České a slovenské filmy

Babička

1. dubna 2018 v 18:13 | dvě TeReziA...

Babička


Dvoudílný televizní film podle klasického románu Boženy Nĕmcové vypráví známý příbĕh ze sklonku života Barunčiny babičky.
Příbĕh vás zavede na Staré bĕlidlo - do Barunčina dĕtství. Jan, Vilém, Adélka a Barunka, dĕti panského úředníka Proška, radostnĕ vítají svou babičku, která se rozhodla, že se přestĕhuje ke své dceři Terezce. Tam byla dĕtem dobrým příkladem a provázela je na jejich každodenních cestách do školy i do přírody. Dĕti a babička se tak setkávaly s bláznivou Viktorkou, mohly spatřit paní knĕžnu na koni i její schovanku Hortenzii. Paní knĕžna dokonce babičku pozvala společnĕ s dĕtmi k sobĕ na zámek, kde jí babička vypráví příbĕh svého života. Když se babička osmĕlila, vyžádala od kněžny pomoc pro Kristlu, aby si mohla vzít svého milého. Přimluvila se také za rodinu Kudrnových, aby nemuseli doma jíst z nouze veverky. Přimluvila se i za Hortensii, aby si nemusela brát ženicha, kterého jí knĕžna zvolila, a mohla se vrátit do Itálie, kde byl její milý. Babiččinu osobnost charakterizují slova paní knĕžny: "Šťastná to žena!"
Slavný barevný televizní film natočil v roce 1971 pan režisér Antonín Moskalyk podle scénáře Františka Pavlíčka.

Hop - a je tu lidoop!

17. listopadu 2017 v 12:30 | dvě tereziA

Hop - a je tu lidoop!

Pohádková satira vypráví o džinovi z láhve, který plnil každé přání toho, kdo láhev otevřel.

Rybář Fuksa vyloví z řeky láhev a prodá ji vedoucímu hostince Mertovi, který vzápĕtí zjistí, že její obsah je ponĕkud neobvyklý. Je totiž příbytkem džina, který chce svého majitele učinit šťastným a jediným slůvkem dokáže splnit každé přání. Merta toho samozřejmĕ využije k hromadĕní majetku. Stejnĕ si počíná další vlastník, chamtivý řezník Tureček. Ten se navíc rozhodne každého, kdo se mu jen trochu nelíbí, promĕnit v šimpanze. Zázrakem nabyté bohatství poznamená také Turečkovu dceru Blanku, což se vůbec nelíbí sympatickému Ondrovi, o kterého dívka stojí víc než o svého nápadníka Viktora, syna odklizeného Merty. Její otec má ovšem s Ondrou jiné plány. Chce se mu pomstít za to, že se od nĕj nenechal okrást, a nastraží mu léčku. Ve zmatku, který tím vyvolá, se však rozbije džinova láhev a on se přestĕhuje do jiné. Shodou okolností do té, kterou si domů odnese Ondra. Ten se džinem nechá promĕnit ve štĕnĕ a odnést Blance. Může tak být stále s ní, aniž by o tom dívka vĕdĕla. Ta se již začíná probouzet z opojení bohatstvím a hledá jiné hodnoty. Zdá se, že džinovo přání učinit svého pána šťastným se konečnĕ naplní.

Satirickou komedii natočil v roce 1977 pan režisér Muchna podle scénáře Miloše Macourka.

Maharal

4. listopadu 2017 v 12:39 | dvě tereziA

Maharal

Dobrodružná cesta za bájným pokladem a za rozluštĕním tajemství starého talismanu.
Ocitáme se v 16.století, kdy pražský rabín Löw předává na smrtelné posteli dvĕma svým učedníkům klíč k nalezení pokladu císaře Rudolfa II. Tajemství pokladu je ukryto ve dvou polovinách talismanu, které do sebe přesnĕ zapadají.

Oba hledači pokladů Aaron Cohen a Martin Šimko pátrají na vlastní pĕst po zmizelé knize. Aaron Cohen se seznámí s Kristinou, zatímco Alena se s jeho vnukem Davidem a malým Ondrou vydává na hrad Zvíkov. Sem totiž vede stopa, kterou dĕti vyčetly ze zápisků ukrytých ve zmizelé knize. Na Zvíkovĕ dĕti objeví starou rytinu se zašifrovaným poselstvím, kde a jak poklad najít. Rytina je však za dramatických okolností ukradena a vidina nalezení pokladu se opĕt ztrácí v nedohlednu. Dĕti se tedy vracejí s nepořízenou do Prahy, která zažívá první příznaky povodnĕ...

Členové výpravy se rozhodnou na Zvíkovĕ přespat. Dĕti naplánují tajnou noční výpravu na ostrov. Domnívají se, že právĕ tady by se mohl zlodĕj vzácné rytiny ukrývat. V polorozpadlém domĕ však najdou pouze pana Cohena a prázdný rám od ukradeného obrazu. Podezření, které na Aarona Cohena po nočním setkání na ostrovĕ padlo, se ještĕ zvýší, když dĕti zjistí, kdo je majitelem ztracené knihy. Mezitím dojde opĕt k setkání Kristiny a slovenského historika a tentokrát vůbec není nepříjemné. Dívka zjistí, že tajuplný Martin Šimko vlastní jednu polovinu vzácného talismanu rabína Löwa a ona tu druhou. Jenže se obĕ části záhadnĕ ztratí. A voda v Praze nebezpečnĕ stoupá...

Zatímco se Martin Šimko s Kristinou snaží nalézt ztracený talisman, dĕti se pustí do dalšího pátrání. Z různých indicií si odvodí svou vlastní cestu za pokladem. Z půdy Staronové synagogy pomocí camery obscury zamĕří místo, kde je ukrytý poklad. Cesta je zavede do spletité sítĕ pražských kanálů. Jenže to nebyl správný odhad a dĕti to brzy zjistí.


Doktor Knap uvĕzní ostatní hledače pokladu v prázdném sklepĕ. Povodeň v Praze nabývá na intenzitĕ, a tak jsou ve velkém nebezpečí. Nemohou však spoléhat na žádnou pomoc, protože tato část Prahy je vzhledem ke kulminující povodni evakuovaná. Doktor Knap se zatím vydává za pokladem na vlastní pĕst.
Dobrodružný film pro dĕti natočil v roce 2007 pan režisér Pavel Jandourek podle scénáře Martina Bezouška.

Andělská tvář

27. října 2017 v 14:18 | dvě tereziA

Andělská tvář

Romantický film vypráví příbĕh mladé ženy, která zakouší lásku i nenávist a potýká se s tajemnou rodinnou kletbou, kterou je opředen život v sídle jejího manžela.
Charlotta Collierová se rozhodne odejít z kláštera. Matka ji varuje před chudými pomĕry, ve který budou muset žít. Poté jsou obĕ pozvány paní Pinaudovou, manželkou okresního soudce, na dobročinný ples, který soudce pořádá pro sirotky. Tam se Charlotta seznámí s pohledným a sympatickým hrabĕtem Raoulem de Mornay, který se právĕ vrátil z dlouhé cesty. Nečekanĕ brzy ji požádá o ruku. Krátce po svatbĕ se na zámku objeví Raoulův nevlastní bratr Filip, který Charlottu varuje, aby ze zámku odešla, chce-li zůstat naživu. Pod útesy je poté nalezeno tĕlo zavraždĕné vesnické dívky. Časem přijede na zámek doktor Galetti, který Charlottu varuje před dĕdičnou psychickou chorobou, kterou trpí jeho pacient. Charlotta zoufale hledá pravdu a odhalená tajemství přinesou nečekané rozuzlení.
Romanticko-dobrodružný film natočil v roce 2002 pan režisér Zdenĕk Troška podle scénáře Hany Marie Körnerové.

Pane, vy jste vdova!

9. července 2017 v 17:17 | dvě TeReziA

Pane, vy jste vdova!

Komedie s mnoha zápletkami vypráví o milostném trojúhelníku, stvoření umělé ženy Evelíny a o dalších absurdnostech.
Děj se odehrává v jednom království. Přijede tam král sousedního státu. Uvítací ceremonie má za následek vážné poranění vzácného hosta. Král proto chce zrušit armádu. Generálové se ale spiknou a snaží se vladaře odstranit.

Českou filmovou komedii natočil v roce 1970 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře dvojice Miloše Macourka a Václava Vorlíčka.

"Sedmero krkavců" film podle Boženy Němcové

21. srpna 2016 v 8:24 | dvěTeReziA

Sedmero krkavců

Na stránkách Čt jsme našli dvě zfilmované pohádky na motivy pohádky "Sedmero krkavců" od Boženy Němcové.
První filmovou pohádku "Sedmero krkavců" natočil režisér Ludvík Ráža. Pohádka je trochu ponurá a strašidelná. Ale jedna ze dvou negativníchí postav je v naší rodině kupodivu ta nejoblíbenější - "Chrt" (Boris Rösner). Bohdanka, když se dozví o zakletí svých bratrů, jde je vysvobodit. Na radu se ptá nejprve staré babičky, potom Vody, ale ta jí také nepomůže, a jenom se Bohdance vysmívá. Vítr, ten jí nabízí věčnou mladost ... Až Slunce ji k bratrům zavede. Bohdanka najde bratry v horách v opuštěném hradě. Musí holýma rukama natrhat kopřivy, udělat z nich plátno a ušít košile. Přitom nesmí promluvit ani slůvko, aby mohla své bratry vysvobodit. Bohdanka bydlí v jeskyni, kde jí objeví princ, který se toulá po lesích. Přadlena v jeskyni, to princ ještě neviděl. Na cestě ho provází služebník, zvaný Chrt, který mu pomůže dopravit všechny Bohdančiny věci do zámku. Na zámku je svatba Bohdanky a prince. Milada, sestra prince se naoko raduje, ale osnuje spolu s Chrtem svoje temné plány.
Druhá filmová pohádka je od režisérky Alice Nellis. Sedmero krkavců je obohaceno o čarodějnici, která vlastně není žádná čarodějnice, a čarodějný hřeben. Pozměněny jsou postavy na hradě: vdova královna a její zcela protikladní dva synové, nevlastní bratři. Jeden je moc hodný, ale koktá a druhý bratr je velmi pohledný, ale je zlý, hloupý a sobecký. Není nám jasné jestli je to pohádka podle Boženy Němcové nebo podle Pavla Dobšinského? Pohádka je ale vtipná a napínavá. Roli Bohdanky v pohádce Sedmero krkavců zahrála Marta Issová. Úvodní píseň nazpívala Marika Gombitová.

Studentský maraton

18. srpna 2016 v 13:08 | dvěTeReziA

Studentský maraton

na i-vysílání jsou k dispozici studentské filmy, které byly na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Nás zaujaly animované filmy. Také bychom se chtěli o takovou tvorbu pokusit, ale zatím jsme ustrnuli na zvuku...
Z animovaných filmů se nám asi nejvíc líbily tyto:
KRONIKA, příběh dvou skautů v cestě za pokladem, dospělák vzpomíná na své dětství, kdy s kamarádkou hledali v přírodě poklad. Autor Vojtěch Dočkal z Univerzity Tomáše Bati.
CUKROVINY CIGARETY, videoklip písně skupiny Dědovy blechy. O jednom malém klukovi, který si chrání svůj svět, "za nic bych neměnil ..." od Vladimíra Daťky z Univerzity Tomáše Bati.
ERWIN ten se nám hodně líbil, je docela vtipný. Babička a kočka mají novou mikrovlnku. Babička zkouší mikrovlnku zprovoznit, ale kočce se mikrovlnka také velmi líbí. Autor Petr Jindra z Univerzity TB.
ZA SKLOM další videoklip. Píseň skupiny Korben Dallas. Autor Tomáš Červený z FDULS ZČU Plzeň.
PÉRÁK (Stín nad Prahou) trochu moc kečupové (na nás), ale jinak celkem napínavé. Mýtický hrdina z protektorátních legend bojuje proti nacistům, kteří touží zprovoznit něco jako Golema ježkem v kleci. Autor Marek Berger z FAMU Praha.

Čtyřlístek ve službách krále

18. srpna 2016 v 7:18 | dvěTeReziA

Čtyřlístek ve službách krále

Na internetu se nám objevila nabídka Novy, film týdne, Čtyřlístek ve službách krále. Je to celkem pěkný animovaný film (výtvarník Jaroslav Němeček). Pinďa, Bobík a Myšpulín chtějí přichystat překvapení pro Fifinku, která má ten den narozeniny. Ale nějak se jim to zvrtne, a v kuchyni místo toho udělají pěkný nepořádek. Fifinka je tedy nemile překvapená, ale situaci zachrání Pribiňáček, který ji vytrhne z prvotního šoku a dá jí nějaký ten pribiňák navic. Taky se všichni z televizního zpravodajství dozví o výstavě, která se koná v Praze k výročí narozenin Rudolfa II., který má narozeniny ve stejný den jako Fifinka. Celá partička odjíždí do Prahy, aby důstojně oslavili Fifinčiny narozeniny. V Praze je na výstavu velká tlačenice, proto si raději zajdou do Zlaté uličky. Po cestě se setkávají se lvem, který je zavede do podzemí. Tam se k nim přidá Rudolf II. a začíná napínavý příběh se zázračným kamenem mudrců, se zlatými cihlami, proradným magistrem Kellym a strašidlem Zimozelem z obrazu. Nakonec dobro zvítězí a čtveřice animovaných hrdinů se spokojeně vrací do svého městečka Třeskoprsky.

Obrazy ze života Boženy Němcové

12. srpna 2016 v 15:14 | dvěTeReziA

Obrazy ze života Boženy Němcové

Na i-vysílání je k dispozici polohraný dokumentární film o Boženě Němcové, spisovatelce, kterou máme rádi, zajímá nás a oslovuje nás její literární práce. Její život je pro dospělé i mladé lidi celkem zajímavý. "Chtěla bych se narodit za 200 let..." píše Božena Němcová. Narodila se ve Vídni. Jako dítě žila v Ratibořicích. Když přišla do Ratibořic byly jí tři roky a s velkou pravděpodobností nemluvila česky, říkali jí Bety. Byla učenlivé a ctižádostivé děvče, toužila po něčem vyšším. Ráda četla, psala básně a první naivní romány, zřejmě v němčině. Až když Božena Němcová žije s manželem v Polném, teprve se přiklání k češtině. Její manžel ji přivádí do Prahy. Němcová je vlasteneckou společností okouzlena. Měla pseudonym "Iris". V módě byly vlastenecké výlety, kde vedli vzdělaní vlastenci vlastenecké rozhovory. Stromy, oblaka, země, půda ... něco, co bychom dnes nazvali ekologickým motivem (pan Cílek). Václav Bolemír Nebeský okouzlil Boženu Němcovou, spolu diskutovali o literatuře a umění. V té době otiskli její báseň "Ženám českým". Božena Němcová byla skvělá vypravěčka, jako vlastenka byla vyzvána ke psaní v českém jazyce. Božena Němcová psala pohádky a pověsti, dopisovala si s Čelakovským a Erbenem, které svým psaním zaujala. Na Domažlicku pochopila Božena Němcová, co je to venkov, a včlenila ho do svého vyprávění. V roce 1848 přišel politický ruch i na Domažlicko, Němec měl nějaké projevy, napsal nějaké dopisy, když se ucházel o místo poslance, později to úřady použily proti němu. Na cestách milou slovenskou krajinou Božena Němcová ráda zapomínala na starosti. Podnikla na Slovensko celkem čtyři cesty, mělo to pro ni velký význam. Vlastivědné črty ze Slovenska. Propojení se do paměti předků, bez Slovenska by možná nebylo ani české Babičky (pan Cílek). Později zemřel její milovaný syn Hynek, který byl na studiích v Praze. Velmi dobře kreslil, měl teprve patnáct roků. Rodina v tu dobu dost strádala a žila v bídě. Němec ani nemohl přijet se poklonit na Hynkův hrob, jak byl rakouskými úřady střežen, žandáři mu všechno pobrali, Palackého, listy od Boženy Němcové. Její život to tedy nebyla žádná radost, kromě dětí, lásek a psaní (kromě období, kdy jí to nešlo). Při všem tom neštěstí vystoupil najednou paní Boženě Němcové obraz malého údolíčka a babičky, rodiny Proškovic.
Film nás rozhodně zaujal, Pan Velíšek, který maloval obrázky k Babičce nás ale moc nenadchl!!! doufáme, že to nemaloval účelově a stejně tak pan spisovatel nebo básník Karel Hynek. Nevíme jestli opravdu obnovil Babičku v její skutečné podobě??? Ale v Huse na provázku je Babička skvěláUsmívající se A pan Cílek nás svými slovy vždycky nadchneUsmívající se

Vlak dětství a naděje

10. srpna 2016 v 7:44 | dvěTeReziA

Vlak dětství a naděje

V České televizi opakují seriál Karla Kachyni "Vlak dětství a naděje" podle románu Věry Sládkové.
Věrka je hlavní hrdinka seriálu a vypráví celý příběh. O tom, jak jí umřela maminka. Jak si tatínek našel novou ženu, které říkal "Amazonka". Jak ji nová maminka dokázala ochránit před německým výrostkem Seppem, který Věrce říká "Pipi" a ztrpčuje jí život. "Ty se nic neboj! Na tragickej život jsem já pes," (říká představitelka nové Věrčiny maminky Helena Růžičková). Věrka žije v jindy klidném městečku v pohraničí, ale do všedního dne malého děvčete proniká neklid a zlo, které přináší blížící se 2.světová válka. Celá rodina musí narychlo opustit pohraničí a rodiče s Věrkou se stěhují do Brna k dědečkovi a babičce. Ale za čas opět Věrka potká Seppa, který v Brně pokračuje ve své vojenské kariéře, a viditelně mu dělá dobře ubližovat druhým, které nepovažuje za sobě rovné.
"Permoník rozsekal WinterHilfe na mraky."

V zámku a podzámčí

27. března 2016 v 23:40 | Dvě TeRezi A
"V zámku a podzámčí" je známá povídka od Boženy Němcové. Nedávno na České televizi opakovali stejnojmenný film., který se nám moc líbil.
Bohatý pan Skočdopole si koupil zámek na venkově, kde žije se svou krásnou ženou Kateřinou.
Lékař pan Kilián léčí v podzámčí chudé lidi zadarmo, bohatým to často "spočítá" i za chudáky v podzámčí. Ale zámecký pán Skočdopole s ním velmi rád diskutuje. I paní Kateřina k němu časem získává důvěru a nechá si promlouvat do duše.
Mamzel Sára, služebná zámecké paní, se baví na úkor svých pánů, a tentokrát ani nehlídá pejska Joliho, kterého jí paní Kateřina v důvěře svěřila.
Klára, která měla maminku klíčnici, vzala zbytky jídla do ranečku a zanesla Vojtíškovi. kterému maminka a malý bratříček umřeli na choleru. Vojtíšek nesl raneček a psík Jolík za ním vesele cupital. Vojtěch vidí, že je v dáli vzteklý pes. Vylezl na strom, ale pod stromem naříká malý bílý Joli. Chlapec nemá to srdce ho nechat na pospas zuřící bestii.
Písař Kalina přiběhne k panstvu a oznamuje, že se v okolí pohybuje vzteklý pes. Zámecká paní Kateřina zjistí, že Joli utekl. Je histerická, a všichni Joliho hledají. Manzel Sára chce obvinit Klárku, ale ta se nedá, a pravdivě řekne, že Sára Joliho nehlídala.
Nakonec písař Kalina přiběhne včas ke stromu, kde je Vojtěch s Jolim a běsnícího psa zastřelí. Joli je zachráněn a Vojtěch dostane odměnu. Paní Kateřina mu nabídne, aby se staral o Joliho na zámku.
Krejčí Sýkora a jeho manželka, kteří se teď o malého Vojtěcha starají jako o vlastního, mu nakonec dají svolení, aby šel na zámek.
Vojtěch se stává opatrovníkem psíčka Žoliho a zámecká paní z něho udělá páže Alberta, což Vojtíškovi není zrovna dvakrát po chuti.
Mnanzel Sára se chce pomstít Kláře, ale cholera jí překazí plány. Sice sama neonemocní, ale musí opustit zámek, protože zámecká paní ke svému zděšení zjistí, jaká Sára ve skutečnosti je.
Cholera vesele řádí krajem a paní Kateřina na smrt onemocní ...

Spadla z nebe

3. února 2016 v 13:47 | Dvě TeRezi A
Spadla z oblakov, Majka z Gurunu

Na slovenské televizi nedávno opakovali legendární seriál pro děti. Terezčin táta rád sleduje staré slovenské seriály a filmy, takže asi tři až čtyři díly si spolu s Terezkou pěkně užili.
Jak jsme zjistili, těch dílů je asi třináct a dají se pustit na YouTube.
1. díl: Děti si hrají v lomu u jezera ("Babi, to není lom, to je Kozmolom!"). Kluci z jedné party si hrají s kosmickou raketou, mají své středisko Kozklub s imaginárními počítači, kde navigují a pomáhají imaginárním kosmonautům. "Vyladit obrazovku!"-"Obraz jasný, zmizni!" Sestrojili raketu, ale tomu nejmenšímu klukovi se moc nelíbilo, že poletí jako první v té raketě na měsíc. A tak ukradl klukům z druhé party nejlepšího angoráka na světě - běloučkého Jožu. "Mrkev?"-"Tak se žádná raketa nejmenuje..." Kluci nazvali svou raketu MRK (zkratka pro Mezinárodní raketový koráb). Ale děti z druhé party svého šampiona Jožu hledají, a vědí že Kozklubáci v tom mají prsty... Kozklubáci odpalují raketu Mrk i s králíčkem Jožou a doufají, že poletí až ke slunci, ale... chudák chlupáček Jožo, naštěstí to přežil, ale je od prachu celý špinavý až za ušima ... Najednou se objeví na nebi záře "Pozritě, co jsme urobili ..." "Haló, haló, tu Felix..." "To je hrozné, co ta Bratislava vysílá." Kluci jsou poněkud vyplašení, raději se rozejdou do svých domovů ... Druhý den jdou kluci lesem do Kozmolomu a najednou..."Tam někdo je?!"-"Máš vlčí mhu." Po jezeře se prochází dost divná holka, co má za hlavou prskavku a na nohou suprové červené holiny ...
2. díl: Kluci uviděli Majku na vodě a měli strach, že se utopí, a tak k ní plavali, protože netušili, že Majka je mimozemšťanka. Pak to zjistili. Majka měla ale opasek, který jí poskytoval různé informace. Kluci se jí zeptali, jestli mluví slovensky. Chtěli ji přivítat.

Hrábě Felix a tajemný hrad v Karpatech

31. prosince 2015 v 21:28 | Dvě TeRezi A
Dnes nás česká televize velice potěšila s filmovou komedií z osmdesátých let "Tajemství hradu v Karpatech". Je to film inspirovaný tajemnem Julese Verna, ale s ryze českým humorem na každém kroku.

Hrabě Felix Teleke přijíždí do vesnice za odpočinkem, kde stojí tajemný hrad. Dozví se, že na hradě straší a spolu s tamním lesníkem se vydají hrad prozkoumat.
Hrabě Felix po cestě vypráví lesníkovi o své snoubence, která mu zemřela.
Když byli před tím hradem, říkal hrabě lesníkovi, že má zas svoje halucinace, protože slyší milovaný hlas své snoubenky. Ale lesník mu odpovídá, že ten nádherný zpěv také slyší. Uviděli bránu, kde bylo pro ně napsáno světelné pozvání. Ale lesník je obezřetný a hraběte varuje: "Dvakrát měržát a jednou řežát." Ale hrabě odpovídá: "Já rovnou řežu..."
Vešli dovnitř hradu a dostali se do místnosti, kde byly dveře bez kliky, které se samy zavíraly a otvríraly. Hrabě i lesník byli ze dveří tak nadšení, že poskakovali sem a tam. Ještě nevěděli, že je sleduje kukátkem baron Gorc z Gorcu, který byl příčinou smrti překrásné snoubenky hraběte Felixe.
Potom se dobře najedli a hrabě Felix začal zpívat nádhernou árii, při které se rozbily skleničky od vína i kukátko, kterým je baron sledoval.
Baron proto oba dva raději uspal plynem a zavolal na pomoc šíleného a geniálního profesora Orfanika, který všechny škody opravil.
Když se hrabě a lesník probudili, zjistili, že jsou sice ve stejné místnosti, ale najednou má místnost okno, a když otevřou dveře, ocitnou se tváří v tvář baronovi a revolučnímu profesorovi.
Felixovi se nakonec podaří zahlédnout svoji snoubenku, ale baron tvrdí, že ji nemohou budit, aby ji nezradilo její nemocné srdce. Felix sice vykřikne její jméno, ale rázem je umlčen. Hraběte Felixe a lesníka popadnou službníci barona Gorce a nemilosrdně je hodí zpátky do jejich pokoje a celá místnost se najednou začne pohybovat.

Nick Carter a květina jménem Adéla

31. prosince 2015 v 20:35 | Dvě TeRezi A
O Vánocích jsme měli příležitost shlédnou dva skvělé filmy od pana režiséra Oldřicha Lipského "Adéla ještě nevečeřela" a "Tajemství hradu v Karpatech".
Jedné paní se ztratil pejsek a detektiv Ledvina si pozve na pomoc soukromého detektiva Nicka Cartera z Ameriky. Spolu detektivové zjistili, že ztracený pes měl rád, když mu jeho panička hrála na klavír. Detektiv Ledvina seznamoval Nicka s Prahou, zvláště se svými oblíbenými hospůdkami. Když detekniv Nick vyšetřoval záhadný případ, seznámil se s hezounkou vnučkou pana profesora botaniky. Ti ho pozvali k sobě domů, a tam Nick narazil na hraběte von Kratzmara. Nick brzy pozná, že to není žádný hrabě, ale jeho dávný nepřítel zahradník. Hrabě se vloudí do přízně pana profesora a zve ho i s jeho vnučkou k sobě pod záminkou, že panu profesorovi ukáže svou sbírku tropických rostlin. Ale pan profesor netuší s kým má tu čest, a že má být prvním chodem pro jeho masožravou květinu jménem Adéla.

Rozparáděná hladová Adéla... (namalovala Terezka)
 
 

Reklama