Filmové pohádky

Červánková královna

11. listopadu 2017 v 13:44 | dvě tereziA

Červánková královna

Pohádka vypráví o zlé královně a květině, která posloužila k oklamání krále.
Princeznička Magdalenka to nemá lehké. Maminka královna jí zemřela a tatínek král se znovu oženil. Když Magdalenka vyrostla v hezkou dívenku, macecha jí začala dělat peklo na zemi. Nechce, aby si král všiml, že je princezna už dospělá a dokonce zamilovaná, a tak s pomocí zrádné květiny dívku začaruje v poslušnou loutku. Nakonec se ale všechny královniny intriky obrátí proti ní samé a mladičká princezna bude šťastná po boku milovaného prince.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1982 Vlasta Janečková podle scénáře Anny Juráskové.

O princezně Amélii

11. listopadu 2017 v 13:33 | dvě tereziA

O princezně Amélii

Klasická pohádka bratří Grimmů Soľ nad zlato.
Král Christoph se rozhoduje, které ze svých tří dcer předá trůn. Mĕla by to být ta, která ho miluje nejvíc a má dobré srdce stejnĕ jako nebožka královna. Starší dcery Isabella a Eugenie přirovnají svou lásku k otci k tomu, co je pro nĕ nejdražší - ke zlatu, drahokamům a drahocenným látkám, ze kterých jsou jejich šaty, Amélie k soli, kterou všichni potřebují. Král se urazí, sůl je pro nĕj nĕco příliš obyčejného, a vykáže Amélii ze zámku. Dívka bloudí celé roky v přestrojení za chlapce zemí. V jejich království dochází sůl, lidé jsou nemocní. Jednoho den krále Christopha navštíví princ Thabo, ptá se po Amélii, se kterou se kdysi setkal v lese, když dobýval ze skály sůl. Když se dozví se, že byla vypovĕzena, vydává se ji hledat..
Die Salzprinzessin, Nĕmecko, 2015

Pan Větrovský z Větrova a paní Deštná z Dešťova

11. listopadu 2017 v 13:09 | dvě tereziA

Pan Větrovský z Větrova a paní Deštná z Dešťova

Pohádka pro pamĕtníky je inspirovaná bretaňskou předlohou a vypráví o chudém mlynáři Martinovi, který byl za svou dobrotu obdarován vládcem vĕtrů a vládkyní dešťů.
Mlynář Martin si za službičku pro pana z Vĕtrova a paní z Dešťova vysloužil od vládce vĕtrů stříbrný soudek, z nĕhož stále vytéká výborné burgundské víno a od vládkynĕ dešťů mĕdĕný hrnec, který neustále sám vaří jídla, jaká si kdo poručí. Jenže ho o tyto dary připravil lakomý baron, a tak museli pan Vĕtrovský a paní Deštná přijít Martinovi na pomoc.
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1969 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Miloslava Zelenky.

Kdo probudí Pindruše

5. listopadu 2017 v 8:56 | dvě tereziA

Kdo probudí Pindruše

Veselá pohádka o svérázných strašidýlkách.
Pindruše jsou legrační a střapatá strašidýlka, která svérázným způsobem trestají bezohledné chování lidí k přírodĕ. Ani namyšlená princezna Jiřinka na setkání s Pindrušemi určitĕ nikdy nezapomene.
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

O zlé a dobré vodě

5. listopadu 2017 v 8:56 | dvě tereziA

O zlé a dobré vodě

Pohádka o vĕčném souboji dobra a zla.
Princezna odmítne sňatek s Vládcem zlé vody a ten se začne mstít. Nikdo netušil, jak krutá bude jeho pomsta. Zhrzený nápadník seslal na chudé královstvíčko katastrofu a zbavil ho dobré vody. Tím uvrhl jeho obyvatele do vĕčné žíznĕ. Ti teprve teď poznávají, jak velkým bohatstvím průzračná, čistá voda je. Princezna s pomocí sympatického mladíka zjedná nápravu.
Filmovou pohádku natočila v roce 1997 Vlasta Janečková podle scénáře Jana Jílka.

O třech synech

4. listopadu 2017 v 15:37 | dvě tereziA

O třech synech

Klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové z cyklu Strom pohádek vypráví o tom, jak si tři bratři poradili s dĕdictvím.
Tři chudí bratři zdĕdili po svém otci roztrhanou chalupu, kosu, kohouta a kocoura. Dĕdictví si spravedlivĕ rozdĕlili. Šimon si nechal kosu, protože se s ní umĕl nejlépe ohánĕt. Matĕj kohouta a na nejmladšího Janka zbyl kocour. Když bylo v chalupĕ nejhůře, bratři se postupnĕ vydali do svĕta. Cesta je zavedla až do Hloupého království, kde za spoustu penĕz prodají své dĕdictví.

Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní režisérka Jiřina Pokorná-Makoszová.

Jak vyléčit ježibabu

4. listopadu 2017 v 13:26 | dvě tereziA

Jak vyléčit ježibabu

Veselá pohádka o Andulce, zamilovaném Vítkovi a lesních strašidlech.
V malé chaloupce u lesa bydlí hodná Andulka. Je to nebojácné dĕvče a do lesa chodí na bylinky, kterými pak léčí lidem malé i velké bolístky. Její milý, muzikant Vítek, je ale pĕkný strašpytel. Má sice Andulku moc rád, ale k svatbĕ se nemá. Musel by se nastĕhovat k Andulce do chaloupky, jenže Vítek se lesa bojí, protože tam jistĕ žije hejkal a možná i ježibaba.

Filmovou pohádku natočila v roce 1997 Vĕra Jordánová podle scénáře Antonína Jiráčka.

Kačenka a zase ta strašidla

4. listopadu 2017 v 10:56 | dvě tereziA

Kačenka a zase ta strašidla

Pokračování české pohádkové komedie o nezvyklém dĕdictví.
Osmiletá holčička tentokrát musí bojovat o to, aby si její rodiče z domu hrůzy, který dostala darem od dĕdy z nemocnice, vídeňského Čecha Svobody, neudĕlali rodinnou vilu. Pomohou jí v tom její staří přátelé, s pomocí kouzelných hodin oživlé figuríny - čarodĕjnice Berta, půvabná Elvíra a doktor Caligari. Zasadí se o to, aby z Vídnĕ přijel notář Weber zkontrolovat, zda jsou dodrženy podmínky darovací smlouvy a zda atrakce plní svůj účel.

Filmovou pohádkovou komedii natočil v roce 1992 pan režisér Jindřich Polák podle scénáře Václava Šaška.

Jak Jaromil ke štěstí přišel

4. listopadu 2017 v 9:43 | dvě tereziA

Jak Jaromil ke štěstí přišel

Pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o tom, jak chudý chlapec ke štĕstí přišel, zachránil přírodu a získal srdce královské dcery.
Uhlířův syn Jaromil miluje kvĕtiny a zvířata. Rád by se jim vĕnoval, ale otec chce, aby se přiučil jeho řemeslu. Lehkomyslný král nechá vykácet svoje lesy a nařídí, aby ze dřeva byly postaveny letohrádky a pavilony k zábavĕ. Když je podle jeho přání krajina zničena, jeho dcera náhle onemocní. Princezna slábne a bledne, nevidí a nemluví, nikdo neví, jak jí pomoci.
Filmovou pohádku natočila v roce 1982 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Evy Košlerové.

Medvědí princ

2. listopadu 2017 v 11:31 | dvě tereziA

Medvědí princ

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o tom, jak ďábel zmĕnil krásného prince v obludu porostlou medvĕdí srstí. Zachránit ho může jedinĕ dívka, která se do nĕj v této podobĕ zamiluje.
Princ Marius se zajímá jen sám o sebe. Nic a nikdo jiný ho nezajímá. Jednoho dne při projížďce v lese spatří v trávĕ zlatý prsten. Seskočí z konĕ, navlékne si ho a v tom okamžiku se zmĕní v obludu porostlou medvĕdí srstí. Prsten tam totiž nalíčil sám ďábel. Jeho kůň před ním uteče, v zámku na nĕj pošlou stráže. Marius bloudí po lese a jednoho dne má už takový hlad, že ukradne na statku kus chleba. Syn statkářky, Kilián, ho postřelí a Marius uteče do lesa. Na statku slouží Elisa, které se obludy zželí, v noci ho jde hledat. Odveze ho na vozíku do stodoly, kde mu ošetří ránu a dá jídlo. Po uzdravení se Marius vrací do lesa a dá Elise půl svého prstenu. Tím je zrušeno kouzlo a ďábel mu musí vrátit lidskou podobu. Marius se vrací do zámku, kde ho pokládali za mrtvého. Nemá tam ale žádného stání, vydá se na statek za Elisou, kde požádá Elisu o ruku. Jenže Elisa miluje svého Mariuse-obludu, a proto prince odmítne.
The Bearskin Prince aka Der Prinz im Bärenfell, Nĕmecko 2015

O Marušce

31. října 2017 v 20:47 | dvě tereziA

O Marušce

Pěkná klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové o tom, že sůl je nad zlato.
Král chce po svých dcerách vĕdĕt, jak ho mají rády. Když mu ale nakonec Maruška řekne, že ho má ráda jako sůl, král se velice rozzlobí.
Je sůl opravdu nad zlato? Zlato je přece vzácné a sůl docela obyčejná. Jenže když ta docela obyčejná sůl schází, nevyváží ji ani všechno zlato svĕta.
Pošetilý král vyhnal svoji nejmoudřejší dceru jen proto, že si jej cenila jako sůl.
Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Jiřina Pokorná podle scénáře Štěpánky Haničincové.

Houbový Kuba

31. října 2017 v 20:21 | dvě tereziA

Houbový Kuba

Veselá pohádka vypráví o tom, jak se dá vyléčit lenost.
Král by se už tuze rád odebral na penzi, chodil po lese a sbíral houby. Jenomže princ Jakub, jeho syn, se ke kralování ani trochu nemá. Král si s ním neví rady. Snad mu pomůže houbový Kuba.

Filmovou pohádku natočil v roce 1986 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Kvĕty Kuršové.

Duhová panna

28. října 2017 v 15:26 | dvě tereziA

Duhová panna

Výpravná pohádka vypráví o síle lásky, která překoná překážky i tajemná kouzla Vládce pramenů.
Duhová panna žije v přísném a chladném svĕtĕ Vládce pramenů. Jednoho dne se ale zamiluje do krále Zorana z lidského svĕta. Pouto mezi ní a mladým panovníkem je silnĕjší než zákazy Vládce pramenů. Duhová panna se rozhodne opustit svoji říši a jít za svou láskou. Avšak za svatbu tĕch dvou platí celé království. Vládce pramenů se mstí a v zemi krále Zorana se pomalu začíná ztrácet voda. Duhová panna má jedinou možnost, jak lidi před smrtí žízní zachránit - musí se vrátit do svĕta, z nĕhož přišla. Opouští nejen svého milovaného manžela, ale i malou dcerušku - Rosenku.
Slovensko-český koprodukční film, 2000

Ošklivá princezna

28. října 2017 v 14:42 | dvě tereziA

Ošklivá princezna

Naše oblíbená velmi vtipná pohádka vypráví o tom, jak si král usmyslel, že provdá obĕ své dcery v jeden den.
Král se rozhodl, že obĕ jeho dcery musí mít svatbu zároveň. Princezna Zlata je krásná a usiluje o ni spousta nápadníků, ale její sestra, princezna Pepička, má sice dobré srdce a bystrou hlavu, ale krásu jí osud nenadĕlil. Král nechce slyšet o tom, že by se vdala jen princezna Zlata, proto jsou její nápadníci zklamaní a opouštĕjí zámek.
Filmovou pohádku natočil v roce 1999 pan režisér Miroslav Sobota podle scénáře Jiřího Bednáře.

Jak se peče štěstí

28. října 2017 v 11:17 | dvě tereziA

Jak se peče štěstí

Naše oblíbená pohádka podle předlohy Josefa Štefana Kubína vypráví o jedné rozmazlené princeznĕ Valerii, pekaři Matĕjovi a čarovné růži, která hodnému pomáhá a zlého trestá.
Princezna Valerie je ponĕkud rozmazlená a panovačná. Urazí čertovskou babičku, přičichne k její kouzelné růži a ztratí hlas. Vypočítavá dvorní dáma se pasuje na její mluvčí a všechno, co se jí hodí, vydává za princeznino přání. Princezna je nešťastná, ale dvorní dáma umí všechno vysvĕtlit. Král na její radu uspořádá ples, kam si má princezna vzít ošklivé zelené šaty, které jí nesluší, a dostat za ženicha Albína z Pelerínů, kterého jí vybrala dvorní dáma.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1981 Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

O princezně, která pořád vařila

28. října 2017 v 11:11 | dvě tereziA

O princezně, která pořád vařila

Pohádka pro pamĕtníky vypráví o tom, jak mĕla svatba vyléčit princeznu z její záliby ve vaření.
Princezna Jitka moc ráda vaří a veškerý svůj čas tráví v kuchyni. Královnĕ se to ale nelíbí a doufá, že sňatkem se vznešeným princem se vše napraví.
Černobílou filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1967 paní režisérka Vlasta Janečková.

Rampelník

27. října 2017 v 20:32 | dvě tereziA

Rampelník

Klasická pohádka bratří Grimmů vypráví o zlatých nitích, krásné mlynářovĕ dceři a mužíčkovi s podivným jménem.
Chlubivý mlýnář jednoho dne na trhu prohlásil, že jeho dcera umí i ze slámy upříst zlato. Mezitím se na malé mýtinĕ poprvé náhodou setkají princ Moritz a hezká mlynářova dcera Lisa a na první pohled se jeden druhému zalíbí. Jenže chamtivý král slyšel, co Lisin otec řekl, a nechal zavřít Lisu ve vysoké vĕži do komory plné slámy. Nařídil Lise příst zlaté nitĕ, jinak bude odsouzena k smrti. Zoufalá dívka se už smiřuje se smrtí, když se objeví záhadný mužíček, který zlaté nitĕ upřede. Nejprve si ale vyžádá za odmĕnu řetízek, potom prstýnek a nakonec požaduje její nenarozené dítĕ. Nakonec král doplatí na svoji chamtivost a stane se na zlato alergický. Propustí Lisu a uvolní trůn pro Moritze, který se s Lisou ožení. Do roka se jim narodí dĕťátko. Ale znovu se objeví mužíček a chce, aby Lisa splnila, co slíbila. Zoufalá královna se snaží zachránit své dítĕ, ale mužíček nic jiného nechce. Nakonec se přece jen slituje a pokud královna do tří dnů uhodne jeho jméno, bude si moci dítĕ ponechat.

Rumpelstilzchen, Nĕmecko 2009

Kouzelná tetička Valentýna

27. října 2017 v 16:33 | dvě tereziA

Kouzelná tetička Valentýna

Veselá pohádka s písničkami vypráví o kouzlech tety Valentýny a zamotaném pátrání po zmizelém baronovi.
Paní Valentýna z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence barona Lumíra Mokřenského do podoby osla a nemá potuchy, jak kouzlo zvrátit. Nechá všechny, aby si mysleli, že jí snoubenec před svatbou utekl a že osla chová jako domácího mazlíčka. Kníže Lev, Valentýnin bratr, zuří, protože chtěl, aby se spojily Mokřenské a Rybenské rybníčky v jeden veliký chovný rybník. Nabídne tedy ruku své dcery Adélky baronovu bratru Rudolfovi. Adélka je však zamilovaná do cizince Eduarda a on její city opětuje. Baron Rudolf hledá svého bratra, všude slídí, Eduard se s Adélkou rozchází a tetička Valentýna má co dělat, aby vše dala do pořádku.

Filmovou pohádku natočila v roce 2008 paní režisérka Zuzana Zemanová-Hojdová podle scénáře Jarmily Turnovské.

Až já budu královna

27. října 2017 v 15:48 | dvě tereziA

Až já budu královna

Humorná pohádka vypráví o jedné mladé pekařce Pepičce a o svatebních šatech z marcipánu.
Pepička je vyhlášená pekařka a na jejích koláčích si pochutnává celá královská rodina. Jenže Pepička se zamiluje do prince Luciána, který není zrovna kavalír. Ten vzkáže šikovné dívce, že se s ní ožení, až bude mít svatební šaty z marcipánu. Víla Marcipánka však Pepičce pomůže a nevychovaného prince promĕní v preclík. Dĕdek Krajcvajc už se postará, aby princ Lucián ocenil lásku vĕrné Pepičky.

Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Evy Košlerové.

Marie Růžička

27. října 2017 v 15:01 | dvě tereziA

Marie Růžička

Výpravná pohádka vypráví o touze po bohatství, moci a vĕčném mládí.
První část: Navenek dokonalý král touží po bohatství, moci a vĕčném mládí. Čarodĕjnice zase prahne po vzácném Srdcelamu. Slzy kajícího lotra, kterému bylo odpuštĕno, se podle staré legendy zmĕnily v kameny Srdcelamy, jež dokážou přinést spasení i bytostem jako je ona. Jeden takový kámen má i král ve své kapli a čarodĕjnici slíbí, že jí Srdcelam dá, ale chce za to vĕčné mládí. Král ovdoví a hodlá se oženit. Vymyslí si soutĕž pro urozené dívky. Ty musí přeskočit postel plnou růží. Splnit úkol se podaří jen švadlence Karolínĕ, ale král se jí jen vysmĕje a přinutí ji sníst plátek růže, který nastražila čarodĕjnice. Díky tomu se jí narodí dcera Marie Růžička.
Druhá část: Láska mladého prince Daniela k půvabné švadlence Marii Růžičce projde mnoha zkouškami. Vĕčnĕ mladý král je zlý a sobecký a synovĕ lásce nepřeje. Nakonec však princ Daniel splní splib za svého otce a vĕnuje čarodĕjnici Srdcelam. A tak trest nemine toho, kdo si potrestání zaslouží a čistá milující srdce se spojí.

Filmovou pohádku natočil v roce 1994 pan režisér Aleš Horal podle scénáře Lucie Konášové.

Jak se Matěj učil čarodějem

27. října 2017 v 11:29 | dvě tereziA

Jak se Matěj učil čarodějem

Veselá pohádka vypráví o polepšeném loupežníkovi a jeho synovi.

Loupežník Vodĕra má syna Matĕje. Loupežník se chce polepšit a přeje si, aby z jeho syna vyrostl slušný človĕk, proto přivede do učení k dĕdovi Dobrodĕjovi. Matĕj se ale zamiluje do čarodĕjovi vnučky Juchejky, ke které ho její dĕda Dobrodĕj pošle do učení. Juchejka je bláznivá mladá čarodĕjka, vyvádí neuvĕřitelné kousky a tráví svůj život jen zábavou. Nakonec se rozpustilá Juchejka do Matĕje taky zamiluje a zmĕní se v rozumnou dívku, která ví, jakou sílu má dobro a co znamená čistá láska.

Filmovou pohádku natočila v roce 1998 paní režisérka Olga Švarcová podle scénáře Miloše Kratochvíla.

Jak chutná láska

26. října 2017 v 17:11 | dvě tereziA

Jak chutná láska

Vtipná pohádka vypráví o jedné hubené princeznĕ Lucii a trochu naivním zamilovaném kuchaři Cvalíkovi.
Princezna Lucie je hubená a nic jí nechutná. V celém království není kuchař, který by jí vyhovĕl. Pořádá slavnostní obědy pro své potenciální nápadníky. Každý jí musí přínést jako dar pokrm, ale když se jí nezavděčí, je odveden do hladomorny. Pan král, její otec, je z toho nešťastný. Natolik ji ale miluje, že jí nedokáže nic odepřít. Protože je to ale král spravedlivý, pouští tyto odsouzené nápadníky na svobodu. Jednou se král v přestrojení na svých toulkách ocitne v hostinci, kde pozná skvělého kuchaře. Cvalík, tajně zamilovaný do princezny, se ujme těžkého královského úkolu a chce svým kuchařským uměním a svou láskou vyléčit princeznu.
Filmovou pohádku natočila v roce 2002 paní režisérka Jana Semschová podle scénáře Michaely Černé.

Není houba jako houba

26. října 2017 v 16:36 | dvě tereziA

Není houba jako houba

Veselá pohádka vypráví o napravené chamtivosti, čarování a lásce.
V hostinci u Kolodĕjů slouží dvĕ mladé servírky. Jedna je trochu mlsná a ta druhá je falešná. Jindřich, syn paní hostinské, má rád dobrosrdečnou Lízu. To se ale nelíbí závistivé Bertĕ. Bertu má už dlouho rád Václav, mládenec z chaloupky u lesa, kam za ním chodí Houbovous, pán z lesa. Houbovous dá mladíkovi kouzelnou muchomůrku láskyplnou, kterou mu ale Berta ukradne, aby se do ní zamiloval pan Jindřich a ona se tak mohla stát mladou paní hostinskou. Jenže mlsná Líza houbu ochutná a pan Jinřich se do ní zamiluje. Berta to tak nenechá a Líze se pomstí. Mezitím Houbovous přinesl Václavovi další kouzelnou houbu, muchomůrku pravdomilku. Líza je obvinĕná z krádeže. Bude muset z hospody odejít, pravda však vyjde nakonec najevo a všechno dobře dopadne. Dobrosrdečný Václav Bertĕ odpustí. Ta za svoji závist zaplatila svou krásou, proto jde k Houbovousovi a prosí ho o pomoc.
"Nebreč, Muchomůrko, když budeš sekat dobrotu, tak ti ty bradavice zmizí samy."

Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režišérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

Podivná nevěsta

26. října 2017 v 13:04 | dvě tereziA

Podivná nevěsta

Pohádka vypráví o krásné tajemné dívce a obětavé mateřské lásce.
Mladý pracovitý švec Prokop žije v chaloupce se svou milující maminkou a umí ušít báječné střevíčky. Taky plánuje svatbu se svou milou Verunkou. Ale jednoho dne se v chaloupce objeví záhadná kráska Serpencie, o které nikdo netuší, že je to ve skutečnosti proměněná zmije. Serpencie Prokopa natolik okouzlí, že nezkušený mladík neodolá. Omámen její krásou si neznámou dívku nastěhuje domů. Prokopova matka však z téhle nevěsty není vůbec nadšená. Největší záhadou pro ni je, kam Serpencie v poledne odchází. Když však nakonec náhle zmizí i její syn, vydává se ustaraná matka do světa, aby ho z moci tajemné krásky vysvobodila.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 Vladimír Karlík podle scénáře Anny Juráskové.

O zakletém hadovi

26. října 2017 v 12:33 | dvě tereziA

O zakletém hadovi

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o dívce, která se zamiluje do hlasu prince a podstoupí strastiplnou cestu k jeho záchraně.
Vesnická dívka Bĕla slýchává o polednách zvláštní hlas. Ten patří hadovi, do nĕhož je zakletý princ, který se jen jednou ročnĕ může promĕnit do lidské podoby. Bĕla se do prince zamiluje, ale nechtĕnĕ způsobí, že princ zmizí ze světa, když mu Běla v den princových narozenin spálí v dobrém úmyslu hadí kůži. Poté se v její chaloupce objeví královna, matka zakletého prince, která Běle poradí, jak může prince ze zakletí vysvobodit. K vysvobození prince jsou potřeba tři vzácné věci, které se dívce podaří získat. Ale je to jen začátek cesty.
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Boženy Šimkové.

Čertův švagr

26. října 2017 v 11:49 | dvě tereziA

Čertův švagr

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o mládenci, kterému se služba v pekle vyplatila.
Zlá a vypočítavá macecha, paní Kateřina, vyžene po smrti svého manžela nevlastního syna z domu. Petr se snaží najít si práci, ale všude ho posílají k čertu. Kníže povýší Petrovu macechu na první komornou. Macecha Petra obvinila z krádeže, a proto se Petr schovává u své tety na vsi. Kníže má dvĕ dcery, hodnou a laskavou Julinku a vdavekchtivou a závistivou Helenku. Petr nakonec přijme službu v pekle. Zlá a vypočítavá paní Kateřina se spojí se slečnou Helenkou a společnĕ se zbaví s pomocí čarodĕjnice Veruny hodné Julinky. Knížeti je po Julince smutno a snaží se ji za každou cenu najít. Když Petr dokončí službu v pekle, dostane svou odmĕnu. Podaří se mu vysvobodit Julinku, na kterou v pekle stále myslel, ale Julinka se ho bojí, protože Petr nyní vypadá jako čert. Julinka se vrátí na zámek a Petr jde do vsi, kde žije jeho teta a tam pomáhá svými penĕzi chudým lidem. Paní Kateřina a slečna Helenka se dozví o bohatém cizinci a posílají zchudlého knížete, aby ho požádal o pomoc. Petr knížete vyslechne, peníze mu slíbí, když mu dá kníže jednu ze svých dcer.
Filmovou pohádku natočila v roce 1984 paní režísérka Vlasta Janečková.

O kumburské Meluzíně

10. září 2017 v 15:16 | dvě TeReziA

O kumburské Meluzíně

Humorná pohádka vypráví o tom, proč na hradĕ Kumburku dodnes pláče Meluzína do komína.
Závistivá Meluzína chce své mladší sestře Kateřině odloudit ženicha. Ale ani s pomocí kouzel čarodějnice Hudrlíny svého nedosáhne, i když snoubence, rytíře Vavřince, čeká těžká zkouška odloučení.

Filmovou pohádku natočila v roce 1995 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Vladimíra Hulpacha.

Vltavská víla

10. září 2017 v 14:33 | dvě TeReziA

Vltavská víla

Pohádka z pražského Podskalí vypráví o jedné vltavské víle, která se nakonec promĕnila v obyčejnou dívku.
Převozník Sochor má syna Tomše, který si hledá bohatou nevĕstu. Vařečkář mu dohazuje mnoho dívek, ale Tomeš má o své nevĕstĕ jinou představu. Jednoho dne jeho otec zachránil vltavskou vílu, kterou sebral silný proud. Tomeš se do víly na první pohled zamiloval, zato vařečkář chce od víly vltavský poklad. Vltavská víla ale s nikým nemluví, jenom s žabkou hospodářkou, která žije za převozníkovými kamny. O slunovratu víla konečnĕ promluvila, protože se rozhodla žít mezi lidmi.

Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Jiřina Pokorná podle scénáře Zdeňka Zábranského.

Kacafírek

10. září 2017 v 14:29 | dvě TeReziA

Kacafírek

Veselá pohádka pro pamĕtníky vypráví o chytrém perníkáři a "kocourkovských" radních.
Mladý perníkář Kacafírek žije v jednom malém mĕstečku, kde mají radní, kteří vydávají samá nesmyslná nařízení. Jako například, že do mĕsta nesmí přijít nikdo v botách, aby netrousil bláto. A tak švec přijde o práci. Mĕšťané nakonec rozhodnou, že švec bude dĕlat kloboučníka a kloboučník zase ponocného. Naštĕstí je tu veselý a chytrý mládenec Kacafírek, který si s hloupými mĕšťany brzy poradí.

Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1966 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Heleny Sýkorové.

O loupežníku Olbramovi

10. září 2017 v 14:23 | dvě TeReziA

O loupežníku Olbramovi

Pohádka vypráví o jednom mládenci, který nebyl tím, za koho se vydával.
Pan král Měsíček hledá pro princeznu ženicha, ale zatím se mu to nedaří, protože ženich musí zbavit království loupežníka Olbrama, a teprve tak si získá ruku princezny Hvĕzdičky. Princezna nechce už dál na svého ženicha jen čekat, a proto se vypraví za loupežníkem Olbramem do lesa sama.

Filmovou pohádku natočil v roce 1985 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Karla Šiktance.

Hora jménem Andělská

2. září 2017 v 18:31 | dvě TeReziA

Hora jménem Andělská

Romantická pohádka podle povĕsti vypráví o jedné anglické princeznĕ, která žila přes nesouhlas svých královských rodičů v naší zemi na hoře jménem Andĕlská.

Ve vzdálené Anglii, žili kdysi šťastnĕ král s královnou. Jejich dcera Alvína, princezna anglická, ale utekla z královského dvora s nalezencem Ursinem až do dalekých Čech. Ursinovi je však jeho panství na Anglické hoře malé a navíc princezna už není jediná žena, která ho zajímá. Když anglický král zjistí, kde se jeho dcera nachází, vypraví se i s vojskem Anglickou horu dobýt. Chce zachránit svoji milovanou dceru před proradným Ursinem.

Filmovou pohádku natočila v roce 1992 Svatava Simonová podle scénáře Jiřího Chalupy.

Smůla

2. září 2017 v 18:07 | dvě TeReziA

Smůla

Pohádka vypráví o tom, co je důležitĕjší, jestli vnitřní krása nebo ta vnĕjší.
Co je vlastnĕ štĕstí a co je smůla? Princ Lukáš je přesvĕdčen, že štĕstí a krása spolu souvisí. Obdivuje krásu obrazů, krásu slov a zejména krásu tváře. Jednou v lese zahlédne líbeznou vílu Oxanu a zamiluje se do jejího vzhledu. Oxana dostala lidský hlas od Ozvĕny, o které si lesní víla myslí, že je hodná. Oxana přijde na zámek a princ Lukáš je nadšený. Jak se však zachová mladý princ, když pozdĕji právĕ kvůli nĕmu Oxana svoji krásu obĕtuje?
Filmovou pohádku natočila v roce 1998 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Miloše Kratochvíla.

O Rampelníkovi

2. září 2017 v 17:43 | dvě TeReziA

O Rampelníkovi

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o malém mužíčkovi, který umí promĕnit slámu ve zlato.
Král Michael se má oženit, ale zatím se mu žádná urozená nevĕsta nelíbila. Aby přišel na jiné myšlenky, vyjede si na koni do lesa. Tam bydlí mlynář se svou krásnou dcerou Marií. Dívka právĕ slaví 18. narozeniny. Marie je nejen krásná, ale i chytrá a umí krásnĕ zpívat. Princ se do ní rázem zamiluje. Mlynář se chlubí svou dcerou a napovídá ministrovi, že jeho dcera umí promĕnit slámu ve zlato. Ministr tomu uvĕří a v noci unese Marii na hrad. Tam ji zavře do komnaty plné slámy a poručí ji, aby do rána slámu promĕnila ve zlato. Marii přijde na pomoc malý mužíček a ten skutečnĕ slámu promĕní v hromadu zlatých dukátů. Za to chce po Marii její prstýnek. Jenže hamižný ministr chce další zlato. Skřítek opĕt Marii pomůže a za odmĕnu si vezme od Marie její náhrdelník. Ministr ještĕ nemá dost. Marie ale tentokrát nemá skřítkovi, co dát. Skřítek si od ní vyžádá slib, že mu dá své prvorozené dítĕ, až se stane královnou. Král Michael zatím Marii hledá po celé zemi. Vrátí se na hrad, a tam uslyší její zpĕv. Ožení se s ní a po roce se jim narodí dítĕ.
Rumpelstilzchen, Rakousko, 2007

Pohádka o prolhaném království

2. září 2017 v 16:53 | dvě TeReziA

Pohádka o prolháném království

Pohádka vypráví o jednom království, kde byli poddaní nuceni lhát, jinak byli zavíráni do labyrintu, ze kterého nebylo úniku.
Jeden prolhaný král nutil svůj lid lhát a myslel si, že jeho vláda je vĕčná. Ten král mĕl ale dceru, která byla nejen hezká, ale i zvídavá. Princezna nemĕla maminku, ale král jí tvrdil, že ani žádnou matku nikdy nemĕla. Princezna žila odmala ve lži, byla veselá a hodnĕ otevřená novým vĕcem. Jednou objevila vchod do tajné komnaty. Zamilovala se do charismatického Jana, který ji učil nová slova. Začalo se blýskat na lepší časy. Do království se vrátila královna, která žila ve vyhnanství. Ona jediná znala tajemství labyrintu. Jenže Jana a princeznu zradil jeho přítel Hron. Lidé se začali proti králi bouřit a král je nechal nahnat do labyrintu.
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Anny Vovsové.

O chytré Marině

2. září 2017 v 15:57 | dvě TeReziA

O chytré Marině

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové z pohádkového cyklu Strom pohádek vypráví o jedné chytré dívce, která svým důvtipem přelstila i samotného pana krále.
Marina byla dcera chudého chalupníka, která sloužila u jednoho bohatého sedláka. Sedlák jí slíbil za službu kravičku, jenže pak nechtĕl dostát svému slibu. Marina poslala otce ke královskému soudu. Král dal sedlákovi i chalupníkovi tři otázky, na které za svého otce Marina správnĕ odpovĕdĕla. Tak se s ní král seznámil, zamiloval se do ní a vzal si ji za ženu. Jen mĕl jednu podmínku, že nesmí zasahovat do jeho sporů. Ale Marina to nevydržela, a když se dĕla nespravedlnost, zasáhla.

Filmovou pohádku natočila a scénář napsala v roce 1988 Jiřina Pokorná.

Škola princů

2. září 2017 v 14:45 | dvě TeReziA

Škola princů

Úsmĕvná romantická pohádka o jednom až příliš slušném princi a jedné princeznĕ, které se nechtĕlo učit.
V jednom království žil princ Petr, který byl moc velký dobrák a slušňák. V jiném království se jednoho dne rozhodne král Vilém, že budou provozovat školu pro prince, aby zaplnili královskou pokladnu. Na hrad se sjedou princové z okolních království a mezi nimi je i princ Petr, se kterým si jeho otec, král Marek pro jeho vrozenou dobrotu už neví rady. Petr je až příliš hodný, dokonce nedávno propustil na svobodu lstivé loupežníky a jednoho pytláka. Petr se na hradĕ setká s Lenkou, ale netuší, že je to princezna. Také on jí neprozradí, že je princ. Princové do školy chodí neradi, proto král Vilém slíbí tomu, kdo bude nejúspĕšnĕjší, princeznu Lenku. Princezna s Petrem uteče z hradu. Loupežníci chtĕjí za oba výkupné.

Filmovou pohádku natočil v roce 2010 pan režisér Roman Vávra podle scénáře Miroslava Adamce.

Magnolia

2. září 2017 v 14:42 | dvě TeReziA

Magnolia

Pohádka pro pamĕtníky vypráví o jednom králi, o jeho čyřech dcerách a jednom synovi.
Král Černomysl má čtyři dcery a jednoho syna, který právĕ slaví 17. narozeniny. Král mu hodlá najít nevĕstu, ale princ se zamiloval do mlynářovy dcery Rózinky. Král pořádá ples, šašek mu přivede nového pomocníka, jenže král netuší, že je to převlečená mlynářova dcera. Princ mezitím hledá Rózinku u ní doma, ale mlynář mu sdĕlí, že zmizela. Princ začne sloužit u mlynáře, kde se chce naučit pracovat. Král zatím uspořádal pro dcery námluvy. Přijde spousta ženichů, ale žádný za moc nestojí. Král jim dá tři úkoly a ještĕ mají vzít z klenotnice krásné Magnolie čtyři prsteny. Mezitím se princ u mlynáře vyučil, musí jenom semlít mouku a upéct chleba v kouzelném mlýnĕ, kde straší. Objeví se babka, čert a naposled medvĕd, kteří ho straší. Princ se ale nevydĕsí a obstojí. Zjistí, že za strašidla byli převlečeni mlynář se svou ženou, protože ho chtĕli vyzkoušet. Princ se vrací domů. Princezny jsou nešťastné, protože nemají ženichy. Za ženicha se přihlásí princ v převlečení. Pozná ho jen mladý šašek, převlečená mlynářova dcera. Ženich se uchází o nevĕsty a zodpoví tři úkoly. První otázka zní, co přinesl. Princ přinesl chléb, který sám upekl. Druhý úkol je říct jména princezen od nejstarší. Třetí úkol je najít krasavici Magnolii - MAGda, NOra, LIbuše, Anna. Všechny úkoly princ splnil a požádá krále o jeho mladého šaška. Princ má svoji Rózinku a princeznám přivede starý šašek ženichy.
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1972 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Karla Šiktance.

Zlatá flétna

1. září 2017 v 13:42 | dvě TeReziA

Kouzelná flétna

Veselá pohádka vypráví o dvou chudých muzikantech, jedné princeznĕ a zlém kouzelníkovi.
Krajem putují dva čeští muzikanti Jakub a Tomáš, kteří hrají na housle a na klarinet, aby jim bylo veselo. To na zámku je smutno od té doby, kdy přišel kouzelník Manetti. Kouzelník očaroval princeznu Klárku a na zámku zní pouze jeho kouzelná zlatá flétna. Tomáš s Jakubem zbaví princeznu zlé moci čarodĕjovi flétny. Jenže koho si princezna zvolí za ženicha? Oba dva mládenci se totiž do Klárky zamilovali. Král jim dá úkol: "Do zítřka každý z vás složí píšeň, ve které oslaví princezninu krásu a vyzná se v ní ze své lásky k ní. No a ruku mé dcery získá ten, jehož píseň se princeznĕ bude nejvíc líbit."

Filmovou pohádku natočil v roce 1988 pan režisér Jan Bonaventura podle scénáře Milana Kolaříka.

Modrá lucerna

31. srpna 2017 v 19:53 | dvě TeReziA

Modrá lucerna

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o tom, jak bývalý voják najde modrou lucernu, která mu splní nejedno přání.

Mladý voják Jakob se vrací z války unavený a zranĕný. Navíc nedostal od krále slíbený žold, a tak je pořádnĕ zklamaný a ještě k tomu má hlad. Cestou přes les ucítí omamnou vůni polévky. Jakob jde rovnou za nosem po cestĕ a brzy objeví chaloupku, ve které bydlí krásná osamĕlá žena. Jakob dostane od ženy nejen dobrou polévku, ale také nocleh za to, když jí pomůže vytáhnout z hluboké vyschlé studny modré svĕtýlko. Jakob souhlasí, protože netuší, že má před sebou šerednou a krutou čarodĕjnici. Naštĕstí je opatrný, a když žena po nĕm žádá, aby jí svĕtýlko podal, trvá na tom, že ho nejprve musí vytáhnout. Čarodĕjnice se rozzuří a místo toho ho shodí zpátky do studny. Jakob už je smířený s tím, že ve studni zemře. Když si chce zapálit dýmku, otevře kryt modrého svĕtýlka a vtom se objeví muž, obývající lampu, který mu nabídne své služby a splnĕní všech přání. Jakob se s jeho pomocí dostane ven ze studny. Když se dosyta nají, vykoupe a obleče do nových šatů, vydá se pro zasloužený žold ke králi. Přeje si, aby mu muž z lampy přinesl to, co panovník považuje ve své říši za nejcennĕjší. Ten mu přinese princeznu Augustinu, která zpátky na zámek nijak nepospíchá, protože ji chce její otec provdat za vládce sousedního království. Jakob sice získá srdce princezny, ale král pro nĕj nechal postavit šibenici.

Das Blaue Licht, Nĕmecko, 2010

Jak princezny po nocích tancovaly

31. srpna 2017 v 15:35 | dvě TeReziA

Jak princezny po nocích tancovaly

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o dvanácti princeznách, které pokaždé v noci protancují svoje střevíce.
Král Karel je zoufalý, protože jeho dcery jsou každé ráno k smrti unavené, jejich střevíčky jsou úplnĕ zničené a žádná nechce prozradit, co se s nimi v noci dĕlo. Jediná princezna Amanda má každé ráno střevíčky v pořádku. Král slíbí, že kdo odhalí, co se v noci s princeznami dĕlo, dostane půl království a princeznu za ženu. Mnoho princů se o to pokusilo, ale žádnému z nich se to zatím nepodařilo. Jednoho dne přijde do království bývalý voják, loutkář Anton, a na první pohled se zamiluje do princezny Amandy. Tím vzbudí žárlivost intrikánského hofmistra, který si sám dĕlá na princeznu a královský trůn zálusk. Vojákovi však pomůže tajemná stařenka, která mu půjčí plášť a díky nĕmu se stane neviditelným. V noci může nepozorovanĕ sledovat očarované princezny. Antonovi se podaří odhalit tajemství zničených střevíčků, ale nechce to říct králi, protože by ublížil princeznám. Také princezny přemýšlí, jak by Antonovi pomohly, aby nebyl popraven.
Die zertanzten Schuhe, Nĕmecko, 2011

Chytrá princezna

31. srpna 2017 v 13:24 | dvě TeReziA

Chytrá princezna

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové vypráví o jedné chytré princeznĕ, která přelstila ďábla.
Chudý vandrovník se zamiluje do princezny. Aby ji získal upíše svou duši čertu. Nĕjaký čas žije Jiřík s princeznou šťastnĕ a spokojenĕ. Ale blíží se den, kdy si pro Jiříka přijde čert. Také povedený kamarád Bořek proti Jiříkovi intrikuje. Ještĕže je tady chytrá a milující Jiříkova manželka, která zkříží všechny pekelné plány.
Filmovou pohádku natočil v roce 1984 pan režisér Václav Hudeček podle scénáře Evy Košlerové.

Křišťálek meč

30. srpna 2017 v 22:19 | dvě TeReziA

Křišťálek meč

Pohádka podle námĕtu Karla Šiktance vypráví o kouzelném křišťálu a jedné neuvážené kletbĕ.
V časech nejvyšší nouze získal vévoda Zimního hradu čarovný kámen z Křišťálových hor, který vsazený do křišťálového meče chrání svého majitele v boji. Kdo ho vlastní, nikdy v bitvĕ neprohraje. Majitelé Zimního hradu tento meč po léta opatrovali a už jen díky jeho povĕsti udržovali v panství mír. Když se v kraji usídlí lapkové, musí vévoda vyrazit do boje. Předtím donese meč kováři Matĕjovi, aby ho přebrousil. Ale čarovný kámen se ztratí. Vévodova všetečná dcera Johanka navštíví u kováře jeho syna Jakuba a třpytivý duhový kámen ji natolik zaujme, že si ho vypůjčí. Jakub slyší otcův hovor s vévodou a vydá se za Johankou pro kouzelný křišťál. Johanka uteče a Jakub ji stále hledá. Vévoda spolu s kovářem Matĕjem bojují nerovný boj proti lapkům. Pozdĕji jsou sice lapkové poraženi, ale zoufalá kovářka ztracený křišťál prokleje.
Filmovou pohádku natočila a scénář napsala v roce 2007 paní režisérka Jitka Nĕmcová.

Darmošlap z Nemanic a princezna Terezka

30. srpna 2017 v 21:36 | dvě TeReziA

Darmošlap z Nemanic a princezna Terezka


Moc pĕkná romantická pohádka vypráví o chudém, ale veselém malíři Jakubovi, o jednom smutném království a o princeznĕ Terezce.
Chudý malíř Jakub přišel do smutného království, kde se chtĕl oženit s princeznou. Ale ve smutném království vše ovládal pan komoří, který přesvĕdčil pana krále, aby zakázal lidem se smát. Malíř to ale nevĕdĕl, a proto byl uvržen do vĕzení. Ve vĕzení Jakub maluje. Princezna přijde vĕznĕ navštívit. Malíř Jakub mĕl zvláštní dar, že jeho obrazy ožívaly. Nejprve namaloval růži, a ta růže se promĕnila ve skutečnou růži, kterou Jakub daroval princeznĕ. Král pošle pro malíře, aby panu komořímu vysvĕtlil, jak je to s tím čarováním. Nedobrému komořímu ještĕ navíc pomáhá zlá čarodĕjnice, která mu vyčaruje elixír lásky, aby se mohl komoří oženit s princeznou a s ní shrábnou celé bohatství. Malíř chtĕl malovat princeznu, ale pan komoří chtĕl, aby maloval peníze. Král se raduje, že budou bohatí. Ale malíř Jakub říká, že malovat peníze ho nudí. Král svolí, aby malíř namaloval princeznu Terezku. Princezna se naučí smát a do Jakuba se zamiluje. Komoří stále intrikuje a chce otrávit malíře Jakuba, proto mu pošle víno do vĕzení. Ale Jakub má štĕstí. Nakonec všechno dobře dopadne. Zlý komoří byl po zásluze potrestán svými vlastními intrikami.
"... a to je konec? Kdepak, to je teprve začátek!"
Pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Svatava Simonová, scénář a texty jsou od známého básníka Jiřího Žáčka.

Tajemná truhla

30. srpna 2017 v 21:10 | dvě TeReziA

Tajemná truhla

Veselá pohádka s písničkami vypráví o zamilovaném knihkupci a o ztracené knize kouzel.
Jeden nepraktický knihkupec Bartolomĕj se rozhodne oženit a skoncovat tak se svým staromládeneckým životem. Sluha Stanislav chce, aby se Bartolomĕj oženil s jeho dcerou Flórou. Ale nedopatřením se stane, že se Bartolomĕj seznámí s půvabnou a milou Klárou. Do toho všeho se ještĕ zamotá Klárčina teta, která je tak trochu čarodĕjnice.

Filmovou pohádku natočil v roce 2007 pan režisér Jaroslav Hanuš podle scénáře Jiřího Dĕdečka.

Sny kouzelníka Sazivce

30. srpna 2017 v 20:19 | dvě TeReziA

Sny kouzelníka Sazivce

Humorná pohádka vypráví o jednom kominíkovi, který zjistil, že snít se může, ale pracovat se musí.

Starý kouzelník začíná ztrácet pamĕť, a proto chce zanechat svého kouzelnického řemesla. V tu chvíli k němu přichází kominík Sazivec a stěžuje si, že musí celý den lézt po střechách, vymetat komíny a ještě se mu o tom v noci zdá. Přeje si, aby byl bohatý a pracovat nemusel. Kouzelník začaruje jeho sny tak, aby se mu zdál ve snu pravý opak toho, co dělá ve dne. Sazivec je zpočátku spokojený, ale náhle dědí po strýci. Nyní je Sazivec skutečně bohatý a jeho sny o kominické práci se mu nelíbí. Navštíví tedy kouzelníka a přinutí ho, aby jeho sny změnil. Kouzelník znovu čaruje a Sazivec si užívá ve snu svého bohatství stejně jako přes den. Jenže to netrvá dlouho a Sazivec utratil všechny peníze. Rozhodne se, že navštíví kouzelníka potřetí. Ale bohužel už starého kouzelníka nenajde. Kouzelníkův pomocník Smetáček mu poradí, aby zanechal lenosti a začal znovu pracovat.

Filmovou pohádku natočila v roce 1985 paní režisérka Hana Teislerová. Scénář napsal Bedřich Jansa.

Bez práce nejsou koláče

22. srpna 2017 v 15:25 | dvě TeReziA

Bez práce nejsou koláče

Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové z pohádkového cyklu Strom pohádek vypráví o tom, jak se Jiřík z lásky k princeznĕ upsal čertu.
Chudý chasník Jiřík se na první pohled zamiloval do princezny Blaženky, kterou spatřil v zámecké zahradĕ. Princezna se mu natolik líbila, že by kvůli ní snad i svou duši upsal. Stačilo na to jen pomyslet a před Jiříkem se náhle objevil čert. Slíbil Jiříkovi, že vše zařídí, co jen si bude přát, a na oplátku mu bude stačit jen jediný podpis psaný vlastní krví. Jiřík souhlasil a čert své slovo dodržel. Netrvalo dlouho, Jiřík se oženil s princeznou a stal se spravedlivým králem. Když si pro nĕho čert po dvaceti letech přišel, Jiřík ho poprosil ještĕ o tři dny, aby se mohl rozloučit s rodinou a dokončit započatou práci. Čert s tím souhlasil a kupodivu slíbil, že když se mu nepodaří splnit třeba jen jediné přání, vrátí Jiříkovi jeho úpis. Když už králi zbývá poslední přání, jeho chytrá žena Blaženka zjistí, jak se vĕci mají a nakonec se jí podaří čerta přelstít.
Barevnou filmovou pohádku natočila a scénář napsala v roce 1988 Jiřina Pokorná-Makoszová.

Císařovy nové šaty

20. srpna 2017 v 19:18 | dvě TeReziA

Císařovy nové šaty

Klasická pohádka podle Hanse Christiana Andersena vypráví o jednom rozmarném císaři, který toužil mít takové šaty jaké nikdo nemá.
Podvodník Jakob bĕhem putování po celé zemi se ocitne v královském mĕstĕ, kde se seznámí s hezkou Majou, její sestřičkou Gretou a také s tíživou situací vĕtšiny obyvatel. Maja je totiž na mizinĕ podobnĕ jako vĕtšina ostatních a všichni trpí rozmařilým životem svého císaře Friedhelma. Jeho jedinou starostí jsou totiž krásné šaty, za které utrácí obrovské peníze. Jakob dostane nápad a hned se pustí do jeho realizace. Tvrdí, že je nejlepším tkalcem a krejčím široko daleko. Pronikne až k císaři, kterému předloží lákavou nabídku. Císař chce k narozeninám nové šaty, nad nimiž se každému zatají dech. Jakob mu slíbí, že ušije takové šaty, jaké svĕt ještĕ nevidĕl. Budou prý jedinečné a hodné muže jeho velikosti, protože pro všechny hloupé a neurozené zůstanou neviditelné. Den králových narozenin se rychle blíží. Ale když vládce v nových šatech předstoupí před své poddané, ti se nestačí divit.
Nĕmecko, 2010

Loupežnická pohádka

20. srpna 2017 v 18:33 | dvě TeReziA

Loupežnická pohádka

Pohádka podle originálního pohádkového příbĕhu Karla Čapka vypráví o slavném loupežníku Lotrandovi, který chtĕl mít ze svého syna vzdĕlaného pána.
Strašlivý loupežník Lotrando udĕlal jednu velkou zásadní chybu, že poslal svého jediného syna na studie. Vzdĕlaný a útlocitný chlapec nedokázal splnit otcovu poslední vůli a po otci převzít loupežnickou živnost. Pokoušel se sice z poslušnosti najít své místo mezi tlupou lupičů, ale jejich práce mu moc nešla. Jednoho dne se rozhodl, že zajde za svým bývalým profesorem pro radu. Ten mu nejen poradil, ale dal mu doporučení a Lotrando dostal práci výběrčího mýtného. Z Lotranda se sice nestal strašlivý loupežník, co bĕhá po strašidelném lese s puškou, ale začal pracovat jako státní úředník a vybíral peníze od pocestných.

Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1980 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Jarmily Turnovské.

Láska na vlásku na Déčku

19. srpna 2017 v 19:21 | dvě TeReziA

Láska na vlásku

Pĕkná klasická pohádka na motivy příbĕhu Marka Twaina Princ a chuďas vypráví o velké zámĕnĕ, kde touha po životĕ druhých vede k nečekaným zápletkám i k novým láskám.
Prince Matĕje na hradĕ neustále hlídají. Chtĕl by zakusit trochu svobody. Jít kam chce, kam ho oči povedou, poznat svĕt a dobrodružství. Princ se cítí jako vĕzeň a ze všeho nejvíc by chtĕl poznat život mimo královský dvůr. Otec ho navíc kvůli hrozící vojnĕ s Turky nutí do ženĕní. Má se zasnoubit s princeznou Beatrix z neapolského království, kterou ale princ nemiluje. O poznání dál žije Tomáš, mladý chudý kovář, který by chtĕl být rytířem a poznat jiný život než jeho otec. Jeho rodiče by ho chtĕli oženit s Hanou, chudou pracovitou dívkou ze sousedství. Tomáš uteče a dostane se na hrad. Setká se s princem a princ toho využije, protože tulák Tomáš je princi Matĕjovi tak podobný, jakoby mu z oka vypadl. Vymĕní si navzájem oblečení a domluví se, že se na jeden den zamĕní. Druhý den ráno však prince, vydávajícího se za tuláka, neprávem obviní z krádeže a pošlou do vĕzení. Tomáš naopak musí zůstat na hradĕ, i když se snaží přesvĕdčit krále, že není pravým princem. Nikdo mu však nevĕří. Oba se musí naučit nést odpovĕdnost za svoje činy. Tomáš se naučí chovat jako král a získá si lásku krásné princezny Beatrix. Princ Matĕj zachrání Hanu před vlky, ale sám je zranĕný a žije namísto Tomáše v jeho rodinĕ. Poznává, jak má Hana tĕžký život se zlou macechou a snaží se jí pomoci.
Slovensko, 2014

Co poudala bába Futeř

19. srpna 2017 v 14:35 | dvě TeReziA

Co poudala bába Futeř

Lidová pohádka v nářečí vypráví o tom, jak si mladý Krakonoš namlouval dĕvče.
V oblačné chalupĕ bydlí bába Futeř s mladým vnukem Krakonošem. Krakonoš je lehkovážný a nestálý, nic nedbá na to, že ho vĕrnĕ miluje melžinka Cílinka. Když spatří v lidském svĕtĕ hezké vesnické dĕvče Lidunku, jeho melžinka se mu zdá moc bledá. Lidunka má ráda chudého Jozífka, ale její tatínek jejich lásce brání. Jednou Lidunka tančí v hospodĕ s cizím myslivcem a Jozífek na ni žárlí. Když vidĕl, jak tančí s Krakonošem, velmi se rozzlobil a s Lidunkou se pohádal. Cílinka s housličkami přijde za Krakonošem do hospody a chce, aby s ní z hospody odešel. Krakonoš se jí vysmĕje a housličky jí vezme. Bába Futeř hledá Krakonoše a vidí ze shora, co se dole v hospodĕ dĕje. Bába si Krakonoše přifoukne, a tak se ocitne Lidunka v oblačné chalupĕ. Protože Cílinka už nemá svoje mlhové housličky, melžinky ji mezi sebou nechtĕjí. Za čas bába Futeř chystá svatbu pro Krakonoše a Lidunku. Ale Lidunka má pořád ještĕ ráda Jozífka. A Krakonoš taky nakonec zjistí, že miluje jenom svoji melžinku Cílinku.

Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Anny Juráskové.
 
 

Reklama