Filmové pohádky

Nejkrásnější hádanka

1. července 2018 v 20:50 | dvě TeReziA...

Nejkrásnĕjší hádanka

Výpravná romantická pohádka podle předlohy Jana Drdy vypráví o jedné chytré princeznĕ, která má ráda hádanky, nakonec pochopí, kdo ji má opravdu rád a díky tomu rozluští i tu "nejkrásnĕjší hádanku".
Sympatický chasník Matĕj má dobré srdce, chytrosti na rozdávání a kromĕ hádanek má rád také Majdalenku, dceru sedláka, u kterého pracuje. Majdalenka jeho lásku opĕtuje, ale otec už pro ni vybral jiného ženicha, rychtářova syna Jakuba. Nic však není ztraceno, protože Matĕj zachránil bílého holoubka, a ten na oplátku přinesl kouzelnou jahodu, díky níž chasník i jeho milá rozumĕjí řeči ptáků. Když sedlák Matĕje vyhodí, vydá se mladík na zámek, kde se zrovna soutĕží v hádankách o ruku princezny Rozmarýnky. Kdo uhodne tři, dostane ji za ženu. Na rozdíl od ostatních se Matĕj nezalekne, když král vyhlásí dodatek, že kdo neuhodne, přijde o uši i nos. Její hádanku hravĕ uhodne, zatímco ona si s tou jeho poradit nedokáže a musí mu dát políbení. Stejnĕ to dopadne i druhý den. To se Matĕj seznámí s vojákem Ondrou, který princeznu tajnĕ miluje, a také s generálem, hofmistrem a dvorní dámou, kteří jsou chamtiví a neustále kují pikle. Donutí Matĕje ke slibu, že se vzdá princezny a rozdĕlí mezi nĕ odmĕnu, kterou mu král nabídne jako náhradu, ale chasník je převeze a ještĕ vytrestá. Rozhodne se vrátit k Majdalence, cestou ho však přepadnou loupežníci s náčelníkem Madlafousem a donutí ho, aby se k nim přidal. Pomůže jim uloupit zlato, loupežníci ho zradí a Matĕj skončí v žaláři. Hofmistr, generál a dvorní dáma už se tĕší na popravu. S pomocí Ondry odhalí všechny intriky, potrestá loupežníky, princeznĕ ukáže toho pravého ženicha a vyslouží si Majdalenku.
ČR 2008, pohádka pana režiséra Zdeňka Trošky

Žabí král aneb Železný Jindřich

1. července 2018 v 18:36 | dvě TeReziA...

Žabí král aneb Železný Jindřich

Krásné princeznĕ Sophii spadne při hraní do vody kouzelná zlatá koule. Naštĕstí se objeví mluvící žabák, který zoufalé princeznĕ její oblíbenou hračku najde.
Princezna Sophie dostala k osmnáctinám zlatou kouli, kterou jí v závĕti odkázala matka s tím, že ji ochrání před špatnými rozhodnutími a pomůže jí následovat hlas srdce. Přes všechny dárky a gratulanty ji narozeniny příliš netĕší. Na otcovo přání se totiž právĕ v tento den má zasnoubit s bohatým princem Fridrichem, aby tak byla zachránĕna jejich upadající říše. Navíc jí zlatá koule při hře v královské zahradĕ spadne do zámeckého rybníku. Jak tak Sophie sedí na břehu a pláče, zaslechne podivný hlas a překvapenĕ zjistí, že k ní mluví velká žába. Ta jí nabídne, že kouli v rybníku najde a přinese na břeh, pokud princezna slíbí, že ji přijme za přítelkyni, bude moci sedĕt po jejím boku, jíst z jejího talíře a spát v její posteli. Sophie to bez rozmýšlení slíbí. Jenže když žába skutečnĕ kouli vyloví, nemá už princezna tolik chuti slib splnit. Zanedlouho se žába objeví na zámku, a když se přísný král dozví o slibu, který Sophie dala, přinutí ji, aby ho splnila. Dotĕrná žába tak sedí vedle princezny a jí z jejího zlatého talíře. Dokonce se chystá spát v její posteli, a tak Sophie popadne žábu a mrští s ní o zeď. V tu chvíli se však stane nĕco nečekaného.
Nĕmecko 2008, Der Froschkönig

Perníkářka a Větrný mládenec

30. června 2018 v 22:01 | dvě TeReziA...

Perníkářka a Vĕtrný mládenec

Romantická pohádka vpráví o lidském pochybení, odvaze a síle lásky.
Hrdinkou je statečná dívka, které vysvobodí zámeckého syna Adama ze zakletí, jímž byl potrestán za nadutost a pýchu. Stal se Vĕtrným mládencem a jen odvaha, láska, vytrvalost a chytrost milované dívky jej mohla zbavit prokletí. Terka, neteř perníkářky, to dokázala a Adam se s ní navzdory své matce nakonec oženil.
Filmovou pohádku natočila v roce 1990 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Karla Šiktance.

Vo modrým ptáčku

30. června 2018 v 10:09 | dvě TeReziA...

Vo modrým ptáčku

Moc hezká pohádka podle předlohy J. Š. Baara vypráví o tom, jak se Baruška nevzdala a svého prince si vybojovala.
Hodné Barušce zemřela maminka a tatínek si přivedl domů mladou ženu. Zlá macecha Barušku hladem týrala a bila. Baruška si už začala zoufat a volala svou maminku. Jednoho dne k ní přiletĕl modrý ptáček a pomáhal Barušce nést její tĕžký údĕl. Ale macecha se snažila modrého ptáčka zahnat. Ptáček to ale nevzdával a Barušku vyhledal, přesto však nakonec musel na příkaz svého krále odletĕt. Baruška byla smutná a rozhodla se modrého ptáčka najít stůj co stůj, a tak svou vĕrnou láskou a obĕtavostí vysvobodí ze zakletí krásného prince.
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1968 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Anny Juráskové.

Svatojánský věneček

29. června 2018 v 21:11 | dvě TeReziA...

Svatojánský věneček

Humorná pohádka vypráví o princeznĕ Verunce, kterou bavila matematika, o plánované královské svatbě a o vĕnečku, se kterým se osud zmĕní.
Ondra se nechce stát kuchařem, proto z učení definitivnĕ odchází. Touží být plavcem na voru, stejnĕ jako jeho bratři. Ve stejnou dobu král rozhodl, že se jeho jediná dcera - princezna Verunka musí bohatĕ provdat. Na zámek se sjíždĕjí nápadníci - podivínský vynálezce sir Klevr, dvouhlavý baron Wajsman, trochu potrhlý básník Alexandr Alexandrovič a hlavnĕ temnou mocí obdařený Markýz. Zatímco se nápadníci snaží splnit princeznin úkol, její vĕneček přivádí na královský hrad Ondru. Svatojánský vĕneček je nejen romantická pohádka o lásce, ale i o všudypřítomnosti zla a nutnosti dokázat se mu postavit.
Výpravnou filmovou pohádku natočil v roce 2015 pan režisér Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina.

Byl jednou jeden král...

27. května 2018 v 12:52 | dvě TeReziA...

Byl jednou jeden král...


Klasická pohádka podle Boženy Nĕmcové a Pavola Dobšinského vypráví o jednom pošetilém králi a jeho moudré dceři, která vĕdĕla, že sůl je nad zlato.
Král Já I. vládne malému královstvíčku, které od jednoho konce po druhý obhlédne dalekohledem. Má energického rádce jménem Atakdále a tři dcery. Drahomíru, která nade vše miluje zlato, šperky a drahé kameny, Zpĕvanku, která ze všeho nejradĕji zpívá, a nejmladší Marušku, jež nejradĕji tráví čas v královské kuchyni. Král se hodlá odebrat na odpočinek, a proto se rozhodne předat vládu jedné ze svých dcer. Jenže je má rád všechny stejnĕ, a tak neví, pro kterou se rozhodnout. Řekne si, že to bude ta, která ho má nejradĕji. Drahomíra ho má ráda jako zlato, Zpĕvanka jako zlato v hrdle a Maruška jako sůl. Uražený král, který sůl považuje za nĕco obyčejného, čeho je všude dostatek, Marušku vyžene ze zámku a rozkáže zničit veškerou sůl v království. Všichni poslechnou, jen rázná vdova Kubátová odmítne, protože ví, že bez soli neuvaří. Král na to také velmi brzy přijde, protože vepřové hody bez soli nejsou k jídlu a sladké, hořké a kyselé se rychle přejí. Navíc se mu začne po Marušce stýskat. Ta zatím našla útočištĕ u kouzelné babky kořenářky a zakoukala se do pohledného rybáře. Otec se dceru vydá hledat, a když se s ní usmíří, dostane od ní kouzelnou slánku. Kdyby chtĕl posolit jen sobĕ, slánka by nestačila, ale když bude chtít sůl pro každého v království, bude bezedná. Zatímco se král raduje, trojice vychytralých princů, kteří se ucházeli o princezny, sebere královský poklad a pokusí se s ním zmizet, protože z námluv sešlo. Princezny si totiž našly lepší ženichy.
Českou filmovou pohádkovou komedii natočil v roce 1955 pan režisér Bořivoj Zeman.

Doktorská pohádka

27. května 2018 v 12:45 | dvě TeReziA...

Doktorská pohádka


Vtipná pohádka podle Karla Čapka vypráví o tom, jak páni doktoři léčili kouzelníka Magiáše.
Koho by napadlo, že kouzelník Magiáš bude potřebovat doktora! Když však spolkne švestku a ztratí hlas, musí se jeho pomocník Vincek hodně snažit, aby dostal na Hejšovinu slovutné lékaře - hronovského, kosteleckého a skalického. Nejdříve mu ale dají pěkně za vyučenou - pořádně ho vystraší… Protože ale doktoři musejí pomáhat nemocným, i kdyby si o nich nic dobrého nemysleli, kouzelníka Magiáše nakonec vyléčí nejen z nemoci, ale i od zla.
Filmovou pohádku natočila v roce 1982 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Jarmily Turnovské.

Princové jsou na draka

27. května 2018 v 12:41 | dvě TeReziA...

Princové jsou na draka


Legendární písničková pohádka vypráví o tom, že opravdu dĕlání všechny smutky zahání a to nejen pohádkovým princeznám.
Když maminka jednoho dne synům oznámí, že budou mít nového tátu, mladšímu Martinovi se v noci zdá pohádkový sen o království, které je ohroženo zlým drakem. Naštĕstí je tu ale právĕ chytrý Martin, který má pohádky doslova v malíčku. Poradí králi, jak na draka - chtĕlo by to Honzu... Starší bratr Honza postaví pevnou zeď, zbaví království nebezpečného draka, zamiluje se do princezny a všichni budou šťastni...
Hudba Jaroslav Uhlíř. Dĕlání, Statistika, Kdyby se v komnatách, Jestli to nebude láska, Hlupáku najdu tĕ, Není to příjemné pomyšlení a jiné písničky otextoval Zdenĕk Svĕrák.
Filmovou pohádku natočil v roce 1980 pan režisér Jiří Adamec podle scénáře Jiřího Chalupy.

Učedník čaroděje Čáryfuka

26. května 2018 v 16:31 | dvě TeReziA...

Učedník čarodĕje Čáryfuka


Humorná pohádka z cyklu Pohádek pro pamĕtníky na motivy knížky Antonína Zhoře vypráví o tom, jak vzal Honzíka do učení odborník na slovo vzatý.
Čarodĕj Čáryfuk vypsal konkurz na svého učedníka. Navštíví ho babka a chce omladit. Jenže, jeden z mládenců, Frantík, který četl čarodĕjův vzkaz a přišel se hlásit do učení, i přes zákaz snĕdl omlazovací kaši pro babku a promĕnil se v miminko. Další přichází sirotek Honza, jenž přinesl pytel mouky s prosbou, aby ji čarodĕj očaroval. U kouzelníka Honza poznává, že to čarodĕjnictví je tuze pĕkné řemeslo. A ráno nese mlynáři kouzelný pytel, ze kterého mouky neubývá. Jenže mlynář a jeho žena jsou hamižní a nedbají varování. Ale svou chybu hodí na Honzu a vyženou ho. Honza jde k čarodĕji do učení...
Filmovou pohádku natočila v roce 1969 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře K. Kuršové.

O zlaté huse

26. května 2018 v 15:41 | dvě TeReziA

O zlaté huse

Klasická pohádka bratří Grimmů vypráví o hloupém Tillovi, smutné princeznĕ a zlaté huse, které chtĕl každý vytrhnout pírko.
V jedné vesnici žili tři bratři - Petr, Pavel a nejmladší Till, kterému se všichni posmívali, že je hloupý.Tillovi bratři šli kácet dříví do lesa a potkali žebráka. Žebrákovi nepomohli a vysmáli se mu. Potom šel do lesa Till a se žebrákem se rozdĕlil o své jídlo. Žebrák ukázal Tillovi strom, pod kterým najde zlatou husu. Till přišel s husou do vesnice, že se vypraví na zámek ke smutné princeznĕ. Princezna Luisa byla smutná, protože jí zemřela matka. Král byl také smutný a na zámku vládla teta, která všechny komandovala. Chtĕla Luisu provdat, ale žádný z nápadníků se princeznĕ nelíbil. Teta dala vyhlásit, že se Luisa provdá za toho, kdo ji dokáže rozesmát. K Tillovi se zlatou husou se mezitím přilepily dvĕ ženy, které chtĕly huse vytrhnout pírko. Po cestĕ se k nim ještĕ přilepil pan farář. Nakonec šel za Tillem a zlatou husou celý průvod lidí a tak přišli do zámku. Princezna slyšela hluk a vykoukla z okna. Vyšla ven s tetou i králem. Začala se Tilla vyptávat a on ukázal zlatou husu. Chtivá a lakomá teta se na husu vrhla a princezna se neubránila smíchu. Smál se i král a celý dvůr.
Die Goldene Gans, Nĕmecko 2013

O houslích krále snů

26. května 2018 v 14:29 | dvě TeReziA...

O houslích krále snů


Romantická pohádka vypráví nejen o krásných snech, ale i skutečném životĕ.
Byl jeden král, který své starosti a problémy neřešil, ale utíkal před nimi do snů a vidin. Za své sny vymĕnil vše, co mĕl. Zámek, korunu i štĕstí své jediné dcery. Naštĕstí v této pohádce ale včas zasáhne chudý chasník Martin, který ví, že snít je sice krásné, ale mnohem cennĕjší je schopnost sny uskutečňovat...
Filmovou pohádku natočila v roce 1987 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Miloše Kratochvíla.

Princezna na hrášku

1. května 2018 v 9:50 | dvě TeReziA...

Princezna na hrášku

Klasická pohádka podle H.Ch.Andersena vypráví o tom, jak jednoho dne uprostřed bouře zaklepala na zámecká vrata hezká, ale obyčejná dívka, která tvrdila, že je princezna z daleké zemĕ.
Království hrozí pohroma, králova bezcitná sestra, posedlá touhou po moci, má na dosah korunu i trůn. Král brzy oslaví 70. narozeniny a podle tradice má v tento den předat vládu synovi. Podmínkou ovšem je, že se ožení s princeznou. Procestoval svĕt křížem krážem, ale zatím žádnou nenašel. Jedinou nadĕjí je poslední princezna, která míří na zámek. Když však kočár dorazí, je prázdný. Princezna zmizela, a navíc se princ mezitím zamiloval do hezké pomocnice v sirotčinci. Dívka neví, že mladý muž je ve skutečnosti princ, princ zase netuší, že dívka je ztracená princezna. Zatímco spĕchá na zámek, poskok budoucí královny princeznu odhalí a uvĕzní. Jenže v noci se uprostřed bouře dívka nečekanĕ objeví na zámku a prohlásí se za očekávanou princeznu. Zuřící králova sestra se pokusí o poslední intriku a rozhodne se neobvyklým testem ovĕřit, zda je princezna skutečnĕ princeznou.
Die Prinzessin auf der Erbse, Nĕmecko 2010

Pyšná princezna

1. května 2018 v 8:54 | dvě TeReziA...

Pyšná princezna

Nejslavnĕjší česká filmová pohádka na motivy klasické pohádky Boženy Nĕmcové Potrestaná pýcha vypráví o tom, jak se napravila jedna pyšná princezna.
Spravedlivý a moudrý král Miroslav je sice zamilovaný do krásné princezny, ale naštĕstí neztratil hlavu. Láska a práce napraví princeznu Krasomilu, starý král se zbaví špatných rádců a v Půlnočním království je zrušen zákaz zpĕvu.
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1952 pan režisér Bořivoj Zeman. Ústřední písničku "Rozvíjej se, poupátko" složil skladatel a dramatik Dalibor Cyril Vačkář na text Františka Hrubína.

Sen o krásné panné

30. dubna 2018 v 23:35 | dvě TeReziA...

Sen o krásné pannĕ

Výpravná pohádka na motivy klasické pohádky Boženy Nĕmcové vypráví o veliké lásce a úkladech, které se jí stavĕjí do cesty.
Do nejtemnĕjší vĕže království byl ukryt obraz krásné panny. Objevil jej princ a rozhodl se hledat svou krásnou pannu v širém svĕtĕ. Jeho vysnĕná Mahulena skutečnĕ žije a již dávno se jí o princi zdá. Princ musí překonat intriky zlé Macechy a také splnit tři přání, které Mahulena vymyslela, aby se zbavila nápadníků...
Filmovou pohádku natočil v roce 1994 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Boženy Šimkové.

Bratříček a sestřička

29. dubna 2018 v 19:00 | dvě TeReziA...

Bratříček a sestřička

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o tom, jak sestřička a její bratříček musí čelit zlobĕ a prokletí macechy, která je ve skutečnosti krutá čarodĕjnice.
Jednoho dne přivedl ovdovĕlý tatínek dĕtem novou maminku a novou sestřičku. Pravou tvář však macecha ukázala, až když získala otcovo srdce a majetek. Bez lítosti ho otrávila a dĕti uvĕznila. Odvážným sourozencům se sice podařilo ukrýt v temném lese, jenže zlá macecha, krutá čarodĕjnice, zaklela bratříčka v srnce. Nešťastná sestřička slíbila, že ho nikdy neopustí. Našla opuštĕnou chalupu, kde spolu žili spokojenĕ až do dne, kdy se objevili lovci v čele s mladým králem. Když spatřil sestřičku, zamiloval si ji a odvezl na zámek, kde se s ní oženil. Zpráva o královĕ štĕstí a narození krásného chlapečka se roznesla stejnĕ rychle jako vyprávĕní o královnĕ a jejím srnečkovi. Donesla se až k uším zlé macechy, která převlečená za chůvu pronikla do zámku. Zabila královnu a dceři přičarovala její podobu. Jen třikrát o půlnoci může přijít sestřička ke svému dĕťáku. Pomůže jí král vrátit život a potrestá zločiny zlé macechy?
Brüderchen und Schwesterchen, Nĕmecko 2008

O brokátové růži a slavíku z perleti

29. dubna 2018 v 15:03 | dvě TeReziA...

O brokátové růži a slavíku z perleti

Klasická pohádka podle H. Ch. Andersena o nafoukané princeznĕ a pasáčkovi vepřů.
Pohádka vypráví o namyšlené a pošetilé princeznĕ. Pravá růže, královna něžných vůní, jí byla příliš obyčejná, nad opravdovým slavíkem ohrnovala nos, a tak pohrdla zásnubními dárky prince Kristiána z Ostrovního království, který se zamiloval do jejího obrazu. S pasáčkem vepřů se ale líbala kvůli nesmyslným hračkám a ke své škodĕ nikdy nepochopila, co je pravé a co falešné.
Filmovou pohádku natočila v roce 1982 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

Kde bydlí štěstí

29. dubna 2018 v 14:40 | dvě TeReziA...

Kde bydlí štĕstí

Romantická pohádka vypráví o tom, koho a proč se drží štĕstí.
Pohádka vypráví o chudé ševcovské dcerce Marjánce. Ta si svou krásou, milou povahou a pracovitostí získala srdce zámeckého pána. Jenže závistivá zlatníkova žena Filoména a její dcera Karlička jí lásku ani ženicha nepřály...
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Magdaleny Dietlové.

Rozhodni obraze krásný...

2. dubna 2018 v 17:44 | dvě TeReziA...

Rozhodni obraze krásný


Pohádka z cyklu Strom pohádek na námĕt klasické pohádky Moudrý zlatník od Boženy Nĕmcové vypráví o tom, jak syn chudého chalupníka vrátil řeč princeznĕ.
Chalupník se ženou si přáli děťátko, nakonec se narodil chlapec, kterému dali jméno Radoš, ale maminka zemřela. Radoš se vyučil zlatníkem, měl velký talent, a tak se dostal na zámek, kam donesl šperky panu králi. Princezna Liběna byla němá a od 12-ti let nepromluvila ani slovo. Radoš naučil princeznu Liběnu znovu mluvit. Napadla ho totiž geniální myšlenka. Neoslovil přímo princeznu, ale mluvil k obrazu a dal mu hádanku. Komu náleží panna: řezbář ji vyřezal, krejčí jí ušil šaty, ale ten třetí mládenec jí dal řeč. Princezna odpovĕdĕla a chytrý Radoš ji získal za ženu.
Barevnou filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní režisérka Jiřina Pokorná-Makoszová.

Dařbuján a Pandrhola

2. dubna 2018 v 14:31 | dvě TeReziA...

Dařbuján a Pandrhola


Klasická česká filmová pohádka podle námĕtu Jana Drdy vypráví o chudém havíři Kubovi, který se stará o svou ženu a jedenáct dĕtí. Právĕ se jim má narodit další potomek a je třeba najít kmotra.
Chudý havíř Kuba Dařbuján se stará o ženu Markýtku a jedenáct dĕtí. Není divu, že se jen málokdy nají dosyta. A to jim vrána právĕ nese další. Když se narodí, vydá se mu Kuba hledat kmotra. Odmítne stařečka (Pánaboha), protože je dobrý jen k bohatým, myslivce (čerta), rád však přijme nabídku sekáče (Smrti), který jediný je stejnĕ spravedlivý ke všem bez rozdílu. Smrťák mu nabídne úmluvu. Kuba se stane doktorem. Pokud bude stát Smrťák u nohou postele, může pacienta uzdravit, pokud u hlavy, není již nemocnému pomoci. Kuba souhlasí a hned druhý den se dá do léčení. Nakonec po dlouhém zdráhání pomůže i bohatému a lakomému sládkovi Pandrholovi, přestože tím poruší úmluvu. Pandrhola navíc nechá Smrťáka zatlouct do velkého sudu, aby se ho zbavil jednou provždy. Od té chvíle však nikdo a nic nemůže zemřít. Ani človĕk ani zvíře. A to je, jak se velmi brzy ukáže, velmi nepříjemné.
ČR 1959, barevná pohádka pana režiséra Martina Friče

O Šípkové Růžence

2. dubna 2018 v 14:16 | dvě tereziA

O Šípkové Růžence

Klasická pohádka "O Šípkové Růžence" upravená a vylepšená" SUPER!!! verši Jiřího Žáčka o pomstĕ zakleté do růže a lásce, která všechno zlo překoná.
Milujeme básnění a toto je náš HIT!!! "Pokorně bez velkého hluku, rád bych požádal o její ruku..."
"Jak se budí krásky?-Stačí jedno políbení z lásky."
Tři víly - Týna, Mína a Vesna - přivedou na královský ples krásnou Isabelu a hodnou Felicii. Král si vybere za nevĕstu Felicii. Isabela se chce pomstít.
Když se královskému páru narodí malá princezna, vyřkne Isabela strašnou kletbu. Naštĕstí vše zmírní moudrá víla Vesna, ale zmĕnit kletbu nedokáže.
Růženka má narozeniny, má právĕ šestnáct roků a kletba se naplní. Růženka a celý zámek upadne do hlubokého spánku.
Zahradník Janek se vydá princeznu probudit a taky se mu to podaří, jenže na zámku je ještĕ falešný princ Matyáš...
Filmové zpracování klasické pohádky vzniklo na zámku Žleby. Pohádku natočil pan režisér Zdenĕk Zelenka v roce 2006 podle veršovaného scénáře básníka Jiřího Žáčka.

Řachanda

2. dubna 2018 v 12:54 | dvě TeReziA...

Řachanda


Pohádka vypráví o jedné rozmazlené princeznĕ a dvou kamarádech.
Matĕj a Kuba žijí v Růžovém království, kde se lidem moc dobře nežije. Zemi místo krále vládne vyslanec Theofil, který se stará jen o svou kapsu. Jedné noci vleze Kuba do Theofilovy spižírny, aby ukradl nĕco ke snĕdku. Místo jídla tam objeví truhličku s jeho penĕzi. Kuba z ní ukradne zlaťák, při loupeži ale udĕlá hluk a je odhalen. Oba mladíci skončí ve vĕzení, ale podaří se jim uprchnout. Při útĕku se zatoulají do Liliového království, kde se seznámí s rozmazlenou a panovačnou princeznou Markétkou, která ráda ubližuje lidem. Osud pak zavede Matĕje a Kubu do kouzelného Černého lesa, kde se po setkání s roztodivnými bytostmi a jejich vládkyní konečnĕ napraví.
ČR 2016, Režie: M. Ferencová

Královský slib

2. dubna 2018 v 11:38 | dvě TeReziA...

Královský slib

Výpravná romantická pohádka z dávných časů, kdy královské slovo bylo zákonem a daný slib životním závazkem.
Princ se má oženit s dcerou krále sousední zemĕ, kterému dal jeho otec slib, že se jejich rody jednou spojí. Dávný slib musí být naplnĕn!
Do ženĕní se však princi chce pramálo. Spíše ho zajímají okolní lesy, ptáci a především volnost. Své chování nezmĕní ani ve chvíli, kdy přijede krásná princezna, která záhy pochopí, že se k sobĕ s princem vůbec nehodí. Oba se proto chtĕjí královskému slibu vzepřít.
Ovdovĕlý král je neústupný a prosbĕ o zrušení sňatku nemíní vyhovĕt. Navíc jej opouští jej i rádce Bohdan, jenž se vrací na svou tvrz. Čím dál bezradnĕjší král usiluje o jeho návrat, nebo alespoň o příchod jeho syna. Bohdan ovšem žádného syna nemá, má jen dceru Dinu, která přichází v přestrojení a jednoho dne s princem ze zámku uteče. V panošovi princ neomylnĕ pozná půvabnou dívku Dinu a chce si ji vzít. Král je brzy najde v lese, ale stále trvá na svém. Princezna, která se mezitím pohybovala stále častĕji po královĕ boku, je stejnĕ moudrá jako krásná a přichází s překvapivým řešením. Královský slib bude naplnĕn a ti, co se milují, se budou moci vzít.
Filmovou pohádku natočil v roce 2001 pan režisér Kryštof Hanzlík podle scénáře Františka Pavlíčka.

O nejchytřejší princezně

2. dubna 2018 v 11:19 | dvě TeReziA...

O nejchytřejší princeznĕ


Naše oblíbená pohádka vypráví o jedné namyšlené princeznĕ, čarodĕjnici Okulárové a o tom, na čem záleží nejvíc.
Tak dlouho o sobĕ princezna rozhlašovala, že je ze všech nejchytřejší, až tomu museli na zámku všichni uvĕřit. Jenom princ, který přijel na námluvy, jí dokázal dát otevřenĕ najevo, že o tak nevzdĕlanou a namyšlenou princeznu nestojí. Jenže právĕ tenhle odvážný princ padl princeznĕ do oka, a tím spíše si jeho urážku nechtĕla nechat líbit. Na tom, jak všechno nakonec dopadlo, mĕla určitĕ zásluhu roztomilá čarodĕjnice Okulárová, ale také sama zamilovaná princezna.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Jarmily Turnovské.

Princ a Večernice

2. dubna 2018 v 10:36 | dvě TeReziA...

Princ a Večernice

Pohádka na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové vypráví o třech kouzelných bratřích Mĕsíčníku, Slunečníku a Vĕtrníku, jejich okouzlující sestře Večernici a o třech princeznách, které jejich bratr za jedinou noc provdal.
Hlavním hrdinou je princ Velen, kterému starý král svĕří péči o své království. Princ bĕhem noci provdá své tři sestry. Sám se zamiluje do krásné Večernice, sestry svých švagrů Vĕtrníka, Mĕsíčníka a Slunečníka. Král to však nepochopí a princ musí jít své sestry hledat. Do cesty se mu však staví řada překážek. Zrádný hostinský, kupci a lapkové, zlý Mrakomor, krutý vládce všeho nečasu. Po zdolání všech úskalí najde Velen svou Večernici, ale nesplní daný slib a pustí čarodĕje Mrakomora. Čarodĕj unese Večernici na svůj hrad. Nakonec všechno dobře dopadne a princ Velen osvobodí Večernici a porazí zlého čarodĕje.
Výpravnou filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Jiřího Brdečky.

Šípková Růženka

2. dubna 2018 v 9:34 | dvě TeReziA...

Šípková Růženka


Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví příbĕh o princeznĕ, která se píchne o vřeteno, usne a s ní celý zámek.
Chudý Fynn se ptá strýce Augusta, který pracuje na královském zámku jako podkoní, proč princ Erik tak tvrdĕ trénuje. Ten mu vypráví, že v sousedním království žil kdysi královský pár, který marnĕ toužil po dítĕti. Jednoho dne královnĕ předpovĕdĕla žába, že se jí příští rok narodí dítĕ, a sotva uplynul rok, narodila se jí holčička. Dostala jméno Růženka a šťastný král uspořádal oslavu. Mĕl však jen dvanáct zlatých talířů, a tak ke stolu nepozval vílu osudu Marunu. Zlá víla z pomsty princeznu proklela a předpovĕdĕla jí, že až dosáhne patnácti let, píchne se o vřeteno a zemře. Dobrá víla sice nemohla kletbu zrušit, alespoň tedy zmĕnila smrt ve stoletý spánek a nadĕji, že ji polibkem vysvobodí šlechetný princ. Král se rozhodl s kletbou bojovat a nařídil všechna vřetena zničit. Růženka sice rostla neustále chránĕna, v den svých patnáctin však narazila na Marunu v podobĕ staré přadleny, která ji vlákala do pasti. Růženka usnula a s ní celý zámek, který obrostl hustým živým plotem z růží. Mnoho princů se ji od té doby pokoušelo zachránit, žádnému se však nepodařilo proniknout trním. Fynn začíná trénovat stejnĕ jako princ, ten se mu však smĕje. Když ale zahyne v neproniknutelném trní, vezme Fynn meč, odhodlán zkusit to sám. Na nebezpečné výpravĕ ho čeká řada překážek a nejedno překvapení. Podaří se chudému chasníkovi uspĕt tam, kde princové selhali?
Dornröschen, Nĕmecko 2009

O princezně Jasněnce a létajícím ševci

1. dubna 2018 v 14:02 | dvě TeReziA...

O princezně Jasněnce a létajícím ševci

Výpravná pohádka na motivy Jana Drdy plná kouzel, dobrodružství a lásky vypráví o chytrém tovaryši, sličné princeznĕ, Sluneční paní a dvou čarodĕjnicích.
Právĕ když král pohádkové říše musí rozsoudit Sluneční paní a čarodĕjnici, prochází lesem dva chasníci - kovářský tovaryš Ondra a mladý švec Jíra. Čarodĕjnice je velice rozzlobena královým soudem a prorokuje mu, že se jeho dcera, princezna Jasnĕnka, provdá za ševce. Jíra si vyrobí z jemné kozinky křídla a přiletí pod královský hrad, na nĕmž právĕ král ve strachu před vĕštbou zavře Jasnĕnku do vĕže. Jakmile se o jejím uvĕznĕní Jíra dozví, přiletí na ochoz vĕže. Oba mladí lidé se do sebe na první pohled zamilují. Stačí jen odletĕt a šťastnĕ spolu žít. Ovšem to by se nesmĕly objevit nečekané překážky - závist čarodĕjnické dcery Černavy a nápoj zapomnĕní, se kterými bude muset Jíra bojovat.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Zdenĕk Troška podle scénáře Karla Steigerwalda.

Čarodějné námluvy

1. dubna 2018 v 13:30 | dvě TeReziA...

Čarodĕjné námluvy


Moc pĕkná, humorná pohádka o nezodpovĕdném princi a kouzelném nápoji čarodĕjky Valentýny.
"Je to vlastnĕ krajnĕ nezodpovĕdné servírovat k snídani vajíčka namĕkko! Pod skořápku není vidĕt, kdyby bylo zkažené, mohlo by vyvolat leknutí, odpor a způsobit celodenní nechutenství!", tato slova vykřikuje na své zničené královské rodiče princ Hektor. Však také král s královnou mají důvod ke smutku. Tĕšili se, že předají vládu synáčkovi a sami odjedou na letohrádek. Copak to ale jde? Moc dobře vĕdí, jak nezodpovĕdným a lehkomyslným panovníkem by jejich syn byl... Krále napadne požádat o pomoc čarodĕjnici Valentýnu. S jejím příchodem na královský hrad se ale začnou dít vĕci. Když princ vypije nápoj zodpovĕdnosti - stane se z nĕj nesnesitelný pedant a puntičkář. Účinky lektvaru byly silnĕjší, než Valentýna předpokládala. Teď musí sama vše napravit. Že se při tom do ní princ zamiluje, to ovšem nikdo nepředpokládal...
Filmovou pohádku natočil v roce 1997 pan režisér Vladimír Drha podle scénáře Jana Lekeše.

O princi, který měl o kolečko víc

1. dubna 2018 v 12:38 | dvě TeReziA

Naše oblíbená pohádka vypráví o jednom království, ve kterém panují trochu zvláštní pořádky a převládá tam hloupost nad chytrostí.
V jednom království vládne dočasně král a královna. Král má dvě pokrevné děti Rupíka a Nelinku. Královna má ještě jednoho syna Ludvíka, následníka trůnu, kterého ani král ani Ludvíkovi sourozenci Rupik a Nelinka nemohou vystát. Ludvík je totiž chytrý, a když se dozví, že se ho král chce zbavit, raději předstírá bláznovství. Princezna Nelinka se touží vdát, a když přijedou poslové od krále z druhé poloviny země, odjede spolu s bratrem Rupíkem s nimi. Král ztratí trpělivost a prince Ludvíka nechá zavřít do vězení. To hraje do karet vychytralému předsedovi dvorské rady, který také touží po královském trůně. Postupně se zbaví i krále a svých společníků. Jenže je tu ještě spravedlivá chůva... a chytrý následník trůnu tak nakonec může pořádky na zámku změnit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jarmily Turnovské.

O rybáři a jeho ženě

31. března 2018 v 18:58 | dvě TeReziA...

O rybáři a jeho ženĕ


Klasická pohádka podle bratří Grimmů o kouzelné rybĕ a dobrotivém rybářl, který má vychytralou ženu, která neví kdy s přáními skončit..." žena má, to chce jinak, nežli já!"
Byl jednou jeden rybář a ten mĕl ženu Ilsebil, se kterou žil v malé chatrči u moře. Každé ráno se vydával lovit ryby. Jednoho dne se mu v síti zmítala velká ryba. "Poslouchej, rybáři," řekla ryba, "Nech mĕ žít! Jsem zakletý princ a vůbec si nepomůžeš, když mĕ zabiješ. Hoď mne zpátky do vody a nech mĕ plavat!" Muž hodil rybu zpĕt do moře. Když přišel domů, tak se na nĕj žena zlobila, že nic nenese. Rybář jí řekl o mluvící rybĕ a přiznal se, že ji hodil zpátky do vody. Ilsebil nevĕří svým uším. Pošle ihned svého muže zpátky k moři, aby zavolal rybu zpĕt a za svůj dobrý skutek od ní získal odmĕnu. Rybáři to sice nebylo po chuti, ale znal svoji nespokojenou ženu, a tak šel k moři...
Vom Fischer und seiner Frau, Nĕmecko 2013

Chytrá horákyně

31. března 2018 v 16:44 | dvě TeReziA...

Chytrá horákynĕ


Klasická pohádka podle bratří Grimmů o chytré horákyni, která dostala od krále hádanku.
Chudý rolník, který nemá půdu, oseje na radu chytré dcery střechu své chalupy, čímž vzbudí pozornost mladého krále. Díky tomu si od nĕj vyprosí malé políčko. Mezitím na pozvání královny, která by syna chtĕla už konečnĕ oženit, přijíždí princezna Eulalie. Připadá mu stejnĕ hloupá jako všech dalších jedenáct princezen, které se o nĕj ucházely. Rolník při práci na novém políčku objeví zlatý hmoždíř, a protože je poctivec, rozhodne se ho přes dceřino varování odnést králi. Ukáže se, že dívka mĕla opĕt pravdu. Intrikánská králova sestřenice totiž rolníka obviní z krádeže paličky a král nechá rolníka uvrhnout za mříže. Na přímluvu laskavého rádce však předvolá rolníkovu dceru, aby se přesvĕdčil o její chytrosti. Slíbí jí, že propustí jejího otce a vezme si ji za ženu, pokud splní jeho úkol - ani ve dne ani v noci za ním přijede, nepřijede na návštĕvu oblečená neoblečená, s dárkem a bez dárku. Dívka si s tím hravĕ poradí. Její otec je propuštĕn na svobodu a na zámku se začne chystat svatba. Králova matka není situací nadšena a jeho sestřenice přímo zuří, protože se chtĕla zmocnit trůnu. A tak se rozhodne, že se krále nebo jeho nevĕsty zbaví. Na chytrou dívku si však nepřijde.
Die Kluge Bauerntochter, Nĕmecko 2009

Sedmero krkavců z cyklu Pro pamětníky

31. března 2018 v 11:14 | dvě TeReziA...

Sedmero krkavců


Klasická pohádka z cyklu Pro pamětníky podle Boženy Nĕmcové o sedmi zakletých bratrech a jejich statečné sestře.
Matka prokleje svých sedm synů a ti se promĕní v havrany. Po letech se jejich sestra dozví, jak může své bratry vysvobodit a s nasazením života na hřbitovĕ po nocích trhá kopřivy, které spřádá v nitĕ a z nich šije košile. Při svých cestách po panství si ji vybere princ a přivede si ji na svůj hrad, jako nevĕstu. Bohdanka nesmí promluvit, je nĕmá, stále pracuje a šije. Narodí se jí syn, kterého jí unesou a podstrčí kočku. Princ se nechá přemluvit svojí sestrou a Bohdanku odvedou na hranici. V povĕtří poletují havrani....
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1967 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Boženy Šimkové.

Ať žijí duchové!

30. března 2018 v 22:55 | dvě TeReziA...

Ať žijí duchové!


Česká pohádková hudební komedie vypráví o statečných dĕtech, kterým pomáhají trpaslíci a strašidla.
Hrdiny jsou chlapci a dĕvčata, kteří vytáhnou do boje proti nĕkterým dospĕlým, kteří chtĕjí zmĕnit starý hrad v zemĕdĕlský objekt. Za vydatné pomoci duchů - rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky - obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolá, se jim podaří dosáhnout cíle. Hrad je opraven a předán do péče dĕtí. A z Leontýnky, která si stĕžuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretinĕ darované Dlouhým Jendou z lásky stane normální dívka.
ČR 1977, Režie:Oldřich Lipský

Čerte, drž se svého kopyta!

30. března 2018 v 22:37 | dvě TeReziA...

Čerte, drž se svého kopyta!


Pohádka vypráví o jednom mladém čertovi a popletené čarodĕjnici, kteří se ocitli v lidském svĕtĕ.
Pohádka začíná v pekle, kde se ztratila kniha hříchů. Při jejím zmateném hledání najde čertovský učedník Vašek botky a zvĕdavost mu nedá, aby je nevyzkoušel. Jako všechno, co má nĕco společného s peklem, ani botky nejsou jen tak ledajaké a Vašek se rázem ocitne na svĕtĕ mezi lidmi. Než se stačí pořádnĕ rozkoukat, přijde o nĕ, čímž ale přijde i o možnost vrátit se zpĕt. Botky se totiž zalíbily vesnickému klukovi Jiříkovi a donesly do pekla pro zmĕnu jeho. Lucifer řádí, protože tak zapeklitou situaci v jeho říši ještĕ nemĕli: nevinné dítĕ v pekle a nezkušený čertovský učedník nedopatřením jen tak na svĕtĕ...
Filmovou pohádku natočil v roce 1998 pan režisér Zdenĕk Havlíček podle scénáře Jitky Musilové.

Křesadlo

30. března 2018 v 22:21 | dvě TeReziA...

Křesadlo

Pohádka podle předlohy H. Ch. Andersena o lásce princezny a rukavičkáře.
Král Hjalmar se v mládí zamiloval do krásné nestárnoucí čarodĕjky Gudrun. Ta byla ochotna si ho vzít i za cenu ztráty vĕčného mládí a nesmrtelnosti. Král ji však zradil a oženil se s jinou. A tak se čarodĕjka pomstí sudbou právĕ narozené princezny. Podle ní se princezna v den svých sedmnáctých narozenin provdá za rukavičkáře. Všichni rukavičkáři jsou ze zemĕ vyhnáni a toto řemeslo je v zemi přísnĕ zakázáno. Ale žádná nařízení proti sudbĕ nepomohou. Za pomoci kouzelného křesadla se princezna Astrid seznámí a zamiluje do neznámého mladíka, který jí daruje rukavičku.
Filmovou pohádku natočil v roce 2004 pan režisér Jaroslav Hanuš podle scénáře Anny Juráskové.

Jak se Franta naučil bát

30. března 2018 v 22:02 | dvě TeReziA...

Jak se Franta naučil bát


Pohádka vypráví o chasníkovi Frantovi, který nemá strach ani z loupežníka, ani ze strašidel. Bojí se jedinĕ toho, že nezíská lásku krásné dívky ...
Byl už v černém lese, kde řádil zlý loupežník. Místo strachu však loupežníka chytil a poslal do žaláře. Byl u rybníků, kde prý číhají vodníci, vysvobodil ze zakletí bezhlavého mnicha v rozbořeném klášteře a strach pořád nikde. Nakonec se na radu dvou dřevařů vydá do strašidelného mlýna, který právĕ opouští vydĕšený mlynář se svou rodinou. Franta mu slíbí, že duchy vyžene, a to nejen proto, aby se naučil bát, ale také proto, že se na první pohled zamiloval do mlynářovy dcery Verunky. Sotva odbije půlnoc, začne se samo od sebe točit mlýnské kolo, voda je rudá a za hromobití se ve mlýnĕ objeví dvĕ strašidla, duchové lakotných majitelů.
Československo 1959

O podezíravém králi

30. března 2018 v 11:36 | dvě TeReziA...

O podezíravém králi

Naše oblíbená pohádka vypráví o žárlivosti a pomluvĕ, které pravá láska přemůže.
To, že si španĕlský král Filip vyvolil za nevĕstu chudou dívku Charlottu z Anglie, nebylo příliš po chuti jeho matce - královnĕ Viktorii. A tak začala za zády svého syna všemožnĕ intrikovat. Jakmile musel král odcestovat, začala v dopisech snachu očerňovat. Dokonce ji obvinila z nevĕry! Tato zámĕrnĕ vymyšlená pomluva mohla královskou dvojici navždy rozdĕlit. Jestliže se tak nakonec přece jen nestalo, mĕla na tom zásluhu především mladá královna a její vĕrná láska k podezíravému králi.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1989 paní režisérka Vlasta Janečková.

Krásná Locika

30. března 2018 v 10:30 | dvě TeReziA...

Krásná Locika


Klasická pohádka podle bratří Gimmů vypráví o zlé čarodĕjnici, zlatovlasé dívce, zavřené ve vĕži, a lásce, která překoná všechna kouzla.
Byli jednou chudí manželé, kteří velmi toužili po dĕťátku, a když žena otĕhotnĕla, zdálo se, že už jim nic nebude chybĕt ke štĕstí. Cestu jim však zkřížila zlá čarodĕjnice, která ženu očarovala, a ona od té chvíle mĕla neukojitelnou chuť na polní salát, kterému se říká Locika. Ten však rostl jen v její zahradĕ. Jenže čím víc ho žena snĕdla, tím vĕtší chuť mĕla, a tak se radost z chaloupky brzy vytratila. Jednoho dne navíc muž našel zahradu zavřenou. Když vidĕl, jak jeho žena bez salátu strádá, tak se do zahrady vloupal. Čarodĕjnice ho přistihla a přislíbila, že ho nezabije, pokud jí přivede své narozené dítĕ. Pojmenovala ji Locika a vychovala jako vlastní. Když jí bylo dvanáct, svedla ji náhoda dohromady s mladým princem a za vše, co spolu prožili, Locika draze zaplatila. Čarodĕjnice ji totiž zavřela do vysoké vĕže bez dveří a oken. Vždy, když se k ní chtĕla dostat, Locika vzala kouzelný hřeben a rozčesala si zlaté vlasy do takové délky, že je mohla spustit z okna jako provaz. A tak vyrostla v krásnou ženu a princ v pohledného mladíka. Jednoho dne zaslechl v lese zpĕv Lociky a dostal se do vĕže pomocí spuštĕných vlasů. Protože je láska silnĕjší než kouzlo, tak si na prince vzpomnĕla. Nedokázala však opustit vĕž, v níž strávila tolik let. Čarodĕjnice si na nĕ počíhala, prince oslepila a shodila z vĕže. Lociku, pak zavlekla do temného lesa. Zamilovaná srdce překonají všechna kouzla a najdou k sobĕ cestu zpátky.
Rapunzel, Nĕmecko 2009

Dvanáct měsíčků - nedělní pohádka

25. února 2018 v 9:20 | dvě TeReziA...

Dvanáct měsíčků

Klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové o hodné Marušce, zlé maceše a dvanácti kouzelných bratrech.
Moc hezká pohádka o Marušce, kterou macecha a její nevlastní sestra Holena vyhání v zimĕ z domu. "Sestřičko milá, vždyť přece v zimĕ jahody nerostou!" prosí Maruška, ale marný je její pláč, ani macecha ani Holena se nad ní neustrnou a dĕvče vyženou do snĕhem zasypaných hor, kde vládne mrazivý Leden.V tomto filmovém zpracování známé pohádky je navíc postava víly.
Maruška potkala promrzlou babičku a hned jí byla ochotna pomoci. Z babičky se "vyklubala" milá víla "Zemĕ" a přivedla Marušku ke svým bratrům, dvanácti mĕsíčkům. U dvanácti mĕsíčků si smĕla Maruška natrhat kvĕtiny (tentokrát to nebyly fialky) a potom jahody. Na svých cestách Maruška potkává Janíčka, který ji má skutečnĕ rád. Víla Zemĕ jim dá své požehnání. Holena dostane od víly poklad v truhlici, ani víle nepodĕkuje a je potrestána, ale trest nepřijme. Macecha a Holena se vydají do hor, aby víle a mĕsíčkům vyčinily, a domů už se nevrátí. Maruška s Janíčkem jsou spolu šťastni.
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Anny Juráskové.

O princi Truhlíkovi

25. února 2018 v 8:56 | dvě TeReziA

O princi Truhlíkovi

Veselá pohádka vypráví o jednom královském jedináčkovi, kterého potkalo štĕstí v neštĕstí.
Královským rodičům se narodí princ. Dají mu jméno Dobromil. Začnou mu ale říkat Dobroušek a taky ho docela rozmazlují. Jednoho dne přijede na zámek strýčkův syn Zvonimír, kterému zemřela maminka. Zvonimír je vzdĕlaný a začne na přání královských rodičů vzdĕlávat svého bratrance Dobromila. Jenže princi učení moc nejde. Zvonimír mu dá přezdívku Truhlík. Princ se nenaučí ani číst, ani psát. Když je princ na ženĕní dozví se o princeznĕ Augustĕ a odjede se Zvonimírem na námluvy. Mladíci jsou přepadeni lupiči. Zvonimír prince opustí a sám spĕchá za princeznou Augustou. Truhlík mezitím najde útočištĕ v lese u dĕdečka dřevorubce a jeho vnučky Vítĕnky. Tady za krátký čas dohoní všechno, co na zámku zameškal. Zvonimír je sice vzdĕlaný, ale jinak je povrchní a namyšlený. Se vzdĕlanou, ale hloupou princeznou Augustou se k sobĕ dozajista hodí. Když princ Truhlík žije u dĕdečka nĕjaký čas, píše rodičům dopis, ale neumí psát. Dopis pošlou po poštovním holubovi. Mezitím chytí v Dobromilovĕ království jednoho z loupežníků, který prince přepadl. Královští rodiče se tak dozví, že je jejich Dobroušek naživu. Princ se konečnĕ seznámi s Vítĕnkou. Princ se do Vítĕnky zamiluje a chtĕl by si ji vzít za ženu. Nejdřív ale musí navštívit princeznu Augustu. Princezna se mu spolu s bratrancem Zvonimírem vysmĕjí. Princ má alespoň jasno a vrací se na zámek ke svým královským rodičům, kde jim oznámí, že se ožení s Vítĕnkou. Princezna Augusta se nakonec zasnoubila s bratrancem Zvonimírem a princ Dobromil si přijde k dědečkovi pro svou nevěstu Vítěnku.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režišérka Vlasta Janečková podle scénáře Ireny Pavlové.

O spanilé Jašince

25. února 2018 v 8:55 | dvě TeReziA...

O spanilé Jašince


Pohádka na motivy J. Š. Kubína vypráví o tom, jak Meluzínka splétá štĕstí mladého zemana a krásné dívky.
Krásná Jašinka má před svatbou se svým milým, zemanem Vojdínem. Jak to však v pohádkách často bývá, příbĕh Jašinky a Vojdína se pořádnĕ zašmodrchá. O ruku dívky si totiž řekne Ledový král. Rodiče Jašinky jsou zaslepeni vidinou stříbřitého bohatství. Jak by to ale dopadlo, kdyby zamilovanému páru nepřispĕchala na pomoc hodná Meluzínka?
Filmovou pohádku natočil v roce 1997 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Anny Juráskové.

Král drozdí brada

25. února 2018 v 8:01 | dvě TeReziA...

Král Drozdí brada


Klasická pohádka bratří Grimmů vypráví o pyšné a rozmazlené princeznĕ Isabelle, která se o námluvách vysmĕje svému nápadníku princi Richardovi.
Princezna Isabella z Geranienu byla velmi krásná, ale stejnĕ tak pyšná a zlomyslná, a její otec král, s ní mĕl jen potíže. Rád by ji provdal, a tak pořádal slavnosti, na které zval všechny nápadníky zblízka i zdaleka. Princeznĕ však nebyl žádný vhod. Jeden byl moc malý, druhý moc tlustý a třetí zase moc bledý. Nepochodil u ní ani šlechetný král Richard z Begonienu, kterému se vysmála, že má bradu jako drozd. To už však otci došla trpĕlivost a přísahal, že ji provdá za prvního žebráka, který se na zámku objeví. Zanedlouho se objevil pod okny potulný šumař v otrhaných šatech, zahrál a zazpíval, a když pak poprosil o almužnu, král dostál svému slibu a dal mu Isabellu za ženu. A tak princeznĕ nezbývalo než následovat manžela. Šli dlouho, a když se princezna ptala, komu patří les, přes který šli, pole, která míjeli, slyšela stále stejnou odpovĕď. Králi, co mu říkají Drozdí brada. I vzdychala a litovala, že si nevzala krále Drozdí bradu. Všechno by jí to teď patřilo. Místo toho musí žít bez přepychu, bez služebných v nuzném příbytku a chudobĕ. Musí prát, vařit, udržovat oheň a na trhu v blízkém mĕstečku prodávat nádobí. S každým dnem však práce a krušné zážitky ulamovaly z její pýchy, až se pod ní začala objevovat vrozená dobrá povaha a dokonce píle. A jednoho dne jí manžel prozradí tajemství.
König Drosselbart, Nĕmecko 2008

Kmotři z blat

24. února 2018 v 14:24 | dvě TeReziA...

Kmotři z blat


Původní česká pohádka vypráví, co se stane, když se do malebných jižních Čech přistĕhuje zlý Bouřňák.
Do malebných jižních Čech se přistĕhuje Bouřňák a chce tu se svými pomocníky zničit všechno živé. Jak se podaří přírodu před tímhle nebezpečím uchránit a jak se z Bouřňákových pomocníků stanou obyčejní a pracovití obyvatelé blat?
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Zdeňka Zábranského.

Putování za měsíční nitkou

24. února 2018 v 13:07 | dvě TeReziA...

Putování za měsíční nitkou

Pohádka podle Františka Hrubína "O Jiříkovi a jeho třech psech" vypráví o třech princích, zakletých do psí podoby.
Pasáček Jirka pase ovce, když tu jde kolem tajemný myslivec se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Myslivec se psy zle zachází. A protože Jirka má dobré srdce, vymĕní psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou a jde do svĕta, až dorazí do smutného království. Potká se tu s Bĕtuškou, která ho zavede za králem, jemuž se ztratili tři synové a dcera...
Filmovou pohádku natočila v roce 1985 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Heleny Sýkorové a Libuše Koutné.

Tři pírka

24. února 2018 v 9:28 | dvě TeReziA...

Tři pírka


Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví, jak tři sokolí pírka ukáží synům knížete smĕr, kam se mají vydat a kde mají splnit úkol, který jim zaručí, že jeden z nich převezme vládu po otci.
Kníže Gundolf je unaven vládnutím a rozhodne se, že svou zemi předá jednomu ze tří synů. Na radu svého hofmistra Julia ji dá tomu, který mu přinese nejkrásnĕjší koberec. Vyhodí do vzduchu tři pírka svého oblíbeného loveckého sokola, kam poletí, tím smĕrem se synové vydají hledat své štĕstí. Oba starší synové Gergard a Gebhard jsou si svou vĕcí jisti a přinesou otci obyčejný, notnĕ zaprášený hadr. Třetí, Gustav, přezdívaný Hlupáček, jde koberec hledat do lesa. A pírko ho zavede k jeskyni, ve které jsou dvířka. Zaklepe na nĕ, otevře mu ropucha, které kdysi zachránil život. Z vdĕčnosti mu daruje nejkrásnĕjší koberec v celé zemi. Starší bratři ale otce přesvĕdčí, že Gustav se za vládce nehodí. Kníže proto vymyslí pro svého nástupce ještĕ další úkol - musí mu přinést nejkrásnĕjší prsten. I v tomto případĕ zvítĕzí prsten od ropuchy před obyčejnými prsteny, které přinesli starší bratři. Ale ani to ještĕ nestačí, tři pírka do třetice rozešlou bratry do tří stran hledat nejkrásnĕjší nevĕstu.
Die drei Federn, Nĕmecko 2015

Sněhurka

23. února 2018 v 22:03 | dvě TeReziA...

Snĕhurka

Televizní pohádka pro pamĕtníky z cyklu Bylo, nebylo, podle Karla Jaromíra Erbena o dĕdečkovi s babičkou, kterým alespoň na chvíli přinese do života radost snĕhová panenka.
V jednom domečku žil spokojenĕ dĕdeček a babička. Jen jedno je trápilo, že nemají dĕti. Když nastala zima, rozhodli se uplácat si na dvoře snĕhuláka. K jejich překvapení se promĕnil v krásnou dívenku. Dali jí jméno Snĕhurka. Dĕdeček s babičkou byli velmi šťastni, protože Snĕhurka jim přinášela jenom radost. Jenže když nastalo jaro, dívenka začala chřadnout...
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1973 pan režisér Josef Vondráček podle scénáře Heleny Růžové.

Jak Honza ke štĕstí přišel

21. února 2018 v 10:09 | dvě TeReziA...

Jak Honza ke štĕstí přišel


Klasická pohádka na motivy bratří Grimmů vypráví o Honzovi, který mĕnil, až přišel o všechno, ale nakonec ke štĕstí přišel.
Hans sloužil sedm let u obchodníka s kořením. Konečnĕ přišel den, kdy se může vrátit domů, k moři, po kterém se mu celou dobu strašnĕ stýskalo. Za svou práci dostal veliký valoun zlata. Zaváže ho do rance a vypraví se domů. Hansovi se ranec zdá čím dál tĕžší, a tak když potká jezdce na krásném vraníkovi, zlatý valoun s ním za konĕ vymĕní. Libuje si, jak mu cesta rychleji ubíhá, ale kůň se splaší a shodí ho. Když přijde k sobĕ, uvidí sedláka s kravkou, konĕ vymĕní za krávu. Jde dál, po cestĕ dostane žízeň a chce krávu podojit, ale ta mléko nemá a ještĕ ho kopne. Když se Hans opĕt probere, uvidí sedláka, který veze na vozíku podsvinče, a rád s ním krávu vymĕní. Pak vymĕní sele za husu a husu nakonec s brusičem nožů za jeho brus. Ten je ale tak tĕžký, že ho nakonec hodí do studny. Teprve když se všeho zbavil, ohromnĕ se mu ulevilo.

Hans im Glück, Nĕmecko 2016

Dvojčata

20. února 2018 v 12:48 | dvě TeReziA...

Dvojčata


Pohádka vypráví o dvou princeznách, podobných si jako vejce vejci, a přece tolik jiných.
Princezny, dvojčata, jsou si podobná k nerozeznání. Až na to, že ta "krásná" nedbá o své vzdĕlání a ta "chytrá" zase o svůj vzhled. Teprve snaha obou sester získat za manžela jediného prince je dovede k poznání, v čem chybovaly. Vĕdí pak už navždy, jak málo znamená krása bez moudrosti a moudrost pohrdající krásou.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní Eva Sadková.

Vodník a Karolínka

20. února 2018 v 12:02 | dvě TeReziA

Vodník a Karolínka

Pohádka vypráví o lásce vodníka Jonáše a mlynářovi dcery Karolínky.
Mladý, nezkušený vodník Jonáš se vydá do svĕta mezi lidi a zamiluje se tam do mlynářovi dcery Karolínky. Ale Karolínka nemá tušení, že její milý je vodník.
Mládek Libor si také myslí na hezkou a hodnou Karolínku. Nerad by ztratil ve mlýnĕ své postavení a s nelibostí sleduje, jak mu Jonáš "leze do zelí". Přemýšlí, která "kalná voda ho sem přinesla". Pomocí intrik se mu nakonec podaří Jonáše před Karolínkou očernit. Karolínka je zklamaná, že jí Jonáš neřekl pravdu.
Rozezlení vesničané uspořádají hon na vodníka. Všichni si myslí, že Jonáš může za utopení ponocného Konvičky. Jonáše chytí a svážou. Karolínka mu chce pomoct, ale nakonec se na Jonáše rozzlobí a mladý vodník se promĕní v žábu.
Jenže Karolínka brzy pozná, jak se vĕci mají, ale už je pozdĕ. Teď má před sebou tĕžký úkol - musí obmĕkčit starého vodníka Hastrbucha Aloise, Jonášova otce, a přesvĕdčit lidi z vesnice o Jonášovĕ nevinnĕ. Utopený ponocný Konvička poradí Karolínce, jak vyrobit kouzelný lektvar, který jí pomůže odhalit skutečného lháře. "Lež má krátké nohy." Ale kde má hledat ztraceného Jonáše a jak ho může vysvobodit ze zakletí?
Filmovou pohádku natočil v roce 2010 pan režisér Jaroslav Hovorka podle scénáře Miroslava Oščatka.

O čarovné Laskonce - Žalobnická p.

20. února 2018 v 11:45 | dvě TeReziA...

O čarovné Laskonce

Žalobnická pohádka (4/4)


Humorná pohádka vypráví o jednom panu králi, který na každého žaluje a nemůže přestat.
Laskonka je pĕknĕ poťouchlá čarodĕjka, která ráda páchá různé zlomyslnosti královské rodinĕ. Dokonce si troufla i na samotného krále! S pomocí kocoura Mikeše a kouzelné rozinky na koláči ho začarovala. Pan král teď na každého žaluje a nemůže s tím přestat. Že se nakonec podaří krále nepĕkného kouzla zbavit, je nasnadĕ. Pomoci musí princezna a učitel hudby. A Laskonka musí pryč. Bůhvíkde se příštĕ objeví...
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Jiřina Makoszová-Pokorná podle scénáře V Špaňhela.

Ty, ty, ty, Moneti!

20. února 2018 v 10:23 | dvěTeReziA

Ty, ty, ty, Moneti!

Humorná pohádka vypráví o jednom prolhaném šlechtici.
Baron Moneti je nenapravitelnĕ "vlezlý" šlechtic, který před nĕjakou dobou navštívil království krále Karla a zatím se nemá k odchodu. Král s královnou mají dceru na vdávání a jedenáctiletého syna. Princezna Bety je pohledná a celkem rozumná dívka, ale trochu ufňukaná a hypochodrická. Malý princ Štĕpán si proto se svou sestrou moc nerozumí. Ještĕ, že přijel princ Aurelián. Aureliánovi se Bety líbí a rozhodne se, že ji napraví. Její bratr Štĕpán mu v tom pomáhá. Princeznĕ a baronovi se v královské zahradĕ zjevi duch nevinnĕ utracené šelmy a žádá si obĕti. Obrací se na princeznu a vyžaduje od ní polepšení. Princezna se skutečnĕ polepší a princ Aurelián i její bratr Štĕpán této nebezpečné hry zanechají. Jenže princezna náhle zmizí a duch si žádá za vrácení princezny výkupné.
Nakonec přece jenom všechno dobře dopadne, Aurelián a Betty jsou zamilovaní, princ Štĕpán se se svou polepšenou sestrou usmíří a baron Moneti konečnĕ odjíždí. Pohádka je veselá a zábavná, můžeme jenom doporučit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Jany Pacnerové.
 
 

Reklama