Animované pohádky

Čertův švagr na Déčku

21. srpna 2017 v 17:05 | dvě TeReziA

Perly - Čertův švagr

Loutková pohádka podle námĕtu Boženy Nĕmcové

Žil kdysi jeden hodný mládenec. Jmenoval se Petr.
Matka mu brzy zemřela a jeho otec se znova oženil.
Macecha usoužila otce k smrti, a pak se chtĕla zbavit i Petra. A tak ho dala naverbovat na vojnu. Pro Petra to nebyly šťastné roky.
Jako voják bojoval snad ve všech bitvách, co kde jaký král v té dobĕ vedl.
Po sedmi letech se vrátil do rodné vsi chudý jako kostelní myš. Chalupa po tátovi byla zničená. A tak se vydal hledat službu.
"Hospodáři, nepotřebujete čeledína?"
"Ne. Jdi si třeba k čertu!"
U kupce ve mĕstĕ slyšel stejnou odpovĕď.
"Jdi k čertu!"
Když mu to řekli i na zámku, zabolelo Petra nad lidskou zlobou srdce.
"Kdybych vĕdĕl, kudy se jde do pekla, šel bych tam."
Vtom se objevil čert a řekl: "Tebe mrzí svĕt, Petře?"
"Ano. Prosím o službu, a všude mĕ posílají k čertu. Rád bych tedy k nĕmu šel."
"Proč ne? Tady jsem a službu ti rád dám."
"Jaká to bude služba?"
"Pojď a uvidíš."
"Tvá práce bude sedm let přikládat pod tyto kotle."
"Petře, máš vyslouženo. Jako odmĕnu ti dávám mĕšec. Když budeš potřebovat peníze, řekni: "Syp, pytlíčku!" A ve svĕtĕ můžeš říkat, že jsi můj švagr."
Petr se sedm let tĕšil na lidi, ale všichni se ho teď báli a utíkali před ním. Mysleli, že je čert.
"Hej, hospodo! Takhle u vás vítáte pocestné? -Chci pít a jíst!"
Hostinský byl strašpytel, tak poslal k divnému hostovi sirotka Jiříka, co u nĕj sloužil.
"Neboj se mĕ. Já nejsem čert. Jsem jen čertův švagr."
"Dej pozor! Já všechno vidím. Od této chvíle budeš hocha chovat jako vlastního!"
O tom, že čertův švagr rozdává dukáty, se dozvĕdĕl pan kníže. Kníže poslal sluhu, ať si od Petra
nĕjaké zlaťaky půjčí.
"Jestli chce pan kníže nĕco od mĕ, ať přijde sám."
Kníže se nejdřív Petra lekl, ale pak ho požádal o peníze.
"Pane kníže, nasypu vám penĕz, kolik budete chtít. Ale jedna z vašich tří dcer si mĕ musí vzít za muže."
"Milé dĕti, peníze nemám."
"Jak to, že nemáš?"
"Čertův švagr nám nic nedá, dokud si ho jedna z vás nevezme za muže."
Obĕ starší dcery odmítly, ale nejmladší Milena souhlasila.
Starší sestry se jí posmívaly: "Kdyby to byla aspoň Luciper, ale jenom švagr? Vyzkoušej si hubičku od ženicha!"
"Nebojte se. Já budu hezčí a budu vás milovat jako oko v hlavĕ."
"Mileno, pozdrav pana ženicha!"
"Bl-l-l-l-l-l..."
Petr šel do lesa a volal čerta, aby mu vrátil jeho starou podobu.
"Umyj se v této studánce, švagře, a budeš krásnĕjší než dřív."
"Dĕkuji ti, švagře."
"Teď už se nevĕstĕ budeš líbit. A neboj se. Ještĕ se uvidíme."
V den svatby čekala Milena a její zlé sestry na ženicha. Zlé sestry mĕly vztek. Nevĕsta byla překvapená.
"Chtĕly jste za ženicha Lucipera, tak jsem tu! Petře, teď teprve jsme opravdoví švagři!"

Kouzelná mošna na Déčku

20. srpna 2017 v 12:27 | dvě TeReziA

Perly - Kouzelná mošna na Déčku

Loutková pohádka podle námĕtu Karla Jaromíra Erbena

Žil jeden mládenec, jmenoval se Matĕj a byl to košťatář.
Což o to, košťata dĕlal pĕkná a pevná, ale moc mu to řemeslo nevynášelo.
Tak se vydal do svĕta hledat štĕstí.
"Matĕji, Matýsku, nemĕl bys nĕco k jídlu?"
"To víte, že kousek chleba najdu, dĕdečku."
"Jsi hodný chlapec, Matĕji. Vím, že ten krajíc chleba byl v mošnĕ sám. Co bys tomu řekl, kdyby ta tvoje mošna byla kouzelná?"
"Kdepak, je úplnĕ obyčejná, mám ji ještĕ po tátovi."
"Možná je a možná není, kdoví? Staří lidé jako jsem já, nemají na rozdávání víc než to, co sami umí. A já umím tohle."
"Dĕdečku, já na čáry nevĕřím."
"Jen si ji vyzkoušej, Matýsku. Nĕco si přej a řekni "Hop do mošny."
"Hop do mošny. No tohle?"
"No vidíš. I starý dĕda jako já je k nĕčemu dobrý. Užij si ji ve zdraví."
"Utíkej, ušáku. Dĕdečku, kde jste?"
Jenomže dĕdeček zmizel, jakoby tu nikdy ani nebyl. A Matĕj šlapal dál, hlavu zamotanou. Zdálo se mu to, nezdálo. Byl to sen, nebyl to sen? V tom svĕtĕ se dĕjou samé divné vĕci, pomyslel si Matĕj.
Ať to mnĕ hrom bací, jestli tomu rozumím. To je jídla, vzdychal Matĕj. A já mám hlad, že bych zpíval. A jéje. To snad musí být sám pan kníže, i s knĕžnou a komtesou. Co dĕlají tady v lese? Že bych vyzkoušel mošničku? Mám, nemám? Zkusím to. Hop do mošny! No vida! Moc dĕkuji, dĕdečku.
"Tak ono nestačí, že se nás vyhnalo ze zámku, ono se nám ještĕ musí krást jídlo, co?"
"Račte prominout, knížecí pane. Hlad je hlad. Já vám ten obĕd vynahradím."
"Tak on není čert?"
"Asi ne, ale je asi nĕjaká liška podšitá, to ano."
"Mohl by nám vypomoci, chtĕl by? Jestli se ovšem nebojí!"
"Čert nejsem, ale nebojím se ničeho, ani čerta."
"Čerta třeba ne, ale tĕch ďáblů rohatých, co si vzali můj zámek na strašení."
"Na strašení?"
"Kdyby je dokázal vyhnat, nelitoval by. Tak co, zkusí to? Nebo je strašpytel?"
"Matĕj košťatář má pro strach udĕláno, kníže pane. Aspoň si odsloužím ten obĕd. Dejte mi klíč
a já jdu nocovat na zámek. A ráno se přijďte podívat, jak ty čerty vymetu."
"Pĕkná chalupa," říkal si Matĕj. "To se musí knížeti zajídat koukat na ni jenom zvenčí. Jde na mĕ spaní. Pozor, ať ty strašidla nezaspíš. Co to bylo? Radši si rozsvítím. Hola, braši, pomaloučku," pomyslel si Matĕj.
"Tohle šimrání mĕ už nebaví. Kdepak je má mošnička? Hop do mošny! A jeden po druhém! A nepředbíhat! Ty taky! Pojď! Hop! Jak se vám tam líbí, raraši? Rád bych si vás nechal, ale tu mošnu potřebuji prázdnou. Co s vámi?"
"Mates, pusť nás! My už budeme hodní. Jenom nás pusť."
"Tak alou pryč a rovnou do horoucích pekel. A bĕda, jak sem ještĕ strčíte třeba chlup. Hele, koštĕ je nadranc. Ale co. Aspoň si teď konečnĕ v klidu zdřímnu. Do rána daleko."
"Dobré jitro, pane kníže."
"On je naživu?"
"Jen klidnĕ dál. Zámek je volný."
"A jak to dokázal?"
"Úplná maličkost. Ale boj to byl hrozný, čertů bylo asi třicet."
"Ó, takový hrdina! A co by chtĕl za tu službu? Půl knížectví, anebo nic?"
"Dejte mi zlatku za rozbité koštĕ a já pošlapu dál.
"Copak je půl knížectví proti tomu, když na mĕ čeká celý svĕt?"

Nejlepší večerníček

2. srpna 2017 v 17:13 | dvě TeReziA

Nejlepší večerníček

Na i-vysílání je k dispozici show o českém Večerníčku. Hostem je paní režisérka Vĕra Jordánová, herečka Hana Maciuchová, Marek Eben, večerníčky komentuje nejen Lukáš Pavlásek...
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA,1974, má první místo. O Trautenberkovi a jeho panství, o jeho sloužících Ančeti, Kubovi a hajném. Jejich soused Krakonoš vždy spravedlivĕ potrestá každou nepravost.

O KRTKOVI, 1975, druhé místo. Krtek a jeho kamarádi - myška, ježek, zajíc...

BOB A BOBEK - KRÁLÍCI Z KLOBOUKU, 1979

MACH A ŠEBESTOVÁ, 1982, utržené sluchátko a kamarád pes Jonatán.

O LOUPEŽNĺKU RUMCAJSOVI, 1969, původnĕ poctivý a šikovný švec, který se díky jičínskému starostovi stal loupežníkem. Jeho ženĕ Mance a synovi Cipískovi.

ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE, 1972, Amálka je krásná, hezky tančí a pomáhá kde může.

MAKOVÁ PANENKA, 1972, a její přítel motýl Emanuel.

BROUČCI, 1994, podle stejnojmenné knížky pana Jana Karafiáta.

O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE, 1982, příběhy malíře pana Lady.

Víla Amálka

10. července 2017 v 14:48 | dvě TeReziA

Víla Amálka


Říkání o víle Amálce je televizní animovaný seriál pro děti z roku 1975. Autorem předlohy byl spisovatel Václav Čtvrtek. Animované pohádky nakreslil pan režisér Václav Bedřich. Bylo natočeno celkem třináct dílů (8 min.). Krátký film, studio Bratři v triku.

"Na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si bude říkat víla Amálka."

Jak nechala stát myslivce Mušku v lese, Jak potkala beránka Kudrnu, Jak našla kámen mutáček, Jak seděla v zelené kleci, Jak se udělala ptáčkem, Jak zatančila králi, Jak obrátila potok, Jak jí vodník Kebule málem řekl sedm, Jak přetancovala obra Hrompáce, Jak pomáhala ježkovi s horkou tlapkou, Jak vyléčila ty dva, Hrompáce a Ohniváče, Jak potkala oříškového panáčka, Jak odešla spát až do jara

Toy Story: Příběh hraček

10. července 2017 v 13:48 | dvě TeReziA

Toy Story: Příběh hraček

Pohádkový příběh vypráví o tom, že když se zrovna nedíváte, vaše hračky ožívají a žijí své životy.
Malý chlapec Andy si rád hraje. Jeho nejoblíbenější hračka je kovboj Woody. Rodina Andyho se bude stěhovat. Když se nikdo nedívá, hračky ožívají a kovboj Woody s panem Brambůrkem, dinosaurem Rexem, Pastýřkou a dalšími hračkami se proto také chystají na stěhování. Jenže Andy má narozeniny a jako dárek dostane Buzzyho Rakeťáka. Kovboj Woody má strach, že už nebude Andyho nejoblíbenější hračkou. Dobrácký Buzz se ale hned se všemi hračkami skamarádí. Jen Woody se stále bojí o svoje postavení nejoblíbenější hračky. Chce Buzzyho jen tak trošku shodit na zem, ale poněkud se to zvrtlo... Buzzy vypadne z okna do keře... Ostatní hračky se na kovboje Woodyho proto zlobí... Ale nakonec vše dobře dopadne.
Animovaný film z roku 1995, USA, Disney.

Pohádková říše

2. února 2016 v 21:35 | Dvě TeRezi A
Skvělej animák, který jsme objevili zcela náhodou. Čtyři holky procházejí pohádkovou říší, do které je přenesl kouzelný žabák, který je potom taky s každou z nich v jejich pohádce. Holky zažívají v pohádkách bratří Grimmů mnohá dobrodružství. Je to super zábava a hlavně hodně legrace.

Pohádky: Zlatovláska. Sněhurka, Červená Karkulka a Popelka.

První přijde na řadu zlatovlasá, modrooká Chloe. Najednou je ve věži bez záchodu s otravnou a dost ohavnou čarodějnicí (podobný příběh jako Na vlásku bez Evžena+spol.). Zlatovláska se snaží čarodějnici z kamenné věže utéct, potom se snaží proměnit čarodějnici kouzelnou hůlkou, ale práskač "milánek" - "Milánku, dostaneš k večeři žábu i smetánku!" - její veškeré snahy zhatí. Ale jsou tady ještě holky... a čarodějnice je na čas sama zavřená ve své kamenné věži.

Pokračuje to pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Černovlasá Jade jako Sněhurka musí vařit a uklízet, trpaslíci prudí s praním a šitím, neustálým nacvičováním hitů jejich chlapecké skupiny. "Trpaslíci?"-"Preferujeme: malí lidé."-chlapecká skupina 7T-"Můžeš být naše fanynka, dělat, co holky dělají: křičet, omdlévat a šílet po nás." A k tomu ještě na ni macecha-čarodějnice a královna v jedné osobě kuje pikle s kouzelným zrcadlem. "Ta malá potvora"(říká královna)-"Myslíš, že je zdravé se tolik vztekat?"(říká kouzelné zrcadlo) I pohádku o Sněhurce holky s přehledem zvládnou, i když už tuší, že to nebude tak jednoduché "Uklidni se dramatičko!" (na Zlatovlásku, která ví, že by bez holek svou pohádku neustála) a mezitím taky "milánek" osvobodil čarodějnici z kamenné věže-"Umí být neuvěřitelně přesvědčivá a slíbila, že se ke mně bude chovat líp." Holky honí po lese dvě čarodějnice, Sněhurka zaťuká na chaloupku sedmi trpaslíků-"Kluci. malou pomoc!"-"To jako od nás?"-"Myslela jsem, že jsme přátelé?"-"Ne, my takové přátele jako ty nepotřebujeme! Vypralas světlé s tmavým, a naše spodky jsou růžové." Zatímco se čarodějnice mezi sebou perou "Tak to teda ne-Zlatovláska je jenom má!", holky napadne trik STUDNA "Studna? Studna!", který se ještě několikrát v mírné úpravě opakuje, a obě čarodějnice spadnou do studny.

V další pohádce O červené Karkulce se ocitne jako Karkulka zelenooká, čokoládová Sasha. Vlk je dost děsivej, babičku je jenom slyšet, ale jinak ji nespatříte a myslivce už vůbec ne ani tady ani ve Sněhurce. Vlk má neustálý hlad a umí věci, které normální vlci neumí, mluví a leze po stromech. ("Fakt nesnáším pocit, že mám být snězená." - "Holky, vlci neumějí šplhat po stromech..." - "Já už výš nemůžu, došel mi strom.") Opět Studna a ve studni jsou dvě čarodějnice a vlk.

Poslední z pohádek je O Popelce, ve kterou se promění zbývající hnědovláska Yasmin, zbylé tři holky ji jdou hledat. Dvě otravné sestry a věčně prudící macecha jsou z Popelky v novém pojetí trochu vedle. Žabák přináší zprávy z domova: "Tvoje obrácená psychologie nevyšla, chtějí zůstat doma a hlídat tě...", nakonec Popelka jede se sestrami a macechou na bál, ale ..."Co to je?" - "Kouzelná rybička!"-"Přeji dobrý den."-"Chtěla jsem kouzelnou kmotřičku ... "- "Vypadá to jako botičky, ale jsou to spíš lodičky." Popelka od víly dostane super skleněné střevíce, které jsou jí malé a těsné, a kterými nakonec skolí věčně hladového vlka, který by si rád pochutnal na kamarádce Sashe proměněné v Karkulku. Totiž jeden z trpaslíků nedopatřením všechny tři padouchy ze studny osvobodí ("Je nás v kapele ještě šest. Potřebujeme sedmého?"-"Vždyť je to náš frontman!") Zlá královna a vlk nechávají čarodějnici v lese a míří za holkama, aby je použili jako žrádlo pro vlka, a královna se tak stala tou nejkrásnější. Bohužel se cestou něco zvrtne a věčně hladový vlk nemá chuť čekat ... ("Tak to je teda cvičení."-"To zvyšuje chať k jídlu! Není zdravé vynechávat jídlo...") Vlk míří na ples a Popelka s holkama tam taky dorazí. "Madam Frňáková+tři. Bez macechy tě na ples nepustím."-"Kam jdete?"-"Utíkáme pryč!"-"Proč jsi nás nevarovala?"(to jako Sněhurka)-VLK,VLK (všichni křičí) "Je tam vlk a hledá tebe!" (trpaslíci ukazují na Karkulku) "Moje nohy!" (stěžuje si Popelka) - "Sejmula ho svou botou!" (říká princi uvaděč) "Nevěděl jsem, že holky umí tak házet!" - "Ty zlý a krutý osude! Přišel jsem o svou jedinou lásku!" (vykřikuje princ)-"Proč nejdete za ní domů?"

RumprCimprCampr (proměněný v cibuli) se v lese potká s loupežnicí Zlatkou (od medvědů) proměněnou v pařez "Koho hledáš, Cibuláku?"-"Jmenuji se RCC!"-""Jmenuji se Zlatka!"-"Vsaď se, že neuhádneš moje jméno?"-"Jsi RCC, před chvílí jsi mi to řekl.". Po delší době (v pohádce o Popelce): "My holky si musíme pomáhat!"(holky)-"Nejsem holka, jsem...RCC" (při každé příležitosti)-změna:"Já nejsem cibule!"-"Já jsem...princova bývalá budoucí tchýně!", , na žádost Popelky promění kouzelná kmotřička víla pařez zpátky ve Zlatku a cibuli na RCC. Ti dva pak potkají čarodějnici z kamenné věže, která způsobila, že byli pařez a cibule. (Opět a naposledy Studna) "A hele ta čarodějka, co nás proměnila v pařez a cibuli! A nemá kouzelnou hůlku!"-"Co kdybychom ji hodili do studny?"

Malá zmínka ještě o dvou Grimmových pohádkách-O perníkové chaloupce a Šípkové Růžence.
Když se holky vrátí domů, uznávají, že pohádky nejsou tak hloupé, jak se jim zdálo. Kouzelný žabák přitakává: "Ujít míle v jejich botách. Strávit nějaký čas v jejich kůži."-"Jsem konečně zase princ." (údiv, protože žabák je stále žabákem) "Pochopili?" Zůstává otázka, kdo je Ochránce. Ale přichází ředitel školy pan Grimm a holkám to pomalu dochází ..."Talentované, geniální a naprosto úžasné. Pochopili?"

Má to spád, jsou tu úžasný hlášky, skvěle namluvené, rozhodně to není nuda a animace se nám jeví taky super. Bratz4

Legendární parta

30. prosince 2015 v 18:19 | Dvě TeRezi A
Líbí se nám animovaná postava hravého kluka Jacka Frosta s bílými vlasy a zářivě modrýma očima. V pohádce Legendární parta se nám líbí i jeho příběh.
Jack Frost je ve vodě. Neví, jak se tam dostal, a nic o sobě z minulosti neví. Neví, kdo byl a jaký byl. Jak vyšel z vody, zjistil, že umí pomocí hůlky měnit věci v led. Jack Frost přišel do vesnice, chtěl se zeptat, kde to je, ale lidé ho neviděli. Pomohl jednomu malému klukovi na saních projet nebezpečnými místy. Jack se ptal měsíce, kdo vlastně je. Ale měsíc neodpovídal. Měsíc sice Jackovi neodpovídal, ale vyvolil si ho za nového strážce. K Jackovi přišel Velikonoční zajíc a Jack se tak dostal na Severní pól. Dozvěděl se tam, že je vyvolený, ale nechtěl to přijmout. Toužil zjistit, kdo byl a jaký byl. Vtom se zjeví stín Bubák, a snaží se vzbudit v dětech strach, aby v legendární partu (Santa Clause, Velikonočního zajíce, Zuběnku, Sandmana) nevěřily a měly strach. Blíží se Velikonoce a parta chystá velikonoční vajíčka. Jack Frost zklame, protože se snaží zjistit něco ze své minulosti, a stín Bubák dobře ví, z čeho má Jack strach. Jack Frost stále slýchá dívčí hlas, jak ho volá, ví že je to hlas z minulosti, proto chce lahvičku od Bubáka. Stín Bubák si na Jacka počká, lahvičku mu dá, ale mezitím černí běsové rozbijí všechna vajíčka. Velikonoce jsou zničeny a Bubák vítězí. Parta už nemá žádnou moc ho zastavit. Jenom jedno dítě stále věří. Jack Frost se vzpamatuje, dítě vyhledá, a pošle chlapci znamení namísto Velikonočního zajíce. Pak se sejde u toho chlapce celá parta. Chlapec má také kamarády, kterým parta vrací postupně víru ve svou existenci. Děti potom partě pomohou a nedají se Bubákem zastrašit. Legendární partě se vrátila její moc a Jack Frost zjistí, že v minulosti měl sestru a svou rodinu, a že sestřičku zachránil před ledovou vodou, ale sám se v té ledové vodě ocitnul, a tak se proměnil v Jacka. Nakonec Bubák prohraje na celé čáře, honí ho jeho vlastní strach (černí mlhoví koně - černý běs) a Bubák mizí v černé díře. (vyprávěla Terezka)

Terezka vymalovala na počítači Jacka Frosta

Prasátko Slezina - Parodie

29. prosince 2015 v 14:40 | Dvě TeRezi A
Rádi se čas od času na internetu podíváme na parodii různých pohádek. Tak jsme také objevili dnes už v naší rodině velice oblíbenou Slezinu, domácky "Slézu". Je to parodie na Prasátko Peppa. Slezina je ale nejen srandovnější, dá se říct, že i tvořivější. Parodii prasátka Peppy a její rodiny vytvořil ve třinácti dílech kovy_gameballcz. Za nejlépe vydařený považujeme první pilotní díl - Obrázek.
Prasátko Slezina žije v podobném domku jako prasátko Peppa se svou rodinou. Slezinina rodina: malý bratříček Merlin, maminka Lenina, tatínek Evžen, babička Putina a dědeček Kryplín.
První díl - Obrázek: Maminka Lenina si nechala zarámovat moc hezký obrázek Merlina a Sleziny. Lenina se rozhodne, že by si měli ten obrázek pověsit na zeď. Ale tatínek Evžen chce obrázek pověsit sám. Lenina k tomu svolí a chce po Evženovi, aby než se vrátí z nákupu, obrázek pověsil. Lenina odjede svým červeným autíčkem a děti s Evženem zůstanou doma. Tatínek Evžen se chystá pověsit obrázek, ale děti se strachují, protože dobře ví, že to tatínek Evžen "zase ZKONÍ". Tatínek Evžen se nenechává zviklat, vezme tužku, udělá křížek a klepne kladívkem na hřebíček. Sám se diví, že se vůbec nic nestalo. Najednou se objeví ve zdi prasklina. Evžen se snaží zakrýt prasklinu obrazem, ale už je moc pozdě, prasklina se neustále zvětšuje. Evžen doufá, že když vytáhne hřebíček ze zdi, bude to vypadat jako umělecké dílo a Lenina ho nesežere k večeři. Když ale hřebíček vytáhne, způsobí, že se zeď proboří. Zkouší díru zamaskovat za obrázek, ale nepomáhá to. Tak nakonec vyplní vzniklou díru cihlami, na každou poklepe zednickou lžící, ale kde je však malta, zůstává záhadou. Tatínek Evžen nahazuje omítku, ale jak bude dům vypadat z venku ho zřejmě nezajímá. Potom Evžen stěnu vymaluje, ale odlišným odstínem od původní výmalby. Najednou odlišný odstín zázračně mizí. Děti i tatínek jsou ale celí ušpinění od barvy a všude se válí kousky rozpadlé zdi. Nejdřív umyl tatínek děti ve vařící vodě, pak Slezina vysála nepořádek v kuchyni a vtom už se Lenina vrací ze svých zběsilých nákupů. Tatínek si myslí, že nevyjede kopec, ale mýlí se. Všichni předstírají, že stále ještě čtou. Maminka Lenina vchází do dveří a vidí, že obrázek ještě není pověšený. Ale Lenina je zřejmě po svých nákupech uklidněná. Pověsí obrázek a Evžen namítne, že je trochu nakřivo. Slezina řekne mamince Lenině, že tatínek Evžen se celou dobu flákal, jenom si prý četl. Tatínek šeptá: "ticho růžová, že ti zakroutím krkem..." a stejně jako děti začne předstírat záchvat smíchu. The End (vyprávěla Terezka)
Terezka vymalovala na počítači obrázek prasátka Sleziny a její rodiny

 
 

Reklama