Svátek sv.Mláďátek + Čtení z bible na tento den

28. prosince 2017 v 12:00 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Svátek sv. MláďátekDen Mláďátek betlémských připomíná Héródovo vraždĕní chlapců ve vĕku do dvou let. V lidové tradici je tento den pokládán za nejnešťastnĕjší v celém roce, kdy se nemá začínat žádné dílo. Tento svátek se zřejmĕ vyvinul na Západĕ a poprvé jej připomíná kalendář severoafrického mĕsta Kartága již roku 505. Ovšem četní církevní otcové velebili mučednictví tĕchto nešťastných dĕtí daleko dříve. Datum svátku zřejmĕ ovlivnila souvislost s vánočními událostmi.

1 Jan 1,5 - 2,2


Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvĕstujeme: Bůh je svĕtlo, a tma v nĕm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmĕ, lžeme a naše jednání není ve shodĕ s pravdou. Když však žijeme ve svĕtle, jako on je ve svĕtle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože vĕrnĕ plní, co slíbil, a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, dĕláme z nĕho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé dĕti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však nĕkdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obĕtí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého svĕta.

Mt 2,13-18Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu andĕl Pánĕ a řekl: "Vstaň, vezmi dítĕ i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítĕti pátrat, aby je zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítĕ i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, velmi i se rozlítil a dal v Betlémĕ i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubnĕ zjistil od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'V Rámĕ je slyšet hlas, pláč a velké bĕdování: Ráchel oplakává svoje dĕti. Není k utišení - už nejsou.'
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama