Nedělní čtení - Job, Kor, Mk

4. února 2018 v 8:03 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Nedělní čtení - Job, Kor, Mk

Job 7,1-4.6-7
Job řekl: "Což nejsou svízele údĕlem človĕka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v údĕl mĕsíce bídy a noci soužení byly mnĕ přidĕleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez nadĕje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štĕstí."


1 Kor 9,16-19.22-23
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a bĕda, kdybych ho nehlásal. Odmĕnu bych mohl čekat, kdybych to dĕlal z vlastního popudu. Když to však dĕlám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svĕřen. Jaká je tedy moje odmĕna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udĕlal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím vĕtší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň nĕkteré. A to všechno dĕlám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia.


Mk 1,29-39
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchynĕ ležela v horečce. Hned mu o ní povĕdĕli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k nĕmu všechny nemocné a posedlé. Celé mĕsto se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože vĕdĕli, kdo je. Brzo ráno, ještĕ za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštĕné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tĕ hledají!" Odpovĕdĕl jim: "Pojďme jinam, do blízkých mĕsteček, abych i tam ká- zal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyhánĕl zlé duchy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama