Filmové pohádky

Císař a tambor

31. července 2017 v 19:32 | dvě TeReziA

Císař a tambor

Pohádka na motivy povĕsti o císaři Josefovi II. vypráví o císaři Maxmiliánovi, který se rád vydával v převlečení mezi své poddané.
Ančička chce jít do hospody na tancovačku, ale tatínek je proti. Mezitím se tambor vrací z vojny a loupežníci ho připraví o buben. Ještĕ předtím tambor vyslechne zvláštní rozhovor muže v černém s vůdcem loupežníků. Na zámek přijíždí císař Maxmilián s císařovnou a brzy poté zase jako obvykle mizí císař v přestrojení ze zámku, aby poznal život svých poddaných. Záda mu kryje jeho vĕrný služebník Leopold. Císař se v přestrojení setká s vysloužilým tamborem a spolu zažijí mnohá dobrodružství. Tambor bubnoval ve válce s Turkem a mrzí ho, že přišel o svůj buben. Císařovna zjistí, že její manžel opĕt zmizel a Leopold se proto císaře snaží najít. Tambor se zamiluje v hospodĕ při tancovačce do Ančičky. Zámecký pán se chce sejít s císařem, ale Leopold tvrdí, že císař moc pracuje a nesmí být rušen. Přestrojený císař a tambor jsou odvedeni na zámek a mají být popraveni. Ještĕže Ančička našla kouzelný císařův prsten. Pomůže Ančičce císařovna a budou praví loupežníci potrestáni?
Když jsou údajní loupežníci propuštĕni, aby nakonec pravé loupežníky vypátrali, podaří se ještĕ odhalit muže v černém? A co lstivý vrchní správce?
Filmovou pohádku natočil pan režisér a scénárista Václav Křístek v roce 1998.

Zlaté kapradí

25. července 2017 v 15:04 | dvě TeReziA

Zlaté kapradí


Pohádka podle předlohy Jana Drdy vypráví o zázračném kvítí a vĕrné lásce lesní víly k ovčákovi, který jako voják projde mnohá dobrodružství, než pozná, co je v životĕ nejcennĕjší.
Jednou o svatojánské noci se vydá ovčák Mikeš hledat ztracenou ovečku. V lese zrovna kvete zlaté kapradí a jeho semínko zapadne Mikešovi za pentli od klobouku. Víly, které kouzelné semínko chrání, jsou smutné. Jedna víla se odváží přinést semínko zlatého kapradí zpĕt. Víla Mladka přijde k Mikešovi a ten ji přesvĕdčí o své lásce. Víly z lesa Mladku varují, aby si dala pozor. Víla se do ovčáka zamilovala a nechce vílám vrátit kouzelné semínko. Když Mikeš musí do války, víla mu semínko uschová do košile, aby ho ochraňovalo. Na Mikeše se zlobí generálova dcera, proto musí za trest do tureckého ležení. Mikeš se stane hrdinou a generálova dcera ho natolik okouzlí, že zapomene na svou vĕrnou lásku a svlékne svou "ovčáckou košiličku".
Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Evy Košlerové.

O zrzavé Andule

25. července 2017 v 14:21 | dvě TeReziA

O zrzavé Andule

Vtipná pohádka z pražské Kampy vypráví, jak se služka Anička s rezavými vlasy a dobrým srdcem nakonec přece jen svého štĕstí dočkala.
Zrzavá Andula je služebná v jednom pražském domĕ u lékárníků, kde mají docela rozmazlenou slečnu na vdávání. Andula má rezavé vlasy a je zamilovaná do Jozífka, zelináře, který miluje milostslečinku. Slečna Terezka je ale namyšlená a vybírá si mezi svými nápadníky. Zrzavá a pihatá holka to má tĕžké, ale má nadpřirozené přátele, pohádkové bytosti z Kampy, hastrmana Pentličku a bludičku Rózu. Ti se Aničce snaží pomoci, protože Andulka je sama na svĕtĕ a nemá nikde zastání. Lékárníkovic Terezka je namyšlená a vyčítá rodičům, že ji nesehnali toho správného ženicha. K lékárníkům se dostaví vznešený pán, který si slečnu Terezku odvede. Rodiče mu ji s radostí dají. Hrabĕ Ohnivec slečnu oslní, ale přišel jenom proto, aby slečnu ve skutečnosti převychoval na přání pohádkových přátel dobrosrdečné Aničky. Andula vyhledá Ohnivce ve vĕži a osvobodí slečnu Terezku, která ještĕ není dostatečnĕ převychovaná. Tak se stane, že Andula přijde o místo. Z nešťastné Anduly se stane rusalka. Ale všechno dobře dopadne, protože Jozífek tak zjistí, koho opravdu miluje.
Je to moc pĕkná pohádka od paní režisérky Vlasty Janečkové z roku 1988. Scénář napsala Jarmila Turnovská.

Hádanice

24. července 2017 v 22:18 | dvě TeReziA


Veselá pohádka vypráví o tom, jak jedna šikovná kuchařka Mařka ztratila svou hádavou povahu.

Marjánka je výtečná zámecká kuchařka, ale má pěknou vyřídilku a ráda se hádá. Dědek Hádalík dal kdysi krumlouše jedné milé kuchtičce, udělal z ní milostpaní a "my ji teď musime obskakovat". Kuchařka Mařka by si přála mít taky takové "štěstí". Bratránek Arnošt nosí milostpaní dárky a pochutnává si na dezertu od kuchařky Mařky, ale tentokrát jsou místo kyprých knedlíků - tvrdlíci. "Knedlíkový skřítek, když se v kuchyni objeví, nepodaří se žádný pořádný knedlík." Mařka musí jít s prosíkem za dědkem Hádalíkem, aby skřítka odčaroval. "Co je zadarmo a bez námahy?... To je úsměv jak kapka medu v hrnci s octem." Dědek Hádalík má rád hádanky. Podaří se Mařce vymyslet takovou hádanku, za kterou dostane krumlouše? "Bez hádanky krumlouše nebudou." Mařka pro dědu upekla hádanici...Hádalík musí vyjmenovat všechno, co do ní dala... Je to Marjánka, kterou pro Mařku vypěstoval zámecký zahradník. Dědek to neuhodl. Mařka tedy krumlouše dostala, ale musí si je najít. Tentokrát má přijít s bratránkem Arnoštem nějaký markýz a vdavekchtivá Mařka se těší, že jí krumlouše pomohou ke štěstí. Nakonec je šťastná nejen Mařka, ale i zahradník Kořínek... a ještě i kocour, ten vysněný Markýz.

Filmovou pohádku natočila v roce 1990 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

Princezna za tři koruny

24. července 2017 v 21:22 | dvě TeReziA

Princezna za tři koruny


Veselá pohádka o svobodném princi z chudého království a o princeznĕ, která chce být šťastná.
Království Jindřicha I. je chudé. Král a královna odjíždí a předávají vládu princi Jindrovi. Sluha Ámos Jindrovi v panování tak trochu pomáhá. Ale když přijede posel ze Spolku pro ochranu svobodných princů, pošle ho pryč, přestože posléze zjistí, že Spolek svobodným princům vyplácí pĕt tisíc zlatých. Potom navštíví hrad princezna Pavlínka, které její chůva předpovĕdĕla, že právĕ na tomto hradĕ najde své štĕstí."Rekni kostko rohatá, bude šťastná a bohatá?"
Princ a princezna v sobĕ najdou zalíbení, ale popletený sluha se snaží princeznu dostat pryč z hradu. Nakonec dorazí skuteční královští rodiče prince Jindry a ke šťastnému konci zbývá jen odloupnout zlaťák z břicha královského otce Jindřicha I.
Filmovou pohádku natočil pan režisér Jan Bonaventura v roce 1997 podle scénáře Miloše Kratochvíla.

Čertouská poudačka

24. července 2017 v 19:33 | dvě TeReziA

Čertouská poudačka


Podkrkonošská pohádka vypráví o jednom vesnickém kapelníkovi, který pro slávu upsal svou duši čertu.
Kapelník Bartůšek, klarinetista Koutecký a trumpetista Chaloupecký hrají po vesnicích a moc se jim nedaří. Až se jednou objeví pekelný tambor. Bartůšek slíbí, že vypomůže v pekelné kapele. Bartůška má ráda chytrá Bára a díky ní nakonec pohádka dobře dopadne.
Černobílou filmovou pohádku natočil pan režisér Miloslav Zachata v roce 1966 podle scénáře paní spisovatelky Marie Kubátové.

Tři životy

24. července 2017 v 16:25 | dvě TeReziA

Tři životy

Výpravná pohádka podle předlohy Boženy Nĕmcové vypráví o lásce, která musí projít tĕmi nejtĕžšími zkouškami.
Tři zbĕhlí vojáci se ukryjí ve zříceninĕ starého hradu. Uvnitř však najdou velký sál, kde je čeká spousta jídla a pití. Hladoví vojáci se zaradují. Vtom vejdou tři krásné princezny a vojákům nabídnou přístřeší, když splní tĕžký úkol. Ráno bohužel zbyl pouze jeden z nich a jen jedna princezna byla vysvobozena. Dva vojáci zkamenĕli. Voják Jakub od vysvobozené princezny dostane zlaté sokolí pírko, ve kterém jsou ukryty tři životy. Jakub si najde službu u kováře, který má dceru Annu. Jakub a Anička se do sebe zamilují, ale tatínek jejich lásce nepřeje. Chce pro svou dceru bohatého ženicha. Jakub s Annou utečou. Po cestĕ Jakub daruje život Vítkovi, který se vypravil do svĕta na zkušenou. Všichni tři se potom ubytují v hostinci. Ale Aničce je smutno. Jakub se vypraví pro medailonek po mamince. Mezitím je jeho Anička nadrogovaná a odjede se zlým poručíkem, který to způsobil. Poručík říká Aničce Aneta. Aneta je zlá, úplnĕ promĕnĕná a poručík si opĕt vyhlédne novou obĕť. Jakub je díky Anetĕ k smrti odsouzený, ale stále chce svou Aničku zachránit. Ještĕ že našel dobrého přítele Vítka, který mu rád splatí dluh a pomůže mu Aničku zachránit.
Filmovou pohádku natočil pan režisér Jiří Strach v roce 2007 podle scénáře Vĕry Šaškové a Václava Šaška.

Česká muzika

16. července 2017 v 10:44 | dvě TeReziA

Česká muzikaPohádka vypráví o třech českých muzikantech a o jedné zakleté dívce.
Česká muzika je ve světě odedávna proslavená. Tři čeští muzikanti - Bobeš,Ondra a Matěj chodí světem za výdělkem. Jednou přijdou k opuštěné chalupě. Přespí tam, ale Ondra se moc nevyspí, protože mu nedá spát jedna krásná dívka. Jakmile na dívku pohlédne tváří v tvář, divka se proměnila v černého psa. Druhou noc si muzikanti na tajemnou dívku počíhají a ta je varuje, aby odešli, dokud je čas. Vypráví jim svůj přiběh. Dívka se jmenuje Marianna, dcera tamního hostinského, kterou chtěl získat jeden bohatý pán. Ale Marianna si ho vzít nechtěla, nelíbil se jí a měla z něj strach. Potom jednoho dne, když byla sama doma se jí naposled ptal, zda si ho chce vzít. Marianna opět odmítla a bohatý pán se proměnil v čaroděje. Z Marianny se stal černý pes a čaroděj ji přenesl do lesa, kde pro ni vyčaroval dům. Vždycky jednou za měsíc po půlnoci přicházel čaroděj za Mariannou. Ale česká muzika nebude jeho gusto. Podaří se muzikantům krásnou zakletou dívku vysvobodit?
Českou filmovou pohádku natočila v roce 1993 paní režisérka a scénáristka Vlasta Janečková.

Jak se ševcem šili čerti

16. července 2017 v 10:41 | dvě TeReziA

Jak se ševcem šili čerti


Veselá pohádka podle předlohy Jiřího Mahena vypráví o ševci, který mĕl rád hádanky.
Švec Jakub Číč je nejen šikovný řemeslník, ale taky má moc rád hádanky. Dokonce přehádal i samotného pana krále. Pomůže princeznĕ k vysnĕnému ženichovi. Ale sláva mu tak trošku stoupne do hlavy, ublíží chudému sousedovi Karafiátkovi a začne v nĕm hlodat špatné svĕdomí. Musí do pekla, kde mu jde o život.
Českou filmovou pohádku natočila v roce 1975 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Karla Šiktance a Mileny Medové.

Zlatý copánek

15. července 2017 v 14:23 | dvě TeReziA

Zlatý copánek


Pohádka vypráví o tom, jak chudá dívka Anuška zachrání prince.
Ve svĕtĕ vládnou dvĕ sestry, hodná víla Jasna se svou krutou sestrou vílou Noarou. Víla Noara je totiž dost urážlivá, a když si rodiče vybrali hodnou vílu Jasnu, uražená Noara se chce pomstít. Naštĕstí ale do osmnácti let nad Anuškou bdí její hodná kmotra víla Jasna. Jasna dá do vínku Anušce zlatý copánek, který ji má vždy chránit a pomáhat. Anuška ze zlatého copánku přede přízi a její práce se zalíbí královnĕ. Pozve Anušku na zámek, kde ji spatří princ. Princ se zamiluje a chce přadlenu Anušku za ženu. Královna k tomu nedá svolení a princ Jaromír onemocní.
Filmovou pohádku natočila v roce 1988 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Štĕpánky Haničincové a Drahomíry Mĕskové.

Nevěsta z obrázku

15. července 2017 v 13:56 | dvě TeReziA

Nevěsta z obrázku


Pohádka vypráví o dlouhém putování za vysnĕnou láskou a o hledání nevĕsty podle obrázku.
Pan Ondřej touží po nevĕstĕ, ale zatím se mu žádná nelíbila. Jednou u potulného malíře Matĕje spatří obrázek dívky, která se mu na první pohled tak zalíbí, že se s Matĕjem vydá na cestu, aby dívku mohl spatřit na vlastní oči. Matĕj však nechce, aby Ondřej dívku z obrázku našel. Je to totiž jeho vlastní dcera Rozárka. Proto Matĕj vodí Ondřeje po svĕtĕ a snaží se, aby se zámecký pán zamiloval do jiné dívky a na jeho Rozárku zapomĕl.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vlasta Jordánová podle scénáře Karla Šiktance.

Anulka a pan Pětiočko

15. července 2017 v 13:26 | dvě TeReziA

Anulka a pan PětiočkoPohádka pro pamětníky podle J.Š.Kubína vypráví o chudé dívce, zlé maceše a o věrné lásce, která všechno v dobré obrátí.
V jedné chaloupce žije zlá macecha se svojí dcerou Málče a dobráckou Anulkou. Ale oběma díkám se zalíbil pan Pětiočko. Jednou, když Anulka prala v potoce prádlo, na břehu se zjevily dvě mladé hastrmanky. Vodnické dcerky se na Anulčino neštěstí už nemohly dívat a tak jí darovaly kouzelnou harfičku. Když na ni Anulka zahrála, zjevil se jí pan Pětiočko.Už dlouho si na Anulku taky myslel. Anulka byla šťastná. Ale macecha se setrou jí štěstí nepřály. Když našly harfičku, Anulky se zbavily. Naštěstí se jí ujal hastrman a jeho dcery. Málče chce získat pana Pětiočka, ale nepodaří se jí to. Věrná láska nakonec zvítězila.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jarmily Turnovské.

Tři přadleny

15. července 2017 v 12:07 | dvě TeReziA

Tři přadleny


Pohádka pro pamĕtníky podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, jak tři přadleny pomohly Marjánce ke štĕstí.
Král si přál najít pilnou a pracovitou nevĕstu. Žádná princezna jeho požadavky nesplňovala. Vyhlédl si obyčejnou dívku z chudé chaloupky. Když chaloupku navštívil, matka mu Marjánku vykreslila tak, že si král hned Marjánku odvezl na zámek. Jenže vůbec netušil, že Marjánka se do práce zrovna nehrne. Tři kouzelné tetičky Marjánku pracovitosti naučí. Ale Marjánka se taky musí naučit tři podivná jména: Kryšpína, Serafína a Rozmarýna. Marjánce hrozí, že se stane navĕky přadlenou a pan král zůstanĕ na ocet.
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1967 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

Hamernická povídačka

15. července 2017 v 11:34 | dvě TeReziA

Hamernická povídačkaPohádka pro pamĕtníky z cyklu Bylo nebylo vypráví o tom, jak se hamerník Floriánek zhlédl v panském životĕ.
Pepička musí pomáhat u stolu. Sýkora pomocník si musí umýt krk a navlíknout bílou košili. Kulmanka, hospodynĕ, navařila to nejlepší. Všichni vítají panskou návštĕvu na hamru. Pantáta dĕlá všechno proto, aby mĕl vrané konĕ ze zámku a taky by rád poznal panskej život. Ale není všechno zlato, co se třpytí.
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1975 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Zdeňka Zábranského.

Duch nad zlato

14. července 2017 v 21:18 | dvě TeReziA

Duch na zlato

Veselá pohádka podle Hanse Christiana Andersena vypráví o tom, jak se s Duchem dá letĕt vzduchem za štĕstím a za láskou.

Vojta jednou na šibeničním vrchu objeví v podzemí poklad, který hlídá tajemný Duch. Vojta si vezme křesadlo a pak uteče. V hospodĕ se dozví o princeznĕ. Použije křesadlo a zjeví se mu Duch, který mu musí sloužit. V hospodĕ se dozví o krásné princeznĕ ze zámku. Když zase jednou přivolá Vojta Ducha, přeje si vidĕt princeznu. Vojta se do princezny zamiluje a myslí jenom na ni. Ale život Vojtovi zkomplikuje nepřejícná a hamižná dvorní dáma, která odhalí tajemství křesadla. Duch musí sloužit nedobré a chamtivé dvorní dámĕ a Vojta málem přijde o život. Pomůže snad Vojtovi chytrá princezna...?
Českou filmovou pohádku natočil pan režisér a scénárista Zdenĕk Zelenka roku 2013.

Kde bydlely princezny? na i-vysílání

14. července 2017 v 15:16 | dvě TeReziA

Kde bydlely princezny? na i-vysílání

Zde se můžeme dozvědět něco o hradech a zámcích, kde se točily české filmové pohádky.
Na zámku Hluboká se točila např. Pyšná princezna, na hradě Pernštejn zase Jak se budí princezny?, na zámku Vranov (nad Dyjí) se točila Nesmrtelná teta, zámek v Telči měl Z pekla štěstí.

O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku

10. července 2017 v 15:37 | dvě TeReziA

O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku


Veselá pohádka podle pana spisovatele Drdy vypráví o lásce, kouzelných hruškách a kouzelném jablíčku.
Kuba a Amálka se mají rádi, stejně jako Matěj a paní hostinská Terezka. Amálka by se ráda vdávala, ale Kuba se zatím ženit nechce. Když se Kuba od Amálky dozví, že jejich hrušeň rodí hrušky ušatky, hned dostane nápad, jak je zpeněžit. Kuba je v hospodě a dědeček s ním vymění hrušku za jablíčko. Děda se ztratil jako pára nad hrncem. Kuba se v hostinci dozví, že princezna bude slavit narozeniny. Každý řemeslník musí přinést princezně dárek. Kuba dá ochutnat kouzelné jablíčko parohátko princezně a princezně narostou parohy. Amálka se na Kubu zlobí, že vymýšlí jenom samé legrácky. Kuba chce pusu z lásky, aby mu zmizely velké uši. Opět se mu podařilo Amálku obalamutit. Kuba a Matěj jsou v hostinci zatčeni a musí do vězení. Zachrání Amálka svého Kubu a dá mu své čtyřlístky?
Barevnou filmovou pohádku natočila roku 1979 Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

Kouzelnice

9. července 2017 v 16:36 | dvě TeReziA

Kouzelnice

Pohádka vypráví o síle lásky, dobru a zlu, a o bylinkářce Móně, která na kouzla nevěří, ale pro ostatní lidi je tou nějvětší kouzelnicí.
Hluboko v lesích je ukrytá stará věž a v ní přebývá již osmnáct let princ. Jako malé dítě měl zemřít kvůli zlé královně Grozelis. Tajemství věže zná pouze víla Dafné a jenom díky její péči vyrostl z malého prince následník trůnu. Princ miluje vílu Dafné a později si ji splete s Johankou, která bydlí u kouzelnice Móny v lese. Johanka se do prince zamiluje. Ale královna Grozelis brzy zjistí, že je princ naživu a lstí ho usmrtí. Zamilovaná Johanka chce prince vysvobodit, ale je princ skutečně zamilovaný do Johanky?
Filmovou pohádku natočila paní režisérka Svatava Simonová v roce 1997 podle scénáře Petra Janiše.

Zlatovláska

7. července 2017 v 7:30 | dvě TeReziA

Zlatovláska

Naše oblíbená pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o Jiříkovi, který připravil králi hada, kousek okusil, porozumĕl řeči zvířat a získal lásku zlatovlasé panny.

Král dostal od babičky hada. Jiřík, kuchař, hada připraví a oba porozumí řeči zvířat. Zlý král pošle Jiříka pro Zlatovlásku. Jiřík splní tři úkoly a Zlatovlásku pro krále získá. Potom Jiřík přiveze Zlatovlásku králi a ten ho dá popravit. Ale Zlatovláska Jiříka miluje a pomoci živé a mrtvé vody ho oživí. Když to král uvidí, chce být také mladší, ale zemře. Zlatovláska s Jiříkem jsou šťastni, že mohou být konečnĕ spolu.

Filmovou hudební pohádku natočil v roce 1973 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Eduarda Krečmara.

O princi, který měl o kolečko víc

4. července 2017 v 15:47 | dvě TeReziA

Pohádka vypráví o jednom království, ve kterém panují trochu zvláštní pořádky a převládá tam hloupost nad chytrostí.
V jednom království vládne dočasně král a královna. Král má dvě pokrevné děti Rupíka a Nelinku. Královna má ještě jednoho syna Ludvíka, následníka trůnu, kterého ani král ani Ludvíkovi sourozenci Rupik a Nelinka nemohou vystát. Ludvík je totiž chytrý, a když se dozví, že se ho král chce zbavit, raději předstírá bláznovství. Princezna Nelinka se touží vdát, a když přijedou poslové od krále z druhé poloviny země, odjede spolu s bratrem Rupíkem s nimi. Král ztratí trpělivost a prince Ludvíka nechá zavřít do vězení. To hraje do karet vychytralému předsedovi dvorské rady, který také touží po královském trůně. Postupně se zbaví i krále a svých společníků. Jenže je tu ještě praktická chůva... a chytrý následník trůnu může pořádky na zámku změnit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jarmily Turnovské.

O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle

4. července 2017 v 14:23 | dvě TeReziA

O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle


Klasická pohádka podle bratří Gimmů o spící princezně Růžence, která prospala dlouhých sto let.
Král a královna nepozvali na oslavu křtin vílu Grizeldu. Ta se velmi urazila a pronesla zlou sudbu, že se princezna Růženka v 16 letech píchne o trn do prstu, na 100 let usne a potom usne také celé království. Den před šestnáctými narozeninami se princezna na zámku setká s Vaškem, chasníkem z vesnice, který v horách pase ovce. Vašek princeznu pozve za vesnici a upeče jí brambory. Princezně se Vašek líbí a je moc šťastná než k ní přijde víla Grizelda a přinese jí růže. Princezna se píchne o trn a království na celých sto let usne.
Uplynulo bezmála sto let a chasník Vašek z vesnice nosí na krku medilon princezny Růženky od svého prastrýce Václava. Vašek doufá, že jednou tu princeznu z medailonu vysvobodí. A to se také stane. Vašek se přes houští růžových keřů dostane do spícího zámku, Růženku políbí a všichni se probudí. Ale není to tak jednoduché, protože královští rodiče nechtějí dát princeznu Růženku obyčejnému chasníkovi.
Filmovou pohádku natočil v roce 1983 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Jarmily Turnovské.

O princezně na klíček

3. července 2017 v 16:05 | dvě TeReziA

O princezně na klíček


Pohádka vypráví o jedné princezně, která se narodila svým královským rodičům jako natahovací hračka.
Byl jednou jeden král, který rád vynalézal, a královna, která šila šaty pro své panenky. Oba byli velmi zaměstnáni svými koníčky, že na kralování neměli ani pomyšlení. Tak se jim na zámku usídlili hrabě Brindalini, hrabě Cintalini a madam Bombelesová. Ještě že na zámku byla celkem schopná chůva Amálie. Princezna na klíček vyrostla a nebylo pro ni jednoduché najít si partnera pro život. Nakonec se objevil inženýr Horáček, který si princeznu na klíček zamiloval. Rodiče zámek opustili a už by se zdálo, že povedená, nezvedená trojice bude muset odejít s nepořízenou.
Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Josefa Hanzlíka.

Sto a jedna princezna

2. července 2017 v 22:43 | dvě TeReziA

Sto a jedna princezna


Humorná pohádka vypráví o osvobozování princezen a dvou rozpřátelených královstvích, které se nakonec usmíří.
Princ Myšlenka z Našeho království je hrdina-osvoboditel, který už má na kontě téměř sto vysvobozených princezen. Zbývá ta poslední v sousedním království. V Sousedním království přijmou zahraničního reportéra Huga, aby o nich napsal článek. Princ Semrád ukázal Hugovi celý zámek a vyprávěl mu o své sestře Serafíně, která přestala mluvit, když ji požádal hrabě Scuccetti o ruku. Král Hudra také v té době záhadně zmizel. Princ Myšlenka dostal od svého otce Mudry tři kouzelné dary - chytrou čokoládu, pravdivé buchty a zamilované víno. Reportér Hugo se spřátelí s princem Semrádem a naučíl ho rochu toho osvobozování. Čaroděj Scuccetti vymýšlí hádanky pro odhaleného prince Myšlenku. Princ Semrád jí chytrou čokoládu a brzy osvobodí jednu utajenou princeznu a tím vyřeší hádanku-Jedno království princezna, král, princ. Je to tajemství, ale princezen je víc. Zbývá jen poslední hádanka: Cestovatel starý král, kam se asi zatoulal? Nechci slyšet žádná moudra, kam se ztratil král Hudra? Je jasné, že Scuccetti zná odpověď. Pomůže princezna Rosalinda z Růžového království a pravdivé buchty?
Filmovou pohádku natočil v roce 2006 pan režisér Jaroslav Hanuš podle scénáře Egona Luďka Tobiáše.

Jak Honza Kačenku dostal

2. července 2017 v 21:46 | dvě TeReziA

Jak Honza Kačenku dostal


Pohádka z cyklu pro pamětníky vypráví o chytrém Honzovi, který vyzrál na lakomého sedláka.
Starý pazderník ovdověl a staral se o své tři dospělé syny. Synové jdou postupně sloužit k sedlákovi. Dva starší bratři se vrátili, protože je lakomý sedlák vyhnal. Třetí syn, Honza, začne u sedláka sloužit. Lakomý sedlák v noci přepočítává zlaťáky. Honza spí ve stodole bez peřiny, ale to se brzy změní. Sedlákovi se zjeví duch a poručí sedlákovi, aby Honza dostal peřinu. Kačenka, dcera sedláka, donese Honzovi peřinu. V noci jde sedlák opět počítat zlaťáky a zjeví se mu Duch Duchna. Sedláče, sedláče, sedláče, je mi z tebe do pláče. Honzík dostává kafe a Kačenka mu přinese i koláče. Potřetí nestačí sedlák ani spočítat zlaťáky. "Co si přeješ koňský Duchu?" ptá se sedlák.
Filmovou pohádku režíroval v roce 1982 Bedřich Jansa podle scénáře Petra Kadlece.

Sestřičky růží

2. července 2017 v 20:56 | dvě TeReziA

Sestřičky růžíPohádka "pro pamětníky" je podle bratří Grimmů a vypráví o jednom lesním království, o vílách, zlobivých lesních bytostech a o dvou mladících, kteří pracují v lese.
V kouzelném lese plném květin, barev a tančících vil, lehčích než jarní vánek, vládne jeho paní Mechová víla. V lese pracují také dva mladíci - Martin a Petr. Martin jednou pomůže staré babičce, vezme ji do jejich chaloupky a Petr ji zve ke stolu. Babička je ale Mechová víla, která si oba mládence zamiluje a chce jim pomoci. Růženka a Sněženka k mládencům domů dochází, pracují tam, vaří jim a uklízejí, ale nesmí je tam mládenci vidět. Jenže Martinovi a Petrovi je to divné. Koupí své "dobré víle", která si jich tolik hledí, botičky. Botičky jsou dvoje, zrovna pro Sněženku a Růženku. Když mládenci odejdou, hned si ty dvě pracovité víly botičky zkouší a vtom je mládenci objeví. Martinovi se zalíbí Růženka a Petrovi zas Sněženka. Jenže v lese ještě napůl vládne Strašinoha a Mechová víla ho sama nezvládne.
Filmovou pohádku natočila paní režisérka Svatava Simonová v roce 1980 podle scénáře Evy Košlerové.

Princezna nevěsta - satirická pohádka

2. července 2017 v 18:47 | dvě TeReziA

Princezna nevěsta


Americká trochu jiná pohádka "s nadhledem" o lásce, kouzlech, pohádkových postavách, o zlu a dobru podle knihy spisovatele a scénáristy Williama Goldmana.

Dědeček vypráví svému vnukovi pohádku.
Na statku vyrůstala krásná dívka jménem Pomněnka. Pracoval tam také mladý čeledín Westley. Přísahali si věčnou lásku, ale Westley musel do světa. Zatímco se Westley protlouká světem, Pomněnku chce za ženu rozmarný princ Humperdinck.
Stáli na úzké horské stezce tváří v tvář.
"A co teď?" zeptal se muž v černém.
"Utkáme se tak, jak to měl Pán v úmyslu," stanovil Fezzik podmínky. "Žádné triky, žádné zbraně, jen dovednost proti dovednosti."
"Chcete tím říct, že vy odložíte kámen a já svůj meč a pokusíme se jeden druhého zabít jako civilizovaní lidé?"
"Ovšem, pokud by vám to snad bylo milejší, taky vás můžu zabít hned," nabídl Fezzik vlídně a kámen pozvedl.

The Princess Bridge byla natočena v roce 1987 a postupem doby se z ní stala postmoderní kultovní pohádka.

O líné Nitce a prstýnku s rubínem

2. července 2017 v 17:10 | dvě TeReziA

O líné Nitce a prstýnku s rubínem


Pohádka je podle klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena a vypráví o třech kouzelných přadlenách, jedné líné dívce a jednom mladém králi, který si hledá nevěstu.
V jednom království hledal mladý král nevěstu. Nevěsta by měla být podle jeho přání pilná a pracovitá. Žádná princezna jeho požadavky nesplnila, proto se rozhodl najít si nevěstu neurozenou. Jednou spatřil dívku, která se mu na první pohled zalíbila. Druhý den se král vypravil do prosté chaloupky, kde žila líná Nitka s matkou. Matka se právě s dcerkou zlobila, když vtom král vešel do chaloupky. Matka se za línou dcerku styděla a navykládala králi, že by Nitka od rána do večera jenom předla. Král se tomu velice potěšil a Nitku vzal s sebou na zámek. Jenže král netušil, že se Nitka do práce moc nehrne. K tomu, aby se naučila pracovitosti ji pomohou až tři kouzelné tetičky - Šlapalína, Mžouralína a Žvandolína.

Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Heleny Sýkorové.

O rybáři a rybce

24. června 2017 v 23:19 | dvě TeReziA

O rybáři a rybce

Klasická ruská pohádka o splněných přáních, jednom chudém rybáří a kouzelné rybce.
Dobrácký rybář nemá v životě moc štěstí, jednou se mu přece jen podaří chytit zlatou rybku. Rybář ji pustí a rybka mu slíbí, že mu splní jeho přání.
Rybář pak opĕt přichází domů s prázdnou a navíc s dĕravou sítí. Jeho žena se mu vysmívá, že nikdy nic pořádného nechytí. Rybář se přizná, že chytil zlatou rybku, ale pustil ji zpĕt do moře. Žena rybářovi vyčiní a rybář musí poprvé za zlatou rybkou, aby ji poprosil o nové necky. Rybka splní první přání, rybářova žena má nové necky a muž přinese domů spoustu ryb.
Ale ženĕ to nestačí, chce knížecí dům. Rybář ale nechce za rybou jít a chamtivá žena mu vyhrožuje a naříká, Jeho dcera Marusja se přidává ke své matce. Rybář jde ještĕ jednou prosit zlatou rybku, že mu snad odpustí jeho troufalost. Rybka zase přání splní.
Ale ženĕ to pořád ještĕ není dost. Chce být carevnou a vyhrožuje svému muži, že ho dá zmrskat, když neposlechne a nepůjde prosit zlatou rybku. Rybář nakonec jde a rybce všechno řekne. Rybka zase přání splní a rybářova žena se stane carevnou.
Ale ani to nestačí. Rybáře jeho chamtivá žena už dávno nechala zavřít do temnice, proto musí za rybkou sama, aby ji zlatá rybka udĕlala mořskou carevnou...
Mezitím rybář uteče z vězení a vypráví o svém zklamání zlaté rybce. Konečnĕ vysloví vlastní přání. A rybka mu je vyplní. Rybářova žena se dostane k moři a volá na rybku. Ale mořský car její troufalost po zásluze ocení ...
Filmovou pohádku natočila paní režisérka Vlasta Janečková roku 1986 podle scénáře Jarmily Turnovské, která se inspirovala klasickou ruskou pohádkou O zlaté rybce, napsanou už v první polovinĕ 19.století ruským spisovatelem a básníkem A. S. Puškinem.

Paví král

24. června 2017 v 14:52 | dvě TeReziA

Paví král

Sobotní pohádka "pro pamětníky" vypráví o lásce a o zradě, a ještě o tom, jak "přeplout moře a překonat hoře".
Bylo jednou jedno království, v něm žil král a královna, kteří měli tři děti: Mojmíra, Dobroslava a Růžičku. Princezna Růžička je krásná, milá a romantická bytůstka -"cestičkou z oblázků zajdu si pro lásku", která si natolik zamiluje páva, až se rodiče začnou obávat o její zdraví a páva vyženou. Nebyl to však obyčejný páv, ale zakletý král. Růžička je moc nešťastná. Její bratři se rozhodnou Pavího krále najít a to se jim brzy podaří. Vypráví králi o jejich sestře a Paví král pro Růžičku pošle loď. Princezna se Pavího krále nemůže dočkat, ale na cestě ji doprovází zlá a závistivá Hněvka. Paví král je zklamaný, protože ve snu vídal jinou princeznu. Růžička se octla sama na moři, ale zachrání ji tři kouzelné ryby. Potom se setká se svými bratry a společně cestují k Pavímu králi. Nakonec všechno dobře dopadne...
Naši oblíbenou filmovou pohádku Paví král natočil v roce 1978 pan režisér Jiří Adamec podle scénáře Markéty Zinnerové, která zpracovala půvabnou pohádku básníka Františka Hrubína.

O Radkovi a Mileně

17. června 2017 v 15:18 | dvě TeReziA

O Radkovi a Mileně

Romantická pohádka na motivy dvou pohádek Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil a O černé princezně.
Filmová pohádka vypráví o jedné královně, která tolik toužila po dítěti, až podepíše smlouvu s Ďáblem. Královna se marně snaží otěhotnět, ale vytoužené dítě stále nepřichází. Král svou ženu Johanku miluje, ale dává přednost rybaření. Dítě se nakonec královně skutečně narodilo. Princezna Milena byla krásná, ale běhen jednoho dne z ní byla dospělá dívka. "Včera ještě nic a dnes, abychom princezně hledali ženicha." Rybář Radek pomůže lékaři, který utíká ze zámku. Od něj se doví o tom, že se na zámku usídlil ďábel, magistr Beliaret, a princezna, že je jeho dcera. Ještě mu poradil, aby nedal ďáblovi nic na čem mu skutečně záleží. Na slavnosti se princezně udělá špatně a umře. Leží v zámecké postelii a je celá černá. Stráže ji hlídají, ale jeden strážný odejde a druhého najdou ráno mrtvého. Nakonec hlídá v noci princeznu Milenu rybář Radek.
Pohádku o Radkovi a Mileně natočila v roce 1990 paní režisérka Věra Jordánová podle scénáře Pavla Aujezdského.

Český Honza

17. června 2017 v 14:27 | dvě TeReziA

Český Honza

Veselá filmová pohádka o Honzovi a jeho cestě za štěstím.
Honza je syn chudobné chalupnice. Jednoho dne musí uprchnout do světa před královskými verbíři. Na cestě potká kouzelnou babku kořenářku. Babka mu poví o strašidelném mlýně. Honza se tam vypraví a díky kouzelným housličkám osvobodí začarovaný mlýn od čertů. Potom vyzraje nad hrozitánským drakem a vysvobodí princeznu Krasomíru. Král s princeznou ošidí Honzu o housličky a Honza skončí ve vězení. Služebná Madlenka ale Honzu vysvobodí. Honza zase potká babku a dostane kouzelné třešně. Přestrojený Honza přijde do zámku a kouzelné třešně sní princezna a král, kterým po nich vyroste nos. Honza se princezně a králi přizná, že to on jim přinesl třešně a slíbí, že jim dlouhý nos zase zmizí, když mu vrátí kouzelné housle. Nakonec se Honza vrací domů i s nevěstou.

Pohádku napsal a natočil režisér a scénárista Zdeněk Kozák v roce 2007.

Dary hadího krále

17. června 2017 v 9:20 | dvě TeReziA

Dary hadího krále

Pohádka o kouzelných darech hadího krále, které pomohou Jeníkovi poznat pravou lásku a zažít ve světě zajímavé dobrodružství.
Jeník, syn potulného loutkáře, zachrání hada před jistou smrtí. Had to není obyčejný, ale je to hadí princ. Za záchranu prince dostane Jeník od hadího krále tři kouzelné dary - čepici, mošnu a zrcadlo. Dary však Jeník nesmí nikomu dát, jinak jejich kouzelná moc zmizí. Tatínek je ale nespokojený, protože Jeník utratil za hada peníze na jídlo. Jeníkovi ve zlosti řekne, že ho pošle do světa. Jeník se urazí a pomocí kouzelné čepice zmizí. Na cestě si prohlíží kouzelné zrcadlo, ve kterém se mu ukázala princezna Veronika. Jeník se do princezny na první pohled zamiluje. Vtom ho zatknou zámecké stráže a přivedou Jeníka před princeznu, která se právě nudí. Zrcadlo se jí zalíbí a přemluví Jeníka, aby jí zrcadlo daroval. Zrcadlo ale ztratí svou kouzelnou moc a princezna se rozzlobí. Chce dát Jeníka do vězení, ale Jeník pomocí kouzelné čepice zmizí. Jeník je zase doma. Tatínek zatím hodně zestárl. Baruška, která má Jeníka ráda, vidí, že Jeník má plnou hlavu princezny. Stráže Jeníka najdou a odvedou ho na zámek před krále. Králi a princezně se kouzelná čepice líbí. Jeník jim ji daruje a čepice ztratí svou kouzelnou moc. Jeník musí do vězení. Má ještě kouzelnou mošničku, ve které se každý den objeví jeden zlaťák. Za zlaťák si kupuje jídlo a pití. Ale zase je odhalen a odveden ke králi. Král a princezna chtějí kouzelnou mošničku. Ale Jeník jim tentokrát vysvětlí, že by mohla ztratit kouzelnou moc. Nakonec jim mošničku půjčí a může svobodně odejít domů.

Filmovou pohádku z cyklu ČT1 Pohádky pro pamětníky natočila paní režisérka Libuše Koutná v roce 1977.

Dešťová víla

16. června 2017 v 21:15 | dvě TeReziA

Dešťová víla

Romantická pohádka o lásce a odpuštění a o daleké pouti za Dešťovou vílou.
Nadpozemské bytosti, mocné živly, Vzduch, Oheň, Země a Voda, nejsou spokojeni, že si jich už lidé neváží. Chtějí lidi pro výstrahu potrestat. Dešťová víla navrhne trest a ostatní víceméně souhlasí.
Ondra, bohatý synek sedláka Lakoty, miluje chudou Květušku. Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Kraj sužuje sucho. Sedlák Lakota chce, aby si Ondra vzal bohatou Bětu z pivovaru. Nakonec vychytralý Lakota svolí, aby si Květuška mohla vzít Ondru, ale musela by přinést lidem déšť.
Květuška musí po cestě splnit tři těžké úkoly, ale odměna je přesto nejistá.
Českou filmovou pohádku na motivy pohádky Theodora Storma napsal Jan Mika a natočil ji v roce 2010 režisér Milan Cieslar.

Svĕtýlka z blat

28. května 2017 v 13:42 | dvě TeReziA

Svĕtýlka z blat


Chodská pohádka o odvážné Hančí, lásce a závisti.
Zlá a závistivá Markyta touží po životĕ v manželství hodné Marjánky, ale nejvíc touží po jejich hostinci. Zavede důvĕřivou Marjánku do bažin. Časem se provdá za Marjánčina manžela. Hostinec už má, ale dĕlá jí starosti malý Marjánčin syn Matýsek, který se po mamince ptá. Prý aby se mu nestýskalo, odvede ho k blatům taky. Ale bludičky všechno poví Hančí, která si zoufá pro svoji nebojácnost. Naštĕstí má Markyta dobrého a spravedlivého bratra Adama, kterému se Hančí a její statečnost líbí. Společnĕ donutí Markytu k přiznání.
Moc hezká česká filmová pohádka, kterou natočila podle scénáře Jany Pacnerové paní režisérka Vlasta Janečková v roce 1992.

Panenka z vltavské tůně

27. května 2017 v 15:39 | dvě TeReziA

Panenka z vltavské tůnĕ


Pohádka z pražského Podskalí o lásce a o vltavských vodnících.
Mladý hrnčíř Vítek žil na vltavském břehu, kde se jednou setkal s krásnou panenkou. Netušil, že je to dcera pražského vltavského vodníka. Vítek se do Bĕličky zamiloval a ona se do mladého hezkého hrnčíře také zamilovala. Jenže jejich lásce nepřeje ani Běliččin tatínek vodník, ani lidé na břehu Vltavy...
Moc hezká pohádka, kterou natočila paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Kvĕty Kuršové v roce 1976.

O ptáku Ohniváku

27. května 2017 v 15:30 | dvě TeReziA

O ptáku Ohniváku


Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena o tom, jak chytrá liška pomáhala princi najít ptáka Ohniváka.
Bylo jednou jedno království, ve kterém mĕl král zahradu a v té zahradĕ rostla zlatá jablka, ale v noci na nĕ nĕkdo chodil. Král přikáže princi, aby poslední zlaté jablko hlídal. Ale princ usnul. Liška Ryška princi řekla, že pták Ohnivák už se zlatým jablkem odletěl. Princ šel hledat ptáka Ohniváka do světa. Liška prince provází a neustále mu radí. Princ se v noci vkrade na zámek, kde žije princezna Rusovláska. Protože princ zase neposlechl chytrou lišku, nepodařilo se mu získat Ohniváka, Ohnivák probudí celý zámek a princ se seznámí s princeznou, aniž tuší, že to princezna je. Princezna je chytrá, princ se jí celkem líbí, proto se přimluví u krále, aby se princ mohl o ptáka Ohniváka starat. Pric zůstává sloužit na zámku a postupně poznává, co je opravdu v životě důležité.
Filmovou pohádku natočila paní režisérka Libuše Koutná v roce 1980.

ZamračenýObrázky jsou sice černobílé, ale filmová pohádka je barevná.Usmívající se

Lesní ženka

27. května 2017 v 9:50 | dvě TeReziA

Lesní ženka

Černobílá pohádka pro pamĕtníky o tajemném svĕtĕ vil, kouzel a čar na motivy stejnojmenné pohádky Boženy Nĕmcové.
Hlavní hrdinkou je mladé zamilované dĕvče Bĕtuška, která žije v chudobné chaloupce s maminkou a šesti sourozenci. Každý den chodí pást kozy do březiny a ve volném čase přede. Nĕkdy se nechá unést krásou přírody. Bĕtuška také velmi ráda tančí. Má dva nápadníky: bohatého Jíru ze statku, kterému fandí maminka, a chudého Vítka. Nejen Vítek a Jíra chodí za Bĕtuškou do březiny, jednoho dne tam navštíví Bĕtušku víla. "Neplač, Bĕtuško. Pojď, zatančíme si spolu." - "Kdo jste?" Bĕtuška s vílou celé odpoledne protancovala a ani nic neupředla. Navštíví ji Vítek, který se na Bĕtušku zlobí, protože dostala kytku od Jíry. Maminka je s Bĕtuškou nespokojená, ta je celá nešťastná kvůli Vítkovi. Druhý den jde Bĕtuška opĕt na pastvu. Víla opĕt přijde a s Bĕtuškou tančí... "Než slunce zajde, pomoc se ti najde."
Pohádku natočil v roce 1974 režisér Josef Vondráček podle scénáře Evy Košlerové.

Princ Bajaja

1. května 2017 v 13:59 | dvě TeReziA

Princ Bajaja

Klasická pohádka podle Boženy Němcové o princezně, na kterou dostal chuť strašný drak a kterou zachrání tajuplný rytíř.
Po smrti rodičů se vydá mladý princ do světa. Cestou se seznámí s kouzelným mluvícím koněm. Kůň mu radí, jak si má počínat na zámku, kde si princ brzy najde službu jako zahradník. Na radu koně si taky princ zavázal jedno oko. Princ brzy dostane nové jméno. Na zámku mu neřeknou jinak než Bajaja podle zvuků, které vydává.
Když se objeví drak a žádá si princeznu Slavěnu, oblékne Bajaja zbroj a na svém mluvícím koni princeznu zachrání. Bajaja princeznu miluje, ale splní slib, který dal svému příteli, mluvícímu kouzelnému koni, a odjede bez toho, aby ho princezna poznala.
Toho využije podlý černý rytíř a předstírá, že princeznu zachránil.
Klasickou filmovou pohádku natočil pan režisér Antonín Kachlík podle scénáře Evy Košlerové v roce 1971.

O Šípkové Růžence

1. května 2017 v 13:36 | dvě TeReziA

O Šípkové Růžence

Klasická pohádka "O Šípkové Růžence" upravená a "vylepšená" verši Jiřího Žáčka.
Tři víly - Týna, Mína a Vesna - přivedou na královský ples krásnou Isabelu a hodnou Felicii. Král si vybere za nevěstu Felicii. Isabela se chce pomstít.
Když se královskému páru narodí malá princezna, vyřkne Isabela strašnou kletbu. Naštěstí vše zmírní moudrá víla Vesna, ale změnit kletbu nedokáže.
Růženka má narozeniny, má právě šestnáct roků a kletba se naplní. Růženka a celý zámek upadne do hlubokého spánku.
Zahradník Janek se vydá princeznu probudit a taky se mu to podaří, jenže na zámku je ještě falešný princ Matyáš...
Filmové zpracování klasické pohádky vzniklo na zámku Žleby podle veršovaného scénáře básníka Jiřího Žáčka. Pohádku natočil pan režisér Zdeněk Zelenka v roce 2006.

Vodník a Karolínka

30. dubna 2017 v 15:24 | dvě TeReziA

Vodník a Karolínka

Pohádka o lásce vodníka Jonáše a mlynářovi dcery Karolínky.
Mladý, nezkušený vodník Jonáš se vydá do svĕta mezi lidi a zamiluje se tam do mlynářovi dcery Karolínky. Karolínka nemá tušení, že její milý mládenec je vodník.
Mládek Libor je také tak trochu zamilovaný do hezké a hodné Karolínky. Nerad by ztratil ve mlýnĕ své postavení a s nelibostí sleduje, jak mu Jonáš "leze do zelí". Přemýšlí, která "kalná voda ho sem přinesla". Pomocí intrik se mu nakonec podaří Jonáše před Karolínkou očernit. Karolínka je zklamaná, že jí Jonáš neřekl pravdu.
Rozezlení vesničané uspořádají hon na vodníka. Všichni si myslí, že Jonáš může za utopení ponocného Konvičky. Jonáše chytí a svážou. Karolínka se na Jonáše rozzlobí a mladý vodník se promĕní v žábu.
Karolínka brzy pozná, jak se vĕci mají, ale už je pozdĕ. Karolínka má před sebou tĕžký úkol. Musí obmĕkčit starého vodníka Hastrbucha Aloise, Jonášova otce, a přesvĕdčit lidi z vesnice o Jonášovĕ nevinnĕ. Utopený ponocný Konvička poradí Karolínce, jak vyrobit kouzelný lektvar, který jí pomůže odhalit skutečného lháře. "Lež má krátké nohy." Ale kde má hledat ztraceného Jonáše a jak ho může vysvobodit ze zakletí?
Českou filmovou pohádku natočil režisér Jaroslav Hovorka podle scénáře Miroslava Oščatka v roce 2010.

Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále

30. dubna 2017 v 15:21 | dvě TeReziA

Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále

Pohádka o tom, že zamilovanost ještĕ nemusí být ta pravá láska a že není všechno zlato, co se třpytí.
Královna v jednom malém a ne moc bohatém království by ráda, aby se mladý král Emilián oženil. Její syn se zatím ženit nechce. Líbí se mu totiž docela chudá, ale chytrá a hodná Stázička, dcera místního ševce Dratvičky. Královnĕ se to ale moc nelíbí. Vybrala pro krále už jinou nevĕstu - vznešenou a bohatou princeznu Leonii.
Když krásná, zlatovlasá princezna Leonie přijede na zámek, krále Emiliána její krása tak okouzlí, že zapomene na Stázičku i na svoji hrdost. Dĕlá všechno, co princeznĕ Leonii na očích vidí. Královna je zklamaná z pyšné princezny, nelíbí se jí její povýšené chování, ani to jak se princezna Leonie ke králi chová. Král Emilián je ale velice zamilovaný a pravdu nechce vidĕt.
Princezna Leonie si přeje, aby sám král Emilián pro ni ušil střevíčky. Král musí tedy do učení k ševci Dratvičkovi a jeho Stázičce. Jak to všechno nakonec dopadne? Jako v pohádce a snad pravá láska zvítĕzí... "Láska není jen chvilkové poblouznĕní a jen se Stázičkou po boku budu dobrým králem..."
Českou filmovou pohádku natočila paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Jany Procházkové v roce 1994.

Princezna Lada

19. února 2017 v 8:02 | dvě TeReziA
Pohádka "Princezna Lada" vznikla na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové o princeznĕ se zlatou hvĕzdou na čele.
Princezna Lada je sice černobílá, ale je krásná, i když nemá svoji typickou zlatou hvĕzdičku na čele. Také ona se musí vypořádat s nechtĕným ženichem. Tady se dotĕrný král jmenuje Bořitel III. Princezna Lada si nejprve přeje tři krásné šaty. Když jí Bořitel přání splní, Lada utíká se souhlasem obou rodičů z domova. Najde si službu v kuchyni v paláci v sousedním království. Princezna Lada si schová krásné šaty u studánky. Princ si hledá nevĕstu, pořádá ples a Lada si oblékne své krásné šaty. Princ se do Lady zamiluje a Lada si na prince také myslí, ale chce ho vyzkoušet. Princ chřadne a v kuchyni chystají jídlo pro prince. Silná polévka prince jistĕ uzdraví.
Černobílou filmovou pohádku natočila Vĕra Jordánová podle scénáře Jaroslava Soukupa v roce 1969.

Tři princezny tanečnice

18. února 2017 v 15:18 | dvě TeReziA

Tři princezny tanečnice

Na Čt1 dnes dávali pohádku "Tři princezny tanečnice".

Michal pracuje u statkáře, který ho ale nemá rád. Proto se rozhodl odejít. Při jeho odchodu se mu zjevila babička, která mladíkovi poradila, aby se nedíval lhostejně na to, když někdo trpí. Chudý pasáček Michal se přihlásí na královském zámku do služby k vévodovi jako zahradnický učeň. Začal pracovat u zahradníka. A tam si jednoho dne přišla princezna Jana pro rozmarýn. Michalovi se princezna ihned zalíbila. Toho si všiml i starý zahradník. Michal se brzy dobře naučí své řemeslo, ale také pozná tajemství kletby vévody Rozmariána, která nutí tři královské dcery trávit - proti své vůli - noc co noc tancem a hýřením. Marnĕ se všichni z celého království snaží rozluštit tajemství prošlapaných střevíčků, které mají každé ráno princezny v pokojíku u svých postelí. A tak se Michal pustí do boje s tajemstvím. Rozmarián totiž slíbil, že se pomstí na královských dcerách. Michal nesl princeznám květy. Princezna Dana a Hana byly ale zlé a Michalovi se vysmívaly. Smály se také své sestře Janě, které navíc shodily rozmarýn na zem. Michal ho zvedl a znovu ho zasadil. Rozmarýn mu za to vykouzlil větvičku, která mu splní přání. Michal si přál, být neviditelný. Díky tomu zjistil, co princezny každý večer dělají. Každý večer se princezny probudí a jdou do podzemního království, kde tancují až do vyčerpání. Michal se rozhodl, že princezny pohlídá. Princezna Hana a Dana se ho však chtějí zbavit, chtějí mu dát napít vína a utancovat ho k smrti. Michal se tedy znovu dostává do podzemní říše, kde mu Rozmarián nabídl víno. Princezna Jana ho ale varovala a tím byla kletba zrušena. Všichni tanečníci se proměnili do svých podob a Rozmarián zmizel. Vévoda dodržel své slovo a dal Michalovi ruku své dcery Jany. Nabídl mu i vládu, což ale Michal odmítl. Každý se má držet toho, co umí nejlépe.
Filmovou pohádku režisér Miloš Bobek podle scénáře Milonĕ Čepelky v roce 1984.

O labuti

18. února 2017 v 11:07 | dvě TeReziA

O labuti

Pohádka "O labuti" vznikla na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové o princi, kterého zlá královna zaklela do podoby labutĕ.
V Mĕsíčním království promĕní zlá královna, mladá macecha, z touhy po moci prince v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by se do nĕho zamilovala i v takovéhle podobĕ. Když se osud naplnil a zakletý princ se setkal s princeznou ze Slunečního království, zdá se, že zanedlouho princovo prokletí skončí. Oba zamilované však čekají ještĕ tĕžké zkoušky. Obstát v nich mohou jen díky velké lásce a odvaze.
Pohádku "O labuti" natočil pan režisér Jaromil Jireš v roce 1982.

Korunní princ

17. února 2017 v 21:10 | dvě TeReziA

Korunní princ

Pohádka České televize "Korunní princ" je vtipná, veselá a velice dívatelná.
Kdesi v Zapovĕzeném lese žije zlý čarodĕj Kruciatus. Ten se před sto lety pokusil zničit království, kterému dnes vládne král Alexadr, jenž má dva syny. Následníka trůnu Jana a jeho mladšího bratra, prince Karla. Karel se však nechce s rolí druhorozeného v pořadí za žádnou cenu smířit. S pomocí svého sluhy Pakosty se na hradĕ vloupá do uzavřené komnaty. Získá kouzelné rekvizity, které tu po zlém čarodĕji zůstaly. Hodlá svého bratra zničit. Princ Jan vypije kouzelný lektvar, který mu jeho povedený bratr naservíruje. Ten mu vmžiku vymaže pamĕť. Jan se poté bezhlavĕ vydá na cestu do zapovĕzeného lesa, ve kterém každý, kdo tam kdy vkročil, beze stopy zmizel. Od toho okamžiku se začíná odvíjet řetĕzec dramatických, ale především často komplikovaných situací.
Filmovou pohádku "Korunní princ" natočil režisér Karel Janák podle scénáře Petra Hudského v roce 2015.

Jabloňová panna

17. února 2017 v 20:33 | dvě TeReziA

Jabloňová panna

Pohádka "Jabloňová panna" vznikla na motivy klasické české pohádky Karla Jaromíra Erbena o Jabloňové pannĕ.
Od dĕtství poslouchá mladý kníže - i se svou sestrou Bĕlou - od chůvy vyprávĕní o Jabloňové pannĕ. Slyší slova staré balady o tom, že hluboký les skrývá rozvaliny tvrze, kde kdysi přebýval šlechtic se synem a dcerou. Žili tam šťastnĕ až do chvíle než si otec přivedl novou ženu, čarodĕjnici, která vše zničila. Dĕti zaklela do podoby jablíček na usychající jabloni. Jen čistá láska a jen o svátku všech svatých může nešťastné sourozence vysvobodit a vrátit jim lidskou podobu. Kníže už jako dospĕlý muž při nekonečných toulkách lesem, hledá svůj sen.
Filmovou pohádku "Jabloňová panna" natočil režisér Milan Cieslar v roce 2000.

Ztracený princ

17. února 2017 v 19:48 | dvě TeReziA

Ztracený princ

Pohádka České televize "Ztracený princ" vypráví o vítĕzství lásky a dobra, ale i o zmoudření a zralých rozhodnutích, ke kterým následníci vlácnoucích dynastií v novém postavení dospĕjí.
Kde zmizel princ Rujan? Jel zabít draka? Ale kde je ten drak? Vojenský veterán Plavák s pomocí trpaslíka Trpaje a princezny Aurory vyluští ještĕ víc. Princ Rujan z království Arkádie zabije draka, kterému mĕla být obĕtována princezna z knížectví Akvitánského. Můžeme mít tedy radost z toho, že dobro opĕt zvitĕzilo, ale tak snadné to nebude. Jsme totiž na samém začátku příbĕhu, ve kterém zlo bude mít chvílemi navrch a křivdy z minula se v nové generaci přihlási o slovo. Stará známá pravda o tom, že každý zlý skutek se pozdĕji vymstí, se promítá do osudu všech pohádkových hrdinů.
Filmovou pohádku "Ztracený princ" natočil režisér Václav Křístek v roce 2008.

O zakletém hadovi

17. února 2017 v 17:16 | dvě TeReziA

O zakletém hadovi

Pohádka "O zakletém hadovi" vznikla na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové o zakletém hadovi.
Pohádka vypráví o vesnické dívce Bĕle, která se zamiluje do hlasu, který slýchá o polednách. Ten patří hadovi, do nĕhož je zaklet princ, který se jen jednou ročnĕ může promĕnit do lidské podoby. Bĕla nechtĕnĕ způsobí, že princ zmizí. Potom ji čeká strastiplná cesta k záchranĕ milého.
Filmovou pohádku natočila Vlasta Janečková podle scénáře Boženy Šimkové v roce 1983.

Princ a Večernice

17. února 2017 v 12:28 | dvě TeReziA

Princ a Večernice

Pohádka "Princ a Večernice" vznikla na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové o třech pohádkových bratřích -Mĕsíčníku, Slunečníku a Vĕtrníku, jejich kouzelné sestře a o třech princeznách, které jejich bratr za jedinou noc provdal.
Hrdinou je princ Velen, kterému starý král svĕří péči o své království. Velen bĕhem noci provdá své tři sestry- Helenku, Elenku a Lenku. Sám se zamiluje do krásné Večernice, sestry svých švagrů Vĕtrníka, Mĕsíčníka a Slunečníka. Král však nic nepochopí a princ musí jít své sestry hledat. Do cesty se mu však staví řada překážek. Zrádný hostinský, kupci a lapkové, zlý Mrakomor, krutý vládce všeho nečasu. Po zdolání všech úskalí najde Velen svou Večernici, ale nesplní daný slib a pustí čarodĕje Mrakomora. Čarodĕj unese Večernici na svůj hrad. Nakonec všechno dobře dopadne a princ Velen osvobodí Večernici a porazí zlého čarodĕje.
Pohádku "Princ a Večernice" natočil český režisér Václav Vorlíček roku 1987 podle scénáře Jiřího Brdečky.

Hospoda U bílé kočky

17. února 2017 v 12:03 | dvě TeReziA

Hospoda U bílé kočky

O víkendu dávali moc pĕknou a veselou českou pohádku "Hospoda U bílé kočky".
Osazenstvo zájezdního hostince U bílé kočky sleduje s obavami a nedůvĕrou časté návštĕvy poštovního úředníka Johana. Ten nastrojený uhlazený panák se vytrvale dvoří ovdovĕlé hospodské Kristýnĕ. I když jinak místními lidmi neskrývanĕ opovrhuje a nikdo ze služebnictva se mu nezavdĕčí. Kristýnin synek Vítek ho nemůže vystát. Zvlášť když se Johan pokouší z domu vystrnadit jeho mazlíčka a tradiční ochránkyni hospody bílou kočku Tlapku. Kristýna však jakoby nemĕla oči pro nikoho jiného ani pro dávného přítele Prokopa. Ve Vitkovi a Kristýniných sloužících roste odhodlání se protivného Johana nĕjak zbavit nebo mu přinejmenším pĕknĕ znepříjemnit život a podobné rozhodnutí klíčí i v podzemním kočičím království. Kočičí panovnice přece nemůže strpĕt, aby nĕkdo hrubĕ zacházel s příšlušnicí jejího rodu. A tak přichází spiklencům na pomoc nová služebná Míca a v hospodĕ se začnou dít vĕci.
Filmovou pohádku "Hospoda U bílé kočky" natočil režisér Kryštof Hanzlík podle scénáře Mileny Mathausové v roce 2009.
 
 

Reklama