Animované filmy

Jak vycvičit draka

27. července 2017 v 11:12 | dvě TeReziA

Jak vycvičit draka

How to train your Dragon
Animovaný film pro dĕti vypráví poutavý příbĕh o jednom vikingském klukovi a jeho přátelství s drakem. Háček je v tom, že draci jsou odvĕcí nepřátelé pro jeho vesnici.
V jedné vikingské vesnici mají problém s draky. Desítky druhů létajících ještĕrů prakticky neustále útočí na jejich vesnici. Kradou jim jídlo, domácí zvířata, spalují úrodu i hospodářská stavení. Morální povinností každého správného Vikinga je proti drakům bojovat, jak se dá.
Ale syn náčelníka Kliďase Velikána je jiný. Škytákovi totiž zabíjení draků moc nejde . Co mu Thor nenadĕlil ve svalech a zuřivosti, to mu přidal v důvtipu a vynalézavosti. Podaří se mu vymyslet katapult, kterým by mohl draka skolit. Jedné noci, když zase draci zaútočí, vytáhne svůj vynález. Chce chytit nejobávanĕjšího ze všech draků, Nočního Bĕsa, kterého se všichni bojí.
Škyták najde za vesnicí poranĕného draka a místo toho, aby mu uřízl hlavu, začne ho trénovat.
USA, 2010, studio DreamWorks.

Perly české animace

28. srpna 2016 v 21:09 | dvěTeReziA

Perly české animace

na i-vysílání jsou k dispozici zajímavé krátké animované filmy. Můžeme jenom doporučit.

Transport Er

je loutkový animovaný film z roku 2015. Repliky loutek, které byly vyrobeny mladými vězni a vězenkyněmi terezínského ghetta.

Helga L-520

Paní Helga přichází zpět do Terezína, kde byla jako dítě se svými rodiči. Animovaný ars-film. Použity obrázky paní Helgy Hoškové, které nakreslila jako dítě v Terezíně. Autor animovaného filmu je M.Zvěřina.

Laokoon

Kosmonauti letí na planetu s mimozemšťany. Někteří mimozemšťané se promění v diamanty, aby se mohli zmocnit nejen kosmonautů, ale i jejich techniky a celé země. Kosmonauti jsou "chtiví" a doplatí na to nejen oni. Animovaný film z roku 1970. Autor Václav Mergl.

Krabi

Animovaný scifi film z roku 1976. Autor Václav Mergl. Vynálezce, který chce ovládnout svět, vyrábí stále dokonalejší krabi. Ale přírodní síly si nedají poroučet a nejdokonalejší krab zničí vynálezce a nakonec i sebe.

Homunkulus

Animovaný film z roku 1984. Autor Václav Mergl. V 16.století se vynořila prastará představa bytosti podobné člověku vytvořená alchymistickým procesem ve skleněné baňce. Jde o moderní verzi vyprávění o stvoření živé bytosti, kterou se prý podařilo vytvořit středověkým alchymistům.

Havran

Báseň Havran napsal Edgar Alan Poe. Animace na skle z roku 2000. Autorka Lucie Šimková-Sunková.

Havran - Edgar Alan Poe

Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje
nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné -
když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání
velmi jemné zaťukání na dvéře - a pak už ne.
"Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné -
jednou je a pak už ne."


Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu,
každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne.
Toužil jsem po kuropění; - marně hledaje v svém čtení
ulehčení od hoře nad Lenorou - již poslušné
světice zvou Lenora - nad jménem dívky nadvzdušné,
jež byla mou a teď už ne.


Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je
s hrůzou - již jsem do té doby neznal ani přibližně;
abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání:
"Je to host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně -
pozdní host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně -
jednou jen a pak již ne."

Tu má duše vzmužila se; řek jsem bez rozpaků v hlase;
"Prosím, pane, nebo paní, odpusťte mi velmožně;
avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání,
přeslechl jsem zaklepání - je to skoro nemožné,
že jste klepal vy" - a poté otevřel jsem úslužně -
venku tma a víc už ne.

Studentský maraton 2015

21. srpna 2016 v 8:30 | dvěTeReziA

Studentský maraton 2015

je pestré pásmo studentských filmů z letní filmové školy v Uherském Hradišti z roku 2015.
Na i-vysílání je k dispozici celé pásmo, ale my jsme shlédli všechny animované filmy a píšeme o těch, které nás zaujaly.
KAUZA PERNÍK rozbor pohádky Jeníček a Mařenka. Straily se dvě hyperaktivní děti? Měla stará žena takový chrup, aby mohla požvýkat dvě děti? Když se malému sfetované dítěti pokusíte odepřít sladkost, nastane teror. Autor Pavel Jindra z Univerzity Tomáše Bati Zlín.
BUBLINY lidé mají rádi nafukování bublin, ale ty je časem zahltí ... autorka Kateřina HubenáVOŠ a SUŠ V. Hollara Praha.
NEZBEDA malý kluk a medvěd. Kluk u jezera zlobí lochneskou obludu. Proč mědvěd skončil v nemocnici? Autorka Daniela Hýbnerová z VOŠ a SUŠ V. Hollara Praha.
BRATŘI klasická pohádka o dvou bratrech, Štěstí a Bídě. Vypravuje J.Lábus. Autor Jan-Jakub Jelínek z SPŠST Panská Praha.
ROZKLAD ekologie, za jak dloho se rozloží papírový a igelitový sáček ... , autor Aleš Mlejnský, UJAK.
TOVÁRNA zelení a fialový roboti, kteří pracují v továrně, autor Jiří Tyrol z VOŠ a SUŠ V. Hollara Praha.
DOBROU děvčátko a její větší bratr, který ji neustále škádlí, ale přesto se oba mají rádi a nedají si ublížit. Autor Viktor Svoboda z UTB Zlín.
COFEE TIME kavárník a hosté v kavárně. Autor Monika Hrdličková z UTB Zlín.
ŠACHY šachová partie, nastane boj mezi figurkami, bílý střelec je všechny vystřílí, ale zůstává sám. Autor Anna PechočováVOŠ a SUŠ V. Hollara Praha.
ČTYŘI DĚTI V PRÁZDNÉM DOMĚ děti si hrají s míčem ... horor ... Autorka Adéla Kovářová z UTB Zlín.
 
 

Reklama