Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu 2017 v 10:15 | dvě tereziA |  Náboženstvi

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2 Mak 12,43-46
Čtení z druhé knihy Makabejské
Juda, kníže Izraele, uspořádal sbírku dva tisíce drachem stříbra, kterou poslal do Jeruzaléma, aby byla podána obĕť za hřích. To bylo jistĕ dobré a šlechetné jednání, když tak smýšlel o vzkříšení. Kdyby totiž nevĕřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a smĕšné modlit se za mrtvé. Nadto myslil na nádhernou odmĕnu, která je uchována tĕm, kdo zesnuli ve zbožnosti. Svatá a zbožná je to myšlenka! Proto dal vykonat smírnou obĕť za mrtvé, aby byli zbaveni hříchu.

Řím 5,5-11
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům
Bratři! Nadĕje neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještĕ byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že se nĕkdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještĕ byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachránĕni skrze nĕho od (Božího) hnĕvu teď, když jsme ospravedlnĕni jeho krví. Neboť jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí jeho Syna v dobĕ, kdy jsme s ním byli ještĕ znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachránĕni jeho životem. Ba ještĕ více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze nĕho se nám nyní dostalo usmíření.
Lk 23,33.39-43

Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici.
Jeden z tĕch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivĕ: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudĕlal nic zlého."
A dodal: "Ježíši, pamatuj na mĕ, až přijdeš do svého království." Odpovĕdĕl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama