Nedělní čtení - Gn, žalm, Petr, Mk

19. února 2018 v 17:33 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení

Gn 9,8-15


Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvĕří zemĕ, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy zemĕ. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tĕlo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi." Bůh dodal: "Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tĕlo. Voda už nevzroste k potopĕ, aby zahubila každé tĕlo."

ŽALM 25


Ukaž mi své cesty, Hospodine, - a pouč mĕ o svých stezkách. - Veď mĕ ve své pravdĕ a uč mĕ, - neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, - na své milosrdenství, které trvá vĕčnĕ. - Pamatuj na mĕ ve svém milosrdenství - pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, - proto ukazuje hříšníkům cestu. - Pokorné vede k správnému jednání, - pokorné učí své cestĕ.

1 Petr 3,18-22


Milovaní! Kristus vytrpĕl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle tĕla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvĕznĕným. Oni kdysi nechtĕli poslechnout, když Bůh v Noemovĕ dobĕ shovívavĕ vyčkával, zatímco se stavĕla archa. Jen nĕkolik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z tĕla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svĕdomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andĕlé, mocnosti i síly.

Mk 1,12-15


Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andĕlé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvĕznĕn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a vĕřte evangeliu!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama