Filmové pohádky

Třetí princ

Neděle v 9:19 | dvě tereziA

Třetí princ

Pohádka "Třetí princ" vznikla na motivy klasické české pohádky Karla Jaromíra Erbena O dvou bratřích.
Královna Zemĕ lva se jen tĕžce smiřuje se ztrátou jediného syna. Na radu dĕvčete od potulných kejklířů nechá uvařit jedinou rybu, kterou rybáři uloví v královském rybníce. Vodu nechá vypít kobyle, rybí hlavu dá sníst psici, sama sní rybí maso a kosti dá zakopat do zahrady. Po čase se královnĕ narodí dvojčata Jaroslav a Jaromír. V ten den se narodí i dvĕ stejná hříbata, dvĕ štĕňata a z kostí v zemi vyrostou dva meče. Malí princové vyrostou za rok jako jíní princové za sedm let. Když dospĕjí, zamiluje se Jaromír do tajemného obrazu krásné princezny. Přes zákaz rodičů se vydá princeznu hledat. Najde ji v podivném království démantových skal, ale aby ji získal musí splnit tři úkoly. Nedokáže to a zkamení. Na královském zámku Jaroslav pozná, že se bratrovi nĕco zlého stalo a vydá se mu na pomoc.
Filmovou pohádku natočil roku 1982 pan režisér Antonín Moskalyk podle scénáře Oty Hofmana.

Bezvousák a princezna Kamila

Neděle v 9:15 | dvě tereziA

Bezvousák a princezna Kamila


Pohádka vypráví o tom, jak se napravila jedna královská dcera.
Princezna Kamila urazí svého nápadníka a brzy pozná, jak velkou udĕlala chybu! Za trest musí po boku chudého a přísného muže pobývat v prosté chalupĕ a pracovat. Jak se ale ukáže, bylo jí to ku prospĕchu.
Filmovou pohádku natočila v roce 1994 paní režisérka Jiřina Pokorná-Makoszová podle scénáře Jiřího Bednáře.

Princezna Slonbidlo

Neděle v 9:09 | dvě tereziA

Princezna Slonbidlo

Veselá pohádka o princeznĕ Felišce a přičarovaných chůdách.
Nešikovnou jako slon a dlouhou jako bidlo se jednoho dne stane princezna Felicie, zvaná Feliška. Kdo v tom má prsty? Zlá a závistivá čarodĕjnice Vranimůra, která princeznĕ nepřeje pohledného a urozeného ženicha, a tak jí přičaruje k nohám chůdy. Díky svým čarodĕjným schopnostem Vranimůra na nĕjaký čas prince okouzlí, ale statečná Feliška se o milovaného nápadníka nedá tak snadno připravit...
Filmovou pohádku natočila v roce 1990 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Ireny Pavlové.

O synkovi, který se učil bát

Neděle v 9:00 | dvě tereziA

O synkovi, který se učil bát

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o tom, jak se Michal díky lásce ke krásné princeznĕ konečnĕ naučil bát.
Hrnčířův syn Michal má jednu zvláštnost - neumí se bát. Otce to znepokojilo, a tak zašel za kostelníkem, který mu slíbil, že synovi strach určitĕ nažene. Michal se ale vůbec nepolekal, a tak se rozhodl, že půjde do svĕta hledat, co mu nažene strach. Dostane se do bažin, kam se nikdo jiný neodvažoval, a ani setkání se dvĕma strašidly ho nevyvede z míry. K večeru přijde do hospody, kde se dozví o strašidelném zámku. Král a jeho dcera už léta žijí ve stanové osadĕ, protože zámek obývá strašidlo. Král slíbil princezninu ruku tomu, kdo ho ze zámku vyžene. Michal se vypraví za králem a zjistí, že jeho dceru už zná, potkali se předtím v lese. Princezna se do nĕj zamilovala, a tak se ho snaží od návštĕvy zámku odradit, avšak marnĕ. Na zámku se Michal setká se strašidlem, které ho vůbec nevydĕsí, dokonce uhádne jeho hádanku. Ještĕ musí ale najít cestu ze zrcadlového bludištĕ.
Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Nĕmecko, 2014

O bojácném Floriánkovi

Sobota v 17:07 | dvě tereziA

O bojácném Floriánkovi

Pohádka vypráví o hrnčíři z Kvítečkova, který pro svou lásku přemohl strach. Příbĕh vychází z tradice českých pohádek, které znají hastrmana i jako tvora k nerozeznání podobného lidem.
Hrnčířka Barbora má jednoho syna. Má s ním však velké trápení - je to takový strašpytel, že se mu smĕje celá vesnice. Jen jedinému človĕku není Floriánek smíchu. Je to Rozárka, která má Floriánka ráda. Její otec však o takovém strašpytli nechce ani slyšet. Rozálka má ale plán. V jejich hostinci straší a její otec nechal vyhlásit, že ten, kdo hospodu zbaví strašidel, dostane Rozálku za ženu. Rozálka doufá, že to pro ni Floriánek udĕlá.
Ten se ale tolik bojí, že to nedokáže udĕlat. Rozálka se na nĕj rozzlobí a řekne mu, že si vezme toho, kdo strašidla vyžene a že mají všichni pravdu o tom, že je strašpytel. Floriánek je zklamaný z nešťastné lásky, proto se chce utopit a skočí do rybníka. V rybníce se potká s vodníkem. Floriánek však pod vodou mluví a nakonec vyjde najevo, že je synem vodníka, který kdysi velmi miloval jeho mámu.
Filmovou pohádku natočil v roce 1998 pan režisér František Filip podle scénáře Zdeňka Kozáka, který pohádku doplnil původními písňovými texty.

Králi, já mám nápad

Sobota v 13:58 | dvě tereziA

Králi, já mám nápad

Veselá pohádka o lenivém králi, chytrém kováři a odvážné princeznĕ.
Král je pohodlný a nechce se mu vládnout. Nejradĕji by pořád jen spal nebo jedl. Vyhlásí tedy soutĕž pro vynálezce. Chce, aby vymysleli nĕco, co mu ulehčí panování. Za odmĕnu dostane vítĕz princeznu Hedviku za ženu. Princezna je nešťastná a chodí si stĕžovat k mladému kováři. Vynálezci defilují před králem a princeznou s nesmyslnými nápady a vše vyvrcholí, když jeden z nich vymyslí hodiny, které prodlouží den o dalších 24 hodin...
Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Miloše Kratochvíla.

Trávnička

Sobota v 11:36 | dvě tereziA

Trávnička

Pohádka pro pamĕtníky z cyklu Bylo Nebylo vypráví o malé víle, která přinesla štĕstí princi Kristiánovi.
Král si pozve své tři syny, Kristiána, Piera a Žána a vyzve je, aby si našli nevĕsty. Ta z nich, která za jediný den upřede, utká a ušije košili, bude královnou. A král dal každému ze synů dobrou zbroj a dobrého konĕ a ti hned vyjeli hledat si nevĕstu. Žán a Pier ale dlouho nehledali a nechali bratra, aby nevĕstu hledal sám. A tak Kristián bloudil krajinou, až ho malé kvĕtinové panenky přivedly k Trávničce...
Filmovou pohádku natočil v roce 1973 pan režisér Josef Vondráček podle scénáře Kláry Vachulové.

Rumburak

Pátek v 17:00 | dvě tereziA

Rumburak

Pohádka vypráví o tom, jak Rumburak, čarodĕj druhé kategorie, musel za trest zůstat ve svĕtĕ lidí...

Čarodĕji druhé kategorie Rumburakovi se ve svĕtĕ lidí nevede nejlépe. Přes den poletuje po svĕtĕ jako havran a lidské podoby si může užívat jen v noci. Nejvĕtším a vlastnĕ jediným jeho potĕšením je půvabná krasobruslařka Helenka Trojanová, která každé ráno trénuje na zimním stadiónu. Naopak nejvĕtší nepříjemností je inženýr Zachariáš, zavilý nepřítel zvířat, který po nĕm každý den střílí, a navíc se vytrvale dvoří Helence. Rumburak by se chtĕl vrátit do říše zvířat, to by si však musel vzpomenout na odpovídající zaklínadlo. Zdá se, že nejvĕtší šancí je spolupráce s počítačem, přezdívaným Kecálek.
Počasí: "RABERA TAREGO", nebo zaklínadlo na zvířátka : "HUBERO KORORO", pane Ing. Zachariáši "RUKOFASO NUBUKO".
Znovunalezené zaklínadlo se však dostane do rukou Zachariáše, který se s jeho pomocí rozhodne nechat zmizet všechna zvířata.

ČR-Nĕmecko 1984, režie Václav Vorlíček, scénář Miloš Macourek

Anička s lískovými oříšky

Pátek v 16:16 | dvě tereziA

Anička s lískovými oříšky

Moc hezká romantická pohádka podle předlohy Jana Vladislava o vĕrné lásce dvou sester, macešinĕ kletbĕ a ovčí tváři.

Pohádka je velmi pěkná, ale Terezu ještě před pár roky děsila pro Aniččinu ovčí masku.
"Ještĕ jsem nevidĕl dvĕ sestry, aby se mĕly tak rády," vzdychne král Štĕpán, když objeví na staré tvrzi v lesích, kam zabloudí při lovu, svou jedinou a velikou lásku, osiřelou rytířskou dcerku Aničku. A skutečnĕ, Katka stojí vĕrnĕ po boku své nevlastní sestry, i když té osud připraví díky macešinĕ kletbĕ nejtĕžší zkoušky, jaké mohou mladou, krásnou dívku potkat, a tak může královna víl v závĕrečné písni zazpívat nejen milencům z pohádkového příbĕhu, ale i nám všem: "Každou láskou zlo se překročí, každá láska boha tlumočí, uvadá kvĕt, který stojí sám, tak pro tebe lásku mám..." Také Katka nakonec najde svou lásku a podaří se jí díky sestře vysvobodit prince Jaromíra, který se zamiloval do lesní víly.
Filmovou pohádku natočil v roce 1993 pan režisér Aleš Horal podle scénáře Lucie Konášové. V pohádce podle předlohy Jana Vladislava zpívala mimo obraz Píseň královny víl paní zpĕvačka Vĕra Špinarová.

O vodě, lásce a štěstí

Pátek v 15:51 | dvě tereziA

O vodě, lásce a štěstí

Pohádka vypráví o čarovné moci vody.
Ve mlýnĕ, daleko od lidí, žije mlynářka s dcerou Vojtĕškou. Chybí tu mužská ruka. Za hrází rybníka ale bydlí vodník, který nenechá mlynářku v tĕžkých chvílích bez pomoci. Když je ve mlýnĕ nejvíce práce, objeví se mladý pocestný, který se nechá najmout do mlýna jako pomocník. Včera Vojtĕška tvrdila, že takový se ještĕ nenarodil, aby o nĕho jen okem zavadila. Jenže! Dnes k ní za úplňku zpívá rákos, a tak není divu, že nemůže spát... Do cesty se mladé dvojici postaví touha po moci a bohatství. Pomůže vĕrná láska a kouzelná moc vody překonat všechny překážky?
Filmovou pohádku natočila v roce 1981 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Boženy Šimkové.

O Šípkové Růžence

Pátek v 12:45 | dvě tereziA

O Šípkové Růžence

Klasická pohádka "O Šípkové Růžence" upravená a "vylepšená" verši Jiřího Žáčka o pomstĕ zakleté do růže a lásce, která všechno zlo překoná

Tři víly - Týna, Mína a Vesna - přivedou na královský ples krásnou Isabelu a hodnou Felicii. Král si vybere za nevĕstu Felicii. Isabela se chce pomstít.
Když se královskému páru narodí malá princezna, vyřkne Isabela strašnou kletbu. Naštĕstí vše zmírní moudrá víla Vesna, ale zmĕnit kletbu nedokáže.
Růženka má narozeniny, má právĕ šestnáct roků a kletba se naplní. Růženka a celý zámek upadne do hlubokého spánku.
Zahradník Janek se vydá princeznu probudit a taky se mu to podaří, jenže na zámku je ještĕ falešný princ Matyáš...
Filmové zpracování klasické pohádky vzniklo na zámku Žleby. Pohádku natočil pan režisér Zdenĕk Zelenka v roce 2006 podle veršovaného scénáře básníka Jiřího Žáčka.

Bronzová koruna

Pátek v 12:12 | dvě tereziA

Bronzová koruna


Naše oblíbená romantická pohádka vypráví o zrádné síle moci a nepřemožitelné síle lásky.
Na královském lovu se za podivných okolností zraní malý princ Rudolf. Jeho otec - král se zřítí z vysoké skály a zahyne. Mladičká princezna Klára tak zůstává sama na výchovu bratra i na vládu v zemi. Kníže Vilém se ujme vlády a své příbuzné uvrhne do vĕzení. Vévoda Konrád se snaží princeznĕ pomoci. Princezna Klára unikne do severního království za pomoci bronzové koruny. Princ Rudolf zůstane ve vĕzení s vévodou a jeho služebnou Alžbětou.
Filmovou pohádku natočila v roce 1997 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jany Pacnerové.

Baron Prášil

Pátek v 11:52 | dvě tereziA

Baron Prášil

Poetická komedie plná fantazie vypráví příbĕh o baronu Prášilovi a cestĕ kolem svĕta.
V 18. století žil na svém sídle nedaleko Hannoveru nepříliš zámožný baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen. I když neoplýval hmotnými statky, míval vždy velkou a veselou společnost. Byl mimořádnĕ vtipným vypravĕčem fantastických příbĕhů, které byly tak krásné a nevšední, že se pozdĕji tradovaly ze století do století a baron Münchhausen se sám stal, aniž by chtĕl, jejich hrdinou. Nejznámĕjší knihu, která vypráví jeho historky, napsal G. A. Bürger.

A baron Münchhausen, u nás zvaný baron Prášil, se vydal na triumfální cestu svĕtem - a to i svĕtem kinematografie. Již slavný mág stříbrného plátna G. Melies v roce 1907 natočil první Prášilova dobrodružství. Prášilovským mýtem se nechal inspirovat i Martin Frič, který s králem českých komiků Vlastou Burianem natočil Barona Prášila v roce 1940. V roce 1961 vznikl další film na motivy nesmrtelného dobrodruha. Karel Zeman v nĕm nechal ožít půvabné rytiny Gustava Dorého a vsadil do nich nejen hrdiny starých historek, ale i astronauta Toníka, s nímž romantický baron prožívá nĕkterá slavná dobrodružství.
Nejslavnĕjší dobrodružství ve svĕtĕ fantazie v poetické komedii režiséra Karla Zemana. Restaurovaná verze českého filmu vyznamenaného na XV. MFF v Locarnu (1961).

Sněhová královna

Pátek v 11:07 | dvě tereziA

Sněhová královna

Filmová pohádka podle Hanse Christiana Andersena vypráví příbĕh o dívce, jejíž ryzí láska dokáže přemoci jakékoli zlo.
Snĕhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se vytratí veškerá radost. Krutá královna očaruje bezbranného chlapce Kaje pomocí jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvĕzní ho ve svém svĕtĕ, kde není místo pro lásku. Jednoho dne Kaj zmizí. Ačkoli všichni vĕří, že je mrtev, jeho kamarádka Gerda je přesvĕdčena, že je naživu. Dívka se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu přes čtyři roční období do paláce Snĕhové královny, aby zachránila milovaného Kaje. Při svém putování naváže nová přátelství, také se setká s mnoha překážkami, pokušeními a falešnými sliby o štĕstí. Každý nezdar ji ale posílí a Gerda pokračuje v hledání svého nejlepšího přítele. Když dorazí do zlovĕstné říše Snĕhové královny, čeká ji úkol nejtĕžší, musí rozehřát Kajovo ledové srdce.
Die Schneekönigin, Nĕmecko, 2014

Darounická poudačka

Pátek v 10:53 | dvě tereziA

Darounická poudačka

Podkrkonošská báchorka Darounická poudačka Marie Kubátové vypráví o svátku svatého Martina a nebeské poštĕ.
Původ slova "darounická" vychází ze zvyku rozdávat dárky. Na svátek sv. Martina chodí kapela pošťáků po vsi, vyhrává a sbírá dopisy pro nebeskou poštu, v nichž si lidé mohou jednou do roka napsat o dárky k Vánocům. A tak chodí hrabačovský pošťák Martin po vsi a vybírá psaníčka do nebe od vesničanů. A protože chce přilepšit kuchařce Ančí ze zámku, prohodí její dopis za dopis rozmazlené komtesy.
Černobílou televizní adaptaci podkrkonošské báchorky podle Marie Kubátové napsal a režíroval v roce 1964 Miloslav Zachata.

O uloupené divožence

12. listopadu 2017 v 10:38 | dvě tereziA

O uloupené divožence

Pohádka o tom, jak se hrabĕcí syn stal zbojníkem a divoká lesní víla princeznou.
Kouzelné bytosti sídlící v lese nedaleko donedávna opuštĕného hrádku Kozlov zažívají opravdu nepříjemné dny. Robert utekl z domova a se svými přáteli nedaleký Kozlov obsadil. Vypečená partička bez dozoru vesele řádí v jeho okolí - pokouší se uživit, a tak přepadává pocestné... To ale velmi rozzlobí kouzelné bytosti - skřítky a víly v čele s královnou, které pečují o zdejší les. A navíc se do Roberta zakoukala divoženka Zafra! Ale výrostek Robert nedokáže její lásku ocenit, o její existenci nemá ani potuchy a sní o opravdové princeznĕ.
Filmovou pohádku natočil v roce 2007 pan režisér Milan Cieslar podle scénáře Ireny Pavlové.

O statečném krejčíkovi

12. listopadu 2017 v 9:37 | dvě tereziA

O statečném krejčíkovi

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o krásné princeznĕ, pomateném králi, proradném rádci a statečném krejčíkovi, který sedm jednou ranou zabil.

Veselý, mladý krejčík David neodolal jednoho letního dne vůni povidel, které prodávala rolníkova žena, a co koupil, to si namazal na velký bochník chleba. Chtĕl ještĕ dokončit rozdĕlanou práci, než se do lahůdky zakousne, vůnĕ však přilákala mouchy, a když se nedaly odehnat, David se naštval a plácl je hadrem. Napočítal jich pak na stole sedm mrtvých a pyšný na svůj čin vyšil si na šerpu nápis "Sedm jednou ranou zabil". A protože vždy snil o lepším životĕ, vydal se posílen povidly do svĕta. Byl sice drobný, ale co mu chybĕlo na síle, to mu přebývalo na rozumu. S vtipem a dobrou náladou si vždy poradil se všemi překážkami. Navíc se díky šerpĕ šířila po celé zemi zpráva, až nakonec dorazila ke královskému dvoru. Jako na zavolanou, pomyslel si král Ernst, který mĕl zrovna plnou hlavu starostí. Snad je to dokonce ten očekávaný hrdina, který má zachránit říši sužovanou obry, divokým jednorožcem a ještĕ divočejším, obrovským divočákem. Trochu ho sice zarazilo, když vidĕl, že David je jen drobný chlapík, ale přesto mu slíbil, že když splní tři obtížné úkoly, dá mu nejen polovinu království, ale také ruku překrásné princezny Pauly. Úkoly jsou sice opravdu tĕžké, ale na Davida, který má hlavu vždy plnou dobrých nápadů, si jen tak nĕkdo nepřijde.
Das Tapfere Schneiderlein, Nĕmecko, 2008

Vincek a nebe

11. listopadu 2017 v 14:24 | dvě tereziA

Vincek a nebe

Veselá pohádka o tom, jak se vĕčný nebeský student pokoušel napravit sobeckého chasníka.
Nebeskému studentovi Angelo Žáčkovi teorie příliš neleze do hlavy. Chce ale napravit hříšníka Vincka, nad nímž už celé nebe zlomilo hůl, je pro nĕj přece hračka a diplom andĕla strážného bude v kapse! Je ochoten dokonce použít metody, které nejsou nebi právĕ vlastní! O Mistra se pokoušejí mrákoty. Co zbrklý Žáček hodlá spáchat, to nebe ještĕ nevidĕlo! Dopálený pedagog vyráží za nezdárným studentem, aby mu zabránil v neandĕlském počínání. A snad by se mu to i podařilo, kdyby dorazil o chvíli dřív. Teď je hříšník peklu ještĕ blíž a Žáček se nikdy nestane andĕlem strážným! Otřesený student se pod dozorem Mistra znovu pouští do polepšování nenapravitelného Vincka, ale tentokrát, bude-li třeba, nasadí i vlastní kůži.
Filmovou pohádku natočil v roce 2008 pan režisér Petr Zahrádka podle scénáře Blanky Josephové-Luňákové.

Červánková královna

11. listopadu 2017 v 13:44 | dvě tereziA

Červánková královna

Pohádka vypráví o zlé královně a květině, která posloužila k oklamání krále.
Princeznička Magdalenka to nemá lehké. Maminka královna jí zemřela a tatínek král se znovu oženil. Když Magdalenka vyrostla v hezkou dívenku, macecha jí začala dělat peklo na zemi. Nechce, aby si král všiml, že je princezna už dospělá a dokonce zamilovaná, a tak s pomocí zrádné květiny dívku začaruje v poslušnou loutku. Nakonec se ale všechny královniny intriky obrátí proti ní samé a mladičká princezna bude šťastná po boku milovaného prince.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1982 Vlasta Janečková podle scénáře Anny Juráskové.

O princezně Amélii

11. listopadu 2017 v 13:33 | dvě tereziA

O princezně Amélii

Klasická pohádka bratří Grimmů Soľ nad zlato.
Král Christoph se rozhoduje, které ze svých tří dcer předá trůn. Mĕla by to být ta, která ho miluje nejvíc a má dobré srdce stejnĕ jako nebožka královna. Starší dcery Isabella a Eugenie přirovnají svou lásku k otci k tomu, co je pro nĕ nejdražší - ke zlatu, drahokamům a drahocenným látkám, ze kterých jsou jejich šaty, Amélie k soli, kterou všichni potřebují. Král se urazí, sůl je pro nĕj nĕco příliš obyčejného, a vykáže Amélii ze zámku. Dívka bloudí celé roky v přestrojení za chlapce zemí. V jejich království dochází sůl, lidé jsou nemocní. Jednoho den krále Christopha navštíví princ Thabo, ptá se po Amélii, se kterou se kdysi setkal v lese, když dobýval ze skály sůl. Když se dozví se, že byla vypovĕzena, vydává se ji hledat..
Die Salzprinzessin, Nĕmecko, 2015

Pan Větrovský z Větrova a paní Deštná z Dešťova

11. listopadu 2017 v 13:09 | dvě tereziA

Pan Větrovský z Větrova a paní Deštná z Dešťova

Pohádka pro pamĕtníky je inspirovaná bretaňskou předlohou a vypráví o chudém mlynáři Martinovi, který byl za svou dobrotu obdarován vládcem vĕtrů a vládkyní dešťů.
Mlynář Martin si za službičku pro pana z Vĕtrova a paní z Dešťova vysloužil od vládce vĕtrů stříbrný soudek, z nĕhož stále vytéká výborné burgundské víno a od vládkynĕ dešťů mĕdĕný hrnec, který neustále sám vaří jídla, jaká si kdo poručí. Jenže ho o tyto dary připravil lakomý baron, a tak museli pan Vĕtrovský a paní Deštná přijít Martinovi na pomoc.
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1969 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Miloslava Zelenky.

Kdo probudí Pindruše

5. listopadu 2017 v 8:56 | dvě tereziA

Kdo probudí Pindruše

Veselá pohádka o svérázných strašidýlkách.
Pindruše jsou legrační a střapatá strašidýlka, která svérázným způsobem trestají bezohledné chování lidí k přírodĕ. Ani namyšlená princezna Jiřinka na setkání s Pindrušemi určitĕ nikdy nezapomene.
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

O zlé a dobré vodě

5. listopadu 2017 v 8:56 | dvě tereziA

O zlé a dobré vodě

Pohádka o vĕčném souboji dobra a zla.
Princezna odmítne sňatek s Vládcem zlé vody a ten se začne mstít. Nikdo netušil, jak krutá bude jeho pomsta. Zhrzený nápadník seslal na chudé královstvíčko katastrofu a zbavil ho dobré vody. Tím uvrhl jeho obyvatele do vĕčné žíznĕ. Ti teprve teď poznávají, jak velkým bohatstvím průzračná, čistá voda je. Princezna s pomocí sympatického mladíka zjedná nápravu.
Filmovou pohádku natočila v roce 1997 Vlasta Janečková podle scénáře Jana Jílka.

O třech synech

4. listopadu 2017 v 15:37 | dvě tereziA

O třech synech

Klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové z cyklu Strom pohádek vypráví o tom, jak si tři bratři poradili s dĕdictvím.
Tři chudí bratři zdĕdili po svém otci roztrhanou chalupu, kosu, kohouta a kocoura. Dĕdictví si spravedlivĕ rozdĕlili. Šimon si nechal kosu, protože se s ní umĕl nejlépe ohánĕt. Matĕj kohouta a na nejmladšího Janka zbyl kocour. Když bylo v chalupĕ nejhůře, bratři se postupnĕ vydali do svĕta. Cesta je zavedla až do Hloupého království, kde za spoustu penĕz prodají své dĕdictví.

Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní režisérka Jiřina Pokorná-Makoszová.

Jak vyléčit ježibabu

4. listopadu 2017 v 13:26 | dvě tereziA

Jak vyléčit ježibabu

Veselá pohádka o Andulce, zamilovaném Vítkovi a lesních strašidlech.
V malé chaloupce u lesa bydlí hodná Andulka. Je to nebojácné dĕvče a do lesa chodí na bylinky, kterými pak léčí lidem malé i velké bolístky. Její milý, muzikant Vítek, je ale pĕkný strašpytel. Má sice Andulku moc rád, ale k svatbĕ se nemá. Musel by se nastĕhovat k Andulce do chaloupky, jenže Vítek se lesa bojí, protože tam jistĕ žije hejkal a možná i ježibaba.

Filmovou pohádku natočila v roce 1997 Vĕra Jordánová podle scénáře Antonína Jiráčka.

Kačenka a zase ta strašidla

4. listopadu 2017 v 10:56 | dvě tereziA

Kačenka a zase ta strašidla

Pokračování české pohádkové komedie o nezvyklém dĕdictví.
Osmiletá holčička tentokrát musí bojovat o to, aby si její rodiče z domu hrůzy, který dostala darem od dĕdy z nemocnice, vídeňského Čecha Svobody, neudĕlali rodinnou vilu. Pomohou jí v tom její staří přátelé, s pomocí kouzelných hodin oživlé figuríny - čarodĕjnice Berta, půvabná Elvíra a doktor Caligari. Zasadí se o to, aby z Vídnĕ přijel notář Weber zkontrolovat, zda jsou dodrženy podmínky darovací smlouvy a zda atrakce plní svůj účel.

Filmovou pohádkovou komedii natočil v roce 1992 pan režisér Jindřich Polák podle scénáře Václava Šaška.

Jak Jaromil ke štěstí přišel

4. listopadu 2017 v 9:43 | dvě tereziA

Jak Jaromil ke štěstí přišel

Pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o tom, jak chudý chlapec ke štĕstí přišel, zachránil přírodu a získal srdce královské dcery.
Uhlířův syn Jaromil miluje kvĕtiny a zvířata. Rád by se jim vĕnoval, ale otec chce, aby se přiučil jeho řemeslu. Lehkomyslný král nechá vykácet svoje lesy a nařídí, aby ze dřeva byly postaveny letohrádky a pavilony k zábavĕ. Když je podle jeho přání krajina zničena, jeho dcera náhle onemocní. Princezna slábne a bledne, nevidí a nemluví, nikdo neví, jak jí pomoci.
Filmovou pohádku natočila v roce 1982 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Evy Košlerové.

Medvědí princ

2. listopadu 2017 v 11:31 | dvě tereziA

Medvědí princ

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o tom, jak ďábel zmĕnil krásného prince v obludu porostlou medvĕdí srstí. Zachránit ho může jedinĕ dívka, která se do nĕj v této podobĕ zamiluje.
Princ Marius se zajímá jen sám o sebe. Nic a nikdo jiný ho nezajímá. Jednoho dne při projížďce v lese spatří v trávĕ zlatý prsten. Seskočí z konĕ, navlékne si ho a v tom okamžiku se zmĕní v obludu porostlou medvĕdí srstí. Prsten tam totiž nalíčil sám ďábel. Jeho kůň před ním uteče, v zámku na nĕj pošlou stráže. Marius bloudí po lese a jednoho dne má už takový hlad, že ukradne na statku kus chleba. Syn statkářky, Kilián, ho postřelí a Marius uteče do lesa. Na statku slouží Elisa, které se obludy zželí, v noci ho jde hledat. Odveze ho na vozíku do stodoly, kde mu ošetří ránu a dá jídlo. Po uzdravení se Marius vrací do lesa a dá Elise půl svého prstenu. Tím je zrušeno kouzlo a ďábel mu musí vrátit lidskou podobu. Marius se vrací do zámku, kde ho pokládali za mrtvého. Nemá tam ale žádného stání, vydá se na statek za Elisou, kde požádá Elisu o ruku. Jenže Elisa miluje svého Mariuse-obludu, a proto prince odmítne.
The Bearskin Prince aka Der Prinz im Bärenfell, Nĕmecko 2015

O Marušce

31. října 2017 v 20:47 | dvě tereziA

O Marušce

Pěkná klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové o tom, že sůl je nad zlato.
Král chce po svých dcerách vĕdĕt, jak ho mají rády. Když mu ale nakonec Maruška řekne, že ho má ráda jako sůl, král se velice rozzlobí.
Je sůl opravdu nad zlato? Zlato je přece vzácné a sůl docela obyčejná. Jenže když ta docela obyčejná sůl schází, nevyváží ji ani všechno zlato svĕta.
Pošetilý král vyhnal svoji nejmoudřejší dceru jen proto, že si jej cenila jako sůl.
Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Jiřina Pokorná podle scénáře Štěpánky Haničincové.

Houbový Kuba

31. října 2017 v 20:21 | dvě tereziA

Houbový Kuba

Veselá pohádka vypráví o tom, jak se dá vyléčit lenost.
Král by se už tuze rád odebral na penzi, chodil po lese a sbíral houby. Jenomže princ Jakub, jeho syn, se ke kralování ani trochu nemá. Král si s ním neví rady. Snad mu pomůže houbový Kuba.

Filmovou pohádku natočil v roce 1986 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Kvĕty Kuršové.

Král sokolů

31. října 2017 v 15:28 | dvě tereziA

Král sokolů

Dobrodružná pohádka vypráví o přátelství, tajuplné přírodĕ a první romantické lásce.
Hradnímu pánu Baladarovi učaroval královský sokol, co hrdĕ létá v modrých výškách nad hřebeny divokých hor. Kdo toho sokola chytí a vycvičí, ten dostane zámek na Dunaji... Čtrnáctiletý Tomáš žije v lesích pod hradem mocného Baladora společnĕ se svým otcem, panským podkoním, dĕdečkem a sestřičkou Agátou. Poklidné dny končí tragickou nehodou a smrtí Tomášova otce. Proto musí jít prosit o práci na hrad, kde právĕ probíhají zásnuby Baladorovy dcery Forminy a mladého šlechtice Ostrika. Nechtĕnĕ se zaplete do intriky, kterou připravil zlý Iver svému odvĕkému rivalovi, sokolníku Vaganovi. Tomáš rozumí řeči zvířat a ptáků, zná nejedno tajemství přírody a Vaganovi pomůže, když musí z hradu prchnout, protože ho lstivý Iver pomluvil.

Výpravnou filmovou pohádku natočil v roce 2000 pan režisér Václav Vorlíček a scénář napsal Ondrej Šulaj.

Duhová panna

28. října 2017 v 15:26 | dvě tereziA

Duhová panna

Výpravná pohádka vypráví o síle lásky, která překoná překážky i tajemná kouzla Vládce pramenů.
Duhová panna žije v přísném a chladném svĕtĕ Vládce pramenů. Jednoho dne se ale zamiluje do krále Zorana z lidského svĕta. Pouto mezi ní a mladým panovníkem je silnĕjší než zákazy Vládce pramenů. Duhová panna se rozhodne opustit svoji říši a jít za svou láskou. Avšak za svatbu tĕch dvou platí celé království. Vládce pramenů se mstí a v zemi krále Zorana se pomalu začíná ztrácet voda. Duhová panna má jedinou možnost, jak lidi před smrtí žízní zachránit - musí se vrátit do svĕta, z nĕhož přišla. Opouští nejen svého milovaného manžela, ale i malou dcerušku - Rosenku.
Slovensko-český koprodukční film, 2000

Ošklivá princezna

28. října 2017 v 14:42 | dvě tereziA

Ošklivá princezna

Naše oblíbená velmi vtipná pohádka vypráví o tom, jak si král usmyslel, že provdá obĕ své dcery v jeden den.
Král se rozhodl, že obĕ jeho dcery musí mít svatbu zároveň. Princezna Zlata je krásná a usiluje o ni spousta nápadníků, ale její sestra, princezna Pepička, má sice dobré srdce a bystrou hlavu, ale krásu jí osud nenadĕlil. Král nechce slyšet o tom, že by se vdala jen princezna Zlata, proto jsou její nápadníci zklamaní a opouštĕjí zámek.
Filmovou pohádku natočil v roce 1999 pan režisér Miroslav Sobota podle scénáře Jiřího Bednáře.

Jak se peče štěstí

28. října 2017 v 11:17 | dvě tereziA

Jak se peče štěstí

Naše oblíbená pohádka podle předlohy Josefa Štefana Kubína vypráví o jedné rozmazlené princeznĕ Valerii, pekaři Matĕjovi a čarovné růži, která hodnému pomáhá a zlého trestá.
Princezna Valerie je ponĕkud rozmazlená a panovačná. Urazí čertovskou babičku, přičichne k její kouzelné růži a ztratí hlas. Vypočítavá dvorní dáma se pasuje na její mluvčí a všechno, co se jí hodí, vydává za princeznino přání. Princezna je nešťastná, ale dvorní dáma umí všechno vysvĕtlit. Král na její radu uspořádá ples, kam si má princezna vzít ošklivé zelené šaty, které jí nesluší, a dostat za ženicha Albína z Pelerínů, kterého jí vybrala dvorní dáma.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1981 Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

O princezně, která pořád vařila

28. října 2017 v 11:11 | dvě tereziA

O princezně, která pořád vařila

Pohádka pro pamĕtníky vypráví o tom, jak mĕla svatba vyléčit princeznu z její záliby ve vaření.
Princezna Jitka moc ráda vaří a veškerý svůj čas tráví v kuchyni. Královnĕ se to ale nelíbí a doufá, že sňatkem se vznešeným princem se vše napraví.
Černobílou filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1967 paní režisérka Vlasta Janečková.

Rampelník

27. října 2017 v 20:32 | dvě tereziA

Rampelník

Klasická pohádka bratří Grimmů vypráví o zlatých nitích, krásné mlynářovĕ dceři a mužíčkovi s podivným jménem.
Chlubivý mlýnář jednoho dne na trhu prohlásil, že jeho dcera umí i ze slámy upříst zlato. Mezitím se na malé mýtinĕ poprvé náhodou setkají princ Moritz a hezká mlynářova dcera Lisa a na první pohled se jeden druhému zalíbí. Jenže chamtivý král slyšel, co Lisin otec řekl, a nechal zavřít Lisu ve vysoké vĕži do komory plné slámy. Nařídil Lise příst zlaté nitĕ, jinak bude odsouzena k smrti. Zoufalá dívka se už smiřuje se smrtí, když se objeví záhadný mužíček, který zlaté nitĕ upřede. Nejprve si ale vyžádá za odmĕnu řetízek, potom prstýnek a nakonec požaduje její nenarozené dítĕ. Nakonec král doplatí na svoji chamtivost a stane se na zlato alergický. Propustí Lisu a uvolní trůn pro Moritze, který se s Lisou ožení. Do roka se jim narodí dĕťátko. Ale znovu se objeví mužíček a chce, aby Lisa splnila, co slíbila. Zoufalá královna se snaží zachránit své dítĕ, ale mužíček nic jiného nechce. Nakonec se přece jen slituje a pokud královna do tří dnů uhodne jeho jméno, bude si moci dítĕ ponechat.

Rumpelstilzchen, Nĕmecko 2009

Kouzelná tetička Valentýna

27. října 2017 v 16:33 | dvě tereziA

Kouzelná tetička Valentýna

Veselá pohádka s písničkami vypráví o kouzlech tety Valentýny a zamotaném pátrání po zmizelém baronovi.
Paní Valentýna z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence barona Lumíra Mokřenského do podoby osla a nemá potuchy, jak kouzlo zvrátit. Nechá všechny, aby si mysleli, že jí snoubenec před svatbou utekl a že osla chová jako domácího mazlíčka. Kníže Lev, Valentýnin bratr, zuří, protože chtěl, aby se spojily Mokřenské a Rybenské rybníčky v jeden veliký chovný rybník. Nabídne tedy ruku své dcery Adélky baronovu bratru Rudolfovi. Adélka je však zamilovaná do cizince Eduarda a on její city opětuje. Baron Rudolf hledá svého bratra, všude slídí, Eduard se s Adélkou rozchází a tetička Valentýna má co dělat, aby vše dala do pořádku.

Filmovou pohádku natočila v roce 2008 paní režisérka Zuzana Zemanová-Hojdová podle scénáře Jarmily Turnovské.

Až já budu královna

27. října 2017 v 15:48 | dvě tereziA

Až já budu královna

Humorná pohádka vypráví o jedné mladé pekařce Pepičce a o svatebních šatech z marcipánu.
Pepička je vyhlášená pekařka a na jejích koláčích si pochutnává celá královská rodina. Jenže Pepička se zamiluje do prince Luciána, který není zrovna kavalír. Ten vzkáže šikovné dívce, že se s ní ožení, až bude mít svatební šaty z marcipánu. Víla Marcipánka však Pepičce pomůže a nevychovaného prince promĕní v preclík. Dĕdek Krajcvajc už se postará, aby princ Lucián ocenil lásku vĕrné Pepičky.

Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Evy Košlerové.

Marie Růžička

27. října 2017 v 15:01 | dvě tereziA

Marie Růžička

Výpravná pohádka vypráví o touze po bohatství, moci a vĕčném mládí.
První část: Navenek dokonalý král touží po bohatství, moci a vĕčném mládí. Čarodĕjnice zase prahne po vzácném Srdcelamu. Slzy kajícího lotra, kterému bylo odpuštĕno, se podle staré legendy zmĕnily v kameny Srdcelamy, jež dokážou přinést spasení i bytostem jako je ona. Jeden takový kámen má i král ve své kapli a čarodĕjnici slíbí, že jí Srdcelam dá, ale chce za to vĕčné mládí. Král ovdoví a hodlá se oženit. Vymyslí si soutĕž pro urozené dívky. Ty musí přeskočit postel plnou růží. Splnit úkol se podaří jen švadlence Karolínĕ, ale král se jí jen vysmĕje a přinutí ji sníst plátek růže, který nastražila čarodĕjnice. Díky tomu se jí narodí dcera Marie Růžička.
Druhá část: Láska mladého prince Daniela k půvabné švadlence Marii Růžičce projde mnoha zkouškami. Vĕčnĕ mladý král je zlý a sobecký a synovĕ lásce nepřeje. Nakonec však princ Daniel splní splib za svého otce a vĕnuje čarodĕjnici Srdcelam. A tak trest nemine toho, kdo si potrestání zaslouží a čistá milující srdce se spojí.

Filmovou pohádku natočil v roce 1994 pan režisér Aleš Horal podle scénáře Lucie Konášové.

Jak se Matěj učil čarodějem

27. října 2017 v 11:29 | dvě tereziA

Jak se Matěj učil čarodějem

Veselá pohádka vypráví o polepšeném loupežníkovi a jeho synovi.

Loupežník Vodĕra má syna Matĕje. Loupežník se chce polepšit a přeje si, aby z jeho syna vyrostl slušný človĕk, proto přivede do učení k dĕdovi Dobrodĕjovi. Matĕj se ale zamiluje do čarodĕjovi vnučky Juchejky, ke které ho její dĕda Dobrodĕj pošle do učení. Juchejka je bláznivá mladá čarodĕjka, vyvádí neuvĕřitelné kousky a tráví svůj život jen zábavou. Nakonec se rozpustilá Juchejka do Matĕje taky zamiluje a zmĕní se v rozumnou dívku, která ví, jakou sílu má dobro a co znamená čistá láska.

Filmovou pohádku natočila v roce 1998 paní režisérka Olga Švarcová podle scénáře Miloše Kratochvíla.

Jak chutná láska

26. října 2017 v 17:11 | dvě tereziA

Jak chutná láska

Vtipná pohádka vypráví o jedné hubené princeznĕ Lucii a trochu naivním zamilovaném kuchaři Cvalíkovi.
Princezna Lucie je hubená a nic jí nechutná. V celém království není kuchař, který by jí vyhovĕl. Pořádá slavnostní obědy pro své potenciální nápadníky. Každý jí musí přínést jako dar pokrm, ale když se jí nezavděčí, je odveden do hladomorny. Pan král, její otec, je z toho nešťastný. Natolik ji ale miluje, že jí nedokáže nic odepřít. Protože je to ale král spravedlivý, pouští tyto odsouzené nápadníky na svobodu. Jednou se král v přestrojení na svých toulkách ocitne v hostinci, kde pozná skvělého kuchaře. Cvalík, tajně zamilovaný do princezny, se ujme těžkého královského úkolu a chce svým kuchařským uměním a svou láskou vyléčit princeznu.
Filmovou pohádku natočila v roce 2002 paní režisérka Jana Semschová podle scénáře Michaely Černé.

Není houba jako houba

26. října 2017 v 16:36 | dvě tereziA

Není houba jako houba

Veselá pohádka vypráví o napravené chamtivosti, čarování a lásce.
V hostinci u Kolodĕjů slouží dvĕ mladé servírky. Jedna je trochu mlsná a ta druhá je falešná. Jindřich, syn paní hostinské, má rád dobrosrdečnou Lízu. To se ale nelíbí závistivé Bertĕ. Bertu má už dlouho rád Václav, mládenec z chaloupky u lesa, kam za ním chodí Houbovous, pán z lesa. Houbovous dá mladíkovi kouzelnou muchomůrku láskyplnou, kterou mu ale Berta ukradne, aby se do ní zamiloval pan Jindřich a ona se tak mohla stát mladou paní hostinskou. Jenže mlsná Líza houbu ochutná a pan Jinřich se do ní zamiluje. Berta to tak nenechá a Líze se pomstí. Mezitím Houbovous přinesl Václavovi další kouzelnou houbu, muchomůrku pravdomilku. Líza je obvinĕná z krádeže. Bude muset z hospody odejít, pravda však vyjde nakonec najevo a všechno dobře dopadne. Dobrosrdečný Václav Bertĕ odpustí. Ta za svoji závist zaplatila svou krásou, proto jde k Houbovousovi a prosí ho o pomoc.
"Nebreč, Muchomůrko, když budeš sekat dobrotu, tak ti ty bradavice zmizí samy."

Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režišérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

Podivná nevěsta

26. října 2017 v 13:04 | dvě tereziA

Podivná nevěsta

Pohádka vypráví o krásné tajemné dívce a obětavé mateřské lásce.
Mladý pracovitý švec Prokop žije v chaloupce se svou milující maminkou a umí ušít báječné střevíčky. Taky plánuje svatbu se svou milou Verunkou. Ale jednoho dne se v chaloupce objeví záhadná kráska Serpencie, o které nikdo netuší, že je to ve skutečnosti proměněná zmije. Serpencie Prokopa natolik okouzlí, že nezkušený mladík neodolá. Omámen její krásou si neznámou dívku nastěhuje domů. Prokopova matka však z téhle nevěsty není vůbec nadšená. Největší záhadou pro ni je, kam Serpencie v poledne odchází. Když však nakonec náhle zmizí i její syn, vydává se ustaraná matka do světa, aby ho z moci tajemné krásky vysvobodila.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 Vladimír Karlík podle scénáře Anny Juráskové.

O zakletém hadovi

26. října 2017 v 12:33 | dvě tereziA

O zakletém hadovi

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o dívce, která se zamiluje do hlasu prince a podstoupí strastiplnou cestu k jeho záchraně.
Vesnická dívka Bĕla slýchává o polednách zvláštní hlas. Ten patří hadovi, do nĕhož je zakletý princ, který se jen jednou ročnĕ může promĕnit do lidské podoby. Bĕla se do prince zamiluje, ale nechtĕnĕ způsobí, že princ zmizí ze světa, když mu Běla v den princových narozenin spálí v dobrém úmyslu hadí kůži. Poté se v její chaloupce objeví královna, matka zakletého prince, která Běle poradí, jak může prince ze zakletí vysvobodit. K vysvobození prince jsou potřeba tři vzácné věci, které se dívce podaří získat. Ale je to jen začátek cesty.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Boženy Šimkové.

Čertův švagr

26. října 2017 v 11:49 | dvě tereziA

Čertův švagr

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o mládenci, kterému se služba v pekle vyplatila.
Zlá a vypočítavá macecha, paní Kateřina, vyžene po smrti svého manžela nevlastního syna z domu. Petr se snaží najít si práci, ale všude ho posílají k čertu. Kníže povýší Petrovu macechu na první komornou. Macecha Petra obvinila z krádeže, a proto se Petr schovává u své tety na vsi. Kníže má dvĕ dcery, hodnou a laskavou Julinku a vdavekchtivou a závistivou Helenku. Petr nakonec přijme službu v pekle. Zlá a vypočítavá paní Kateřina se spojí se slečnou Helenkou a společnĕ se zbaví s pomocí čarodĕjnice Veruny hodné Julinky. Knížeti je po Julince smutno a snaží se ji za každou cenu najít. Když Petr dokončí službu v pekle, dostane svou odmĕnu. Podaří se mu vysvobodit Julinku, na kterou v pekle stále myslel, ale Julinka se ho bojí, protože Petr nyní vypadá jako čert. Julinka se vrátí na zámek a Petr jde do vsi, kde žije jeho teta a tam pomáhá svými penĕzi chudým lidem. Paní Kateřina a slečna Helenka se dozví o bohatém cizinci a posílají zchudlého knížete, aby ho požádal o pomoc. Petr knížete vyslechne, peníze mu slíbí, když mu dá kníže jednu ze svých dcer.
Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režísérka Vlasta Janečková.

O kumburské Meluzíně

10. září 2017 v 15:16 | dvě TeReziA

O kumburské Meluzíně

Humorná pohádka vypráví o tom, proč na hradĕ Kumburku dodnes pláče Meluzína do komína.
Závistivá Meluzína chce své mladší sestře Kateřině odloudit ženicha. Ale ani s pomocí kouzel čarodějnice Hudrlíny svého nedosáhne, i když snoubence, rytíře Vavřince, čeká těžká zkouška odloučení.

Filmovou pohádku natočila v roce 1995 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Vladimíra Hulpacha.

Perly a růže

10. září 2017 v 14:44 | dvě TeReziA

Perly a růže

Moc pĕkná klasická pohádka o princeznĕ, která plakala pravé pely, a když se smála, vykvetla jí ze rtů růže.
V jednom království žila se svým otcem princezna Kateřina, laskavá a líbezná dívka, která dostala do vínku zvláštní dar - místo slz plakala perly a z každého jejího úsmĕvu vykvetla růže. Maminka princeznĕ zemřela a král se chytil do pasti moci chtivé ženy, která si ho medovými slůvky a lichotkami šikovnĕ omotala kolem prstu. A tak se na zámku objevila nová královna s dcerou Hedou. Kateřina brzy zjistila, že obĕ daleko víc než její přátelství zajímají její perly. Heda se toužila bohatĕ provdat, proto se na ples vyzdobila perlami od princezny Kateřiny. Král Jan ze sousedního království, ale dal před její třpytivou nádherou přednost princezninĕ úsmĕvu. Svatba krále Jana a Kateřiny mĕla být už zanedlouho, přesto se ale dvojice intrikánek nehodlala vzdát. Lstivá královna vymyslela plán a nastražila léčku.

Filmovou pohádku natočil v roce 1985 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Zdeny Brunclíkové.

Vltavská víla

10. září 2017 v 14:33 | dvě TeReziA

Vltavská víla

Pohádka z pražského Podskalí vypráví o jedné vltavské víle, která se nakonec promĕnila v obyčejnou dívku.
Převozník Sochor má syna Tomše, který si hledá bohatou nevĕstu. Vařečkář mu dohazuje mnoho dívek, ale Tomeš má o své nevĕstĕ jinou představu. Jednoho dne jeho otec zachránil vltavskou vílu, kterou sebral silný proud. Tomeš se do víly na první pohled zamiloval, zato vařečkář chce od víly vltavský poklad. Vltavská víla ale s nikým nemluví, jenom s žabkou hospodářkou, která žije za převozníkovými kamny. O slunovratu víla konečnĕ promluvila, protože se rozhodla žít mezi lidmi.

Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Jiřina Pokorná podle scénáře Zdeňka Zábranského.

Kacafírek

10. září 2017 v 14:29 | dvě TeReziA

Kacafírek

Veselá pohádka pro pamĕtníky vypráví o chytrém perníkáři a "kocourkovských" radních.
Mladý perníkář Kacafírek žije v jednom malém mĕstečku, kde mají radní, kteří vydávají samá nesmyslná nařízení. Jako například, že do mĕsta nesmí přijít nikdo v botách, aby netrousil bláto. A tak švec přijde o práci. Mĕšťané nakonec rozhodnou, že švec bude dĕlat kloboučníka a kloboučník zase ponocného. Naštĕstí je tu veselý a chytrý mládenec Kacafírek, který si s hloupými mĕšťany brzy poradí.

Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1966 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

O loupežníku Olbramovi

10. září 2017 v 14:23 | dvě TeReziA

O loupežníku Olbramovi

Pohádka vypráví o jednom mládenci, který nebyl tím, za koho se vydával.
Pan král Měsíček hledá pro princeznu ženicha, ale zatím se mu to nedaří, protože ženich musí zbavit království loupežníka Olbrama, a teprve tak si získá ruku princezny Hvĕzdičky. Princezna nechce už dál na svého ženicha jen čekat, a proto se vypraví za loupežníkem Olbramem do lesa sama.

Filmovou pohádku natočil v roce 1985 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Karla Šiktance.
 
 

Reklama