Filmové pohádky

Meluzína

30. září 2018 v 14:35 | dvě TeReziA...

Meluzína

O tom, jak Vojtěch obstál v těžké zkoušce.
Vojtěch už má dávno léta na ženění, ale žádné děvče ze vsi se mu nelíbí. Učarovala mu sestra krále větru, kterou si přivedl do chalupy. Musel jí slíbit, že jednou v roce jí dá naprostou volnost a nebude se vyptávat, kde byla. Kdyby ale porušil slib, Meluzínku už nikdy nespatří. Vojta ale selže, Meluzínku tajně sleduje a uvidí, jak se loučí se svými druhy s podzimem. Protože porušil slib, dívka opravdu zmizí. Vojta se vydává svou ztracenou lásku hledat…
Filmovou pohádku natočila v roce 1980 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Evy Košlerové.

O hloupé havířce

30. září 2018 v 14:19 | dvě TeReziA...

O hloupé havířce

Veselá pohádka vznikla podle předlohy Jana Drdy a vypráví o jedné lidské vlastnosti, která je věčná.
Úsměvná pohádka vypráví příběh důvěřivé rozumem málo obdařené Barbory, která uvěří všemu, co jí kdo namluví. Svým jednáním tak připravuje svému trpělivému muži nezáviděníhodné chvíle. Nakonec se havíř rozzlobí natolik, že se rozhodne vypravit se do světa, aby si tam ověřil, jestli existuje někdo hloupější, než je jeho vlastní žena. Pokud ano, ke své ženě se vrátí…
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1990 paní režisérka Vlasta Janečková.

O myrtové panně

30. září 2018 v 13:15 | dvě TeReziA...

O myrtové panně

Pohádka o lásce prince z Porcelánie k tajemné dívce.
Princ kouzelné země Porcelánie chtěl vystavět svůj palác a celou zemi z porcelánu, aby křehkost okolí přiváděla lidi k ohleduplnosti a jemnosti i v jejich myšlení a konání. Devět panen marně čekalo, kterou z nich si vyvolí za nevěstu. Princ však doposud nepoznal, co je to láska. Až potkal myrtovou pannu. Dívku, která se zrodila z keře…
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Petra Janiše.

O velkém nosu

30. září 2018 v 13:06 | dvě TeReziA...

O velkém nosu

Pohádka podle Františka Hrubína vypráví o lásce. Stačí se zamilovat a tatam je pýcha a domýšlivost.
Na královských dvorech panují různé zvyklosti. V tom našem království připisovali ohromnou důležitost velkému nosu. Když se totiž "urodil" zrovna na princově obličeji, rozhodla se celá královská rodina považovat velký nos za znak krásy a vznešenosti. A pak se chtěl princ ženit a paní královna vybírala adeptky mezi nejnosatějšími princeznami. Princ se však zamiloval zrovna do té, co měla nosík docela malý. V této pohádce podle Františka Hrubína ale nejde zdaleka jen o krásu, na frak tu dostane princova domýšlivost a potrestána za své kousky bude i mladá čarodějka, která se chtěla stát princovou ženou.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

Stín

30. září 2018 v 12:52 | dvě TeReziA...

Stín

Romantická pohádka podle H. Ch. Andersena o básníkovi, kterého zradil jeho vlastní stín.
Mladičký básník Frederik se svěří svému vlastnímu Stínu se svojí láskou k princezně Klaudii. Vždyť kdo by mohl být věrnějším a mlčenlivějším přítelem? Frederik Stínu bezmezně důvěřuje, a proto jej jednoho dne požádá, aby místo něj navštívil zámek a podíval se, jak se princezně daří. Stínu se však Klaudie zalíbí a od té chvíle je posedlý myšlenkou vzít básníkovi vše. Má už jeho hlas, ukradl mu verše a dokonce i podobu a nakonec jej chce připravit i o milovanou dívku. A málem se mu to podaří! Pohádka podle H. Ch. Andersena končí naštěstí dobře, s pomocí princezny pravda vyjde najevo a básník se s ní může oženit.
Filmovou pohádku natočil v roce 1999 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Anny Juráskové.

Kosmáček

30. září 2018 v 12:01 | dvě TeReziA...

Kosmáček

Pohádka podle bratří Grimmů připomíná naši Princeznu se zlatou hvězdou na čele. Tady má ale princezna šaty schované v oříšku jako Popelka a tři zlaté předměty, kterými po sobě nechává stopu - s oblibou to hází princi do polévky (existuje totiž souvislost mezi prstenem, kolovrátkem a jakýmsi navinovátkem - hašplí). Princezna však není žádná naše Krasomila, prchá před vlastním otcem, kterého najednou posedne myšlenka, že si jí "vezme". Bohužel v novém království se však princezna zakouká do prince, který se k ní chová, jak k onuci - nadává ji, mlátí ji, hází po ní boty.
Král Tobalt přísahal po smrti své choti, že už se znovu neožení, leda že by našel ženu stejně krásnou, jako byla jeho zemřelá manželka. A pak padl jeho zrak na dceru Lotte, která, jako by matce z oka vypadla. Rozhodl se s ní oženit. Lotte si však kladla podmínky. Otec jí musí dát troje šaty - jedny zlaté jako Slunce, druhé stříbrné jako Měsíc a třetí, které se budou třpytit jako hvězdná noční obloha. A k tomu kožíšek sešitý z tisíce kůží. Každé zvíře v království na něj musí přispět. Když král Lottě všechna přání splnil, schovala šaty do vlašského ořechu, načernila si tváře popelem, oblékla kožíšek a zmizela z paláce. Ráno ji v lese objevil sousední král Jakob se svou družinou. Představila se mu jako opuštěný sirotek. Protože byl král laskavý, vzal špinavou dívku s sebou do paláce, kde našla útočiště v kuchyni. Všichni od krále Jakoba očekávali, že se brzy ožení. Proto uspořádal několikadenní ples. Když na něj Lotte přišla ve svých krásných šatech, král se ihned zamiloval. Ona mu stále unikala. Přes den mu však do polévek házela různé předměty, až král pochopil, že svou lásku nalezne v kuchyni svého paláce.
Allerleirauh, Německo, 2012

O stříbrném a zlatém vajíčku

30. září 2018 v 10:58 | dvě TeReziA...

O stříbrném a zlatém vajíčku

Pohádka vypráví o dvou dcerách krále ptáků, které si vybraly lidské ženichy.
Dcery krále ptáků zatoužily žít mezi lidmi, opustily rodný pohádkový les v podobě stříbrného a zlatého vajíčka. Jedno najde v myslivně Štěpán, druhé kníže na zámku. Když se z vajíček vyklubou krásné dívky, zdá se, že oba páry budou spolu šťastně a spokojeně žít. Jenže každá z dcer je jiná, Aranka touží jen po bohatství a hraběte na zámku připraví o všechny peníze, Kačenka svého myslivce opravdu miluje a na penězích jí nezáleží. Kouzlo, které je přivedlo k lidem, může královským dcerám uškodit. Pokud se skořápky z vajíčka ztratí, dívky se promění v kukačky…
Filmovou pohádku natočila v roce 1981 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Květy Kuršové.

Cesta do pekla a zpátky

9. září 2018 v 15:20 | dvě TeReziA...

Cesta do pekla a zpátky

Veselá pohádka nejen o čertech.
I malé dítě dobře ví, že do pekla se člověk dostane za svoje nepěkné skutky. Obzvláště mají pekelníci spadeno na lidi zlé, závistivé, vydřiduchy, lakomce a také na ty lenošivé. Každý si ovšem myslí, že to platí pro všechny ostatní, on že vlastně tak úplně špatný není a hlavně, že má spoustu času na polepšení. Samozřejmě, že chuť k polepšení je první krůček správným směrem, jenomže Vašek ani tu chuť nemá. Docela mu ta jeho lenošivá povaha vyhovuje. Jak by také ne, když rodiče, ba ani jeho milá Andulka, se nezmůžou na nic jiného, nežli na nějaké to naříkání a vzdychání a doufání, že snad jednou… Pomoc přijde skutečně z nečekané strany. Sám Belzebub, vrchní kníže všech čertů a čertic, si vezme Vaška na rok do pekla na převychování. To se ví, že to není zadarmo, že je za tím pěkná čertovina.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režisérka Olga Švarcová podle scénáře Antonína Jiráčka.

Šestka táhne světem

8. září 2018 v 15:08 | dvě TeReziA...

Šestka táhne svĕtem

Když drží přátelé vĕrnĕ při sobĕ, nikdo je nepřemůže.
Princezna Ella a muzikant Jasper se milují. Když se to dozví král Wilbur, udĕlá jejich romanci rázný konec. Uvrhne Jaspera do žaláře k rusovlasé Floře a silákovi Lukasovi, kterého do té doby nenapadlo, že by své síly mohl využít k útĕku. Jasper ho přemluví a útĕk se podaří. Poté se společnĕ vydají do svĕta. Na cestách se potkají s dalšími poutníky obdařenými výjimečnými vlastnostmi. S rychlým bĕžcem Markusem, tajemnou Lisu, kterou král Wilbur vypovĕdĕl ze své říše, a s Benjaminem, nejlepším střelcem na svĕtĕ. Tato silná šestka se rozhodne předvést, co umí. V přestrojení se vypraví ke královskému dvoru, kde vyzvou krále, aby s nimi jeho borci soutĕžili. Jasper dává v sázku svůj život, pokud ale zvítĕzí, požaduje ruku princezny.
Nĕnecko 2014, Sechse kommen durch die ganze Welt

Kryštof a Kristina

7. září 2018 v 22:00 | dvě TeReziA...

Kryštof a Kristina

Pohádka o statečné princezně, která si svého prince vybojovala.
Ztracený v lesích, obehnaný kamennou zdí je zámek, kde žije princ Kryštof se svou nevlastní matkou. Zámek, kam nesmí vstoupit žádná žena… Královna se kouzly nejprve zbavila svého manžela a nyní bedlivě střeží, aby její trůn neohrozil sňatek jejího nevlastního syna. Pak by totiž přišla o korunu i o svou krásu a moc, jak jí předpovědělo její kouzelné oko. Láska však hory přenáší…
Filmovou pohádku natočila v roce 1993 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Anny Juráskové.

Láska rohatá

31. srpna 2018 v 11:04 | dvě TeReziA...

Láska rohatá

Pohádka s čerty, láskou nebeskou, očima z ryzího zlata a hlavnĕ s náručí plnou humoru.
V jedné zapadlé a také už řádnĕ rozpadlé brdské hospodĕ, kde odpradávna sídlili čerti, se usadí dva vykutálení podvodníci, Berta a Vitouš. Spolu s nimi tu tráví čas i čert snad té nejnižší kategorie, čertovský učeň a kuchaříček a hlavnĕ outsider Záprtek. Když hospodu navštíví pekelná inspekce, Berta s Vitoušem se vydávají za čerty. Ovšem čerti to nejsou, a tak váženou pekelnou institucí důraznĕ požadovaný úpis ani nemají, ani ho nedokážou sehnat. Pošlou pro nĕj tedy nešťastného Záprtka. Smůla je, že také Záprtek nevyniká žádnou z pekelných dovedností a s úkolem si neumí poradit.
Právĕ v tom čase v Jílovém jistá velice bohatá milostpaní, která miluje zlato nade vše, a proto zamĕstnává dokonce svého osobního zlatníka, zatouží po zlatých očích. Ty ovšem zlatnický mistr vyrobit nedokáže, pro oči ze zlata musí jít služebná Anička. Tak trochu za trest, protože jí milostpaní neprávem podezřívá z krádeže. Aničce nic jiného nezbývá, a tak jde. Kde ale se dají najít oči ze zlata, to nikdo neví. Snad jedinĕ v pekle by mohli nĕco tušit... Zoufalá Anička se ocitá před pekelnou branou. Naštĕstí se tu setkává se stejnĕ zoufalým a nešťastným čertem Záprtkem. Jak už to v životĕ bývá, když se dva, kterým osud zatím nepřál, potkají, nejspíš v sobĕ najdou zalíbení. A stejné je to i s Aničkou a Záprtkem.
Filmovou pohádku natočil pan režisér Hynek Bočan podle scénáře Karla Žaluda.

Arabela SVARKŘP - PDMN 26

30. srpna 2018 v 14:07 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Pan dĕkan mĕní názor (26/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Rumburak se zmĕní v havrana a Arabela s Petrem se konečnĕ mohou tĕšit ze svých dvou miminek.
V posledním dílu seriálu se šťastnĕ uzavírají osudy našich hrdinů. Honzík uspĕje se svou semestrální prací a dĕkan fakulty už nepochybuje o existenci pohádkového svĕta a životodárné síle fantazie. Díky kouzelnému prstenu se z vousatých dvojčat stanou krásná miminka a jejich vĕrná kamarádka Natálka je hrdĕ vozí v kočárku. Vigo promĕní Rumburaka opĕt v havrana a chce ho jednou provždy zničit. Moudrý král mu v tom ale zabrání. Aby mohlo dobro vítĕzit nad zlem, musí zlo existovat jak v pohádkách, tak i ve svĕtĕ lidí.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Zachýsek, zvaný Rumělka

30. srpna 2018 v 12:54 | dvě TeReziA...

Zachýsek, zvaný Rumĕlka

Pohádka podle povídky E. T. A. Hoffmanna vypráví o jednom neobvyklém kouzlu víly z Krásné růže.
Vílu z Krásné růže vyhnal panovník z říše fantazie, a tak se víla spravedlivĕ rozhořčila a rozhodla se ke svérázné pomstĕ. Svého oblíbeného kocoura Rumĕlku promĕnila v nafoukaného hejska Zachýska. Obdařila ho talentem přivlastňovat si schopnosti a zásluhy druhých lidí a získávat tak nezasloužené pocty i všeobecnou sympatii. Zachýsek Rumĕlka se vlichotí do společnosti tĕmi nejprotivnĕjšími způsoby a panovníkovi, tajnému radovi i ostatním u dvora připadá neodolatelný. Dokonce své "kouzlo" uplatní i u Kandidy, krásné dcery pana profesora, kterou miluje mladík Baltazar. Ten má ovšem zdravý rozum a Zachýskovy kejkle na nĕj neplatí. Jenže Zachýsek pomalu ovládá celé panství a situace se stává nebezpečnou... Jak jen ho jeho "kouzla" zbavit?
Filmovou pohádku natočila v roce 1990 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Evy Košlerové.

Arabela SVARKŘP - RKF 25

29. srpna 2018 v 15:12 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Rumburak kontra Fantomas (25/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Promĕní kouzelný prsten dvojčata zpátky v miminka?
Kabina firmy Papp dolétla do Říše pohádek a pasažéři se tu setkají s Honzíkem a Mařenkou. Všichni společnĕ se pak stanou svĕdky boje, v nĕmž Fantomas porazí Rumburaka. Kabina se vrací do svĕta lidí, Honzík s Mařenkou vezou z Pultanely červené jablko, které má promĕnit vousatá dvojčata v miminka. Problém je ale v tom, že podle pultanelských zákonů se z miminek záhy stanou motýli. Je tu ale ještĕ kouzelný prsten, do nĕhož je možné vkládat jistou nadĕji.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Arabela SVARKŘP - VNJ 24

28. srpna 2018 v 14:28 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Výlet nĕkam jinam (24/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Mraky nad zlopovĕstným čarodĕjem se stahují.
Natálka s vousatými dvojčaty konečnĕ zasáhla a připravila Rumburaka o jeho zbranĕ i o kouzelný prsten. V lidském svĕtĕ startuje kabina firmy Papp k letu kolem svĕta a mezi jejími pasažéry je i Honzíkova maminka. V tu dobu spĕchá do Říše pohádek pomstychtivý Rumburak, aby tu zničil Zlatou knihu, samu podstatu pohádkového království. Pod čepicí obra sem smĕřuje i Honzík s Mařenkou a to, co se tu odehraje, by mohlo přerůst v pořádné drama.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Arabela SVARKŘP - ZOP 23

27. srpna 2018 v 14:50 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Zápas o Pultanelu (23/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Rumburakův dvojník sní jablko a zmizí.
Od chvíle, kdy se Honzíkovi podařilo vzít Rumburakovu dvojníkovi láhev s džiny, a kdy bývalý vládce Pultanely snědl závin z červeného jablka a nakonec se proměnil v motýla, začíná se blýskat na lepší časy. Rumburak se sice stále vydává za pana Pappa a manžela Roxany, pevně přesvědčen, že nic nemůže ohrozit jeho plány, my ovšem tušíme, že bude zanedlouho velmi nepříjemně překvapen.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Pohádka o lidské duši

26. srpna 2018 v 15:31 | dvě TeReziA...

Pohádka o lidské duši

Pohádka na motivy pohádky Jiřího Mahena vypráví o veliké lásce mlynářova studenta k půvabné víle.
Těžký úkol na sebe student vzal, když chtěl v plaché lesní tanečnici lidskou duši probudit. Bylo ale nemožné mu tuto volbu rozmluvit, i když se o to mnozí pokoušeli, nejen lidé, ale i dobří hastrmani. Student měl jediné přání, aby ho milovala stejně hluboce a vroucně, jako on ji. Pro svou lásku k víle byl ochoten udělat cokoliv.
Filmovou pohádku natočila v roce 1986 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Jarmily Turnovské.

Prsten krále řeky

26. srpna 2018 v 15:17 | dvě TeReziA...

Prsten krále řeky

Pohádka o lásce, ale i závisti a úkladech, které jsou mocným vládcem řeky po zásluze potrestány.
Rybář pustí do řeky vyloveného raka. Král řeky mu za dobrý skutek daruje prsten pro jeho těžce nemocnou dceru, který ji uzdraví. Rybář však musí o moci prstenu pomlčet a ona jej nesmí nikdy sejmout z ruky. Bohatý kupec plní rozmary milované ženy, kterou ponouká její služebná. Doufá totiž, že kupci brzy dojde trpělivost, svoji ženu zavrhne a ona zaujme její místo. A právě tyto ženy společně kupce přimějí, aby prsten získal stůj co stůj. Dar krále řeky má však i jinou moc, než obě tuší…
Filmovou pohádku natočil v roce 2004 pan režisér Otakar Kosek podle scénáře Šárky Koskové.

Potrhlá Andula

25. srpna 2018 v 16:34 | dvě TeReziA...

Potrhlá Andula

Naše oblíbená pohádka podle Františka Kožíka vypráví o jednom hubatém děvčeti a o tom, co platí víc než kouzla a čáry.
Pohádka o hubaté, ale pracovité Andulce, která má spoustu sourozenců a dobré srdce, vznikla podle předlohy Františka Kožíka. Andula je prostořeká nejstarší dcera chudého chalupníka. Musí se starat o sourozence a o domácnost a má se co otáčet. Doma ji žádné štěstí nečeká, a tak se dívka rozhodne jít do světa. Vydá se s bratříčkem do lesa k čarodějovi, aby se přiučila kouzlům. Jenže Andulka žádné čáry nepotřebuje, stačí jí šikovné ruce, dobré srdce a chytrá hlava. A podle toho si pro sebe vybere i toho pravého ženicha.
Filmovou pohádku natočila v roce 1982 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Jany Procházkové.

Jak se Kuba stal mlynářem

25. srpna 2018 v 15:45 | dvě TeReziA...

Jak se Kuba stal mlynářem

Pohádka o velké lásce i o velké chamtivosti.
Celou vesnici i její okolí sužuje chamtivost zdejší mlynářky a zámeckého písaře. Tomu se zalíbí krásná Fanka, která ve mlýně slouží. Nejdříve se však musí písař zbavit Fančina milého Kuby. A tak se rozhodne, že ho pošle na vojnu. A protože chtějí mít společně s mlynářkou plnou truhličku zlaťáků, zabaví Kubově mamince chalupu a pole a vyženou ji z vesnice. Ta mlynářku i písaře prokleje. Když Kuba zjistí, že přišel o všechno, nechce už žít. Nakonec však přijme nabídku mysliveckého mládence a odejde k němu do služby. Kuba se tak dostane přímo do pekla, kde celý rok pilně přikládá pod kotle. Po čase zjistí, že se v kotlích "smaží" písař a mlynářka. Netuší však, že každou noc o půlnoci straší ve mlýně, kde se hádají o peníze a všechny okolo trápí. Jejich nekalé počínání zastaví Kuba hned po svém příchodu na zem…
Filmovou pohádku natočila v roce 1995 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Pavla Aujezdského.

Jak se stal hastrman v Rokytnici ševcem

25. srpna 2018 v 15:34 | dvě TeReziA...

Jak se stal hastrman v Rokytnici ševcem

Krkonošská pohádka s písničkami z cyklu Pohádky pro pamětníky vypráví o ševcovském tovaryši Frantovi, který by si rád vzal za ženu milovanou Marjánku.
V Rokytnici žije ševcovský tovaryš Franta, který by si rád vzal za ženu Marjánku. Jenže oba jsou chudí a mistrová ševcová, vdova s živností, Frantovi za práci nic nezaplatí. Naopak si na něj ještě sama myslí. Když mu nabídne svou ruku a živnost k tomu, Franta odmítne. Za to ho ale mistrová vyhodí z domu. Na bále se jí každý vysměje, a tak si jde ševcová pro pomoc k rybníku, kde žije hastrman…
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1970 pan režisér Pavel Kraus a spoluautorkou scénáře této půvabné pohádky byla spisovatelka, scénaristka a dramaturgyně Božena Šimková.

Arabela SVARKŘP - 20, 21, 22

25. srpna 2018 v 15:08 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Mařenka pod šibenicí (20/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Rumburak získal Říši pohádek a hodlá dobýt i říši lidí.
Rumburakovi jeho dvojník skvĕle sekunduje. Všechno, co si oba zlosyni naplánují, jim vychází. Vypadá to, že Rumburakovi konečnĕ vláda v Říši pohádek i v lidském svĕtĕ co nevidĕt spadne do klína. Mařenka s Honzíkem přišli o svou láhev s džiny a dozvídají se, že je Rumburak předhonil a už pluje na ostrov Pultanela.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Rumburak vládcem Pultanely (21/26)

Z Říše pohádek se chystá úderná četa proti Rumburakovi.
Láhev s džiny pomohla Rumburakovu dvojníkovi ovládnout ostrov Pultanelu. V lidském svĕtĕ zase Rumburak spoléhá na Fantomasův kufřík plný neuvĕřitelných vynálezů, které by mu mĕly usnadnit cestu k tomu, aby se stal pánem svĕta. Přesto je tu stále nadĕje, že z Říše pohádek zasáhne proti Rumburakovi dĕtský trojlístek...

Kufřík v rukou zloducha (22/26)

Rumburakovi se všechno daří - ale dočkejme času!
Rumburakovu dvojníkovi slouží na Pultanele poslušní džinové. Legitimní vláda ostrova je ve vězení. Je tu i Honzík s Mařenkou, kteří teď sotva najdou způsob, jak proměnit vousatá dvojčata v normální děti. V lidském světě se chystá Rumburak využít možností Fantomasova kufříku a věří, že se jeho vítězství blíží. Přestárlá dvojčata spolu s Natálkou proti němu zatím nedokázala zasáhnout.

Čert ví proč

25. srpna 2018 v 10:49 | dvě TeReziA...

Čert ví proč

Pohádka na námět Miloše Macourka vypráví o jednom království, kde slušnost a úctu k lidem nahradila láska k moci a penězům.
V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, čestnost a úcta mezi lidmi. Do krajiny se místo toho postupně vkrádá moc pekla, a tak ti, ve kterých zůstal ještě zbytek slušnosti, raději prchají pryč. Trochu popletená bylinářka Apolena má svůj sen, že krajinu zachrání jen neznámý "spasitel", který přijde s oslem a vezme si královu dceru Aničku za ženu. Kdo by však věřil bláznivé bylinářce, která svými "zázračnými" bylinami vždy natropí víc zmatků než užitku?
Když je v kraji nejhůř, král v bezmocnosti upíše svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr. Tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip. Když ho Apolena vidí přicházet s oslem, je přesvědčená, že to je ten pravý zázračný zachránce. Nikdo netuší, že je to vlastně princ ze sousedního království. A Filipovi se skutečně podaří zachránit zem před peklem, ne však zázraky, ale upřímnou láskou k Aničce, odvahou, vtipem a snad i správnou drzostí postavit se proti všemocnému Luciferovi.
Filmovou pohádku natočil v roce 2003 pan režisér Roman Vávra a na scénáři se spolupodílel Ondrej Šulaj.

Arabela SVARKŘP - TOP19

21. srpna 2018 v 15:05 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Trojlístek opět pohromadě (19/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Kam zmizela dvojčata?
Petrovi a Arabele se ztratila dvojčata. Petr, v domnění, že je našel, přivede domů zaměstnance městského parku, kteří vypadají naprosto stejně jako jeho staří synové. Skutečná dvojčata se spolu s Natálkou ocitla v Říši pohádek, odkud s úžasem pozorují, co se odehrává v lidském světě. Nejhorší je, že Rumburak už ví, kde je Fantomasův kufřík. Honzík s Mařenkou cestou na ostrov Pultanela přespali v Kocourkově. Netuší, co je ráno čeká.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Panna a netvor

21. srpna 2018 v 15:04 | dvě TeReziA...

Panna a netvor

Slavnou strašidelnou pohádku, původně francouzskou, o princi začarovaném do děsivé zvířecí podoby, jehož vysvobodí až čistá láska, původně zpracoval František Hrubín.
Osudy nejmladší dcery zchudlého kupce, která se dobrovolně vydá do zakletého zámku, aby zachránila svého otce. Režisér oproti tradici nevtiskl netvoru lví podobu, nýbrž jej vybavil zlověstným ptačím zobanem.
Pohádka ČR 1978, Režie: J. Herz

Arabela SVARKŘP - FPP 18

20. srpna 2018 v 15:22 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Falešný pan Papp (18/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Najde Rumburak kouzelný kufřík?
Nápad pořídit si dvojníka se Rumburakovi vyplácí. Zatímco jeho druhé já dál pronásleduje Honzíka a Mařenku, aby je připravilo o důležitou láhev s džiny, Rumburak v lidském svĕtĕ uspĕl jako pan Papp a stává se tak manželem Roxany i otcem malé Natálky. Nikdo netuší, že pravý pan Papp je ve vĕzení. Ví to jen vousatá dvojčata a obávají se toho, aby Rumburak nenašel Fantomasův kufřík plný vynálezů, který by v jeho rukou byl nesmírnĕ nebezpečný. Kufřík ukryjí do komína Hermanovy vily.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Jak se mele babí hněv

19. srpna 2018 v 16:17 | dvě TeReziA...

Jak se mele babí hnĕv

Veselá pohádka o strašidle Peprníku a mlýnku na krásu a dobro.
Dobře se žilo na starobylém hradĕ Bedrníku paní Voršile a její hezké neteři Amálce. I strašidlo tu bylo, a docela přívĕtivé! To strašidlo jménem Peprník vlastnilo mlýnek, který dokázal mĕnit lidi v lepší a krásnĕjší. A nebýt toho mlýnku, možná by Amálka nedostala za ženicha svého vyvoleného Milonĕ. Jak k tomu došlo a co způsobila jedna úplnĕ obyčejná pusa? Můžeme jen prozradit, že nakonec se zcela určitĕ na hradĕ konaly svatby dvĕ.
Filmovou pohádku natočila v roce 1986 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Evy Košlerové.

Sedmikráska

19. srpna 2018 v 12:36 | dvě TeReziA...

Sedmikráska

Chudí vesničané měli dceru tak krásnou jako sedm krásných dívek dohromady. A protože nebyla jen krásná, ale také chytrá, neměla to v životě jednoduché.
Dva chudí vesničané měli chytrou, hodnou a překrásnou dceru, které říkali Sedmikráska. Byli by rádi, aby si našla hodného muže. Když do vesnice začal podezřele často zajíždět baron, zahalila si raději tvář. Nechtěla být jen za krásku, chtěla se vzdělávat v léčitelství. Pomáhala jí v tom jeptiška z nedalekého kláštera. V klášterní knihovně se Sedmikráska jednoho dne setkala s princem Arturem. Princ se do ní zamiloval, což se jeho otci vůbec nelíbilo. Ale Artur byl pevně rozhodnut, že jinou za ženu nechce. Odmítnutý baron se chtěl pomstít, a tak zapálil dům rodičů, ti pak zmizeli beze stopy. Dívka si to kladla za vinu, ostříhala si vlasy a přijala nové jméno "Neštěstí". Převlečená za chlapce se vypravila ke královskému dvoru v naději, že by tam mohla své rodiče najít.
Německo, 2014 Siebenschön

O tlustém pradědečkovi

18. srpna 2018 v 21:12 | dvě TeReziA...

O tlustém pradědečkovi

Úsměvná pohádka z cyklu Pohádka pro pamětníky podle Josefa Čapka o jednom dědečkovi a loupežnících.
Dědeček zabloudí do jedné zvláštní hospůdky a přitom netuší, že v ní má své sídlo parta poťouchlých loupežníků v čele se strašným Lotrandem. Ti si nejprve z dědečka utahují, ale nakonec poznají, jakého v něm mají protivníka! S pomocí Holmese a Cliftona se dědečkovi podaří loupežníky zadržet. Jednu obavu ale dědeček má - co asi řekne babička na jeho pozdní příchod…
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1970 pan režisér Pavel Kraus podle scénáře Květy Kuršové.

Král a zloděj

18. srpna 2018 v 21:11 | dvě TeReziA...

Král a zloděj

Pohádka vypráví o čertovských darech, které posloužily dobré věci.
Hrdinové této pohádky jsou naprosto rozdílní - jeden je bohatý panovník, druhý je chudý zahradník. Jmenuje se Lešek a má rád Jolanku. Jenže její otec mu ji nechce dát za ženu, pokud mu nepřinese prsten a pytel zlaťáků. A pak Lešek potká čerta, který mu nabídne kouzelnou čepici, s jejíž pomocí se stane neviditelným, a pírko, které mu otevře každou pokladnu. Je těžké odolat a nekrást. Ale jak říká čert, každý si sám může rozmyslet, jestli si cestu do pekla zvolí.
Filmovou pohádku natočila v roce 1991 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Květy Kuršové.

Kočičí ples

18. srpna 2018 v 9:27 | dvě TeReziA...

Kočičí ples

Moc pěkná pohádka vypráví o tom, jak kočičí královna odmĕnila muzikanta Vaška.
Lakomá Kordula je macechou dobráckého muzikanta Vaška, který miluje hodnou Lidunku, ale nemůže se s ní oženit, protože Lidunka je moc chudé, i když laskavé a pracovité děvče. Kordula sice uznává, že je Vašek pracovitý a dobrý hoch, ale myslí si, že je moc přejícný a že by nebyl dobrý hospodář. V noci si pro Vaška chodí podivný kocourek, aby hrál na kočičím plese na klarinet. Kordula chce přijít věci na kloub a udělá, co se nedělá. Jenom dobré srdce Vaška může Kordulu zachránit.
Filmovou pohádku natočil v roce 1989 pan režisér Miloš Bobek a na scénáři spolupracoval Pavel Cmíral.

Sněžný drak

17. srpna 2018 v 21:18 | dvě TeReziA...

Sněžný drak

Naše oblíbená filmová pohádka o lásce, ve které princezna se svým vyvoleným musí překonat nejednu překážku.
Romantická pohádka vypráví o princezně, která vyrůstala bez matky. Její otec, vlídný a spravedlivý král, dceru nadevše miluje, ale chce ji za každou cenu provdat. V den jejích dvacátých narozenin uspořádá na zámku velký ples. Na něm se o princeznu uchází řada princů, ale ten, pro kterého se princezna sama rozhodne, se jejímu otci z nepochopitelných důvodů nezamlouvá. A nikdo vlastně neví proč. Pak vyjde najevo, že za vším stojí dávná kletba vládkyně Říše čarodějnic a Sněžný drak. Princezna Laura se tak musí se svým vyvoleným princem Janem vydat na nebezpečnou cestu a překonat řadu překážek, aby nakonec zjistili, že nad zlem může zvítězit jen skutečná a pravá láska.
Filmovou pohádku natočil v roce 2011 pan režisér Evžen Sokolovský podle scénáře Jana Gardnera.

Arabela SVARKŘP - 17 Rumburak

17. srpna 2018 v 13:45 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Rumburak č. 2 (17/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Copak to tentokrát vypěstoval strýček Pompo na své zahrádce?
Strýček Pompo se postaral Rumburakovi o dvojníka. Své alter ego vysílá Rumburak za Honzíkem a Mařenkou, kteří konečně míří na ostrov Pultanelu, kde chtějí vypátrat, jak by bylo možné proměnit vousatá dvojčata v miminka. Sám Rumburak se chystá vypůjčit si podobu pana Pappa a získat pro sebe jeho ženu Roxanu, do které je stále zamilovaný. Přesto ale potřebuje donutit Xenii k návratu do Říše pohádek, aby nepřišel o nárok na trůn. Jak je vidět, i na dva Rumburaky je těch úkolů víc než dost.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Arabela SVARKŘP - TZB 16

16. srpna 2018 v 14:55 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Trojlístek zahajuje boj (16/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Rumburak už na všechno sám nestačí. Bude si muset pořídit dvojníka!
Rumburak ztrácí půdu pod nohama. V lidském světě proti němu stojí dětský trojlístek, z Říše pohádek mu uprchla novopečená manželka Xenie. Zneklidněný zloduch cítí, že na všechno nestačí a je mu jasné, že by potřeboval dvojníka. Tím spíš, že se také zamiloval do Roxany.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Arabela SVAR - KBP 15

15. srpna 2018 v 13:55 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Král bez poddaných (15/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Natálka a vousatá dvojčata se zmocní Fantomasova kufříku.
Těžko odhadnout, jak se budou věci odvíjet dál, když to vypadá, že se nic důležitého neděje. Arabela spolu s inženýrem Zachariášem pracuje v Irisenu na výrobě arafonu, Roxana je stále proměněna v kozu a pan Papp marně přemýšlí, jak jí vrátit lidskou podobu. Ale přece jen je tu jistá naděje, že by se věci mohly pohnout správným směrem…
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Arabela SVARKŘP - PSňatek 14

14. srpna 2018 v 16:29 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Podvodný sňatek (14/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Dostane Rumburak královskou korunu?
Rumburak se pomocí lsti stal manželem princezny Xenie, ale král mu odmítne odevzdat korunu. Rumburak má ovšem tu, kterou mu vypěstoval na své zahradě strýček Pompo. Přesto se ale Rumburakovo kralování odkládá, stejně jako cesta Mařenky a Honzíka na Pultanelu. Ti jsou zatím proměněni v malinké hračky a bezmocně čekají v krabici, co bude dál…
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

O panně Mahuleně

13. srpna 2018 v 21:35 | dvě TeReziA...

O pannĕ Mahulenĕ

Klasická pohádka podle bratří Grimmů o princeznĕ Mahulené a její vĕrné lásce, pro kterou se i zazdít nechala.
Princezna Mahulena a hrabĕ Konrad se znají už od dĕtství a mají se rádi. Když ale Konrad požádá Mahulenina otce knížete Theodora o její ruku, kníže se mu jen vysmĕje s tím, že už má pro svou dceru jiného ženicha. Mahulena se vzepře, a tak ji dá přísný otec zazdít do hradní vĕže. Uplyne sedm let, než se jí podaří osvobodit. Když vyjde ven, zjistí, že otec mezitím zemřel, hrad je pobořený a opuštĕný. Vydá se ihned za Konradem, který se má oženit s bohatou dĕdičkou. Ta ho ale ve skutečnosti nechce, jde jí jen o to, aby zdĕdila rodinný majetek. Kdyby se neprovdala, připadl by jejímu bratrovi. Výbĕr ženichů má omezený, protože její tvář hyzdí šeredný oheň. Konradovi se ukazuje jen zahalená závojem...
Nĕmecko 2015, Prinzessin Maleen

Pohádka o zemi hojnosti

13. srpna 2018 v 21:13 | dvě TeReziA...

Pohádka o zemi hojnosti

Klasická pohádka nás zavede do pohádkově báječné zemĕ, kde je všeho nač si člověk vzpomene dostatek.
Paul žije se svými rodiči a s nemocnou malou sestrou ve velké bídĕ. Prodává ve mĕstĕ nasbírané dříví, aby sehnal peníze na lék pro sestřičku. Od potulného kejklíře se dozví o zemi hojnosti, kde je všeho dostatek. Vypraví se ji hledat. V lese potká slepce, který mu poté, co správnĕ zodpoví tři hádanky, poradí, jak se tam dostat. V pohádkové zemi hojnosti na stromech rostou uzenky, místo kvĕtin lízátka, všude se povaluje zlato a peníze a obyvatelé nemají nic na práci, jen hodují a baví se. Paul se tam seznámí s půvabnou Pralinkou a zamilují se do sebe. Pralinku život v zemi hojnosti nudí, a tak chtĕjí odejít. To je ovšem stejnĕ tĕžké, jako se tam dostat?
Nĕmecko 2015, Das Märchen vom Schlaraffenland

Arabela SVARKŘP - 10, 11, 12, 13

13. srpna 2018 v 20:25 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Studijní cesta do říše pohádek (10/26)

Pohádkový seriál pro celou rodinu. Pomůže Mařence kouzelný džin a tři přání?
Honzíka a Mařenku v Říši pohádek zajali vojáci a uvrhli je do vĕzení. Tam se dozvĕdí o obrovi a o tom, že jeho poslední obĕtí má být král. Mařenka srdnatĕ prohlásí, že obra zabije, a je z vĕzení propuštĕna. Má veliké štĕstí, že je na cestĕ za obrem nečekanĕ obdarována láhví, z níž vystoupí džin a slíbí jí splnĕní tří přání. V lidské říši se mezitím dvojčata Karel a Hyacint spřátelili s Natálkou, dcerou pana Pappa, která má starosti. Její tatínek se zamiloval do Roxany a nabídl jí, aby se přestĕhovala do jejich vily.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Mařenka a obr (11/26)

Promĕna Roxany - v kozu.
Mařenka zneškodnila obra a navíc se ukázalo, jak málo byl nebezpečný. Pan Papp by už rád zahájil výrobu arafonu, ale Arabela má potíže s nahráváním zvířecí řeči. Potíže má i Natálka, která se nedokáže smířit s tím, že se její otec zamiloval do Roxany. Ale holčička brzy najde způsob, jak se vetřelkynĕ v rodinĕ zbavit.

Roxana znovu na pastvĕ (12/26)

Honzík s Mařenkou míří na Pultanelu.
Fantomas se chystá na svatbu s princeznou Xenií, což se pochopitelnĕ nemůže líbit Rumburakovi. Honzík s Mařenkou spĕchali na Pultanelu, aby splnili svůj slib Petrovi a promĕnili starce Karla a Hyacinta v normální dĕti, jenže zabloudili. Ani ve svĕtĕ lidí nejde nic tak, jak by mĕlo jít. Pan Papp si zoufá nad promĕnou Roxany v kozu, Arabela není stále hotova se svými nahrávkami zvířecí řeči a Petr nemůže vymyslet novou atraktivní hračku, na kterou má smlouvu s panem Pappem.

Petrova šance (13/26)

Ožení se Rumburak ve Fantomasovĕ podobĕ s Xenií?
Arafon se bude vyrábĕt v Irisenu, kam musí odletĕt i Arabela. Bere s sebou Karla, druhé dvojče Hyacinta dostane na starost Petr. Rumburak, který splnil všechny podmínky vĕštby, zatím marnĕ čeká, kdy konečnĕ ovládne Říši pohádek. Pak ale najde způsob, jak se domoci svého práva. Využije Fantomasova vynálezu a přisvojí si jeho podobu. Vypadá to, že jeho zámĕr ovládnout kouzelnou říši jako manžel princezny Xenie se mu podaří.

Anynka a čert

13. srpna 2018 v 17:47 | dvě TeReziA...

Anynka a čert

Veselá pohádka o tom, jak záletný čert ostrouhal kolečka a venkovské děvče se do pekla nepřivdalo.
Čert to někdy nemá lehké. Zvlášť ten náš pohádkový záletník, který najednou zapomněl na svou čertovskou snoubenku a začal si namlouvat venkovské děvče. To se samozřejmě jeho snoubence velmi nelíbilo a dala mu to pěkně znát. A co teprve, když se ty jeho dvě "vyvolené" daly dohromady! Jak to ale navlékly, aby se svatba s tou pravou přece jen konala?
Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Anny Juráskové.

Lolinka a kníráč

13. srpna 2018 v 17:33 | dvě TeReziA...

Lolinka a kníráč

Veselá pohádka o princezně na vdávání, roztomilé kouzelnici a jejím povedeném pomocníkovi.
Princezna Lolinka je hezounká jako obrázek, a přece se jí ženiši obloukem vyhýbají. Však také mají proč - princezna je rozmazlená, ufňukaná a každou chvilku omdlévá. Když už to vypadá, že pan král a písař Jakub budou muset princezničce donekonečna vyprávět vymyšlené příběhy o nápadnících, kterým se Lolinka sice tuze líbí, ale vzít si ji z nejrůznějších vážných důvodů nemohou, objeví se na scéně roztomilá kouzelnice Otylka a její vydařený pomocník, vydávající se za prince Romula. Jenomže tihle dva se stále nějak nemohou shodnout, jak si rozdělí královskou odměnu. Domlouvají se naštěstí tak dlouho, až Lolinka zmoudří a usoudí, že Romulus by pro ni nebyl ten pravý ženich. Žádné obavy, ten nejlepší se v pravou chvíli najde…
Filmovou pohádku natočil v roce 1998 pan režisér Dušan Klein podle scénáře Jarmily Turnovské.

Klaním se, měsíci

13. srpna 2018 v 17:19 | dvě TeReziA...

Klaním se, měsíci

Pohádka na čínské motivy. Měsíc je znamenitý vypravěč a na své pouti hvězdnou oblohou dohlédne do nejtajnějších zákoutí lidských duší kdekoliv na světě.
Matka měla dva dospělé syny a byla by ráda, kdyby se dobře oženili. Jenže chlapci na ženění nijak nespěchali. A tak se starostlivá matka pomodlila k duchům a zjevil se jí Stříbrovous. Slíbil jí pro syny nevěsty, Růžovou pannu a Nefritový květ, krásné dívky, které jsou vězněny na Oblačné hoře. Když je synové v kouzelném zrcátku uviděli, okamžitě se zamilovali. Vydali se tedy na nebezpečnou cestu, na které je čekalo mnoho nástrah…
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Anny Juráskové.

Pasáček Jirka

13. srpna 2018 v 17:03 | dvě TeReziA...

Pasáček Jirka

Televizní pohádka pro pamětníky z cyklu Bylo, nebylo vypráví o hodném pasáčkovi a rozmazlené princezně Rozmarýnce.
Pasáček a jeho tři kouzelné dary okouzlí i rozmazlenou princeznu.
Hodnému pasáčkovi Jirkovi darují lesní panenky kouzelnou píšťalku, jež roztancuje i morouse. S její pomocí získá Jirka ještě kouzelný nůž a kouzelnou láhev. Teď se pokojně může pustit do těžkých úkolů rozmarné princezny Rozmarýnky…
Černobílou pohádku natočil v roce 1975 pan režisér Tomáš Kulík podle scénáře Marcely Resslové. Texty písní napsal Pavel Kopta.

O Bumbrlíčkovi

13. srpna 2018 v 16:48 | dvě TeReziA...

O Bumbrlíčkovi

V cyklu Pohádka pro pamĕtníky se dozvíme o Bumbrlíčkovi, který je nenasytný bezedný cvalík. Ale i on přestane mít jednou chuť k jídlu...
Bumbrlíček rád jí, a jednou sní dokonce i draka a zachrání tak princeznu a celé království. Vzápĕtí však ztratí chuť k jídlu. Nic ho netĕší, nemá zájem ani o princeznu, kterou zachránil. Ale, jak říká bába kořenářka: "Není nemoci, aby nebylo pomoci..."
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1972 pan režisér Pavel Kraus podle scénáře Miloše Švandrlíka.

Grinch

7. srpna 2018 v 12:07 | dvě TeReziA...

Grinch

Nenáročná americká vánoční blbinka.
Na padající sněhové vločce se nachází vesnička Kdosice a její obyvatelé Kdovíci ze všeho nejvíce milují Vánoce. Jedinou výjimkou je Grinch, který žije na vrcholku hory Trumpety se psem Maxem a ze všeho nejvíce Vánoce nenávidí. Není divu. Narodil se sice stejně jako ostatní Kdovíci, tedy na Štědrý den, ale má srdce o dvě čísla menší než normální Kdovíci, navíc je zelený a chlupatý, takže z něj ostatní měli legraci. A když byl zamilovaný do Marty Kdovíjaké a dal jí dárek, dočkal se jen dalšího krutého výsměchu, zejména od budoucího Starostníka, který se o Martu také ucházel. Urazil a proklel Vánoce a utekl z vesnice, od té doby žije sám a škodí Kdovíkům, kde jen může. A právě letos, v roce jubilejní tisící "kdoslavy", se mu zachtělo zasadit Kdosicím nejtěžší ránu. Rozhodl se, že Kdovíkům Vánoce ukradne.
USA 2000, How the Grinch Stole Christmas

Arabela SVARKŘP - Past na Roxanu 9

7. srpna 2018 v 12:07 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Past na Roxanu (9/26)

Kdo se stane poslední obrovou obětí?
V lidském světě se objeví Roxana, která uprchla z Říše pohádek před zamilovanými ministry. Najde útočiště u čarodějnice, sousedky Petra a Arabely. Ti oba pracují pro krále hraček Pappa. Honzík s Mařenkou získali kouzelný plášť a konečně se mohou vydat na studijní cestu do Říše pohádek. Slibují Petrovi, že nejdřív ze všeho se postarají o to, aby se přerostlá dvojčata proměnila v normální miminka. Jenže to nebude tak jednoduché, jak si mysleli…
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

Louskáček a Myší král

7. srpna 2018 v 11:31 | dvě TeReziA...

Louskáček a Myší král

Německá pohádka podle předlohy Ernsta Theodora Wilhelma Hoffmanna vypráví příběh pojednávající o dětských snech.
Je Štědrý večer a Marie a její malý bratříček Fritz se těší na dárky. Ty nejlepší jim obvykle přináší jejich kmotr. Tentokrát je to kouzelná skřínka, ve které tančí mechanické figurky. Marie ještě dostane od kmotříčka dřevěný louskáček na ořechy, který má podobu blonďatého vojáčka v uniformě. Jenže Fritz louskáček hned rozbije. V noci probudí Marii podivné zvuky. Když odbije půlnoc, objeví se hejno myší a ta největší z nich, Myší král, na sebe vezme lidskou podobu. Vyděšená Marie se mu snaží ubránit, upadne a poraní si ruku. Vtom obživne Louskáček a přispěchá jí na pomoc. Je ale poraněný, protože Fritz ho rozbil, a tak v souboji podléhá. Marie praští Myšího krále pantoflem a pak omdlí. Když druhý den své zážitky vypráví rodině, nikdo jí nevěří. Jen kmotr přijde pohotově s příběhem o Myším králi, který usiluje o život Louskáčkovi.
Německo 2015, Nussknacker und Mausekönig

Arabela SVARKŘP - tmd 8

6. srpna 2018 v 14:52 | dvě TeReziA...

Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

Tatínku, máte dvojčátka! (8/26)

Synové Karel a Hyacint se mají k světu.
Díky zelenému jablku z Pultanely se Arabele narodili místo miminek dva starci Karel a Hyacint. Nešťastní rodiče se to snaží před veřejností utajit, ale jejich život se začíná komplikovat. Jistou nadějí na pomoc je konečně nalezený kouzelný zvoneček, který ale nezvoní a je třeba ho nejdříve opravit. Tomu se pochopitelně snaží zabránit Rumburak. Odlétá do Říše pohádek, aby jakoukoli pomoc Arabele překazil…
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Miloše Macourka.

O chamtivém strašidle

5. srpna 2018 v 16:56 | dvě TeReziA...

O chamtivém strašidle

Pohádka o lásce a strašidle, které chtělo získat moc nad lidmi. Najdou se mezi nimi tři neúplatní?
Chamtivé strašidlo vystudovalo strašidelné školy a chystá se mezi lidi. Má plán, chce lidem škodit a učit je špatnostem, ačkoliv mu ve škole vštěpovali pravý opak. Vydává se za rytíře a úplně okouzlí paní Anastázii, matku hezké a milé Terinky. Anastázie odmítá Vavřince, nápadníka své dcery, protože nemá peníze. Terinka je ale chytré děvče a nového nápadníka prokoukne. Aby se vyhnula vdavkám se Strašidlákem, musí najít tři neúplatné lidi, a dokázat tak, že všichni lidé nejsou zlí…
Filmovou pohádku natočila v roce 1985 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Boženy Šimkové.

Hádání s Hadovkou

5. srpna 2018 v 13:41 | dvě TeReziA...

Hádání s Hadovkou

Pohádka o tom, jak si tři bratři užili houbového čarování.
Tři bratři se vydali do světa hledat si nevěsty a toho nejmladšího nechali doma, aby jim hlídal chalupu. Jenže netušili, jak jim bude bratr užitečný. Kdo jiný by jim pak pomohl, když si bez rozmyslu namluvili tři vdavechtivá děvčata? Když bratry začarovala mocná čarodějka Hadovka v houby, právě Antonín jim pomohl spolu se Serafínkou, která, jak se nakonec ukázalo, nebyla dcerou čarodějnice, ale samotného pana krále. A tak se nakonec jedna svatba přece jen konala…
Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Anny Juráskové.
 
 

Reklama