Slavnost Všech svatých

1. listopadu 2017 v 20:54 | dvě tereziA |  Náboženstvi

1.11.

Slavnost Všech svatýchZj 7,2-4.9-14

Zjevení apoštola Jana


Já, Jan, vidĕl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný andĕl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři andĕly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: "Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!"
A uslyšel jsem, kolik bylo tĕch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle - veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odĕní bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: "Za svou záchranu vdĕčíme našemu Bohu, který sedí na trůnĕ, a Beránkovi!" Všichni andĕlé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klanĕli se Bohu a volali: "Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na vĕčné vĕky! Amen."
Tu na mĕ promluvil jeden ze starců a zeptal se mĕ: "Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?" Odpovĕdĕl jsem mu: "Můj pane, to víš ty."
Řekl mi: "To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do bĕla vyprali v Beránkovĕ krvi."


1 Jan 3,1-3

první list apoštola Jana


Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dĕtmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svĕt nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží dĕti. Ale čím budeme, není ještĕ zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidĕt tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto nadĕji v nĕho, uchovává se čistý, jako on je čistý.

Mt 5,1-12


Když Ježíš uvidĕl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k nĕmu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potĕšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dĕdictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidĕt Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mnĕ tupit, pronásledovat a vylhanĕ vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odmĕnu."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama