


1 Kor 3,9c-11.16-17


(Bratři!) Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Jan 2,13-22

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámĕ zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i smĕnárníky, jak tam sedí. Tu si udĕlal zprovazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, smĕnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jdĕte s tím odtud! Nedĕlejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomnĕli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mĕ stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dĕlat?" Ježíš jim odpovĕdĕl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!" Tu židé řekli: "Tento chrám se stavĕl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého tĕla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvĕdomili si jeho učedníci, co tím chtĕl říci, a uvĕřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama