Disney

Aladín

30. prosince 2017 v 11:24 | dvě TeReziA

Aladin

Klasická arabská pohádka o Aladinovi a jeho kouzelné lampĕ.

Aladín je chudý chlapec z tržištĕ, jehož jediným majetkem i přítelem je jeho opička Abu. Dennĕ sní svůj sen o úniku z bezútĕšného života v bídĕ a o lásce krásné princezny Jasmíny. Osud se nakloní v jeho prospĕch, když jej chce zlý sultánův rádce Džafar využít k ziskání kouzelné lampy z jeskynĕ skryté uprostřed pouštĕ, Aladín se stane majitelem kouzelného koberce a lampy, jejíž dobrý džin mu může splnit tři přání. Aladín se s jeho pomocí skutečnĕ přiblíží k princeznĕ dosud neústupnĕ odmítající nápadníky a získá její lásku. Stále jej však trápí jeho prostý původ, který se jí zdráhá přiznat. A to jej ještĕ čeká souboj se zrádným Džafarem a jeho papouškem Jagem, zmocnivšími se na čas lampy, sultanátu i princezny.
Disney, animovaný, USA, 1992

Kráska a Zvíře

29. prosince 2017 v 12:32 | dvě TeReziA...

Kráska a zvíře

Klasická pohádka vypráví o chytré mladé krásce, kterou drží v zajetí na svém zámeckém sídle dĕsivý netvor.
Kdysi dávno žil princ, který mĕl vše, na co si vzpomnĕl. Možná i proto z nĕj vyrostl nevychovaný sobec. Ze staré žebračky, které odmítl poskytnout pomoc, se však vyklubala čarodĕjnice a za trest ho promĕnila v ohavné Zvíře. Ponechala mu však nadĕji. Pokud se do dne 21. narozenin zamiluje a sám bude z celého srdce milován, stane se opĕt človĕkem. Jinak zůstane netvorem navždy. O pár let pozdĕji zabloudí na zchátralý zámek starý vynálezce Maurice. Dobrácký svícen Svĕtlonoš ho pozve ke krbu a laskavá konvice Boubelka mu nabídne čaj. Potom se však objeví Zvíře a uvrhne starce do hladomorny. Ve vesnici na nĕj čeká jeho dcera Kráska, o niž se uchází samolibý místní krasavec Gaston. Dívka odmítne jeho nabídku k sňatku a místo toho se vypraví hledat otce. Jeho kůň, který se vrátil domů sám, ji zavede k zámku, kde se Kráska nabídne Zvířeti výmĕnou za propuštĕní otce. Začínají si zvykat jeden na druhého, tráví spolu stále více času, až se nakonec Zvíře do krásky zamiluje. Jenže když jí chce vyznat lásku, dívka zjistí, že je její otec nemocný. Zamilovaný netvor ji propustí, přestože se čas k jeho záchranĕ krátí a Kráska je možná poslední nadĕjí na zlomení kletby.
Disney, Beauty and The Beast, animovaný, USA 1991

Ledové království - Frozen

27. prosince 2017 v 20:53 | Dvě TeRezi A
Ledové královstí (anglicky Frozen) je inspirováno pohádkou od Hanse Christiana Andersena Sněhová královna.
Bylo jedno království a v něm král a královna měli dvě dcery. Mladší Annu a starší Elsu. Malá princezna Anna jedenkrát nemohla usnout a chtěla si hrát s Elsou. Elsa spolu s Annou si šly hrát a Elsa si zkoušela svou ledovou moc. Při hraní nešťasnou náhodou zranila Elsa Annu svou ledovou mocí. Elsa volala o pomoc, a tak přišli rodiče, a Annu vzali k trolům (takovým skřítkům). Ti Annu vyléčili, ale řekli, že Elsina moc je příliš velká, a kdyby Annu byla zasáhla do srdce, stalo by se něco zlého, stal by se z Anny led. Král schoval Elsu před Annou do jejího pokoje. Anna k tomu pokoji chodila, zpívala písničku, a moc si přála, aby Elsa vyšla ven. Když už byly sestry velké, odjeli rodiče na lodi, a při bouřce na moři zemřeli. Měla se konat Elsina korunovace a Anna se velice na sestru těšila, a taky doufala, že tam potká toho pravého. Anna šla ven na nádvoří, když byla u přístavu, narazila na Hanze. A spolu s Hanzem šli na Elsinu korunovaci. Anna chtěla po Else, aby jim požehnala, ale Elsa nechtěla, protože nevěděla, jestli Hanz Annu opravdu miluje. (Hanz byl pěkný ptáček.) Mnozí se totíž chtěli zmocnit království. Anna zatáhla Elsu za ruku a trošku ji stáhla rukavičku, a tak mohla Elsina ledová moc působit. Vévoda nařknul Elsu, aby se mohl dostat k moci. Elsa i s korunonou odešla, všechno bylo zamrzlé, i když bylo léto. Elsa šla do hor. V horách si vytvořila ledový zámek. Anna se rozhodla, že Elsu půjde hledat. Vydala se na cestu, musela si však koupit teplejší šaty. Přitom narazila na Kryštofa. Kryštof neměl dost peněz na mrkev a lano. Obchodník Kryštofa vyhodil z obchodu. Anna si koupila teplé šaty a Kryštofovi taky nakoupila. Kryštof měl soba, který se jmenoval Sven. Kryštof vzal Annu na sáně a jeli do hor za Elsou. Na cestě se objevili vlci, proto rychle ujížděli, a sáně se jim rozbily. Pak našli sněhuláka Olafa, který měl divný sen, a přidal se k Anně a Kryštofovi, aby uviděl léto. Konečně našli ledový zámek a v něm Elsu. Kryštof s Olafem a se Svenem museli zůstat venku. Anna šla za Elsou a řekla jí, aby přivolala zase léto. Elsa řekla, že to neumí, a že má Anna odejít. Omylem svou ledovou mocí bouchla Elsa Annu do srdce. Anna řekla, že neodejde, a vtom přišel Kryštof. Elsa se zeptala Anny, kdo to je, a znovu jim řekla, ať jdou pryč. Elsa uděla ledovou obludu maršmeloun. Oni pak běželi pryč. K ledovému zámku ale přišel Hanz a taky vévoda poslal své muže, aby Elsu zabili. Hanzovi se podařilo dát Elsu do vězení. Kryštof si všimnul, že Anna má bílé vlasy. Postupně se dozvěděli, že Annu bouchla Elsa do srdce, proto hledali Hanze, aby Annu vysvobodil. Když našli Hanze, Kryštof odešel, Anna šla za Hanzem, ale ten ji nepolíbil, ani ji nezachránil. Anna se pomalu měnila v led. Elsa utekla z vězení. Olaf mluvil s Annou a divil se, že ji Hanz nezachránil, a řekl Anně, že ji miluje Kryštof. Kryštof s Annou se pomalu setkali, ale Anna uviděla Elsu, a běžela za Elsou, aby ji zachránila před Hanzem. Hanz nezasáhl Elsu a z Anny se stal led. Elsa Annu objímala a plakala, a tak Annu zachránila. Elsa už teď věděla, jak zachrání celé království. Byla plná lásky a všechen led se proměnil v jednu vločku, a ta se rozpustila. Nakonec Elsa s Annou bruslí na ledě. The End

Zvonilka a tvor Netvor

12. listopadu 2017 v 10:20 | dvě tereziA

Zvonilka a tvor Netvor

V tomto strhujícím dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek je hlavní hrdinkou víla Fauna, která svou láskou k nebezpečným zvířátkům způsobí nejeden malér.
Ve Hvĕzdné roklince panuje jako vždy přátelská atmosféra, víly i zvířátka si užívají krásného dne. Vzápĕtí však Zvonilčina kamarádka Fauna málem způsobí katastrofu, když přivede do vesničky zranĕného jestřába, úhlavního nepřítele všech víl. Fauna má velké srdce a je vždy odhodlaná pomoci tvorům v nesnázích. Vĕří, že nikdo nemůže soudit tvora podle vzhledu, proto se nebojí spřátelit s podivnou bytostí, která je podle prastarých legend známá jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevĕdí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvĕzdné roklinky se rozhodnou tajemného tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich společný domov zkázu. Fauna musí poslechnout své srdce a zariskovat, aby s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila.
Disney, Legend of the NeverBeast, USA, 2014

Zvonilka a piráti

9. listopadu 2017 v 14:48 | dvě tereziA

Zvonilka a piráti

Animovaná pohádka vypráví o víle Zarinĕ, která je ohromena neuvĕřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.
Ambiciózní a vychytralá víla Zarina se nechá unést čarovnými možnostmi kouzelného vílího prášku. Nedokáže totiž odolat touze s ním experimentovat. Když se jí jednoho dne pokus vymkne z rukou, je nucena opustit rodnou roklinku. Její zlomené srdíčko ji zavede na pirátskou loď apiráti z ní udĕlají kapitánku své lodi. Po roce se víla Zarina objeví v roklince, kde všechny uspí a ukradne modrý prach, který je potřebný pro výrobu zlatého vílího prášku. Zvonilka a její kamarádky se ale stačí schovat. Když Zarina odletí, víly ji pronásledují a zjistí, že se stala kapitánkou na lodi pirátů. Zvonilka a její kamarádky chtĕjí zachránit svou zbloudilou družku ze spárů pirátů a donést tolik vzácný modrý prach domů. Společnĕ pak zkříží meče s bandou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook.
Disney, USA, 2014

Mocný vládce Oz

4. listopadu 2017 v 18:05 | dvě tereziA

Mocný vládce Oz

Fantasy film podle knižní předlohy o zemi Oz Lymana Franka Bauma vypráví příbĕh Oscara Diggse, cirkusového kouzelníka s pochybnou morálkou, který je tornádem přenesen do Zemĕ Oz, kde se setká se třemi čarodĕjkami, Theodorou, Evanorou a Glindou. Oscar je považován za mocného čarodĕje, který se podle proroctví objeví, aby obnovil pořádek v zemi a zaručil klid a mír jejím obyvatelům. Oscar přitom musí vyřešit problémy s čarodĕjkami i sám se sebou.
Oscar "Oz" Diggs je charismatický, ale nepříliš úspĕšný cirkusový kouzelník. Při vystoupeních předvádí své iluzionistické triky, ale i šarm prohnaného a nemilosrdného svůdníka. Díky rozhořčené reakci manžela jedné z oklamaných žen se ocitá na útĕku v horkovzdušném balonu. Balón se ale ocitne ve víru rozbĕsnĕného tornáda a přenese Oscara do pohádkové zemĕ Oz. Díky přezdívce si ho obyvatelé kouzelné říše ztotožní s vyvoleným mužem, který má podle dávného proroctví jejich zemi zachránit před úklady zlé čarodĕjnice. Seznámí se s laskavou kouzelnicí Theodorou a dozvídá se, že zemi kdysi vládl její otec, kterého zahubila její proradná sestra Glinda. Se svou druhou sestrou Evanorou už dlouho čekají na čarodĕje, který zbaví zemi zlé čarodĕjnice i náletů jejích příšer. Neochotnému hrdinovi se na nebezpečnou výpravu nechce, když ale zjistí, že by se mohl stát králem a vlastníkem bájného zlatého pokladu, společnĕ se sluhou Finleym, létající opicí a osiřelou porcelánovou Panenkou se vydává na cestu.
Disney, USA, 2013

Strašpytlík

4. listopadu 2017 v 16:12 | dvě tereziA

Strašpytlík

Animovaný film vypráví klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí velký zmatek.
Strašpytlík je malé, nešikovné kuřátko. Nikdo mu nevĕří, že vidĕl, jak spadl kousek oblohy, a je celému mĕstu pro smích. Ve skutečnosti to nebyl kus oblohy, ale předmĕt z dalekého vesmíru. A mimozemšťané si nyní pro chybĕjící kus lodĕ přiletĕli. Bĕhem návštĕvy na Zemi tu ale zapomenou malého mimozemšťánka se kterým se Strašpytlík seznámí.
Disney, USA, 2005

Past na rodiče

1. listopadu 2017 v 18:11 | dvě tereziA

Past na rodiče

Americká rodinná komedie na motivy příbĕhu Ericha Kästnera "Luisa a Lotka" o tom, jak dvĕ sestry, dvojčata, udĕlají vše pro to, aby daly své rozvedené rodiče zase dohromady, zvlášť, když zjistí, že tatínek má před svatbou.
Dĕj začíná romanticky na lodi, kde se seznámí mladý muž s mladou ženou a zamilují se do sebe. Jenomže toto byl jen úvod a vše pokračuje o 11 let a devĕt mĕsíců pozdĕji. V letním táboře Camp Walden se kurážná jedenáctiletá Hallie, která žije se svým otcem v severní Kalifornii, setká se stejnĕ starou elegantní Annie, žijící se svou matkou v Londýnĕ. Střetnou se v šermířském souboji, a když si po jeho skončení sundají přilby, zjistí, že jsou si k nerozeznání podobné. Zatímco byla úspĕšnĕjší Annie, Hallie zvítĕzí v partii pokeru. Přes vzájemnou nevraživost se dívky dají do řeči o svých rodičích a překvapivĕ zjistí, že jsou ve skutečnosti dvojčata. A když zjistí, že ani jeden z rodičů si po rozvodu nenašel nového partnera, řeknou si dívky, že dají otce a matku opĕt dohromady. A protože každá z nich by ráda poznala druhého z rodičů, rozhodnou se začít tím, že si při odjezdu z tábora vymĕní místo. Zatímco Hallie se vydává do Anglie, její sestra Annie se vydá za otcem do velkého domu s vinicí do severní Kalifornie. Obĕ dívky jsou se svými novĕ objevenými rodiči nadšené. Jenže zatímco se dojatá Hallie seznamuje s dĕdečkem, komorníkem Martinem a matkou, představí otec Annie, svou mladou snoubenku, nafoukanou vydavatelku Meredith, které jde zjevnĕ jen o Nickův majetek. Když Annie zjistí, že svatba se má konat dokonce už za čtrnáct dní, volá Hallie do Anglie.
USA, 1998, Disney, Parent Trap

Kouzelná romance

31. října 2017 v 19:45 | dvě tereziA

Kouzelná romance

Disney film o pohádkové princeznĕ z minulosti, kterou zlá královna přemístí do současnosti.
Pohádkovou princeznu vyláká zlá královna do pasti a kouzlem ji pošle do svĕta, kterému vládne beznadĕj. Vydĕšená princezna se ocitla v centru New Yourku, ale nepřestává vĕřit, že se tu objeví princ, dá jí polibek z opravdové lásky a budou žít šťastnĕ na vĕky vĕků.
USA, 2007

Goofy na výletě

18. srpna 2017 v 15:03 | dvě TeReziA

Goofy na výletě

Animovaná komedie vypráví příbĕh o jednom psím teenagerovi, kterého chce vzít jeho nešikovný otec na výlet zrovna v dobĕ, kdy chtĕl vyniknout před svými spolužáky.
Pes Max je právĕ v pubertĕ a kromĕ obvyklých potíží tohoto vĕku ho pronásledují noční můry o tom, že by se jednou mohl podobat svému otci. Max je v letech, kdy mu všechno "leze na nervy". Asi nejvíc mu vadí jeho horlivý táta Goofy se svými bláznivými nápady. Max chce být velký, všemi obdivovaný a líbí se mu spolužačka Roxana, která se o nĕj konečnĕ také začala zajímat. Zatímco se jeho spolužáci chystají na večírek ke Stacey, aby mohli v přímém přenosu sledovat koncert jejich idolu, rockového zpĕváka Megavolťáka, Goofy oznámí svému synovi, že pojedou tábořit k Jezeru osudu. Otec Goofy totiž usoudil, že by se jeho synek mohl lehce ocitnout na šikmé ploše, proto ho vezme na prázdninový výlet na ryby. Když se Maxovi nepodaří výlet otci rozmluvit, namluví spolužákům, že jedou do Los Angeles na rockový koncert. Dokonce přemaluje dĕdečkovu mapu tak, aby je zavedla do Los Angeles. Goofy sice zanedloho zjistí jak se vĕci mají, ale nic neřekne. Čeká až se Max sám přizná. Bĕhem nebezpečné cesty se Max s otcem konečnĕ sblíží.
Disney, USA, 1995

Útěk na Horu čarodějnic

16. srpna 2017 v 12:53 | dvě TeReziA

Útěk na horu čarodějnic

Dobrodružný fantasy příbĕh vypráví, jak se dva sourozenci s nadliskými schopnostmi snaží dostat do nevadské pouštĕ na podivné místo, které je obestřeno nevysvĕtlitelnými jevy.
Na Horu čarodĕjnic míří dva teenageři, kteří nastoupili do vozu taxikáře z Las Vegas. V Las Vegas se právĕ koná setkání ufologů, na které zamířili tisíce nadšenců z celé zemĕ. Na shromáždĕní přijíždí i doktorka Alex Friedmanová, která je odbornicí na odhalování astrofyzikálních anomálíí. Zatímco Alex v mimozemšťany vĕří, taxikář Jack se k této otázce staví skepticky a lidi v mimozemských převlecích považuje za cvoky. Krátce poté se v Jackovĕ taxíku objeví dvĕ podivné dĕti, Sara a Seth, kteří si přejí odvézt na Horu čarodĕjnic do nevadské pouštĕ. Jack netuší, že obĕ dĕti mají tak trochu nadpřirozené schopnosti, ani to, že se za chvíli ocitne v samém epicentru divokého dobrodružství. Musí ochránit své pasažéry před všehoschopnými zabijáky a na místo dojet první. Jack s doktorkou pronikne do vládní laboratoře a zachrání dĕti před vládními lékařskými výzkumy. Mezitím útočí na laboratoř zabijáčtí mimozemšťané pocházející z planety obou dĕtí, kteří chtĕjí dobýt Zemi. V laboratořích je uschována kosmická loď, na které dĕti přiletĕly na Zemi. Saře a Sethovi se podaří opustit spolu s Jackem a doktorkou Zemi. V kosmické lodi je ale mimozemšťan, který chce ublížit Jackovi. Sourozenci pak ještĕ jednou přistanou na Zemi a rozloučí se s Jackem a doktorkou Alex. Na Zemi také zanechají pod ochranou zamilovaného páru psa Smeťáka, který je dobrodružnou cestou po Zemi provázel. Potom se dĕti vrátí na svoji planetu, aby jí vrátili život.
Race to Witch Mountain, Disney, USA, 2009

Velká šestka

2. srpna 2017 v 20:01 | dvě TeReziA

Velká šestka

Velká šestka, Big Hero 6, je animovaná komediálnĕ-dobrodružná pohádka plná překvapení a vyvedené animace, která vypráví o cenĕ přátelství, pomstě a odpuštĕní.
Hiro Hamada je malý génius, který střední školu dokončil ve třinácti letech. Studovat dál nechce a také se tak trochu nudí. Mrhá svým talentem a chodí se svými roboty na nelegální zápasy. Na správnou cestu ho nasmĕruje jeho starší bratr Tadashi studující s partou mladých vĕdců na mĕstském institutu. Bratr Hirovi poradí, aby tam šel studovat také. Hiro musí vytvořit nĕco originálního a speciálního, aby se na školu dostal. Po úspěšné prezentaci se stane nehoda, při které zahyne Tadashi. Hirovi se obrátí svĕt vzhůru nohama. Současnĕ ale získá nového kamaráda, medirobota jménem Baymax. Špičkového robota Baymaxe sestrojil Hirův starší bratr Tadashi. Tento robot je konstruován tak, aby se dokázal o lidi postarat. Na základě svého programu má totiž jenom jednu hlavní starost - pomáhat. Je to osobní automatický zdravotník. Když se ve mĕstĕ objeví záhadný muž s maskou, začne Hiro s partou pátrat po jeho pravé identitĕ i po tom, co se stalo s jeho vynálezem mikrobotů z přijímacích zkoušek. Záhadný muž s maskou jeho mikroboty totiž ovládá telepaticky pomocí mozkového vysílače. Tento maskovaný šílenec se snaží zabít nejen Hira, ale i jeho kamarády. Hiro brzy přijde na to, že muž v masce je profesor, kterého šel zachránit jeho bratr Tadashi. Hiro se na profesora moc zlobí a touží po pomstě. Ale také profesor všechno zlé dělá ze msty. Hirovi pomohou jeho přátelé, aby se vzpamatoval. Robot Baymax pak zjistil, že profesorova dcera možná stále ještě žije. Hiro ji zachrání, ale ztratí robota pečujícího o jeho zdraví, kterého vyrobil jeho bratr.
Disney, USA, 2014

Walt Disney - Zrození animátora

1. května 2017 v 12:03 | dvě TeReziA

Zrození animátora

Na i-vysílání dávají čtyřdílný americký cyklus "Walt Disney - od myšáka k Disneylandu".
1901 - 1935
Walt Disney se narodil v roce 1901 v Chicagu. Mĕl dost komplikovaný vztah s otcem.
Od dĕtství se u Walta projevoval výtvarný talent. V 1.svĕtové válce nastoupil na francouzské frontĕ jako reklamní kreslíř a karikaturista. Roku 1920 založil první studio kreslených filmů. Studio navzdory úspĕchu zkrachovalo.
Na pomoc přišel bratr Walta Disneye. Společnost Disney Brothers začala vzkvétat. Bratr Roy obstarávat finance a Walt realizoval své vize.
Animované filmy (např. Alenka v zemi kreseb) kombinovaly animaci a živé postavy. Vznikl králík Oswald, který se pozdĕji zmĕnil na známého myšáka, ale původnĕ se měl jmenovat Mortimer. Disneyova žena Lillian však navrhla jméno Mickey.

Malá mořská víla

18. února 2017 v 10:19 | dvě TeReziA

Malá mořská víla

Animovaná filmová pohádka Walta Disneye "Malá mořská víla" vznikla na motivy stejnojmenné klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.
Dcera krále moří se jmenuje Ariel. Je jí šestnáct let a je zamilovaná do prince Erika, kterému zachránila život, když jeho loď ztroskotala v bouři. Protože vládce podmořské říše nemá pro náklonnost své dcery k lidem pochopení, musí se Ariel obrátit se žádostí o pomoc na zlou čarodĕjnici. Ta jí na tři dny přičaruje nohy pod podmínkou, že jí víla daruje svůj krásný hlas a ještĕ je tu jeden háček. Pokud princ dívku do tří dnů z lásky nepolíbí, stane se z ní opĕt mořská panna s ploutví a její duše navĕky propadne zlé čarodĕjnici. Bůhví jak by to dopadlo, kdyby Ariel nepomáhali její legrační přátelé - krab, racek a rybka.
USA, 1989

Šípková Růženka

16. února 2017 v 10:10 | dvě TeReziA

Šípková Růženka

O víkendu na TV Nova začali před časem dávat animované pohádky od Disneye:
Šípková Růženka
(Sleeping Beauty)
Králi Štefanovi a jeho ženĕ se po dlouhém čekání narodila dceruška, která dostala jméno Jitřenka. Sudičky Flóra a Fauna jí vĕnují krásu a zpĕv. Ale pak se objeví paní všeho zla Zloba, která se zlobí, že nebyla na tuto slavnost pozvána. Jitřence přisoudí, že se v den svých 16 narozenin píchne do prstu a zemře. Třetí dobrá sudička Počasíčko svým darem zlou sudbu zmírní. Dívka pouze usne, ale ze spánku ji dokáže probudit jen polibek daný z lásky. Princeznin otec král Štefan, na to reaguje tak, že nechá sebrat všechny kolovraty v celém království a dá je všechny spálit. Víly se rozhodnou zlému osudu předejít a vezmou si Jitřenku do opatrování. Jitřenka vyrůstá u nich v chaloupce v hlubokém lese pod jménem Šípková Růženka a nikdo o jejím pobytu nemá tušení. Víly tam žijí jako tři prosté venkovské ženy až do princezniných 16. narozenin. V ten den chystají pro princeznu velké překvapení. Chtĕjí jí darovat nové královské šaty a upéct velký narozeninový dort. Zloba je na svém hradĕ v Zakázaných horách velice rozzlobena, neboť po 16 let nemá vůbec žádné tušení, kde se princezna Jitřenka skrývá. Její pomocníci nedokážou její lesní úkryt odhalit. Proto vyšle svého přítele havrana na průzkum. Princezna Jitřenka se v lese kamarádí se zvířátky. Prozpĕvuje si při sbĕru lesních plodů a to náhodou zaslechne princ Filip, který tudy projíždí na svém koni Samsonovi. Kůň Samson se lekne a shodí Fílipa do vody. Ten si povĕsí svůj plášť i kloubouk na vĕtev, aby uschnul. Zde ho objeví lesní zvížátka, která začnou princeznĕ Jitřence předvádĕt jejího vysnĕného prince. Kůň Samson i princ Filip vidí, jak mu zvířátka odnášejí jeho vysoké jezdecké bot, klobouk a plášť. A to ho nakonec přivede k Jitřence. Oba však vůbec netuší, že Jitřenka je princezna a že jsou oba již od dĕtství zasnoubeni. Zpívají a tančí spolu na pasece. Oba se po chvilce do sebe zamilují. Víly se chvíli dohadují a nakounec použijí své kouzelné hůlky. Zvláštní barevný dým z komína zpozoruje havran, pomocník Zloby. Víly prozradí Šípkové Růžence její královský původ a obdarují ji i královskou korunkou. Nakonec smutnou princeznu odvádĕjí domů zpĕt na královský hrad. Jitřenka vůbec neví, že se zamilovala do prince Filipa, se kterým je zasnoubena, a proto je velice smutná. Princ Filip se kvůli neznámé venkovské dívce pohádá se svým královským otcem Hubertem a odjede ze Štefanova zámku na svém koni Samsonovi zpĕt do lesa. Zloba odláká smutnou princeznu Jitřenku do vysoké hradní vĕže, kde se nachází kolovrat, o který se Jitřenka píchne. Zde ji najdou spící dobré tři víly sudičky, které uspí celé království. Princ Filip jde na domluvenou schůzku se Šípkovou Růženkou, ale v chaloupce na nĕho již čeká Zloba, která ho zajme a nasilím ho odvede na svůj hrad, kde ho uvĕzní. Kouzelné víly prince Filipa na hradĕ v Zakázaných horách najdou a pomohou mu z hradu utéct, aby mohl vysvobodit polibkem Jitřenku. Dobrá víla Počasíčko ještĕ stihne zaklít zlého havrana. Zlý pták zkamení. Zloba zakleje celý hrad a ten zaroste trním. Princ si musí prosekat cestu a ještĕ nakonec musí bojovat se zlým drakem, ve kterého se Zloba promĕnila. Drak chrlí z tlamy oheň, ale víly sudičky princi Filipovi pomohou. Drak je zabit. Kletba nad královstvím mizí. Princ nalezne spící Jitřenku ve vĕži a probudí ji svým polibkem z lásky.
USA, 1959

Princ Kaspian

16. února 2017 v 10:05 | dvě TeReziA

Princ Kaspian

Na Novĕ jsme nedávno mohli shlédnout druhý díl Letopisů Narnie: Princ Kaspian.
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Sourozenci Petr, Zuzana, Edmund a Lucie jsou přivoláni z válkou sužované Anglie, aby pomohli vrátit svobodu obyvatelům Narnie a pomohli vrátit trůn princi Kaspiánovi z rodu Telmarínů. Právoplatný dĕdic trůnu bojuje se svým strýcem, samozvaným králem Mirazem, o moc. Je pronásledován jeho poskoky, kteří mu usilují o život. V nouzi princ Kaspian zatroubí na čarovný lesní roh a přivolá zpĕt ze školních lavic sourozence a dávné krále a královny Narnie. Zemĕ se totiž od doby, kdy ji dĕti opustily, radikálnĕ zmĕnila. Vládne tam zlý král Miraz před jehož zlobou se ukrývají bájná narnijská stvoření i mluvící zvířata. Mladé hrdiny čeká dlouhá a nelítostná bitva, ve které musí osvĕdčit nejen odvahu, ale i soudržnost.
USA 2008, režie Anrew Adamson

Lev, čarodějnice a skříň

16. února 2017 v 9:56 | dvě TeReziA

Lev, čarodějnice a skříň

Na TV Nova nedávno dávali Letopisy Narnie: Lev, čarodĕjnice a skříň,
The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe
Letopisy Narnie vypráví příbĕh sourozenců Lucky, Edmunda, Zuzany a Petra v dobĕ druhé svĕtové války, kterým se bĕhem hry na schovávanou ve venkovském sídle excentrického profesora podaří pomocí magické skřínĕ dostat do jiného svĕta. Narnie, v niž se ocitnou se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí, obydlenou mluvícími zvířaty. Okouzlí nás kouzelní mluvící bobři, bájný fénix, skřítci, fauni, kentauři, jenorožci, minotauři a obři. Narnie je však díky prokletí zlé bílé čarodĕjnice Jadisy odsouzena k vĕčné zimĕ. Dĕti se pod vedením vznešeného a tajemného panovníka lva Aslana odhodlají mocné čarodĕjnici postavit. Musí její ledové kouzlo zlomit a tím navždy obnovit říši.
USA 2005, režie Anrew Adamson

Aladin a král zlodějů

31. ledna 2016 v 14:32 | Dvě TeRezi A
Další animovaná pohádka Walta Disneye je "Aladin a král zlodĕjů".
Aladin a Jasmína se mĕli brát, ale příšlo čtyřicet zlodĕjů, kteří hledali takové žezlo, které umí odpovĕdĕt na všechny otázky a mohlo by jim prozradit, kde je Midasova ruka, co všechno pozlatí. Aladin, Jasmína, papouch a opička i Džin se radili, proč zlodĕji chtĕjí to žezlo. Papoušek dal žezlu otázku a "žezlenka" (paní ze žezla) řekla, že ví, kde je ten poklad, a když se papouch ptal dál, řekla, že mohl mít jenom jednu otázku. Jasmína řekla, že by se mohli zeptat žezla, co bude v jejich budoucnosti, ale Aladin vĕdĕl, že si chce v budoucnosti vzít Jasmínu, a proto spíš chtĕl vĕdĕt nĕco o své minulosti, jestli žije jeho táta, zkrátka chtĕl vĕdĕt nĕco o nĕm. A žezlo mu umožnilo nakouknout do života jeho táty a "žezlenka" mu ještĕ řekla , jak svého tátu může najít. A bude-li následovat stopu čtyřiceti zlodĕjů, že tak svého tátu najisto najde. Aladin, opička a papouch tam kam řekla "žezlenka" letĕli na létajícím koberci, dostali se do velké kamenité hory, kde bylo uvnitř samé zlato. Aladin se snažil tátu zachránit, nevĕdĕl, že je králem zlodĕjů. Ti zlodĕji chtĕli Aladina zabít, ale Aladin vyhrál nad nepřítelem svého táty. Chvíli na tom místĕ se svým tátou zůstal a potom ho přesvĕdčil, aby s ním letĕl na létajícím koberci, ale táta, že pojede na koni. Aladin jel taky na koni a létající koberec letĕl s papouchem a s opičkou za Jasmínou a jejím tátou. Tak dojeli Aladin se svým tátou až k Jasmínĕ. Totiž jak tam všichni přijeli, byl tam ten Džin, který proti loupežníkům připravil spoustu opatření a nedopatřením je spustil, když mu papouch řekl, že je tam král zlodĕjů, protože Džin taky netušil, že král zlodĕjů je Aladinův táta. Užuž se pomalu schylovalo ke svatbĕ, ale ten Aladinův táta ukradl to žezlo. Proto ho sloužící Jasmínina táty chytili a zavřeli, Aladin byl ze svého táty dost zklamaný, ale nakonec se Aladin rozhodl, že ho propustí na svobodu. Potom loupežníci a Aladinův táta odjeli i se žezlem pryč. Žezlo jim ukázalo cestu k Midasovĕ ruce. A nastal mezi loupežníky poprask, pak je ale nĕjak sjednotil tátův nepřítel. Aladin už tátu nechtĕl zachraňovat, ale Jasmína ho přece jen přesvĕdčila, a tak tam zas letĕli na tom létajícím koberci. Nakonec Aladin opĕt svého tátu zachránil, potom ten jeho táta tu Midasovu ruku zahodil a nakonec se přece jen už konečnĕ Aladin s krásnou Jasmínou vzali. The End
USA, 1996

Na vlásku

30. prosince 2015 v 19:51 | Dvě TeRezi A
O Vánocích jsme viděli pohádku Na vlásku a moc se nám líbila. Je inspirována klasickou pohádkou bratří Grimmů.

Čarodějnice věděla, kde je čarodějný kvítek. Chodila mu zpívat, a tak omládla, protože kvítek byl kouzelný, a uměl nemocné uzdravovat, staré omlazovat a mrtvé oživovat. Na hradě žil král s královnou a královna jednoho dne onemocněla. Král poslal stráže, aby našly kouzelný květ, a královně ho přinesly. Stráže květ našly, protože čarodějnice ho zapomněla skrýt, a přinesly ho královně, která ho vypila, a potom se jí narodila dceruška, a ta měla ty samé schopnosti jako ten kouzelný květ. Čarodějnice to věděla, že královna květ vypila, a tak zkusila děťátku zazpívat. Vlasy holčičce začaly zářit a čarodějnice holčičku ukradla. Odnesla si ji do věže. Předstírala, že je její matka a Locika ji spouštěla z věže vlasy, když přišla čarodějnice z města. Čarodějnice naučila princeznu písničku, kterou zpívala květině. Locika písničku čarodějnici zpívala, čarodějnice ji přitom česala vlasy, vlasy zářily a čarodějnice mládla. Každý rok v den narození Lociky král s královnou vypouštěli lampiony, a věřili, že se jejich dceruška vrátí. Locika nevěděla, co to je, a moc si přála, to vidět zblízka. Jednoho dne se stalo, že tudy utíkal Evžen. Vyšplhal se do věže, protože se tam chtěl schovat. Čarodějnice byla zrovna ve městě. Nakonec Locika odešla s Evženem, aby viděla vysněné lampiony. Čaroděnice se neustále snažila, aby se k ní Locika vrátila, a nepoznala, že je z královské rodiny. Postupně se Locika dozvídala pravdu. Čarodějnice to nakonec nastrojila tak, že si Locika myslela, že ji Evžen opustil, a že ji nemá rád. Locika se vrátila do věže. Když byla zavřená ve svém pokoji, rozpomínala se, kdo vlastně je, a že čarodějnice není její matka. Evžen se vrátil ke věži. Locika mu spustila vlasy. Evžena chtěla čarodějnice zabít, Locika ho chtěla zachránit, ale Evžen ji vlasy ustřihl střepem. Vtom měla Locika hnědé vlasy, které už neměly čarovnou moc. Evžen i čarodějnice umírají. Ale nakonec Evžen díky slzám Lociky a zlatému slunci ožívá. Locika s Evženem se vrací domů ke své rodině. The End (vyprávěla Terezka)

Terezka namalovala na počítači obrázek z pohádky Na vlásku (Evžena a Lociku)

Ještě jednou Disney

27. srpna 2015 v 21:09 | Dvě TeRezi

Dnes jsme si něco málo přečetly o panu Disneovi, že neměl vůbec lehké dětství. Jak pořád kreslil, dělal karikatury do školních novin. Když dospěl, chtěl být ilustrátorem v novinách nebo hercem. Spolu s bratrem vybudovali animační studio. Nebylo to jednoduché, ale nakonec bratři Disneyové měli úspěch.
Za čtení mohla Terezka hrát hry od Disney http://hry.disney.cz/. Hra "Toč se a uklízej" s Mickey Mousem je hezká, "Kouzelné písničky" s Šípkovou Růženkou very good.Mrkající

A zase jeden Terezčin obrázek - princezna Locika s Eugenem.

Máme rády pohádky od Disney

26. srpna 2015 v 20:15 | Dvě TeRezi

Líbí se nám Disneyovské pohádky, zvláště některé Disneyovské postavičky. Hlavně máme rády klasickou Sněhurku a její zvířátka, princ je taky dost povedený. Terezka má ráda Bambiho a Dupíka. Mickey Mouse taky není špatný. Nejvíc se Terezce líbí nejnovější pohádly, kde vystupují Locika, Elsa, Anna, Rebelka a Fin,Jack a Kryštof. Postavičky Terezka kreslí, jak na papír, tak v počítači pomocí programu Inkscape. Rozpačitý
Na obrázku je Elsa a Jack. Jsou spolu v Ledovém zámku.

 
 

Reklama