České a slovenské filmy

Homolka a Tobolka

28. října 2018 v 20:24 | dvě TeReziA...

Homolka a Tobolka

Satirická komedie, třetí příběh pražské rodiny Homolkových. Tentokrát si Homolkovi vyjeli na zimní rekreaci do Krkonoš, chtějí se pořádně užít a co nejméně utratit.
Na náměstí zasněženého Špindlerova Mlýna vystoupí z autobusu kompletní rodinka Homolkových, děda a babi, jejich syn Ludva s manželkou Heduš a dvojčaty Péťou a Máťou. Hodlají si v zasněžených Krkonoších užít drahé rekreace, a tak si slíbí, že na sebe budou po celou dobu hodní. Už cestou do zotavovny Radost je však potká řada nepříjemností, o něž se velkou měrou postará nový kulturní referent, neúspěšný pražský výtvarník Bradáček. Nepříjemnosti pokračují i poté, co dorazí do recepce Radosti. Dvě rodiny, které se vzájemně neznají, by měly bydlet ve společném pokoji. Svízelnou situaci by mohli vyřešit pouze Homolkovi, kteří mají dva oddělené pokoje. Ti však jakoukoli změnu kategoricky odmítnou. Zaplatili a chtějí si užít. Přes všechna předsevzetí si však užívají stále jen další starosti, jejichž původcem je opět referent Bradáček, podporovaný navíc Brudovými a Novákovými, kteří nepřestávají usilovat o získání pokojů, obývaných Homolkovými.
ČR 1972, Režie: J. Papoušek

Cesta do hlubin študákovy duše

27. října 2018 v 16:43 | dvě TeReziA...

Cesta do hlubin študákovy duše

Populární studentská veselohra inspirovaná románem Jaroslava Žáka.
Po úspěchu filmu Škola základ života se rozhodl Martin Frič natočit další historky Jaroslava Žáka o študácích a kantorech. Nechal se inspirovat knížkou postřehů a úvah ze středoškolského prostředí Cesta do hlubin študákovy duše. Jaroslav Žák se také podílel spolu s Martinem Fričem na scénáři. Za základ si vzali starého profesora, který sbírá študácké kuriozity, navíc přidali nesmírně laskavou postavu profesora přírodopisu Matulku, který teprve za pomoci studentů a profesorského sboru složí na prahu stáří poslední závěrečné zkoušky.
Černobílou českou komedii natočil v roce 1939 pan režisér Martin Frič a na scénáři se spolupodíleli J. Kaplan, J. Žák a M. Frič.

Přítelkyně pana ministra

30. září 2018 v 12:26 | dvě TeReziA...

Přítelkyně pana ministra

Černobílá komedie o pomluvách, které pomohou obyčejné úřednici ke štěstí.
Sympatická dívka Julinka Svobodová pracuje jako řadová úřednice u importní firmy Hrubý a syn. Bydlí v podnájmu ve stejném domě jako ministr obchodu dr. Horák. Ten ji jednou náhodou z vrozené galantnosti sveze výtahem. Aniž to oba tuší, v domě se hned rozkřikne, že pan ministr je do Julinky zamilovaný a že s ní má poměr. V té době se proti firmě Hrubý a syn objeví v novinách pomlouvačný článek. Pan Hrubý mladší se rozhodne využít domnělé Julinčiny známosti. Jmenuje ji svou sekretářkou, zvýší jí plat a hlavně ji požádá, aby se u ministra přimluvila. Julinka se mu marně snaží vymluvit, že se s dr. Horákem zná jen od vidění, šéf ji ani nepustí ke slovu. Shodou okolností však ministr zasáhne ve prospěch firmy. A tak se Julinka proti své vůli stane "obětí" zvláštní pomluvy, která tentokrát nemusí uškodit, ale naopak pomoct chudé dívce ke štěstí…
ČR 1940 Scénář a režie Vladimír Slavínský

Návštěvníci - 14, 15

8. září 2018 v 15:32 | dvě TeReziA...

Návštĕvníci

Po nás potopa (14/15)

Jenom 177 dní zbývá vĕdecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
Už je nad slunce jasnĕjší, že akademikova vĕdecká výprava se o záchranu civilizace budoucnosti nezaslouží. Jako planá nadĕje se ukázal poslední Adamův sešit a návrat není proč odkládat. Loučení není snadné pro nikoho, nejtĕžší je ale pro Káťu, která Petra už nikdy neuvidí. Ví také, jaký osud zanedlouho čeká dĕdu Drchlíka, ale ten to slyšet nechce. S klidem sobĕ vlastním zaplatí hmotnou škodu za katastrofu, na níž se podepsala zvídavost malého Adama. Noviny z budoucnosti mu totiž pomohly k výhře ve Sportce.
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.

Návrat do budoucnosti (15/15)

Jediným úspĕchem Richardovy vĕdecké výpravy je vlastnĕ Adamovo vĕnování, které udivenĕ naškrábal do knihy, o níž netuší, že jsou to jeho budoucí "Pamĕti". Ještĕ jedna akce čeká návštĕvníky. Složitĕ, ale přece jen, se jim podaří zabránit tomu, aby jejich fotografie vyšla v novinách. Havárie cisterny, k níž se přesnĕ podle Kátiny předpovĕdi připletl dĕda Drchlík, je poslední událost, kterou návštĕvníci v minulosti zažijí. Návrat do budoucnosti, kterého se expedice přece jen obávala, má neuvĕřitelné zakončení. Vzít s sebou do budoucnosti dĕdu Drchlíka coby Velkého učitele a jisté alibi za nulové výsledky výpravy se ukáže jako skvĕlý nápad. Jen chvíli postál dĕda Drchlík u CML - CENTRÁLNĺHO MOZKU LIDSTVA - a budoucnost lidstva byla zachránĕna.

Roztomilý člověk

8. září 2018 v 9:04 | dvě TeReziA...

Roztomilý človĕk

Černobílá komedie podle románu F. X. Svobody Kašpárek o tom, že lhát se nevyplácí.
Redaktor Viktor Bláha, hlavní hrdina veselého příbĕhu, si rád vymýšlí bláznivé historky a rád se baví na úkor svého okolí. Až jednoho dne narazí na roztomilou dívku, která má fantazii ještĕ vĕtší než on a dokáže s ním držet krok...
Český film, 1941. Režie Martin Frič, Scénář Karel Steklý.

Návštěvníci - ssz 11, pzh 12, p 13

30. srpna 2018 v 15:24 | dvě TeReziA...

Návštĕvníci

Stane se zítra (11/15)

Jenom 177 dní zbývá vĕdecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
Zatím co doktor Noll tráví poklidné dny v nemocnici a pomocí solarizátoru tajnĕ a úspĕšnĕ léčí svého spolupacienta kolotočáře Edu, ostatní členové vĕdecké expedice mají starostí nad hlavu. Při spojení s budoucností, kam vysílají žádost o peníze, vyvaří vodu v rybníce. "Známá firma", dĕda Drchlík, který s Adamem zachraňuje kapry z vyschlého dna, je obvinĕn, že rybník úmyslnĕ vypustil. Návštĕvníci sice pomocí reaktivních deštníků rybník vodou znovu naplní a dĕda je mimo podezření, ale nepříjemného pocitu, že se jim situace čím dál více vymyká z rukou, se už nezbaví. V nestřežené chvíli je Petr znovu vyfotografuje.
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.


Peníze z hvĕzd (12/15)

Když návštĕvníci u rybníka přebírají zásilku penĕz z budoucnosti, netuší, že je sleduje dĕda Drchlík. Náhlá záře, která akci provází, dĕdu oslní a ten se málem utopí. Návštĕvníci jej dopraví do jeho chalupy a dĕda se nečekanĕ brzy vzpamatuje. Užasnou, když jim řekne, že peníze, které dostali, už dávno neplatí. V tu chvíli pokládá akademik Richard za nutné odhalit jejich inkognito a vysvĕtlit, že přicházejí z budoucnosti. Ale dĕdu Drchlíka to nijak neohromí. Mnohem víc ho zajímají noviny, do nichž byly peníze z "hvĕzd" zabaleny.

Prozrazení (13/15)

S pomocí dĕdy Drchlíka vyrovnají návštĕvníci hotelový účet a přijímají nabídku, aby bydleli v jeho chalupĕ. Káťa a Karas se z toho radují, ale akademik trvá na tom, že se musejí okamžitĕ vrátit do budoucnosti, i když je stresován z toho, že jeho vĕdecká výprava totálnĕ zklamala. Nečekanĕ se objeví další Adamův sešit. Akademik mĕní rozhodnutí a nařizuje svému týmu, aby malého Bernaua nespustil z očí.

Vlak dětství a naděje - ND 6

29. srpna 2018 v 21:00 | dvě TeReziA...

Vlak dĕtství a nadĕje

Návrat domů (6/6)

Český seriál podle knižní předlohy Vĕry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. Válka končí, přichází osvobození a všichni pevně věří v nový, svobodný život
Válka končí, přichází osvobození. Pro Věrku (T. Brodská) je poznamenáno smrtí tety Amálky, která uniká z hanby a ponížení, do něhož uvrhl celou rodinu její kolaborantský muž, skokem z okna. Věrka se ještě jednou setkává se Seppem (V. Javorský), který pro ni představuje ztělesnění nacismu a jenž se ji pokouší donutit k tomu, aby mu pomohla k útěku. Holičský pomocník, stejně jako další vyznavači nacismu a kolaboranti však neuniknou spravedlivému trestu…
Šestidílný seriál Vlak dĕtství a nadĕje podle románů Vĕry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Návštěvníci - 8, 9, 10

29. srpna 2018 v 16:48 | dvě TeReziA...

Návštĕvníci

Génius v hladomornĕ (8/15)

Jenom 177 dní zbývá vĕdecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
Akademik s Adamem uvízli v hladomornĕ hradu a už se zdálo, že akademik získá důležité výpočty, jenže malý Bernau začal trhat listy ze sešitu a dĕlat si z nich vlaštovky. Karasovi se konečnĕ podaří získat televizní kameru Oko 2, která jeho vinou uvízla v botĕ hoteliéra. Zabudovat kameru v hotelovém pokoji Bernaů, jak nařídil akademik, už ale nedokáže. Otec Bernau ten nenápadný "napínáček" použije k upevnĕní pokojové antény. Návštĕvníci, vĕdomi si toho, že stále budí nežádoucí pozornost, rozhodnou se splynout s okolím a účastní se místní tancovačky. Jen doktor Noll odmítne. Zalehne do postele, zapne si solarizátor a pročítá si soudobou lékařskou knihu. Tiše se raduje, že nepodlehl pokušení vystavit své zdraví nebezpečné potravĕ tohoto století.
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.

Sólo pro návštĕvníky (9/15)

Návštĕvníci na venkovské tancovačce žasnou nad spoustou jídla a alkoholu, který se tu vypije. Nechápou princip tomboly, zato je zaujme jídelní lístek, popsaný Adamovými výpočty, a snaží se jej zdokumentovat. Pokojská Heli nese svému oblíbenému doktorovi na pokoj čaj a když ho najde zahaleného v modrém dýmu, volá pohotovost. Mladá lékařka zjistí neskutečnĕ vysokou teplotu a převáží doktora do místní nemocnice. Kolotočář Eda vnikne do pokoje návštĕvníků a ukradne jim všechny peníze. Bohužel i kufřík likvidátor, kam je uloží. Na zábavĕ se Káťa zamiluje do dopisovatele místních novin Petra a Karas navazuje přátelství s dĕdou Drchlíkem.

Stav nouze (10/15)

Na zábavu v Kamenici návštĕvníci nikdy nezapomenou, i když každý z jiného důvodu. Káťa se zamilovala do Petra, Karas objevil kouzlo osobnosti dĕdy Drchlíka, doktor Noll má v nemocnici ideální podmínky ke studiu současné lékařské vĕdy a akademik Richard ze záznamu Oka 1 zjistil, že byli okradeni o všechny peníze. Marnĕ se snaží svolat poradu svého týmu. Nadĕjnĕ pro nĕj vypadá jen chvilka, kterou stráví a Adamem při debatĕ o přesunu kontinentů. K půlnoci se nad mĕstem strhne bouře a blesk zasáhne kolotočáře Edu, který rozebírá konstrukci kolotoče. Budoucnost návštĕvníků je neradostná. Bez penĕz, bez průkazných úspĕchů v pátrání po Adamových důležitých výpočtech smutnĕ pojídají amarouny.

Vlak dětství a naděje - MDPL 5

28. srpna 2018 v 20:58 | dvě TeReziA...

Vlak dĕtství a nadĕje

Moje druhá první láska (5/6)

Český seriál podle knižní předlohy Vĕry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. Věrka prožívá své první milostné zklamání…
Válka vrcholí a nacistická vojska jsou na ústupu. Z Věrky se stala mladá slečna. Poznává nejrůznější formy vzdoru a odboje proti okupantům. Zároveň však pozorně vnímá i počínání nacistických dohlížečů a kolaborantů, kteří se právem obávají konce války. Úřednice Breberová má špatné svědomí, neboť se postarala o to, aby se její muž dostal do koncentračního tábora. V téhle zjitřené době prožívá Věrka svou první lásku…
Šestidílný seriál Vlak dĕtství a nadĕje podle románů Vĕry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Prstýnek

28. srpna 2018 v 17:20 | dvě TeReziA...

Prstýnek

Romantická veselohra podle povídky Ivana Olbrachta o milostném vzplanutí, které nezůstalo bez následků.
Vyhlášený pytlák Jan Sochor se tvrdě staví proti tomu, aby si mladý kníže namlouval jeho dceru Barušku. Příliš dobře si pamatuje na dobu vlastního mládí a na své zásluhy o zachování knížecího rodu…
Černobílý film natočil v roce 1944 pan režisér Martin Frič podle scénáře Josefa Neuberga.

Hotel Modrá hvězda

28. srpna 2018 v 17:19 | dvě TeReziA...

Hotel Modrá hvězda

Česká černobílá komedie s Natašou Golovou a Oldřichem Lipským.
Mladá dívka se stane dědičkou hotelu - není sice luxusní, jak původně předpokládala, ale i ze zapadlého a sešlého hotýlku se jí podaří vybudovat podnik, který přitáhne zájem hostů.
ČR, 1941 Režie: Martin Frič

Návštěvníci - 5, 6, 7

28. srpna 2018 v 15:04 | dvě TeReziA...

Návštĕvníci

Hlavnĕ nenápadnĕ (5/15)

Jenom 177 dní zbývá vĕdecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
Návštĕvníci se podle plánu ubytují v místním hotelu jako geometři, kteří přijeli vymĕřovat dálnici. Jejich sousedy tu jsou vyhořelí Bernauovi a představa, že má nablízku Adama, autora geniálních výpočtů, které zachrání ohroženou civilizaci budoucnosti, naplňuje akademika Richarda jistotou, že jeho vĕdecká expedice urychlenĕ splní své poslání. Ale skutečnost je jiná. Adamův sešit s důležitými výpočty o přesunu kontinentů není k nalezení a přítomnost Návštĕvníků budí v Kamenici nežádoucí pozornost.
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.

Tajemství velkého učitele (6/15)

Návštĕvníky pronásleduje smůla. Laserová pilka, která rozřízne maringotku kolotočáře Edy, poničený trojúhelník, který jim zkomplikuje spojení s budoucností, nulový pokrok v pátrání po Adamovĕ sešitu, to vše akademika Richarda pochopitelnĕ zneklidňuje. Teprve mikrofon, zabudovaný do školní brašny malého Bernaua, přinese novou nadĕji. Rozhovor Adama a dĕdy Drchlíka na břehu rybníka o záhadách fyzikálních zákonů, který Návštĕvníci vyslechnou, naplní akademika jistotou, že Velký učitel, zmiňovaný v "Pamĕtech" významného vĕdce přelomu druhého tisíciletí Adama Bernaua, je nalezen.

Půlnoční kolotoč (7/15)

Peníze, které dostal malý Adam od akademika, z nĕj udĕlají krále místní pouti. S kamarádkou Ali prožije nádherný večer, zatímco členové vĕdecké expedice si zábavy moc neužijí. Odveleni akademikem Richardem odjíždĕjí navázat spojení s budoucností a podat zprávu o stavu pátrání. V dobĕ, kdy plní svůj úkol, dojde na námĕstí v Kamenici k nepochopitelnému jevu. O půlnoci se roztočí kolotoče a všechna svĕtla se rozzáří. Za viníka téhle nevysvĕtlitelné události je označen dĕda Drchlík, ale jeho výslech k ničemu nevede. Zpráva o tom, že byl objeven Velký učitel na Svĕtovou radu budoucnosti zapůsobí. Její důvĕra v expedici akademika Richarda je jednoznačná. Akademik se s novou vervou soustřeďuje na sledování malého Adama. S Káťou jej provázejí na školní výlet.

Návštěvníci - 2, 3, 4

27. srpna 2018 v 15:01 | dvě TeReziA...

Návštĕvníci

Výprava do minula (2/15)

Jenom 177 dní zbývá vĕdecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
V Muzeu historie probíhají přípravy expedice, hlavní pozornost je věnována nácviku nejdůležitější akce - záchraně sešitu Adama Bernaua. Vedle toho probíhá praktická výuka, pomocí filmů a dalších pomůcek se účastníci výpravy seznamují se životem ve dvacátém století, konkrétně v malém městečku Kamenice. Přípravě expedice je věnována publicita a mimořádná péče. Nadšený akademik Richard, který se nemůže dočkat, až se sejde s malým Adamem Bernauem, jehož vědecké dílo zná zpaměti, ale nepostřehne, že ostatní členové výpravy by nejraději od účasti na výletu do století válek a podezřelých potravin upustili…
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.

Návštěvníci přicházejí (3/15)

Přesun výpravy do minulosti se zdařil až na to, že s vozem uvízla na strmé skále. Kdo by v budoucnosti mohl tušit, že plánovaná silnice nebyla dosud vybudovaná! Návštěvníkům se ale přece jen podaří najít schůdnou komunikaci a směřují do Kamenice. Tou dobou tam pohoršený otec Bernau zabavil svému synovi sešit s podivnými výpočty a neslušnými obrázky a zavřel jej do zásuvky stolu ve sklepě, kde právě podomácku vyrábí pálenku. Narozeninový dort se zapálenými svíčkami, který nese na usmířenou Adam otci do sklepa ochutnat, způsobí výbuch. K hořícímu domku Bernaů přijíždí expedice z budoucnosti.

Akce: Sešit 1 (4/15)

Návštěvníci v požárnických uniformách pomáhají hasit dům Bernauových a při tom bedlivě hledají Adamův tak důležitý sešit. Tam, kde měl podle akademika Richarda být, není, neboť, jak víme, sešit skončil v zásuvce ve sklepě. Díky ironii osudu jej právě akademik Richard hodí do plamenů coby bezcenný cár papíru. Při hašení domu se návštěvníkům ztratila laserová pilka. Má ji děda Drchlík, ale Karasovi ani akademikovi se ji nepodaří získat zpět. Zato musí ochutnat guláš a připít si s Bernauovými. A to se zvláště Karasovi velmi líbí…

Vlak dětství a naděje - VSN 4

27. srpna 2018 v 12:09 | dvě TeReziA...

Vlak dĕtství a nadĕje

Válka si nevybírá (4/6)

Český seriál podle knižní předlohy Vĕry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. Nic netušící Věrku čeká v Brně nepříjemné setkání…
V Brně Věrka s hrůzou zjistí, že tu jako voják slouží holičský výrostek Sepp z jejich pohraničního městečka. Ten si na Věrku počká a ublíží jejímu kocourkovi. Od této chvíle žije dívka v neustálých obavách ze Seppa. Dovede ji rozptýlit jen hluchoněmý strýček František . Ten se bohužel také stane první Seppovou obětí, když u něj při domovní prohlídce najde gestapo zakázanou literaturu, kterou strýc distribuuje. Umírá i dědeček a babička a tatínek je propuštěn z pošty, pracuje pak v pekárně svého přítele z mládí. Věrka mezitím dokončila povinnou školní docházku…
Šestidílný seriál Vlak dĕtství a nadĕje podle románů Vĕry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Zlá krev 7

26. srpna 2018 v 21:01 | dvě TeReziA...

Zlá krev (7/7)

Osudy rodin Bornů, Nedobylů i Pecoldů se uzavírají.
Seriál Sňatky z rozumu, natočený v roce 1968 podle prvních dvou dílů románové pentalogie Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu a Císařské fialky, vyvrcholil událostmi kolem slavnostního otevření Národního divadla v roce 1881. O sedmnáct let pozdĕji vzniklo podle románů Zlá krev a Veselá vdova sedmidílné pokračování. Dĕjovĕ bezprostřednĕ navazuje rokem 1881 a dále rozvíjí dramatické osudy nĕkolika pražských rodin v osmdesátých a devadesátých letech předminulého století - rodina Bornů, Nedobylů i Pecoldů.
Mrvovo předstírané zatčení nemělo dlouhého trvání a Mrva v Kittlově salonu sklidí posměch. Nikdo nevěří v jeho statečnost. Uraženě se opije a v hospodě žvaní o tom, že je členem tajné organizace, a tak se dostane zpátky na policii. Do protokolu si opile vymýšlí, že v Praze existuje rozsáhlé protistátní spiknutí s názvem Omladina. Jsou zatčeni i někteří bývalí Míšovi spolužáci a také redaktoři, které Metoděj Nedobyl poznal u Kittlů.
Karel Pecold zapomněl na slib, že nechá politiky a v žižkovském spolku dělníků agituje pro stávku.
První skupiny zatčených žasnou, co se jim klade za vinu. Neznají se mezi sebou a jsou přesvědčeni, že jejich zatčení byl omyl.
Metoděj to všechno téměř nevnímá. Má svoje housle a lásku k Emmě. Proto je do krve ponížen, když ho Emma označí za zbabělého tichošlápka. Jde tedy na ulici a osloví Mrvu a řekne mu, že i on je člen Omladiny. Marie Nedobylová prosí Borna o přímluvu u Kiesela. Ten je spokojen, že se po dlouhé době propracoval do Bornova salonu. Jeho strýc má požádat císaře o Metodějovo omilostnění. Císař ho zamítne.
Mrva je zabit v hádce. Soudní proces s Omladinou prokazuje, že žaloba je smyšlená, namířená proti jednotě dělnické a intelektuální mládeže. Vězení naopak vyvolalo u všech souzených soudržnost a hrdost, s níž čelí vykonstruované obžalobě. Metoděj umírá ve vězení na souchotiny. Při vyhlášení rozsudku proti Omladině je náměstí před soudní budovou četnictvem vyklizeno. V přilehlých ulicích jsou však mezi demonstranty jak Pecold s Ankou, tak někdejší kolegové Míši z fakulty. Namísto policejního zastrašení se lid semknul k odporu.
Na motivy románů Vladimíra Neffa napsal Otto Zelenka. Režie František Filip.

Návštěvníci - Země roku 2484

26. srpna 2018 v 17:04 | dvě TeReziA...

Návštěvníci

Země roku 2484 (1/15)

Jenom 177 dní zbývá vědecké expedici z budoucnosti, aby zachránila Zemi před hrozící katastrofou. Kultovní sci-fi seriál.
Píše se rok 2484 a počítač CML (CENTRÁLNÍ MOZEK LIDSTVA) signalizuje neznámé těleso, jehož srážka se Zemí může mít katastrofální následky. Narychlo svolaná Světová rada zvažuje, jak zabránit hrozícímu zániku civilizace. Jisté řešení nabídne akademik Richard, který je specialistou na historii lidstva. Připomene postavu velkého učence 20. století Adama Bernaua, který už jako malý chlapec objevil princip umožňující přesun kontinentů a zaznamenal jej do svých školních sešitů. Jejich nález by bezpochyby zachránil život na ohrožené planetě Zemi. A tak se vědecká expedice v čele s akademikem Richardem vydává na cestu zpátky časem…
Sci-fi seriál natočil v roce 1983 pan režisér Jindřich Polák a na scénáři se spolupodílel Ota Hofman.

Vlak dětství a naděje - TKŽ 3

20. srpna 2018 v 13:04 | dvě TeReziA...

Vlak dĕtství a nadĕje

Trápení kocoura Žolyho (3/6)

Český seriál podle knižní předlohy Vĕry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. Hitlerovská armáda vtrhne i do Brna, okupace tvrdě doléhá na obyvatele města…
Nový domov najde rodina v Brně u starých tatínkových rodičů. Tatínek tu má i mnoho přátel z mládí, žijí tu i jeho sestry s rodinami. Zakřiknutá teta Amálka má manžela, poněmčeného Prišvingera , kterému tatínek s flétnistou Vémolou začerní bílé punčochy - symbol tradičního i nového němectví. Ale přichází 15. březen a zakrátko vtrhne hitlerovská armáda i do Brna. Okupace tvrdě doléhá na obyvatele města. Anna Urbanová se však snaží chudou rodinu uživit zásobovacími výlety k příbuzným na venkov.
Šestidílný seriál Vlak dĕtství a nadĕje podle románů Vĕry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Zlá krev 6

19. srpna 2018 v 21:33 | dvě TeReziA...

Zlá krev (6/7)

Seriál Sňatky z rozumu, natočený v roce 1968 podle prvních dvou dílů románové pentalogie Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu a Císařské fialky, vyvrcholil událostmi kolem slavnostního otevření Národního divadla v roce 1881. O sedmnáct let pozdĕji vzniklo podle románů Zlá krev a Veselá vdova sedmidílné pokračování. Dĕjovĕ bezprostřednĕ navazuje rokem 1881 a dále rozvíjí dramatické osudy nĕkolika pražských rodin v osmdesátých a devadesátých letech předminulého století - rodina Bornů, Nedobylů i Pecoldů.
Nečekaně bohatá Marie Nedobylová posílá své syny k nejlepším pedagogům. Osmnáctiletého Metoděje, nadaného houslistu, k profesoru Otakaru Ševčíkovi, kde se seznámí s šestnáctiletou Emmou Kittlovou, budoucí Destinovou, a bláznivě se do ní zamiluje. Emma ho uvede do salonu otce, milionáře Kittla, kde Metoděj sleduje živé debaty mladých intelektuálů, tak či onak se klonících k myšlence socialismu. Poznává tu Rudolfa Mrvu. Mrva ještě týž večer agituje v dělnickém spolku Žižkovan,aby se na ulicích začerňovaly německé nápisy jen proto, aby vzápětí šel informovat komisaře Kiesla. Když se ukáže, že policie o akci zřejmě věděla, podezření na Mrvovo provokatérství vzroste. Demonstrace dělnictva a mládeže 17. 8. 1893 na Staroměstském náměstí dala pražské policii záminku k zastrašovací akci. Bylo zatčeno několik lidí. Mrva si telefonicky u Kiesela objedná vlastní zatčení, aby před svými vrstevníky zachoval gloriolu zajímavého nebojsy. Kiesel ale projevuje přání odhalit nějaké velké protistátní spiknutí. I Vídeň si to přeje. Ale Mrva o ničem neví, tvrdí po pravdě, že v Praze nejsou žádní spiklenci.
Na motivy románů Vladimíra Neffa napsal Otto Zelenka. Režie František Filip.

Tajemství proutěného košíku 1-13

16. srpna 2018 v 20:52 | dvě TeReziA...

Tajemství proutĕného košíku 1/13

Stĕhování

Televizní seriál podle knihy Markéty Zinnerové vypráví příběhy o dĕtech, rodičích, tajné skrýši na půdĕ babiččiny chalupy. S dospĕlými je to nĕkdy tĕžké. Ještĕ že existují babičky a prázdniny!
To jsou Janovice.
Jsou malé, ale nám dĕtem se líbí.
K rybníku dojdeme snadno, ani pro mléko nemáme daleko.
To je můj bratr Vojtíšek. Je mu 5 let. Je tady vždy o prázdninách. To se tĕším, až odjede. Ve školním roce příjíždí jen na sobotu a nedĕli s našimi. To se tĕším, až bude tady. Je s ním legrace.
Naše babička se jmenuje Vavrušková. Pořád mĕ honí krmit králíky.
My všichni jsme Vavruškovi. Máma je Miriam, táta je Jaroslav.
Babička: Žádná starost se nedá lámat přes koleno. Čas je nejlepší doktor. Jen počkejte.
Vojtíše: Klárko, až budu velký, poletím raketou do nebe.
Klárka: A přineseš mi hvĕzdu?
To nejde. Hvĕzdy jsou velké. Na velké hvĕzdy se létá raketou, malé si dává princezna na hlavu.
Kde je princezny vezmou?
Ty malé hvĕzdy rostou na stromĕ.
Jsi rád, že spolu budeme v Praze?
Chceš nĕjaké natrhat?
Na hvĕzdy si můžeš sáhnout jen u babičky!
Československo, 1977 Režie: Ludvík Ráža

Fidlovačka

16. srpna 2018 v 20:51 | dvě TeReziA...

Fidlovačka

Prvorepublikový film podle hry Josefa Kajetána Tyla.
Fidlovačka se stala jedním z prvních zvukových filmů, kde poprvé na plátně zazněla i národní hymna, kterou ovšem zapracoval již Tyl. Vznikla naivní, ovšem zarputile vlastenecká veselohra o ševcovské cechovní slavnosti, zněla národovecká hesla a převažoval operetní ráz. Nenáročný snímek potěšil hlavně venkovské publikum, jemuž byl v prvé řadě určen.
Komedie ČR 1930

Zlá krev 5

14. srpna 2018 v 11:05 | dvě TeReziA...

Zlá krev (5/7)

Seriál Sňatky z rozumu, natočený v roce 1968 podle prvních dvou dílů románové pentalogie Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu a Císařské fialky, vyvrcholil událostmi kolem slavnostního otevření Národního divadla v roce 1881. O sedmnáct let pozdĕji vzniklo podle románů Zlá krev a Veselá vdova sedmidílné pokračování. Dĕjovĕ bezprostřednĕ navazuje rokem 1881 a dále rozvíjí dramatické osudy nĕkolika pražských rodin v osmdesátých a devadesátých letech předminulého století - rodina Bornů, Nedobylů i Pecoldů.
Po 1. máji 1890 dá Nedobyl výpovĕď všem zamĕstnancům, kteří se zúčastnili dĕlnického průvodu. Ale tentokrát jdou všichni zamĕstnanci do stávky...
Karel Pecold je konečnĕ propuštĕn z vĕzení. Samovazba zkrátila jeho trest o dva a půl roku. S Ankou a sedmiletým synem opouští Vídeň a vrací se na Žižkov.
Laura Helebrantová odhalí nĕkdejší pomĕr manžela s Růženou, syn Růženy je totiž velmi podobný Helebrantovi, a ztropí manželovi výstup pro tento nepřiznaný hřích.
Spojenectví Nedobyla s Herzogem skončilo. Herzog vycítil, že se tím spojením čím dál víc kompromituje a vystoupil v obecní radĕ proti Nedobylovi.
Helebrant nabídne Růženĕ odstupné, když se odstĕhuje ze Žižkova. Ta svolí s podmínkou, že Helebrant najde práci Karlovi Pecoldovi. Karel je přijat jako zedník, ale musí staviteli slíbit, že nebude dĕlat politiku.
Martin Nedobyl vyhlásil nedĕlní pracovní smĕnu, aby zabránil dĕlníkům navštívit dĕlnický tábor. Ale všichni svou práci udĕlali v noci, a tak Nedobyl najde prázdnou Preclíkářku. Ve vzteku nevĕdomky způsobí požár a stane se jeho obĕtí. Marie Nedobylová málem omdlí, když jí Helebrant sdĕlí, že zdĕdila témĕř dva milióny zlatých. Dosud žila v domnĕní, že jsou chudí, zadlužení.
Na motivy románů Vladimíra Neffa napsal Otto Zelenka. Režie František Filip.

Vlak dětství a naděje - MMaVŽ 2

13. srpna 2018 v 18:05 | dvě TeReziA...

Vlak dĕtství a nadĕje

Malý muž a velká žena (2/6)

Český seriál podle knižní předlohy Vĕry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. Ale je tu Anna Urbanová, praktická žena, která si ví rady i v těch nejtěžších chvílích…
Naposledy jsme se seznámili s malou Věrkou a jejím tatínkem z pohraničního severomoravského městečka. Národnostní napětí tu narostlo do hrozivých rozměrů. Do života rodiny zasáhla tragická událost - smrt Věrčiny maminky. Vánoce roku 1937 tak prožili otec i dcera smutně… Ne však na dlouho! Objeví se totiž bývalá kuchařka Anna Urbanová. Po krátkých námluvách se s ní tatínek dokonce ožení. A to je záchrana pro celou rodinu! Ta praktická žena si ví rady i v těch nejobtížnějších situacích a svým zjevem i energickým vystupováním dokáže zvládnout i noční řádění henleinovců. Při obsazování pohraničí hitlerovskými vojsky prchá tatínek s poštovní pokladnou a malá Věrka se pod ochrannými křídly Anny stěhuje z pohraničí. Uprchlíci najdou nový domov v Brně u starých tatínkových rodičů.
Šestidílný seriál Vlak dĕtství a nadĕje podle románů Vĕry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Zlá krev 1-4

7. srpna 2018 v 11:24 | dvě TeReziA...

Zlá krev (1-4/7)

Seriál Sňatky z rozumu, natočený v roce 1968 podle prvních dvou dílů románové pentalogie Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu a Císařské fialky, vyvrcholil událostmi kolem slavnostního otevření Národního divadla v roce 1881. O sedmnáct let později vzniklo podle románů Zlá krev a Veselá vdova sedmidílné pokračování. Dějově bezprostředně navazuje rokem 1881 a dále rozvíjí dramatické osudy několika pražských rodin v osmdesátých a devadesátých letech předminulého století - rodina Bornů, Nedobylů i Pecoldů.
Bětuše vyčítá Bornovi, že poslal syna Míšu z prvního manželství do vídeňské polepšovny. Je to polepšovna pro mladistvé delikventy z lepších rodin a má statut gymnázia.
Martinu Nedobylovi se zřítil jeden z jeho nedostavěných domů a zabil několik zedníků. Vinu lze hledat v nekvalitním materiálu. Karel Pecold, mladý zedník, který na stavbě jen o vlásek unikl smrti, získává kamarády, aby svědčili proti Nedobylovi. Dopustí se přitom urážky císaře a je zatčen. Jeho sestra Růžena prosí advokáta Helebranta, aby bratrovi pomohl. Z vděčnosti za slib se stane jeho milenkou. U soudu Karel Pecold obviní ze smrti čtyř zedníků Nedobyla. Ten ztrácí půdu pod nohama a netuší, jak se jako svědek zachová jeho obávaný nepřítel stavební rada Herzog...
Stavební rada Herzog k velkému úžasu přítomných dokázal před soudem Nedobylovu "nevinu" a nabídl mu místo dosavadní zášti spojenectví. Karel Pecold byl odsouzen na tři roky za "křivé svědectví". Hana Bornová porodila druhého syna Ladislava. Míša Born se v prvním roce v polepšovně neučil, ale o změnu se pokusil nový profesor němčiny Kiesel. Fanatický německý buršák, pohrdající vším rakouským a slovanským, rozpoznal Míšovu utajenou vzpouru proti otci a mistrně ji využil, aby z Míši začal vychovávat "mladého Němce"...
Nedobylův předák Pilát se marně pokoušel přemluvit kočí a stájníky, aby si společnou akcí vynutili zvýšení mezd. Za Míšou Bornem přišel jeho bývalý profesor Kiesel a sdělil mu, že se stal úředníkem pražské tajné policie. Míša, který mu nikdy nepřestal věřit, se dobrovolně stal jeho konfidentem. Jenže mezi spolužáky vzniklo proti Míšovi brzo podezření. Ten navíc při poslední návštěvě u Kiesela zjistil, že byl obelháván a že od něj Kiesel požaduje sprostou provokatérskou akci. Jeho situace se stává neřešitelnou a on volí radikální řešení...
Na motivy románů Vladimíra Neffa napsal Otto Zelenka. Režie František Filip.

Valentin Dobrotivý

5. srpna 2018 v 21:47 | dvě TeReziA...

Valentin Dobrotivý

Starý "dobrý" český film, kde hraje pan Oldřich Nový.
Hrdinou této zábavné komedie je příliš důvěřivý úředníček Valentin, jenž se často stává obětí svých zlomyslných kolegů. Dokonce mu namluvili, že los, který si zakoupil, vyhrává rovný milion.
Komedie ČR 1942 Režie: Martin Frič

Jak vytrhnout velrybě stoličku

5. srpna 2018 v 21:47 | dvě TeReziA...

Jak vytrhnout velrybě stoličku

Tomáš Holý jako nadmíru čilý a podnikavý Vašek ve slavné a cenami ověnčené komedii o hledání tatínka.
Nadmíru podnikavý školák Vašek žije sám s maminkou. Ta se ale po večerech víc než jemu věnuje své profesi - baletu. "Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa!" stěžuje si Vašek. A sám se snaží sehnat mamince nějakého nového manžela a sobě náhradního tatínka. Na zimní rekreaci "narazí" na sympatického Luboše. Když se maminka nečekaně musí vrátit do Prahy na záskok do divadla a jeho dostane na starost právě náčelník Horské služby - vezme situaci do vlastních rukou! To ale Vašek ještě netuší, že se horolezec Luboš s jeho maminkou už dávno zná. Když Luboš vidí, že se na Vaška může ve všem spolehnout, začne si na prstech cosi přepočítávat…
ČR 1977 Scénář a režie Marie Poledňáková

Výbuch bude v pět

5. srpna 2018 v 16:56 | dvě TeReziA...

Výbuch bude v pět

Dětská komedie o chytrých dětech a potrhlých dospělých.
Ludvík Čtrnáctý je zvídavý žák páté třídy, ale všechno jeho mimořádně talentované vědecké snažení se mění na série nebezpečných nehod a výbuchů. Teprve svérázný učitel fyziky Kostečka zvaný Lumír mladého výzkumníka usměrní...
Rodinný film ČR 1984

Vlak dětství a naděje

1. srpna 2018 v 22:04 | dvě TeReziA...

Vlak dětství a naděje

Sněhurčina smrt (1/6)

Český seriál podle knižní předlohy Věry Sládkové vypráví o osudech jedné rodiny, do jejíhož života zasáhla válka. V prvním díle se stala tragická událost v rodině, malé Věrce umřela maminka.
"Nic ty se neboj! Na tragickej život jsem já pes!"
Tímto okřídleným úslovím si bývalá lázeňská kuchařka I. třídy Anna Urbanová, jinak bodrá a upřímná ženská košaté postavy s něžným a citlivým srdcem, často dodává odvahy. Sobě, ale ještě víc malé Věrce. Děvčátku, které přijala za vlastní, a také jejímu otci, svému životnímu druhovi, jinak poštovnímu zřízenci sice subtilního vzrůstu, leč rozměrného a statečného ducha, Josefu Pumplmě. Je toho opravdu třeba, neboť se píší léta 1937-1939 a nad Evropou se stahují mračna válečná a v místě, kde rodina žije, se ocelové kleště nacismu snaží zardousit už tak okleštěnou republiku a vyrvat jí to nejcennější - domov. A tak donuceni opustit domovinu v severomoravském pohraničí, odjíždějí hrdinové seriálu posledním vlakem z Frývaldova, vlakem, pro nějž už není návratu.
Šestidílný seriál Vlak dětství a naděje podle románů Věry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce 1985 pan režisér Karel Kachyňa a na scénáři se spolupodílel Dušan Hamšík.

Hoří, má panenko

1. srpna 2018 v 20:18 | dvě TeReziA...

Hoří, má panenko

Jeden z nejlepších filmů české kinematografie minulého století režiséra Miloše Formana vypráví, co se stalo při jednom hasičském bále.
V malé podkrkonošské obci se koná tradiční hasičský ples, během nějž má být bývalému předsedovi Aloisu Vránovi předán čestný dar za padesátiletou činnost v podobě pozlacené požárnické sekyrky, uložené ve zvláštní kazetě. Jenže ten večer se nic nedaří. Ještě ples nezačne, a už člen výboru zjistí, že někdo ukradl z tomboly dort. Obviní z krádeže dalšího člena výboru Oldu, který s kamarádem Karlem opaluje okraje velkého obrazu s požárnickou tematikou. Vinou sporu ovšem obraz shoří. A zatímco se ples dostává do obrátek, zjišťuje Josef, který měl hlídat tombolu, že zmizely láhev koňaku a velká tlačenka. Obdobně problematické je vybrat dívky, které by se měly zúčastnit vyhlášení královny krásy. Nejenže se nemohou rozhodnout, ale ještě jim do toho stále někdo mluví. Když jsou konečně kandidátky vybrány a má dojít k volbě, dívky se zastydí a schovají na dámských toaletách. V tu chvíli vypukne v obci požár. Hasiči běží hasit, ostatní běží okounět, a než se všichni vrátí do sálu, tombola je rozkradena. Pokus promluvit zlodějům do duše dopadne stejně katastrofálně jako finta se zhasnutým světlem, které má dát zlodějům šanci vrátit ukradené. A děda Vrána - Město andělů stále čeká na slavnostní předání čestného daru.
ČR 1967, hořká komedie, Režie: Miloš Forman

"Babičky dobíjejte přesně!"

31. července 2018 v 21:16 | dvě TeReziA...

"Babičky dobíjejte přesně!"

Česká filmová sci-fi komedie o umělých babičkách, které se musí pravidelně dobíjet.
Spousta rodin, jež se potýkají se zoufalým nedostatkem času, vidí v nejnovějších robotech s podobou milých babiček přímo ideální řešení nepříjemné situace. Elektronickou babičku totiž mohou naprogramovat na domácí práce, nákupy, výchovu dětí či na další užitečné činnosti a tím ušetřit hodně drahocenného času i peněz. Vynález se stal velmi záhy hitem. Každá lépe situovaná rodina si ho už pořídila, jen Loudovi stále zápasí s každou minutou. Přestože vůbec nic nestíhají a nemají téměř žádný volný čas, hlava rodiny je neoblomná žádný robot nepřekročí práh jejich domu. Jenže atmosféra u rodinného krbu houstne. Tchyně odmítá hlídat děti a vypomáhat v domácnosti, manželka je den ode dne kyselejší a poslední ranou do zad se stává návštěva sousedů, kteří nehovoří o ničem jiném. Je rozhodnuto. Zdeňkova žena Jarmila vítězoslavně objednává model Róza 350 GLS. Nová babička sice vypadá staromódně, ale zato je velice výkonná. Od chvíle, kdy ji technici Biotexu zapojí, se už Loudovi nemusí o nic starat. Róza den co den myje nádobí, uklízí, vaří cizokrajná jídla a snaží se seč může, aby celá její rodina žila zdravě. Navíc je naprogramována tak, že svou rodinu fanaticky miluje. To však v praxi znamená nelítostnou válku s babičkou sousedů. Během bojů s elektronickou sokyní nejprve dojde na popelnice a okna, ale záhy obě přistoupí k tvrdším úderům, jejichž cílem je naprostá likvidace nepřátel...
ČR 1983

Zabil jsem Einsteina, pánové...

6. července 2018 v 19:17 | dvě TeReziA...

Zabil jsem Einsteina, pánové...

Sci-fi komedie o tom, kam se posunula budoucnost lidstva, když profesor Einstein nepřišel 26. 5. 1911 o život. Vĕdecká výprava z daleké budoucnosti se ocitá v secesní dobĕ v Praze...
Na Zemi je lidstvo v roce 1999 nespokojeno s vývojem, protože ženám rostou vousy a nemohou mít dĕti. Za vše asi mohou nukleární fanatici s G-bombou. Profesor David Moore upozorní na to, že G-bomba je vlastnĕ důsledek objevů Alberta Einsteina a navrhne vyslání expedice, která vrátí časem o 88 let zpĕt s cílem fyzika zabít bĕhem jeho pobytu v Praze tím, že na nĕj má spadnout lustr. Expedice se však nezdaří, když se členka výpravy, historička Gwen Williamsová do Einsteina zamiluje a další člen výpravy profesor Frank Pech se z ní vůbec nevrátí, protože se v důsledku zmĕn historie vlastnĕ vůbec nenarodí. Další expedice profesora Moora se v Praze utká se členy bandy nukleárních fanatiků profesora Granta, kteří se smrtí Einsteina snaží zabránit. Spojí se historičkou Williamsovou, která z lásky Einsteina sice zachrání před atentátem, ale zároveň ho přesvĕdčí, že je mizerný fyzik, ale skvĕlý houslista. Einstein tedy neučiní své objevy, jenže místo nukleárních fanatiků v roce 1999 svĕt ohrožují fanatici chemičtí. V důsledku jejich fertilizačního plynu mužům rostou ňadra a jsou neplodní.
Filmovou komedii natočil v roce 1970 pan režisér Oldřich Lipský a na scénáři se podíleli Miloš Macourek a Josef Nesvatba.

Eva tropí hlouposti

6. července 2018 v 11:36 | dvě TeReziA...

Eva tropí hlouposti

Komediální příběh podle námětu Fan Vavřincové vypráví jak seriózní Michal Norr a jeho potrhlá sestra společně usilují o získání vzácného druhu růže, který pěstuje jejich nepřátelský soused.
Eva Norová se vrací domů z penzionátu, protože její teta bude mít narozeniny a ona pro ni chystá překvapení. Ví, že nesmírně touží po návodu na vypěstování odrůdy růží, kterou vyšlechtil její soused, továrník Záhorský. Potíž je v tom, že teta se sousedy příliš nevychází, a tak si Eva usmyslí, že návod na "Záhorské růže" ukradne. Pronikne do domu jako uchazečka o místo sekretářky a ke svému překvapení se tu setká se svým bratrem Michalem, který se po letech strávených v cizině vrátil domů a cestou se seznámil s dcerou továrníka Záhorského Eliškou. Ta se právě snaží uniknout plánům své matky, která chce za každou cenu oznámit její zasnoubení s přihlouplým Zdeňkem, a proto požádá Michala, aby se vydával za jejího snoubence, anglického hraběte. Už tak velký zmatek zkomplikuje továrníkův tajemník Jiří Kučera, ve skutečnosti doktor Jiří Novotný, jenž se do domu vetřel, aby se zmocnil drahocenného náramku své matky, který rázná paní Záhorská získala jako zástavu a odmítá ho vrátit. Je víc než jisté, že dům Záhorských čeká rušná noc.
Černobílá komedie ČR, 1939

C+M Apoštolové Slovanů

5. července 2018 v 21:42 | dvě TeReziA...
Cyril a Metodĕj - Apoštolové Slovanů
Zajímavý celovečerní film na iVysílání.
Otec poslal Konstantina na studia práv, Konstantin byl přijat císařem Michaelem III. a brzy se začlenil mezi uznávané učence.
Byl vysvĕcen na diakona a ustanoven knihovníkem v nejvýznamnĕjší knihovnĕ křesťanského svĕta.
V disputacích se umĕl střetnout i s velkými učenci naší doby.
Michael III.jej vysílal na daleké cesty, kde plnil misijní poslání.
Metodĕj opustil svůj úřad a vstoupil do kláštera na Olympu v Malé Asii.
Michael III. povĕřil Konstantina další misí. Konstantin šel k Chazarům.
Na společné cestĕ se bratři pokusili objevit ostatky svatého Klimenta, kterého Konstantin velmi uctíval.
Ostatky papeže zabitého před stovkami let bezvĕrci. Nalezení Klimentových ostatků znamenalo mnoho pro celý křesťanský svĕt.
Do životů vĕrozvĕstů zasáhly události na vzdálené Moravĕ.
Moravský kníže Rostislav opakovanĕ žádal o vyslání učitelů z Říma, aby mohl na svém území upevnit křesťanství.
Pomoci se však nedočkal. Obrátil se tedy na byzantského císaře Michaela III., který k tomuto úkolu povolal, jak jinak, Konstantina a Metodĕje.
Ale Slované nemĕli ani písmo, které by odpovídalo zvláštnostem jejich slovanského jazyka.
Písmo je Boží dar a Bůh ho dá tomu, komu chce. Kdo jiný by to mohl dokázat, když Konstantin? Znal mnoho jazyků a ve všech četl i psal. Ukáže-li Bůh Konstantinovi, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz Boží vůle a požehnání cesty na Moravu. Prvnímu písmenu nové abecedy dal Konstantin podobu kříže, čímž bylo vznikající písmo požehnáno. Další písmena hledal i v jiných abecedách, především v řecké. Dbal na to, aby každá hláska slovanského jazyka mĕla svůj slovanský znak. Tím docílil snadného psaní podle pravidla "piš, jak slyšíš". A tak vznikla glagolice, nejstarší slovanské písmo.
Na Moravĕ vládnul boj mezi křesťanstvím a pohanstvím.
Kníže Rostislav byl jako mezi mlýnskými kameny. Oporu u franských knĕží hledal tĕžko.
"Nejde o Franky, ale o nás. Jestli přijdou slovanští knĕží, upevníme křesťanství nejen tady, ale můžeme ho šířit i mezi ostatní Slovany. Na sever, na východ i na jih. Na tom musíme stavĕt. Na takový stát a mocnost by si netroufl nikdo. Ani Frankové. Pokud budeme držet spolu, dokážeme to."

Ostatky svatého Klimenta otevíraly bratrům cestu i srdce.
Konstantin dokončil překlad všech čtyř evangelií.
Metodĕj - psal nový zákoník.
Časem byl císař Michael III. zavraždĕn. A Konstantinovi se zhoršilo zdraví.
Jsou jen tři jazyky, kterými je možno chválit Boha. Hebrejsky, řecky, latinsky. Cožpak nepadá déšť na všechny stejnĕ? Nesvítí slunce rovnĕž na všechny? Nedýcháme snad všichni tentýž vzduch? Jak to, že se nestydíte brát v úvahu jen tři jazyky a všem ostatním národům přikazovat, aby byly slepé a hluché? Řeknĕte mi, dĕláte Boha bezmocného, jako by písmo dát nemohl, anebo závistivého, jako by ho dát nechtĕl? Konečnĕ i sám Kristus říká: Jdĕte ke všem národům a učte je. Dĕkuji Bohu, že mluvím více jazyky než vy všichni. Ale ve shromáždĕní chci radĕji říci pĕt slov srozumitelnĕ, abych i jiné poučil, než tisíce slov jazykem, kterému nikdo neporozumí.
Po Konstantinovĕ úspĕchu v Benátkách přišlo pozvání do Říma.
Byl zvolen nový papež Hadrián II.
Přivítání, které mĕsto Řím přichystalo, bylo ale velkolepé.
Což nevíte, že jsou národy, které ovládají umĕní písma a vzdávají Bohu slávu každý svým jazykem? Proč chcete ostatním zavřít cestu? Nepamatujete, co sám Kristus říkal apoštolům? Jdĕte a učte všechny národy! Všemu, cokoli jsem vám přikázal. Protivíme se tedy Božímu příkazu my, když tak činíme? Nebo spíše vy, pilátníci, kteří vĕříte, že o jazycích rozhoduje Pilát, a ne Bůh? Konstantin v disputaci uspĕl i před papežem. Hadrián II. schválil uznání slovanského jazyka jako bohoslužebného a potvrdil Konstantinův překlad evangelií. Na znamení oprávnĕnosti jej položil na oltář.
Z Říma se vracel Metodĕj na Moravu jako papežský legát a panonský arcibiskup vybavený papežským listem, který začínal slovy: Gloria in excelsis Deo, Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Konstantin V Římĕ zemřel.
Metodĕj se ocitl na dlouhou dobu ve vĕzení.
Nový papež Jan VIII. se dozvĕdĕl, co se přihodilo.
Král Ludvík Nĕmec se nehodlal smířit se zradou a porážkou od Svatopluka a vyslal proti nĕmu syna Karlomana se silným vojskem. Svatopluk však Franky opĕt porazil.
Nakonec Metodĕj dokončil i překlad celého Písma svatého.

Na Moravĕ Metodĕj zemřel 6.dubna léta Pánĕ 885 ve vĕku 72 let. Krátce po pohřbu dorazil na Veligrad papežský legát se zdrcující zprávou. Nový papež Štĕpán V. slovanskou liturgii definitivnĕ zakázal.

Lucie, postrach ulice

5. července 2018 v 19:22 | dvě TeReziA...

Lucie, postrach ulice

Dětská pohádková komedie vypráví příběh o malé Lucii a jednom protivném vůdci klukovské patry.
Lucii je šest a poslední prázdninové dny před školou tráví již v Praze. V obchodě ukradne balíček s formelou, ze které se vyklubou dva kamarádi Ferda a Ferda a nudné dny jsou hned plné dobrodružství.
ČR, 1984, Režie: Jindřich Polák podle scénáře Oty Hoffmana

Lékárníkových holka

5. července 2018 v 14:17 | dvě TeReziA...

Lékárníkových holka

Komediální příbĕh z 19. století podle paní spisovatelky Hermíny Frankové vypráví o jedné dívce z dobré rodiny, která miluje chemii a svým "lektvarem pravdy" pořádnĕ zamíchá osudy svých blízkých i svým.
Patnáctiletá Emilie Junková vášnivĕ miluje chemii, na rozdíl od líného mladšího bratra ji baví se učit, velmi by totiž chtĕla studovat - na střední i na vysoké škole. Zvĕdavá a zvídavá, neposlušná, ve francouzských časopisech ji zajímají místo společenských frází hlavnĕ články o ženském hnutí. A když se zamiluje, je ochotná udĕlat cokoli. Jenže před sto lety, kdy se odehrává tenhle příbĕh, se pro dívku z takzvané dobré rodiny slušelo umĕt domácí práce a připravovat se na to, být vzornou manželkou a matkou. Jakápak chemie! Vždyť ženy a dívky nemají svůj ubohý malý mozeček vůbec uzpůsobený pro takový způsob myšlení, to je výlučnĕ mužská záležitost! A tak Emilie provádí svoje pokusy tajnĕ v noci a málem vyhodí otcovu lékárnu do povĕtří, nicménĕ se jí podaří připravit rostlinný "výluh pravdy", po jehož požití ztrácejí i vážení občané zábrany, a tak se v jejím rodném mĕstĕ začínají dít vĕci...
Filmovou komedii natočila v roce 1996 paní režisérka Anna Procházková podle scénáře spisovatelky a scénáristky Hermíny Frankové.

Babička

1. dubna 2018 v 18:13 | dvě TeReziA...

Babička


Dvoudílný televizní film podle klasického románu Boženy Nĕmcové vypráví známý příbĕh ze sklonku života Barunčiny babičky.
Příbĕh vás zavede na Staré bĕlidlo - do Barunčina dĕtství. Jan, Vilém, Adélka a Barunka, dĕti panského úředníka Proška, radostnĕ vítají svou babičku, která se rozhodla, že se přestĕhuje ke své dceři Terezce. Tam byla dĕtem dobrým příkladem a provázela je na jejich každodenních cestách do školy i do přírody. Dĕti a babička se tak setkávaly s bláznivou Viktorkou, mohly spatřit paní knĕžnu na koni i její schovanku Hortenzii. Paní knĕžna dokonce babičku pozvala společnĕ s dĕtmi k sobĕ na zámek, kde jí babička vypráví příbĕh svého života. Když se babička osmĕlila, vyžádala od kněžny pomoc pro Kristlu, aby si mohla vzít svého milého. Přimluvila se také za rodinu Kudrnových, aby nemuseli doma jíst z nouze veverky. Přimluvila se i za Hortensii, aby si nemusela brát ženicha, kterého jí knĕžna zvolila, a mohla se vrátit do Itálie, kde byl její milý. Babiččinu osobnost charakterizují slova paní knĕžny: "Šťastná to žena!"
Slavný barevný televizní film natočil v roce 1971 pan režisér Antonín Moskalyk podle scénáře Františka Pavlíčka.

Hop - a je tu lidoop!

17. listopadu 2017 v 12:30 | dvě tereziA

Hop - a je tu lidoop!

Pohádková satira vypráví o džinovi z láhve, který plnil každé přání toho, kdo láhev otevřel.

Rybář Fuksa vyloví z řeky láhev a prodá ji vedoucímu hostince Mertovi, který vzápĕtí zjistí, že její obsah je ponĕkud neobvyklý. Je totiž příbytkem džina, který chce svého majitele učinit šťastným a jediným slůvkem dokáže splnit každé přání. Merta toho samozřejmĕ využije k hromadĕní majetku. Stejnĕ si počíná další vlastník, chamtivý řezník Tureček. Ten se navíc rozhodne každého, kdo se mu jen trochu nelíbí, promĕnit v šimpanze. Zázrakem nabyté bohatství poznamená také Turečkovu dceru Blanku, což se vůbec nelíbí sympatickému Ondrovi, o kterého dívka stojí víc než o svého nápadníka Viktora, syna odklizeného Merty. Její otec má ovšem s Ondrou jiné plány. Chce se mu pomstít za to, že se od nĕj nenechal okrást, a nastraží mu léčku. Ve zmatku, který tím vyvolá, se však rozbije džinova láhev a on se přestĕhuje do jiné. Shodou okolností do té, kterou si domů odnese Ondra. Ten se džinem nechá promĕnit ve štĕnĕ a odnést Blance. Může tak být stále s ní, aniž by o tom dívka vĕdĕla. Ta se již začíná probouzet z opojení bohatstvím a hledá jiné hodnoty. Zdá se, že džinovo přání učinit svého pána šťastným se konečnĕ naplní.

Satirickou komedii natočil v roce 1977 pan režisér Muchna podle scénáře Miloše Macourka.

Maharal

4. listopadu 2017 v 12:39 | dvě tereziA

Maharal

Dobrodružná cesta za bájným pokladem a za rozluštĕním tajemství starého talismanu.
Ocitáme se v 16.století, kdy pražský rabín Löw předává na smrtelné posteli dvĕma svým učedníkům klíč k nalezení pokladu císaře Rudolfa II. Tajemství pokladu je ukryto ve dvou polovinách talismanu, které do sebe přesnĕ zapadají.

Oba hledači pokladů Aaron Cohen a Martin Šimko pátrají na vlastní pĕst po zmizelé knize. Aaron Cohen se seznámí s Kristinou, zatímco Alena se s jeho vnukem Davidem a malým Ondrou vydává na hrad Zvíkov. Sem totiž vede stopa, kterou dĕti vyčetly ze zápisků ukrytých ve zmizelé knize. Na Zvíkovĕ dĕti objeví starou rytinu se zašifrovaným poselstvím, kde a jak poklad najít. Rytina je však za dramatických okolností ukradena a vidina nalezení pokladu se opĕt ztrácí v nedohlednu. Dĕti se tedy vracejí s nepořízenou do Prahy, která zažívá první příznaky povodnĕ...

Členové výpravy se rozhodnou na Zvíkovĕ přespat. Dĕti naplánují tajnou noční výpravu na ostrov. Domnívají se, že právĕ tady by se mohl zlodĕj vzácné rytiny ukrývat. V polorozpadlém domĕ však najdou pouze pana Cohena a prázdný rám od ukradeného obrazu. Podezření, které na Aarona Cohena po nočním setkání na ostrovĕ padlo, se ještĕ zvýší, když dĕti zjistí, kdo je majitelem ztracené knihy. Mezitím dojde opĕt k setkání Kristiny a slovenského historika a tentokrát vůbec není nepříjemné. Dívka zjistí, že tajuplný Martin Šimko vlastní jednu polovinu vzácného talismanu rabína Löwa a ona tu druhou. Jenže se obĕ části záhadnĕ ztratí. A voda v Praze nebezpečnĕ stoupá...

Zatímco se Martin Šimko s Kristinou snaží nalézt ztracený talisman, dĕti se pustí do dalšího pátrání. Z různých indicií si odvodí svou vlastní cestu za pokladem. Z půdy Staronové synagogy pomocí camery obscury zamĕří místo, kde je ukrytý poklad. Cesta je zavede do spletité sítĕ pražských kanálů. Jenže to nebyl správný odhad a dĕti to brzy zjistí.


Doktor Knap uvĕzní ostatní hledače pokladu v prázdném sklepĕ. Povodeň v Praze nabývá na intenzitĕ, a tak jsou ve velkém nebezpečí. Nemohou však spoléhat na žádnou pomoc, protože tato část Prahy je vzhledem ke kulminující povodni evakuovaná. Doktor Knap se zatím vydává za pokladem na vlastní pĕst.
Dobrodružný film pro dĕti natočil v roce 2007 pan režisér Pavel Jandourek podle scénáře Martina Bezouška.

Andělská tvář

27. října 2017 v 14:18 | dvě tereziA

Andělská tvář

Romantický film vypráví příbĕh mladé ženy, která zakouší lásku i nenávist a potýká se s tajemnou rodinnou kletbou, kterou je opředen život v sídle jejího manžela.
Charlotta Collierová se rozhodne odejít z kláštera. Matka ji varuje před chudými pomĕry, ve který budou muset žít. Poté jsou obĕ pozvány paní Pinaudovou, manželkou okresního soudce, na dobročinný ples, který soudce pořádá pro sirotky. Tam se Charlotta seznámí s pohledným a sympatickým hrabĕtem Raoulem de Mornay, který se právĕ vrátil z dlouhé cesty. Nečekanĕ brzy ji požádá o ruku. Krátce po svatbĕ se na zámku objeví Raoulův nevlastní bratr Filip, který Charlottu varuje, aby ze zámku odešla, chce-li zůstat naživu. Pod útesy je poté nalezeno tĕlo zavraždĕné vesnické dívky. Časem přijede na zámek doktor Galetti, který Charlottu varuje před dĕdičnou psychickou chorobou, kterou trpí jeho pacient. Charlotta zoufale hledá pravdu a odhalená tajemství přinesou nečekané rozuzlení.
Romanticko-dobrodružný film natočil v roce 2002 pan režisér Zdenĕk Troška podle scénáře Hany Marie Körnerové.

Pane, vy jste vdova!

9. července 2017 v 17:17 | dvě TeReziA

Pane, vy jste vdova!

Komedie s mnoha zápletkami vypráví o milostném trojúhelníku, stvoření umělé ženy Evelíny a o dalších absurdnostech.
Děj se odehrává v jednom království. Přijede tam král sousedního státu. Uvítací ceremonie má za následek vážné poranění vzácného hosta. Král proto chce zrušit armádu. Generálové se ale spiknou a snaží se vladaře odstranit.

Českou filmovou komedii natočil v roce 1970 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře dvojice Miloše Macourka a Václava Vorlíčka.

"Sedmero krkavců" film podle Boženy Němcové

21. srpna 2016 v 8:24 | dvěTeReziA

Sedmero krkavců

Na stránkách Čt jsme našli dvě zfilmované pohádky na motivy pohádky "Sedmero krkavců" od Boženy Němcové.
První filmovou pohádku "Sedmero krkavců" natočil režisér Ludvík Ráža. Pohádka je trochu ponurá a strašidelná. Ale jedna ze dvou negativníchí postav je v naší rodině kupodivu ta nejoblíbenější - "Chrt" (Boris Rösner). Bohdanka, když se dozví o zakletí svých bratrů, jde je vysvobodit. Na radu se ptá nejprve staré babičky, potom Vody, ale ta jí také nepomůže, a jenom se Bohdance vysmívá. Vítr, ten jí nabízí věčnou mladost ... Až Slunce ji k bratrům zavede. Bohdanka najde bratry v horách v opuštěném hradě. Musí holýma rukama natrhat kopřivy, udělat z nich plátno a ušít košile. Přitom nesmí promluvit ani slůvko, aby mohla své bratry vysvobodit. Bohdanka bydlí v jeskyni, kde jí objeví princ, který se toulá po lesích. Přadlena v jeskyni, to princ ještě neviděl. Na cestě ho provází služebník, zvaný Chrt, který mu pomůže dopravit všechny Bohdančiny věci do zámku. Na zámku je svatba Bohdanky a prince. Milada, sestra prince se naoko raduje, ale osnuje spolu s Chrtem svoje temné plány.
Druhá filmová pohádka je od režisérky Alice Nellis. Sedmero krkavců je obohaceno o čarodějnici, která vlastně není žádná čarodějnice, a čarodějný hřeben. Pozměněny jsou postavy na hradě: vdova královna a její zcela protikladní dva synové, nevlastní bratři. Jeden je moc hodný, ale koktá a druhý bratr je velmi pohledný, ale je zlý, hloupý a sobecký. Není nám jasné jestli je to pohádka podle Boženy Němcové nebo podle Pavla Dobšinského? Pohádka je ale vtipná a napínavá. Roli Bohdanky v pohádce Sedmero krkavců zahrála Marta Issová. Úvodní píseň nazpívala Marika Gombitová.

Studentský maraton

18. srpna 2016 v 13:08 | dvěTeReziA

Studentský maraton

na i-vysílání jsou k dispozici studentské filmy, které byly na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Nás zaujaly animované filmy. Také bychom se chtěli o takovou tvorbu pokusit, ale zatím jsme ustrnuli na zvuku...
Z animovaných filmů se nám asi nejvíc líbily tyto:
KRONIKA, příběh dvou skautů v cestě za pokladem, dospělák vzpomíná na své dětství, kdy s kamarádkou hledali v přírodě poklad. Autor Vojtěch Dočkal z Univerzity Tomáše Bati.
CUKROVINY CIGARETY, videoklip písně skupiny Dědovy blechy. O jednom malém klukovi, který si chrání svůj svět, "za nic bych neměnil ..." od Vladimíra Daťky z Univerzity Tomáše Bati.
ERWIN ten se nám hodně líbil, je docela vtipný. Babička a kočka mají novou mikrovlnku. Babička zkouší mikrovlnku zprovoznit, ale kočce se mikrovlnka také velmi líbí. Autor Petr Jindra z Univerzity TB.
ZA SKLOM další videoklip. Píseň skupiny Korben Dallas. Autor Tomáš Červený z FDULS ZČU Plzeň.
PÉRÁK (Stín nad Prahou) trochu moc kečupové (na nás), ale jinak celkem napínavé. Mýtický hrdina z protektorátních legend bojuje proti nacistům, kteří touží zprovoznit něco jako Golema ježkem v kleci. Autor Marek Berger z FAMU Praha.

Čtyřlístek ve službách krále

18. srpna 2016 v 7:18 | dvěTeReziA

Čtyřlístek ve službách krále

Na internetu se nám objevila nabídka Novy, film týdne, Čtyřlístek ve službách krále. Je to celkem pěkný animovaný film (výtvarník Jaroslav Němeček). Pinďa, Bobík a Myšpulín chtějí přichystat překvapení pro Fifinku, která má ten den narozeniny. Ale nějak se jim to zvrtne, a v kuchyni místo toho udělají pěkný nepořádek. Fifinka je tedy nemile překvapená, ale situaci zachrání Pribiňáček, který ji vytrhne z prvotního šoku a dá jí nějaký ten pribiňák navic. Taky se všichni z televizního zpravodajství dozví o výstavě, která se koná v Praze k výročí narozenin Rudolfa II., který má narozeniny ve stejný den jako Fifinka. Celá partička odjíždí do Prahy, aby důstojně oslavili Fifinčiny narozeniny. V Praze je na výstavu velká tlačenice, proto si raději zajdou do Zlaté uličky. Po cestě se setkávají se lvem, který je zavede do podzemí. Tam se k nim přidá Rudolf II. a začíná napínavý příběh se zázračným kamenem mudrců, se zlatými cihlami, proradným magistrem Kellym a strašidlem Zimozelem z obrazu. Nakonec dobro zvítězí a čtveřice animovaných hrdinů se spokojeně vrací do svého městečka Třeskoprsky.

Obrazy ze života Boženy Němcové

12. srpna 2016 v 15:14 | dvěTeReziA

Obrazy ze života Boženy Němcové

Na i-vysílání je k dispozici polohraný dokumentární film o Boženě Němcové, spisovatelce, kterou máme rádi, zajímá nás a oslovuje nás její literární práce. Její život je pro dospělé i mladé lidi celkem zajímavý. "Chtěla bych se narodit za 200 let..." píše Božena Němcová. Narodila se ve Vídni. Jako dítě žila v Ratibořicích. Když přišla do Ratibořic byly jí tři roky a s velkou pravděpodobností nemluvila česky, říkali jí Bety. Byla učenlivé a ctižádostivé děvče, toužila po něčem vyšším. Ráda četla, psala básně a první naivní romány, zřejmě v němčině. Až když Božena Němcová žije s manželem v Polném, teprve se přiklání k češtině. Její manžel ji přivádí do Prahy. Němcová je vlasteneckou společností okouzlena. Měla pseudonym "Iris". V módě byly vlastenecké výlety, kde vedli vzdělaní vlastenci vlastenecké rozhovory. Stromy, oblaka, země, půda ... něco, co bychom dnes nazvali ekologickým motivem (pan Cílek). Václav Bolemír Nebeský okouzlil Boženu Němcovou, spolu diskutovali o literatuře a umění. V té době otiskli její báseň "Ženám českým". Božena Němcová byla skvělá vypravěčka, jako vlastenka byla vyzvána ke psaní v českém jazyce. Božena Němcová psala pohádky a pověsti, dopisovala si s Čelakovským a Erbenem, které svým psaním zaujala. Na Domažlicku pochopila Božena Němcová, co je to venkov, a včlenila ho do svého vyprávění. V roce 1848 přišel politický ruch i na Domažlicko, Němec měl nějaké projevy, napsal nějaké dopisy, když se ucházel o místo poslance, později to úřady použily proti němu. Na cestách milou slovenskou krajinou Božena Němcová ráda zapomínala na starosti. Podnikla na Slovensko celkem čtyři cesty, mělo to pro ni velký význam. Vlastivědné črty ze Slovenska. Propojení se do paměti předků, bez Slovenska by možná nebylo ani české Babičky (pan Cílek). Později zemřel její milovaný syn Hynek, který byl na studiích v Praze. Velmi dobře kreslil, měl teprve patnáct roků. Rodina v tu dobu dost strádala a žila v bídě. Němec ani nemohl přijet se poklonit na Hynkův hrob, jak byl rakouskými úřady střežen, žandáři mu všechno pobrali, Palackého, listy od Boženy Němcové. Její život to tedy nebyla žádná radost, kromě dětí, lásek a psaní (kromě období, kdy jí to nešlo). Při všem tom neštěstí vystoupil najednou paní Boženě Němcové obraz malého údolíčka a babičky, rodiny Proškovic.
Film nás rozhodně zaujal, Pan Velíšek, který maloval obrázky k Babičce nás ale moc nenadchl!!! doufáme, že to nemaloval účelově a stejně tak pan spisovatel nebo básník Karel Hynek. Nevíme jestli opravdu obnovil Babičku v její skutečné podobě??? Ale v Huse na provázku je Babička skvěláUsmívající se A pan Cílek nás svými slovy vždycky nadchneUsmívající se

Vlak dětství a naděje

10. srpna 2016 v 7:44 | dvěTeReziA

Vlak dětství a naděje

V České televizi opakují seriál Karla Kachyni "Vlak dětství a naděje" podle románu Věry Sládkové.
Věrka je hlavní hrdinka seriálu a vypráví celý příběh. O tom, jak jí umřela maminka. Jak si tatínek našel novou ženu, které říkal "Amazonka". Jak ji nová maminka dokázala ochránit před německým výrostkem Seppem, který Věrce říká "Pipi" a ztrpčuje jí život. "Ty se nic neboj! Na tragickej život jsem já pes," (říká představitelka nové Věrčiny maminky Helena Růžičková). Věrka žije v jindy klidném městečku v pohraničí, ale do všedního dne malého děvčete proniká neklid a zlo, které přináší blížící se 2.světová válka. Celá rodina musí narychlo opustit pohraničí a rodiče s Věrkou se stěhují do Brna k dědečkovi a babičce. Ale za čas opět Věrka potká Seppa, který v Brně pokračuje ve své vojenské kariéře, a viditelně mu dělá dobře ubližovat druhým, které nepovažuje za sobě rovné.
"Permoník rozsekal WinterHilfe na mraky."

V zámku a podzámčí

27. března 2016 v 23:40 | Dvě TeRezi A
"V zámku a podzámčí" je známá povídka od Boženy Němcové. Nedávno na České televizi opakovali stejnojmenný film., který se nám moc líbil.
Bohatý pan Skočdopole si koupil zámek na venkově, kde žije se svou krásnou ženou Kateřinou.
Lékař pan Kilián léčí v podzámčí chudé lidi zadarmo, bohatým to často "spočítá" i za chudáky v podzámčí. Ale zámecký pán Skočdopole s ním velmi rád diskutuje. I paní Kateřina k němu časem získává důvěru a nechá si promlouvat do duše.
Mamzel Sára, služebná zámecké paní, se baví na úkor svých pánů, a tentokrát ani nehlídá pejska Joliho, kterého jí paní Kateřina v důvěře svěřila.
Klára, která měla maminku klíčnici, vzala zbytky jídla do ranečku a zanesla Vojtíškovi. kterému maminka a malý bratříček umřeli na choleru. Vojtíšek nesl raneček a psík Jolík za ním vesele cupital. Vojtěch vidí, že je v dáli vzteklý pes. Vylezl na strom, ale pod stromem naříká malý bílý Joli. Chlapec nemá to srdce ho nechat na pospas zuřící bestii.
Písař Kalina přiběhne k panstvu a oznamuje, že se v okolí pohybuje vzteklý pes. Zámecká paní Kateřina zjistí, že Joli utekl. Je histerická, a všichni Joliho hledají. Manzel Sára chce obvinit Klárku, ale ta se nedá, a pravdivě řekne, že Sára Joliho nehlídala.
Nakonec písař Kalina přiběhne včas ke stromu, kde je Vojtěch s Jolim a běsnícího psa zastřelí. Joli je zachráněn a Vojtěch dostane odměnu. Paní Kateřina mu nabídne, aby se staral o Joliho na zámku.
Krejčí Sýkora a jeho manželka, kteří se teď o malého Vojtěcha starají jako o vlastního, mu nakonec dají svolení, aby šel na zámek.
Vojtěch se stává opatrovníkem psíčka Žoliho a zámecká paní z něho udělá páže Alberta, což Vojtíškovi není zrovna dvakrát po chuti.
Mnanzel Sára se chce pomstít Kláře, ale cholera jí překazí plány. Sice sama neonemocní, ale musí opustit zámek, protože zámecká paní ke svému zděšení zjistí, jaká Sára ve skutečnosti je.
Cholera vesele řádí krajem a paní Kateřina na smrt onemocní ...

Spadla z nebe

3. února 2016 v 13:47 | Dvě TeRezi A
Spadla z oblakov, Majka z Gurunu

Na slovenské televizi nedávno opakovali legendární seriál pro děti. Terezčin táta rád sleduje staré slovenské seriály a filmy, takže asi tři až čtyři díly si spolu s Terezkou pěkně užili.
Jak jsme zjistili, těch dílů je asi třináct a dají se pustit na YouTube.
1. díl: Děti si hrají v lomu u jezera ("Babi, to není lom, to je Kozmolom!"). Kluci z jedné party si hrají s kosmickou raketou, mají své středisko Kozklub s imaginárními počítači, kde navigují a pomáhají imaginárním kosmonautům. "Vyladit obrazovku!"-"Obraz jasný, zmizni!" Sestrojili raketu, ale tomu nejmenšímu klukovi se moc nelíbilo, že poletí jako první v té raketě na měsíc. A tak ukradl klukům z druhé party nejlepšího angoráka na světě - běloučkého Jožu. "Mrkev?"-"Tak se žádná raketa nejmenuje..." Kluci nazvali svou raketu MRK (zkratka pro Mezinárodní raketový koráb). Ale děti z druhé party svého šampiona Jožu hledají, a vědí že Kozklubáci v tom mají prsty... Kozklubáci odpalují raketu Mrk i s králíčkem Jožou a doufají, že poletí až ke slunci, ale... chudák chlupáček Jožo, naštěstí to přežil, ale je od prachu celý špinavý až za ušima ... Najednou se objeví na nebi záře "Pozritě, co jsme urobili ..." "Haló, haló, tu Felix..." "To je hrozné, co ta Bratislava vysílá." Kluci jsou poněkud vyplašení, raději se rozejdou do svých domovů ... Druhý den jdou kluci lesem do Kozmolomu a najednou..."Tam někdo je?!"-"Máš vlčí mhu." Po jezeře se prochází dost divná holka, co má za hlavou prskavku a na nohou suprové červené holiny ...
2. díl: Kluci uviděli Majku na vodě a měli strach, že se utopí, a tak k ní plavali, protože netušili, že Majka je mimozemšťanka. Pak to zjistili. Majka měla ale opasek, který jí poskytoval různé informace. Kluci se jí zeptali, jestli mluví slovensky. Chtěli ji přivítat.

Hrábě Felix a tajemný hrad v Karpatech

31. prosince 2015 v 21:28 | Dvě TeRezi A
Dnes nás česká televize velice potěšila s filmovou komedií z osmdesátých let "Tajemství hradu v Karpatech". Je to film inspirovaný tajemnem Julese Verna, ale s ryze českým humorem na každém kroku.

Hrabě Felix Teleke přijíždí do vesnice za odpočinkem, kde stojí tajemný hrad. Dozví se, že na hradě straší a spolu s tamním lesníkem se vydají hrad prozkoumat.
Hrabě Felix po cestě vypráví lesníkovi o své snoubence, která mu zemřela.
Když byli před tím hradem, říkal hrabě lesníkovi, že má zas svoje halucinace, protože slyší milovaný hlas své snoubenky. Ale lesník mu odpovídá, že ten nádherný zpěv také slyší. Uviděli bránu, kde bylo pro ně napsáno světelné pozvání. Ale lesník je obezřetný a hraběte varuje: "Dvakrát měržát a jednou řežát." Ale hrabě odpovídá: "Já rovnou řežu..."
Vešli dovnitř hradu a dostali se do místnosti, kde byly dveře bez kliky, které se samy zavíraly a otvríraly. Hrabě i lesník byli ze dveří tak nadšení, že poskakovali sem a tam. Ještě nevěděli, že je sleduje kukátkem baron Gorc z Gorcu, který byl příčinou smrti překrásné snoubenky hraběte Felixe.
Potom se dobře najedli a hrabě Felix začal zpívat nádhernou árii, při které se rozbily skleničky od vína i kukátko, kterým je baron sledoval.
Baron proto oba dva raději uspal plynem a zavolal na pomoc šíleného a geniálního profesora Orfanika, který všechny škody opravil.
Když se hrabě a lesník probudili, zjistili, že jsou sice ve stejné místnosti, ale najednou má místnost okno, a když otevřou dveře, ocitnou se tváří v tvář baronovi a revolučnímu profesorovi.
Felixovi se nakonec podaří zahlédnout svoji snoubenku, ale baron tvrdí, že ji nemohou budit, aby ji nezradilo její nemocné srdce. Felix sice vykřikne její jméno, ale rázem je umlčen. Hraběte Felixe a lesníka popadnou službníci barona Gorce a nemilosrdně je hodí zpátky do jejich pokoje a celá místnost se najednou začne pohybovat.

Nick Carter a květina jménem Adéla

31. prosince 2015 v 20:35 | Dvě TeRezi A
O Vánocích jsme měli příležitost shlédnou dva skvělé filmy od pana režiséra Oldřicha Lipského "Adéla ještě nevečeřela" a "Tajemství hradu v Karpatech".
Jedné paní se ztratil pejsek a detektiv Ledvina si pozve na pomoc soukromého detektiva Nicka Cartera z Ameriky. Spolu detektivové zjistili, že ztracený pes měl rád, když mu jeho panička hrála na klavír. Detektiv Ledvina seznamoval Nicka s Prahou, zvláště se svými oblíbenými hospůdkami. Když detekniv Nick vyšetřoval záhadný případ, seznámil se s hezounkou vnučkou pana profesora botaniky. Ti ho pozvali k sobě domů, a tam Nick narazil na hraběte von Kratzmara. Nick brzy pozná, že to není žádný hrabě, ale jeho dávný nepřítel zahradník. Hrabě se vloudí do přízně pana profesora a zve ho i s jeho vnučkou k sobě pod záminkou, že panu profesorovi ukáže svou sbírku tropických rostlin. Ale pan profesor netuší s kým má tu čest, a že má být prvním chodem pro jeho masožravou květinu jménem Adéla.

Rozparáděná hladová Adéla... (namalovala Terezka)
 
 

Reklama