Čtení na tento den - Iz, Mt

14. července 2018 v 6:23 | dvě TeReziA... |  Náboženstvi

Čtení z bible na tento den - Iz, Mt

Iz 6,1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, vidĕl jsem sedĕt Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Každý mĕl šest křídel: dvĕma si zastíral tvář, dvĕma si zastíral nohy a dvĕma létal.Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá zemĕ je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvĕly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: "Bĕda mnĕ, je se mnou konec! Vždyť jsem človĕk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem vidĕl svýma očima!" Tu ke mnĕ přiletĕl jeden ze serafů, v ruce mĕl rozžhavený kámen, který vzal kleštĕmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizí tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!" Pak jsem slyšel hlas Pánĕ, jak praví: "Koho mám poslat, kdo nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!"

Mt 10,24-33

Ježíš řekl svým apoštolům: "Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmĕ, povĕzte na svĕtle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se tĕch, kdo zabíjejí tĕlo duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tĕlo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vĕdomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavĕ. Nebojte se tedy: Máte vĕtší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mnĕ přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mĕ před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama