Svátek Panny Marie+čtení z bible na den

1. ledna 2018 v 13:05 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Svátek Matky Boží, Panny Marie


Římská církev stanovila na první leden právĕ tento mariánský svátek, památku (natale) Matky Boží. Ve Španĕlsku a v Galii zdomácnĕl v 6. století na prvního ledna svátek Obřezání Pánĕ. V Římĕ se však tento svátek objevil až ve 13.-14. století, kdy se v duchu mariánských Vánoc slavil pod označeními svátek Obřezání Pánĕ a vánoční oktáv. Tak vypadala situace až do roku 1960. Tehdy bylo stanoveno: "Prvního ledna, v poslední den oktávu Narození Pánĕ, se koná slavnost Matky Boží Panny Marie a zároveň se připomíná, že Kristus dostal jméno Ježíš." Stejnĕ tak se slaví tato památka ve východní církvi, a to 26. prosince, v koptském ritu 16. ledna.

Nm 6,22-27; Gal 4,4-7

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobĕ Hospodin požehná a ochraňuje tĕ! Ať tobĕ Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobĕ svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám."

Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dĕdic skrze Boha.

Lk 2,16-21

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i dĕťátko položené v jeslích. Když ho uvidĕli, vypravovali, co jim bylo o tom dítĕti povĕdĕno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávĕli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a vidĕli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítĕ mĕlo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval andĕl, než bylo počato v mateřském lůnĕ.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama