Čtení z bible na tento den - Ez, Mt

23. února 2018 v 8:30 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení z bible na tento den - Ez, Mt

Ez 18,21-28

Toto praví Hospodin, Bůh: "Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat podle práva a spravedlnosti, jistĕ bude živ a nezemře. Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincovĕ smrti - praví Pán, Hospodin - anebo spíše (chci), aby zmĕnil své chování a byl živ? Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a bude-li jednat ohavnĕ jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou nevĕrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal. Říkáte: `Pán nejedná správnĕ!' Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistĕ bude živ a nezemře."

Mt 5,20-26

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ.' Kdo by zabil propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hnĕvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradĕ; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má nĕco proti tobĕ, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obĕtuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestĕ, aby tĕ tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama