Filmové pohádky

Kde bydlí štěstí

29. dubna 2018 v 14:40 | dvě TeReziA...

Kde bydlí štĕstí

Romantická pohádka vypráví o tom, koho a proč se drží štĕstí.
Pohádka vypráví o chudé ševcovské dcerce Marjánce. Ta si svou krásou, milou povahou a pracovitostí získala srdce zámeckého pána. Jenže závistivá zlatníkova žena Filoména a její dcera Karlička jí lásku ani ženicha nepřály...
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Magdaleny Dietlové.

Rozhodni obraze krásný...

2. dubna 2018 v 17:44 | dvě TeReziA...

Rozhodni obraze krásný


Pohádka z cyklu Strom pohádek na námĕt klasické pohádky Moudrý zlatník od Boženy Nĕmcové vypráví o tom, jak syn chudého chalupníka vrátil řeč princeznĕ.
Chalupník se ženou si přáli děťátko, nakonec se narodil chlapec, kterému dali jméno Radoš, ale maminka zemřela. Radoš se vyučil zlatníkem, měl velký talent, a tak se dostal na zámek, kam donesl šperky panu králi. Princezna Liběna byla němá a od 12-ti let nepromluvila ani slovo. Radoš naučil princeznu Liběnu znovu mluvit. Napadla ho totiž geniální myšlenka. Neoslovil přímo princeznu, ale mluvil k obrazu a dal mu hádanku. Komu náleží panna: řezbář ji vyřezal, krejčí jí ušil šaty, ale ten třetí mládenec jí dal řeč. Princezna odpovĕdĕla a chytrý Radoš ji získal za ženu.
Barevnou filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní režisérka Jiřina Pokorná-Makoszová.

Dařbuján a Pandrhola

2. dubna 2018 v 14:31 | dvě TeReziA...

Dařbuján a Pandrhola


Klasická česká filmová pohádka podle námĕtu Jana Drdy vypráví o chudém havíři Kubovi, který se stará o svou ženu a jedenáct dĕtí. Právĕ se jim má narodit další potomek a je třeba najít kmotra.
Chudý havíř Kuba Dařbuján se stará o ženu Markýtku a jedenáct dĕtí. Není divu, že se jen málokdy nají dosyta. A to jim vrána právĕ nese další. Když se narodí, vydá se mu Kuba hledat kmotra. Odmítne stařečka (Pánaboha), protože je dobrý jen k bohatým, myslivce (čerta), rád však přijme nabídku sekáče (Smrti), který jediný je stejnĕ spravedlivý ke všem bez rozdílu. Smrťák mu nabídne úmluvu. Kuba se stane doktorem. Pokud bude stát Smrťák u nohou postele, může pacienta uzdravit, pokud u hlavy, není již nemocnému pomoci. Kuba souhlasí a hned druhý den se dá do léčení. Nakonec po dlouhém zdráhání pomůže i bohatému a lakomému sládkovi Pandrholovi, přestože tím poruší úmluvu. Pandrhola navíc nechá Smrťáka zatlouct do velkého sudu, aby se ho zbavil jednou provždy. Od té chvíle však nikdo a nic nemůže zemřít. Ani človĕk ani zvíře. A to je, jak se velmi brzy ukáže, velmi nepříjemné.
ČR 1959, barevná pohádka pana režiséra Martina Friče

O Šípkové Růžence

2. dubna 2018 v 14:16 | dvě tereziA

O Šípkové Růžence

Klasická pohádka "O Šípkové Růžence" upravená a vylepšená" SUPER!!! verši Jiřího Žáčka o pomstĕ zakleté do růže a lásce, která všechno zlo překoná.
Milujeme básnění a toto je náš HIT!!! "Pokorně bez velkého hluku, rád bych požádal o její ruku..."
"Jak se budí krásky?-Stačí jedno políbení z lásky."
Tři víly - Týna, Mína a Vesna - přivedou na královský ples krásnou Isabelu a hodnou Felicii. Král si vybere za nevĕstu Felicii. Isabela se chce pomstít.
Když se královskému páru narodí malá princezna, vyřkne Isabela strašnou kletbu. Naštĕstí vše zmírní moudrá víla Vesna, ale zmĕnit kletbu nedokáže.
Růženka má narozeniny, má právĕ šestnáct roků a kletba se naplní. Růženka a celý zámek upadne do hlubokého spánku.
Zahradník Janek se vydá princeznu probudit a taky se mu to podaří, jenže na zámku je ještĕ falešný princ Matyáš...
Filmové zpracování klasické pohádky vzniklo na zámku Žleby. Pohádku natočil pan režisér Zdenĕk Zelenka v roce 2006 podle veršovaného scénáře básníka Jiřího Žáčka.

Řachanda

2. dubna 2018 v 12:54 | dvě TeReziA...

Řachanda


Pohádka vypráví o jedné rozmazlené princeznĕ a dvou kamarádech.
Matĕj a Kuba žijí v Růžovém království, kde se lidem moc dobře nežije. Zemi místo krále vládne vyslanec Theofil, který se stará jen o svou kapsu. Jedné noci vleze Kuba do Theofilovy spižírny, aby ukradl nĕco ke snĕdku. Místo jídla tam objeví truhličku s jeho penĕzi. Kuba z ní ukradne zlaťák, při loupeži ale udĕlá hluk a je odhalen. Oba mladíci skončí ve vĕzení, ale podaří se jim uprchnout. Při útĕku se zatoulají do Liliového království, kde se seznámí s rozmazlenou a panovačnou princeznou Markétkou, která ráda ubližuje lidem. Osud pak zavede Matĕje a Kubu do kouzelného Černého lesa, kde se po setkání s roztodivnými bytostmi a jejich vládkyní konečnĕ napraví.
ČR 2016, Režie: M. Ferencová

Královský slib

2. dubna 2018 v 11:38 | dvě TeReziA...

Královský slib

Výpravná romantická pohádka z dávných časů, kdy královské slovo bylo zákonem a daný slib životním závazkem.
Princ se má oženit s dcerou krále sousední zemĕ, kterému dal jeho otec slib, že se jejich rody jednou spojí. Dávný slib musí být naplnĕn!
Do ženĕní se však princi chce pramálo. Spíše ho zajímají okolní lesy, ptáci a především volnost. Své chování nezmĕní ani ve chvíli, kdy přijede krásná princezna, která záhy pochopí, že se k sobĕ s princem vůbec nehodí. Oba se proto chtĕjí královskému slibu vzepřít.
Ovdovĕlý král je neústupný a prosbĕ o zrušení sňatku nemíní vyhovĕt. Navíc jej opouští jej i rádce Bohdan, jenž se vrací na svou tvrz. Čím dál bezradnĕjší král usiluje o jeho návrat, nebo alespoň o příchod jeho syna. Bohdan ovšem žádného syna nemá, má jen dceru Dinu, která přichází v přestrojení a jednoho dne s princem ze zámku uteče. V panošovi princ neomylnĕ pozná půvabnou dívku Dinu a chce si ji vzít. Král je brzy najde v lese, ale stále trvá na svém. Princezna, která se mezitím pohybovala stále častĕji po královĕ boku, je stejnĕ moudrá jako krásná a přichází s překvapivým řešením. Královský slib bude naplnĕn a ti, co se milují, se budou moci vzít.
Filmovou pohádku natočil v roce 2001 pan režisér Kryštof Hanzlík podle scénáře Františka Pavlíčka.

O nejchytřejší princezně

2. dubna 2018 v 11:19 | dvě TeReziA...

O nejchytřejší princeznĕ


Naše oblíbená pohádka vypráví o jedné namyšlené princeznĕ, čarodĕjnici Okulárové a o tom, na čem záleží nejvíc.
Tak dlouho o sobĕ princezna rozhlašovala, že je ze všech nejchytřejší, až tomu museli na zámku všichni uvĕřit. Jenom princ, který přijel na námluvy, jí dokázal dát otevřenĕ najevo, že o tak nevzdĕlanou a namyšlenou princeznu nestojí. Jenže právĕ tenhle odvážný princ padl princeznĕ do oka, a tím spíše si jeho urážku nechtĕla nechat líbit. Na tom, jak všechno nakonec dopadlo, mĕla určitĕ zásluhu roztomilá čarodĕjnice Okulárová, ale také sama zamilovaná princezna.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Vladimír Karlík podle scénáře Jarmily Turnovské.

Princ a Večernice

2. dubna 2018 v 10:36 | dvě TeReziA...

Princ a Večernice

Pohádka na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové vypráví o třech kouzelných bratřích Mĕsíčníku, Slunečníku a Vĕtrníku, jejich okouzlující sestře Večernici a o třech princeznách, které jejich bratr za jedinou noc provdal.
Hlavním hrdinou je princ Velen, kterému starý král svĕří péči o své království. Princ bĕhem noci provdá své tři sestry. Sám se zamiluje do krásné Večernice, sestry svých švagrů Vĕtrníka, Mĕsíčníka a Slunečníka. Král to však nepochopí a princ musí jít své sestry hledat. Do cesty se mu však staví řada překážek. Zrádný hostinský, kupci a lapkové, zlý Mrakomor, krutý vládce všeho nečasu. Po zdolání všech úskalí najde Velen svou Večernici, ale nesplní daný slib a pustí čarodĕje Mrakomora. Čarodĕj unese Večernici na svůj hrad. Nakonec všechno dobře dopadne a princ Velen osvobodí Večernici a porazí zlého čarodĕje.
Výpravnou filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Václav Vorlíček podle scénáře Jiřího Brdečky.

Šípková Růženka

2. dubna 2018 v 9:34 | dvě TeReziA...

Šípková Růženka


Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví příbĕh o princeznĕ, která se píchne o vřeteno, usne a s ní celý zámek.
Chudý Fynn se ptá strýce Augusta, který pracuje na královském zámku jako podkoní, proč princ Erik tak tvrdĕ trénuje. Ten mu vypráví, že v sousedním království žil kdysi královský pár, který marnĕ toužil po dítĕti. Jednoho dne královnĕ předpovĕdĕla žába, že se jí příští rok narodí dítĕ, a sotva uplynul rok, narodila se jí holčička. Dostala jméno Růženka a šťastný král uspořádal oslavu. Mĕl však jen dvanáct zlatých talířů, a tak ke stolu nepozval vílu osudu Marunu. Zlá víla z pomsty princeznu proklela a předpovĕdĕla jí, že až dosáhne patnácti let, píchne se o vřeteno a zemře. Dobrá víla sice nemohla kletbu zrušit, alespoň tedy zmĕnila smrt ve stoletý spánek a nadĕji, že ji polibkem vysvobodí šlechetný princ. Král se rozhodl s kletbou bojovat a nařídil všechna vřetena zničit. Růženka sice rostla neustále chránĕna, v den svých patnáctin však narazila na Marunu v podobĕ staré přadleny, která ji vlákala do pasti. Růženka usnula a s ní celý zámek, který obrostl hustým živým plotem z růží. Mnoho princů se ji od té doby pokoušelo zachránit, žádnému se však nepodařilo proniknout trním. Fynn začíná trénovat stejnĕ jako princ, ten se mu však smĕje. Když ale zahyne v neproniknutelném trní, vezme Fynn meč, odhodlán zkusit to sám. Na nebezpečné výpravĕ ho čeká řada překážek a nejedno překvapení. Podaří se chudému chasníkovi uspĕt tam, kde princové selhali?
Dornröschen, Nĕmecko 2009

O princezně Jasněnce a létajícím ševci

1. dubna 2018 v 14:02 | dvě TeReziA...

O princezně Jasněnce a létajícím ševci

Výpravná pohádka na motivy Jana Drdy plná kouzel, dobrodružství a lásky vypráví o chytrém tovaryši, sličné princeznĕ, Sluneční paní a dvou čarodĕjnicích.
Právĕ když král pohádkové říše musí rozsoudit Sluneční paní a čarodĕjnici, prochází lesem dva chasníci - kovářský tovaryš Ondra a mladý švec Jíra. Čarodĕjnice je velice rozzlobena královým soudem a prorokuje mu, že se jeho dcera, princezna Jasnĕnka, provdá za ševce. Jíra si vyrobí z jemné kozinky křídla a přiletí pod královský hrad, na nĕmž právĕ král ve strachu před vĕštbou zavře Jasnĕnku do vĕže. Jakmile se o jejím uvĕznĕní Jíra dozví, přiletí na ochoz vĕže. Oba mladí lidé se do sebe na první pohled zamilují. Stačí jen odletĕt a šťastnĕ spolu žít. Ovšem to by se nesmĕly objevit nečekané překážky - závist čarodĕjnické dcery Černavy a nápoj zapomnĕní, se kterými bude muset Jíra bojovat.
Filmovou pohádku natočil v roce 1987 pan režisér Zdenĕk Troška podle scénáře Karla Steigerwalda.

Čarodějné námluvy

1. dubna 2018 v 13:30 | dvě TeReziA...

Čarodĕjné námluvy


Moc pĕkná, humorná pohádka o nezodpovĕdném princi a kouzelném nápoji čarodĕjky Valentýny.
"Je to vlastnĕ krajnĕ nezodpovĕdné servírovat k snídani vajíčka namĕkko! Pod skořápku není vidĕt, kdyby bylo zkažené, mohlo by vyvolat leknutí, odpor a způsobit celodenní nechutenství!", tato slova vykřikuje na své zničené královské rodiče princ Hektor. Však také král s královnou mají důvod ke smutku. Tĕšili se, že předají vládu synáčkovi a sami odjedou na letohrádek. Copak to ale jde? Moc dobře vĕdí, jak nezodpovĕdným a lehkomyslným panovníkem by jejich syn byl... Krále napadne požádat o pomoc čarodĕjnici Valentýnu. S jejím příchodem na královský hrad se ale začnou dít vĕci. Když princ vypije nápoj zodpovĕdnosti - stane se z nĕj nesnesitelný pedant a puntičkář. Účinky lektvaru byly silnĕjší, než Valentýna předpokládala. Teď musí sama vše napravit. Že se při tom do ní princ zamiluje, to ovšem nikdo nepředpokládal...
Filmovou pohádku natočil v roce 1997 pan režisér Vladimír Drha podle scénáře Jana Lekeše.

O princi, který měl o kolečko víc

1. dubna 2018 v 12:38 | dvě TeReziA

Naše oblíbená pohádka vypráví o jednom království, ve kterém panují trochu zvláštní pořádky a převládá tam hloupost nad chytrostí.
V jednom království vládne dočasně král a královna. Král má dvě pokrevné děti Rupíka a Nelinku. Královna má ještě jednoho syna Ludvíka, následníka trůnu, kterého ani král ani Ludvíkovi sourozenci Rupik a Nelinka nemohou vystát. Ludvík je totiž chytrý, a když se dozví, že se ho král chce zbavit, raději předstírá bláznovství. Princezna Nelinka se touží vdát, a když přijedou poslové od krále z druhé poloviny země, odjede spolu s bratrem Rupíkem s nimi. Král ztratí trpělivost a prince Ludvíka nechá zavřít do vězení. To hraje do karet vychytralému předsedovi dvorské rady, který také touží po královském trůně. Postupně se zbaví i krále a svých společníků. Jenže je tu ještě spravedlivá chůva... a chytrý následník trůnu tak nakonec může pořádky na zámku změnit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Jarmily Turnovské.

O rybáři a jeho ženě

31. března 2018 v 18:58 | dvě TeReziA...

O rybáři a jeho ženĕ


Klasická pohádka podle bratří Grimmů o kouzelné rybĕ a dobrotivém rybářl, který má vychytralou ženu, která neví kdy s přáními skončit..." žena má, to chce jinak, nežli já!"
Byl jednou jeden rybář a ten mĕl ženu Ilsebil, se kterou žil v malé chatrči u moře. Každé ráno se vydával lovit ryby. Jednoho dne se mu v síti zmítala velká ryba. "Poslouchej, rybáři," řekla ryba, "Nech mĕ žít! Jsem zakletý princ a vůbec si nepomůžeš, když mĕ zabiješ. Hoď mne zpátky do vody a nech mĕ plavat!" Muž hodil rybu zpĕt do moře. Když přišel domů, tak se na nĕj žena zlobila, že nic nenese. Rybář jí řekl o mluvící rybĕ a přiznal se, že ji hodil zpátky do vody. Ilsebil nevĕří svým uším. Pošle ihned svého muže zpátky k moři, aby zavolal rybu zpĕt a za svůj dobrý skutek od ní získal odmĕnu. Rybáři to sice nebylo po chuti, ale znal svoji nespokojenou ženu, a tak šel k moři...
Vom Fischer und seiner Frau, Nĕmecko 2013

Chytrá horákyně

31. března 2018 v 16:44 | dvě TeReziA...

Chytrá horákynĕ


Klasická pohádka podle bratří Grimmů o chytré horákyni, která dostala od krále hádanku.
Chudý rolník, který nemá půdu, oseje na radu chytré dcery střechu své chalupy, čímž vzbudí pozornost mladého krále. Díky tomu si od nĕj vyprosí malé políčko. Mezitím na pozvání královny, která by syna chtĕla už konečnĕ oženit, přijíždí princezna Eulalie. Připadá mu stejnĕ hloupá jako všech dalších jedenáct princezen, které se o nĕj ucházely. Rolník při práci na novém políčku objeví zlatý hmoždíř, a protože je poctivec, rozhodne se ho přes dceřino varování odnést králi. Ukáže se, že dívka mĕla opĕt pravdu. Intrikánská králova sestřenice totiž rolníka obviní z krádeže paličky a král nechá rolníka uvrhnout za mříže. Na přímluvu laskavého rádce však předvolá rolníkovu dceru, aby se přesvĕdčil o její chytrosti. Slíbí jí, že propustí jejího otce a vezme si ji za ženu, pokud splní jeho úkol - ani ve dne ani v noci za ním přijede, nepřijede na návštĕvu oblečená neoblečená, s dárkem a bez dárku. Dívka si s tím hravĕ poradí. Její otec je propuštĕn na svobodu a na zámku se začne chystat svatba. Králova matka není situací nadšena a jeho sestřenice přímo zuří, protože se chtĕla zmocnit trůnu. A tak se rozhodne, že se krále nebo jeho nevĕsty zbaví. Na chytrou dívku si však nepřijde.
Die Kluge Bauerntochter, Nĕmecko 2009

Sedmero krkavců z cyklu Pro pamětníky

31. března 2018 v 11:14 | dvě TeReziA...

Sedmero krkavců


Klasická pohádka z cyklu Pro pamětníky podle Boženy Nĕmcové o sedmi zakletých bratrech a jejich statečné sestře.
Matka prokleje svých sedm synů a ti se promĕní v havrany. Po letech se jejich sestra dozví, jak může své bratry vysvobodit a s nasazením života na hřbitovĕ po nocích trhá kopřivy, které spřádá v nitĕ a z nich šije košile. Při svých cestách po panství si ji vybere princ a přivede si ji na svůj hrad, jako nevĕstu. Bohdanka nesmí promluvit, je nĕmá, stále pracuje a šije. Narodí se jí syn, kterého jí unesou a podstrčí kočku. Princ se nechá přemluvit svojí sestrou a Bohdanku odvedou na hranici. V povĕtří poletují havrani....
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1967 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Boženy Šimkové.

Ať žijí duchové!

30. března 2018 v 22:55 | dvě TeReziA...

Ať žijí duchové!


Česká pohádková hudební komedie vypráví o statečných dĕtech, kterým pomáhají trpaslíci a strašidla.
Hrdiny jsou chlapci a dĕvčata, kteří vytáhnou do boje proti nĕkterým dospĕlým, kteří chtĕjí zmĕnit starý hrad v zemĕdĕlský objekt. Za vydatné pomoci duchů - rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky - obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolá, se jim podaří dosáhnout cíle. Hrad je opraven a předán do péče dĕtí. A z Leontýnky, která si stĕžuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretinĕ darované Dlouhým Jendou z lásky stane normální dívka.
ČR 1977, Režie:Oldřich Lipský

Čerte, drž se svého kopyta!

30. března 2018 v 22:37 | dvě TeReziA...

Čerte, drž se svého kopyta!


Pohádka vypráví o jednom mladém čertovi a popletené čarodĕjnici, kteří se ocitli v lidském svĕtĕ.
Pohádka začíná v pekle, kde se ztratila kniha hříchů. Při jejím zmateném hledání najde čertovský učedník Vašek botky a zvĕdavost mu nedá, aby je nevyzkoušel. Jako všechno, co má nĕco společného s peklem, ani botky nejsou jen tak ledajaké a Vašek se rázem ocitne na svĕtĕ mezi lidmi. Než se stačí pořádnĕ rozkoukat, přijde o nĕ, čímž ale přijde i o možnost vrátit se zpĕt. Botky se totiž zalíbily vesnickému klukovi Jiříkovi a donesly do pekla pro zmĕnu jeho. Lucifer řádí, protože tak zapeklitou situaci v jeho říši ještĕ nemĕli: nevinné dítĕ v pekle a nezkušený čertovský učedník nedopatřením jen tak na svĕtĕ...
Filmovou pohádku natočil v roce 1998 pan režisér Zdenĕk Havlíček podle scénáře Jitky Musilové.

Křesadlo

30. března 2018 v 22:21 | dvě TeReziA...

Křesadlo

Pohádka podle předlohy H. Ch. Andersena o lásce princezny a rukavičkáře.
Král Hjalmar se v mládí zamiloval do krásné nestárnoucí čarodĕjky Gudrun. Ta byla ochotna si ho vzít i za cenu ztráty vĕčného mládí a nesmrtelnosti. Král ji však zradil a oženil se s jinou. A tak se čarodĕjka pomstí sudbou právĕ narozené princezny. Podle ní se princezna v den svých sedmnáctých narozenin provdá za rukavičkáře. Všichni rukavičkáři jsou ze zemĕ vyhnáni a toto řemeslo je v zemi přísnĕ zakázáno. Ale žádná nařízení proti sudbĕ nepomohou. Za pomoci kouzelného křesadla se princezna Astrid seznámí a zamiluje do neznámého mladíka, který jí daruje rukavičku.
Filmovou pohádku natočil v roce 2004 pan režisér Jaroslav Hanuš podle scénáře Anny Juráskové.

Jak se Franta naučil bát

30. března 2018 v 22:02 | dvě TeReziA...

Jak se Franta naučil bát


Pohádka vypráví o chasníkovi Frantovi, který nemá strach ani z loupežníka, ani ze strašidel. Bojí se jedinĕ toho, že nezíská lásku krásné dívky ...
Byl už v černém lese, kde řádil zlý loupežník. Místo strachu však loupežníka chytil a poslal do žaláře. Byl u rybníků, kde prý číhají vodníci, vysvobodil ze zakletí bezhlavého mnicha v rozbořeném klášteře a strach pořád nikde. Nakonec se na radu dvou dřevařů vydá do strašidelného mlýna, který právĕ opouští vydĕšený mlynář se svou rodinou. Franta mu slíbí, že duchy vyžene, a to nejen proto, aby se naučil bát, ale také proto, že se na první pohled zamiloval do mlynářovy dcery Verunky. Sotva odbije půlnoc, začne se samo od sebe točit mlýnské kolo, voda je rudá a za hromobití se ve mlýnĕ objeví dvĕ strašidla, duchové lakotných majitelů.
Československo 1959

O podezíravém králi

30. března 2018 v 11:36 | dvě TeReziA...

O podezíravém králi

Naše oblíbená pohádka vypráví o žárlivosti a pomluvĕ, které pravá láska přemůže.
To, že si španĕlský král Filip vyvolil za nevĕstu chudou dívku Charlottu z Anglie, nebylo příliš po chuti jeho matce - královnĕ Viktorii. A tak začala za zády svého syna všemožnĕ intrikovat. Jakmile musel král odcestovat, začala v dopisech snachu očerňovat. Dokonce ji obvinila z nevĕry! Tato zámĕrnĕ vymyšlená pomluva mohla královskou dvojici navždy rozdĕlit. Jestliže se tak nakonec přece jen nestalo, mĕla na tom zásluhu především mladá královna a její vĕrná láska k podezíravému králi.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1989 paní režisérka Vlasta Janečková.

Krásná Locika

30. března 2018 v 10:30 | dvě TeReziA...

Krásná Locika


Klasická pohádka podle bratří Gimmů vypráví o zlé čarodĕjnici, zlatovlasé dívce, zavřené ve vĕži, a lásce, která překoná všechna kouzla.
Byli jednou chudí manželé, kteří velmi toužili po dĕťátku, a když žena otĕhotnĕla, zdálo se, že už jim nic nebude chybĕt ke štĕstí. Cestu jim však zkřížila zlá čarodĕjnice, která ženu očarovala, a ona od té chvíle mĕla neukojitelnou chuť na polní salát, kterému se říká Locika. Ten však rostl jen v její zahradĕ. Jenže čím víc ho žena snĕdla, tím vĕtší chuť mĕla, a tak se radost z chaloupky brzy vytratila. Jednoho dne navíc muž našel zahradu zavřenou. Když vidĕl, jak jeho žena bez salátu strádá, tak se do zahrady vloupal. Čarodĕjnice ho přistihla a přislíbila, že ho nezabije, pokud jí přivede své narozené dítĕ. Pojmenovala ji Locika a vychovala jako vlastní. Když jí bylo dvanáct, svedla ji náhoda dohromady s mladým princem a za vše, co spolu prožili, Locika draze zaplatila. Čarodĕjnice ji totiž zavřela do vysoké vĕže bez dveří a oken. Vždy, když se k ní chtĕla dostat, Locika vzala kouzelný hřeben a rozčesala si zlaté vlasy do takové délky, že je mohla spustit z okna jako provaz. A tak vyrostla v krásnou ženu a princ v pohledného mladíka. Jednoho dne zaslechl v lese zpĕv Lociky a dostal se do vĕže pomocí spuštĕných vlasů. Protože je láska silnĕjší než kouzlo, tak si na prince vzpomnĕla. Nedokázala však opustit vĕž, v níž strávila tolik let. Čarodĕjnice si na nĕ počíhala, prince oslepila a shodila z vĕže. Lociku, pak zavlekla do temného lesa. Zamilovaná srdce překonají všechna kouzla a najdou k sobĕ cestu zpátky.
Rapunzel, Nĕmecko 2009

Dvanáct měsíčků - nedělní pohádka

25. února 2018 v 9:20 | dvě TeReziA...

Dvanáct měsíčků

Klasická pohádka na motivy Boženy Nĕmcové o hodné Marušce, zlé maceše a dvanácti kouzelných bratrech.
Moc hezká pohádka o Marušce, kterou macecha a její nevlastní sestra Holena vyhání v zimĕ z domu. "Sestřičko milá, vždyť přece v zimĕ jahody nerostou!" prosí Maruška, ale marný je její pláč, ani macecha ani Holena se nad ní neustrnou a dĕvče vyženou do snĕhem zasypaných hor, kde vládne mrazivý Leden.V tomto filmovém zpracování známé pohádky je navíc postava víly.
Maruška potkala promrzlou babičku a hned jí byla ochotna pomoci. Z babičky se "vyklubala" milá víla "Zemĕ" a přivedla Marušku ke svým bratrům, dvanácti mĕsíčkům. U dvanácti mĕsíčků si smĕla Maruška natrhat kvĕtiny (tentokrát to nebyly fialky) a potom jahody. Na svých cestách Maruška potkává Janíčka, který ji má skutečnĕ rád. Víla Zemĕ jim dá své požehnání. Holena dostane od víly poklad v truhlici, ani víle nepodĕkuje a je potrestána, ale trest nepřijme. Macecha a Holena se vydají do hor, aby víle a mĕsíčkům vyčinily, a domů už se nevrátí. Maruška s Janíčkem jsou spolu šťastni.
Filmovou pohádku natočila v roce 1992 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Anny Juráskové.

O princi Truhlíkovi

25. února 2018 v 8:56 | dvě TeReziA

O princi Truhlíkovi

Veselá pohádka vypráví o jednom královském jedináčkovi, kterého potkalo štĕstí v neštĕstí.
Královským rodičům se narodí princ. Dají mu jméno Dobromil. Začnou mu ale říkat Dobroušek a taky ho docela rozmazlují. Jednoho dne přijede na zámek strýčkův syn Zvonimír, kterému zemřela maminka. Zvonimír je vzdĕlaný a začne na přání královských rodičů vzdĕlávat svého bratrance Dobromila. Jenže princi učení moc nejde. Zvonimír mu dá přezdívku Truhlík. Princ se nenaučí ani číst, ani psát. Když je princ na ženĕní dozví se o princeznĕ Augustĕ a odjede se Zvonimírem na námluvy. Mladíci jsou přepadeni lupiči. Zvonimír prince opustí a sám spĕchá za princeznou Augustou. Truhlík mezitím najde útočištĕ v lese u dĕdečka dřevorubce a jeho vnučky Vítĕnky. Tady za krátký čas dohoní všechno, co na zámku zameškal. Zvonimír je sice vzdĕlaný, ale jinak je povrchní a namyšlený. Se vzdĕlanou, ale hloupou princeznou Augustou se k sobĕ dozajista hodí. Když princ Truhlík žije u dĕdečka nĕjaký čas, píše rodičům dopis, ale neumí psát. Dopis pošlou po poštovním holubovi. Mezitím chytí v Dobromilovĕ království jednoho z loupežníků, který prince přepadl. Královští rodiče se tak dozví, že je jejich Dobroušek naživu. Princ se konečnĕ seznámi s Vítĕnkou. Princ se do Vítĕnky zamiluje a chtĕl by si ji vzít za ženu. Nejdřív ale musí navštívit princeznu Augustu. Princezna se mu spolu s bratrancem Zvonimírem vysmĕjí. Princ má alespoň jasno a vrací se na zámek ke svým královským rodičům, kde jim oznámí, že se ožení s Vítĕnkou. Princezna Augusta se nakonec zasnoubila s bratrancem Zvonimírem a princ Dobromil si přijde k dědečkovi pro svou nevěstu Vítěnku.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režišérka Vlasta Janečková podle scénáře Ireny Pavlové.

O spanilé Jašince

25. února 2018 v 8:55 | dvě TeReziA...

O spanilé Jašince


Pohádka na motivy J. Š. Kubína vypráví o tom, jak Meluzínka splétá štĕstí mladého zemana a krásné dívky.
Krásná Jašinka má před svatbou se svým milým, zemanem Vojdínem. Jak to však v pohádkách často bývá, příbĕh Jašinky a Vojdína se pořádnĕ zašmodrchá. O ruku dívky si totiž řekne Ledový král. Rodiče Jašinky jsou zaslepeni vidinou stříbřitého bohatství. Jak by to ale dopadlo, kdyby zamilovanému páru nepřispĕchala na pomoc hodná Meluzínka?
Filmovou pohádku natočil v roce 1997 pan režisér Ludvík Ráža podle scénáře Anny Juráskové.

Král drozdí brada

25. února 2018 v 8:01 | dvě TeReziA...

Král Drozdí brada


Klasická pohádka bratří Grimmů vypráví o pyšné a rozmazlené princeznĕ Isabelle, která se o námluvách vysmĕje svému nápadníku princi Richardovi.
Princezna Isabella z Geranienu byla velmi krásná, ale stejnĕ tak pyšná a zlomyslná, a její otec král, s ní mĕl jen potíže. Rád by ji provdal, a tak pořádal slavnosti, na které zval všechny nápadníky zblízka i zdaleka. Princeznĕ však nebyl žádný vhod. Jeden byl moc malý, druhý moc tlustý a třetí zase moc bledý. Nepochodil u ní ani šlechetný král Richard z Begonienu, kterému se vysmála, že má bradu jako drozd. To už však otci došla trpĕlivost a přísahal, že ji provdá za prvního žebráka, který se na zámku objeví. Zanedlouho se objevil pod okny potulný šumař v otrhaných šatech, zahrál a zazpíval, a když pak poprosil o almužnu, král dostál svému slibu a dal mu Isabellu za ženu. A tak princeznĕ nezbývalo než následovat manžela. Šli dlouho, a když se princezna ptala, komu patří les, přes který šli, pole, která míjeli, slyšela stále stejnou odpovĕď. Králi, co mu říkají Drozdí brada. I vzdychala a litovala, že si nevzala krále Drozdí bradu. Všechno by jí to teď patřilo. Místo toho musí žít bez přepychu, bez služebných v nuzném příbytku a chudobĕ. Musí prát, vařit, udržovat oheň a na trhu v blízkém mĕstečku prodávat nádobí. S každým dnem však práce a krušné zážitky ulamovaly z její pýchy, až se pod ní začala objevovat vrozená dobrá povaha a dokonce píle. A jednoho dne jí manžel prozradí tajemství.
König Drosselbart, Nĕmecko 2008

Kmotři z blat

24. února 2018 v 14:24 | dvě TeReziA...

Kmotři z blat


Původní česká pohádka vypráví, co se stane, když se do malebných jižních Čech přistĕhuje zlý Bouřňák.
Do malebných jižních Čech se přistĕhuje Bouřňák a chce tu se svými pomocníky zničit všechno živé. Jak se podaří přírodu před tímhle nebezpečím uchránit a jak se z Bouřňákových pomocníků stanou obyčejní a pracovití obyvatelé blat?
Filmovou pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Zdeňka Zábranského.

Putování za měsíční nitkou

24. února 2018 v 13:07 | dvě TeReziA...

Putování za měsíční nitkou

Pohádka podle Františka Hrubína "O Jiříkovi a jeho třech psech" vypráví o třech princích, zakletých do psí podoby.
Pasáček Jirka pase ovce, když tu jde kolem tajemný myslivec se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Myslivec se psy zle zachází. A protože Jirka má dobré srdce, vymĕní psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou a jde do svĕta, až dorazí do smutného království. Potká se tu s Bĕtuškou, která ho zavede za králem, jemuž se ztratili tři synové a dcera...
Filmovou pohádku natočila v roce 1985 paní režisérka Vĕra Jordánová podle scénáře Heleny Sýkorové a Libuše Koutné.

Tři pírka

24. února 2018 v 9:28 | dvě TeReziA...

Tři pírka


Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví, jak tři sokolí pírka ukáží synům knížete smĕr, kam se mají vydat a kde mají splnit úkol, který jim zaručí, že jeden z nich převezme vládu po otci.
Kníže Gundolf je unaven vládnutím a rozhodne se, že svou zemi předá jednomu ze tří synů. Na radu svého hofmistra Julia ji dá tomu, který mu přinese nejkrásnĕjší koberec. Vyhodí do vzduchu tři pírka svého oblíbeného loveckého sokola, kam poletí, tím smĕrem se synové vydají hledat své štĕstí. Oba starší synové Gergard a Gebhard jsou si svou vĕcí jisti a přinesou otci obyčejný, notnĕ zaprášený hadr. Třetí, Gustav, přezdívaný Hlupáček, jde koberec hledat do lesa. A pírko ho zavede k jeskyni, ve které jsou dvířka. Zaklepe na nĕ, otevře mu ropucha, které kdysi zachránil život. Z vdĕčnosti mu daruje nejkrásnĕjší koberec v celé zemi. Starší bratři ale otce přesvĕdčí, že Gustav se za vládce nehodí. Kníže proto vymyslí pro svého nástupce ještĕ další úkol - musí mu přinést nejkrásnĕjší prsten. I v tomto případĕ zvítĕzí prsten od ropuchy před obyčejnými prsteny, které přinesli starší bratři. Ale ani to ještĕ nestačí, tři pírka do třetice rozešlou bratry do tří stran hledat nejkrásnĕjší nevĕstu.
Die drei Federn, Nĕmecko 2015

Sněhurka

23. února 2018 v 22:03 | dvě TeReziA...

Snĕhurka

Televizní pohádka pro pamĕtníky z cyklu Bylo, nebylo, podle Karla Jaromíra Erbena o dĕdečkovi s babičkou, kterým alespoň na chvíli přinese do života radost snĕhová panenka.
V jednom domečku žil spokojenĕ dĕdeček a babička. Jen jedno je trápilo, že nemají dĕti. Když nastala zima, rozhodli se uplácat si na dvoře snĕhuláka. K jejich překvapení se promĕnil v krásnou dívenku. Dali jí jméno Snĕhurka. Dĕdeček s babičkou byli velmi šťastni, protože Snĕhurka jim přinášela jenom radost. Jenže když nastalo jaro, dívenka začala chřadnout...
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1973 pan režisér Josef Vondráček podle scénáře Heleny Růžové.

Jak Honza ke štĕstí přišel

21. února 2018 v 10:09 | dvě TeReziA...

Jak Honza ke štĕstí přišel


Klasická pohádka na motivy bratří Grimmů vypráví o Honzovi, který mĕnil, až přišel o všechno, ale nakonec ke štĕstí přišel.
Hans sloužil sedm let u obchodníka s kořením. Konečnĕ přišel den, kdy se může vrátit domů, k moři, po kterém se mu celou dobu strašnĕ stýskalo. Za svou práci dostal veliký valoun zlata. Zaváže ho do rance a vypraví se domů. Hansovi se ranec zdá čím dál tĕžší, a tak když potká jezdce na krásném vraníkovi, zlatý valoun s ním za konĕ vymĕní. Libuje si, jak mu cesta rychleji ubíhá, ale kůň se splaší a shodí ho. Když přijde k sobĕ, uvidí sedláka s kravkou, konĕ vymĕní za krávu. Jde dál, po cestĕ dostane žízeň a chce krávu podojit, ale ta mléko nemá a ještĕ ho kopne. Když se Hans opĕt probere, uvidí sedláka, který veze na vozíku podsvinče, a rád s ním krávu vymĕní. Pak vymĕní sele za husu a husu nakonec s brusičem nožů za jeho brus. Ten je ale tak tĕžký, že ho nakonec hodí do studny. Teprve když se všeho zbavil, ohromnĕ se mu ulevilo.

Hans im Glück, Nĕmecko 2016

Dvojčata

20. února 2018 v 12:48 | dvě TeReziA...

Dvojčata


Pohádka vypráví o dvou princeznách, podobných si jako vejce vejci, a přece tolik jiných.
Princezny, dvojčata, jsou si podobná k nerozeznání. Až na to, že ta "krásná" nedbá o své vzdĕlání a ta "chytrá" zase o svůj vzhled. Teprve snaha obou sester získat za manžela jediného prince je dovede k poznání, v čem chybovaly. Vĕdí pak už navždy, jak málo znamená krása bez moudrosti a moudrost pohrdající krásou.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1988 paní Eva Sadková.

Vodník a Karolínka

20. února 2018 v 12:02 | dvě TeReziA

Vodník a Karolínka

Pohádka vypráví o lásce vodníka Jonáše a mlynářovi dcery Karolínky.
Mladý, nezkušený vodník Jonáš se vydá do svĕta mezi lidi a zamiluje se tam do mlynářovi dcery Karolínky. Ale Karolínka nemá tušení, že její milý je vodník.
Mládek Libor si také myslí na hezkou a hodnou Karolínku. Nerad by ztratil ve mlýnĕ své postavení a s nelibostí sleduje, jak mu Jonáš "leze do zelí". Přemýšlí, která "kalná voda ho sem přinesla". Pomocí intrik se mu nakonec podaří Jonáše před Karolínkou očernit. Karolínka je zklamaná, že jí Jonáš neřekl pravdu.
Rozezlení vesničané uspořádají hon na vodníka. Všichni si myslí, že Jonáš může za utopení ponocného Konvičky. Jonáše chytí a svážou. Karolínka mu chce pomoct, ale nakonec se na Jonáše rozzlobí a mladý vodník se promĕní v žábu.
Jenže Karolínka brzy pozná, jak se vĕci mají, ale už je pozdĕ. Teď má před sebou tĕžký úkol - musí obmĕkčit starého vodníka Hastrbucha Aloise, Jonášova otce, a přesvĕdčit lidi z vesnice o Jonášovĕ nevinnĕ. Utopený ponocný Konvička poradí Karolínce, jak vyrobit kouzelný lektvar, který jí pomůže odhalit skutečného lháře. "Lež má krátké nohy." Ale kde má hledat ztraceného Jonáše a jak ho může vysvobodit ze zakletí?
Filmovou pohádku natočil v roce 2010 pan režisér Jaroslav Hovorka podle scénáře Miroslava Oščatka.

O čarovné Laskonce - Žalobnická p.

20. února 2018 v 11:45 | dvě TeReziA...

O čarovné Laskonce

Žalobnická pohádka (4/4)


Humorná pohádka vypráví o jednom panu králi, který na každého žaluje a nemůže přestat.
Laskonka je pĕknĕ poťouchlá čarodĕjka, která ráda páchá různé zlomyslnosti královské rodinĕ. Dokonce si troufla i na samotného krále! S pomocí kocoura Mikeše a kouzelné rozinky na koláči ho začarovala. Pan král teď na každého žaluje a nemůže s tím přestat. Že se nakonec podaří krále nepĕkného kouzla zbavit, je nasnadĕ. Pomoci musí princezna a učitel hudby. A Laskonka musí pryč. Bůhvíkde se příštĕ objeví...
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Jiřina Makoszová-Pokorná podle scénáře V Špaňhela.

Ty, ty, ty, Moneti!

20. února 2018 v 10:23 | dvěTeReziA

Ty, ty, ty, Moneti!

Humorná pohádka vypráví o jednom prolhaném šlechtici.
Baron Moneti je nenapravitelnĕ "vlezlý" šlechtic, který před nĕjakou dobou navštívil království krále Karla a zatím se nemá k odchodu. Král s královnou mají dceru na vdávání a jedenáctiletého syna. Princezna Bety je pohledná a celkem rozumná dívka, ale trochu ufňukaná a hypochodrická. Malý princ Štĕpán si proto se svou sestrou moc nerozumí. Ještĕ, že přijel princ Aurelián. Aureliánovi se Bety líbí a rozhodne se, že ji napraví. Její bratr Štĕpán mu v tom pomáhá. Princeznĕ a baronovi se v královské zahradĕ zjevi duch nevinnĕ utracené šelmy a žádá si obĕti. Obrací se na princeznu a vyžaduje od ní polepšení. Princezna se skutečnĕ polepší a princ Aurelián i její bratr Štĕpán této nebezpečné hry zanechají. Jenže princezna náhle zmizí a duch si žádá za vrácení princezny výkupné.
Nakonec přece jenom všechno dobře dopadne, Aurelián a Betty jsou zamilovaní, princ Štĕpán se se svou polepšenou sestrou usmíří a baron Moneti konečnĕ odjíždí. Pohádka je veselá a zábavná, můžeme jenom doporučit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1996 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Jany Pacnerové.

O stříbrném kamínku

19. února 2018 v 21:32 | dvě TeReziA...

O stříbrném kamínku


Pohádka z cyklu Bylo, nebylo, podle Boženy Nĕmcové vypráví o bohatém kupci, který si všechno mohl dopřát, ale šťastný nebyl...
Lakotný kupec mĕl všeho dostatek, ale přesto šťastný nebyl. Jednoho dne se u jeho domu zastavila stařenka, která mu předpovĕdĕla, že se mu narodí syn. Nesmí se ale do svých sedmi let dotknout zemĕ, jinak navždy zmizí. Kupci se ale nepodaří syna Janka od kletby uchránit, a tak jednoho dne dítĕ ze svĕtnice zmizí...
Černobílou filmovou pohádku natočila v roce 1976 paní režisérka Libuše Koutná podle scénáře Jiřího Tichého.

Princ Modřej a víla Lupinka

19. února 2018 v 20:24 | dvě TeReziA...

Princ Modřej a víla LupinkaStará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou, a proto nechá povolat zlou čarodĕjnici, která se přestrojená za kramářku vypraví do lesa a začne na prince i vílu působit svými kouzly.
Stará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou. Princ Modřej ale všechny adeptky odmítá a vypraví se se svým přítelem hledat nevĕstu sám. V lese se setká s půvabnou vílou a rázem se do sebe zamilují. Královna je ze svého zámku pozoruje kouzelným dalekohledem a vůbec se jí to nelíbí. Královna totiž víly a jejich čáry upřímnĕ nenávidí. Proti kouzlu krásné víly je ale bezmocná, a tak jí nezbude nic jiného než povolat z vĕzení čarodĕjnici, kterou tam přede dvĕma lety uvrhla. Čarodĕjnice přestrojená za kramářku se vypraví do lesa a začne na prince i vílu působit svými kouzly. Zdá se, že zamilovaný pár začíná být proti zlému kouzlu bezmocný. Víly proto spojí své síly a pustí se s čarodĕjnicí do boje?
Prinz Himmelblau und Fee Lupine, Nĕmecko 2016

Princezna husopaska

19. února 2018 v 17:57 | dvě TeReziA...

Princezna husopaska

Klasická pohádka podle bratří Grimmů vypráví o podlé komorné, laskavé princeznĕ a o tom, že není snadné oklamat srdce, která si jsou souzena.
Krásná princezna Elizabeth umĕla poručit vĕtru. Umírající otec ji zaslíbil princi Leopoldovi, synovi svého souseda, krále Gustava. Když tedy nastane čas, začne se princezna chystat na cestu. Matka se však před odjezdem tĕžce roznemůže, proto ji svĕří komorné Magdalenĕ a na cestu jí dá nejen mluvícího konĕ Faladu, ale také kapesníček se třemi kapkami své královské krve, který ji má chránit před nebezpečím. Kapky krve se sice ukáží jako mocná ochrana, jenže i když dívku zachrání před lapky, nedokáží ji uchránit před zradou. Lstivá komorná Magdalena, která už jako malá toužila být princeznou a cítí se ukřivdĕná, protože jí jako kdysi královský kočár rozbil jedinou hadrovou panenku, využije příležitosti, zbaví princeznu magické ochrany, a pak ji donutí, aby si s ní vymĕnila šaty a slíbila, že to nikomu neřekne. Ke královskému dvoru tak přijede jako princezna a budoucí nevĕsta, zatímco skutečnou princeznu pošle pást husy a při nejbližší příležitosti se zbaví Falady, jediného svĕdka zámĕny. Vĕří, že už ji nic nemůže ohrozit, zejména když je král Gustav ráznou nevĕstou svého syna nadšen a nepochybuje, že z ní bude důstojná nová královna. Srdce, která jsou si souzena, se však nedají tak snadno oklamat a pravda se nedá snadno utajit. Leopold se totiž zamiluje do hezké husopasky, a když se mu malý pasáček svĕří, jak ho dívka trápí, protože posílá vítr, aby mu shazoval klobouk, začne tušit, že nĕco není v pořádku. Rozhodne se zjistit pravdu, zdá se však, že Magdalena je ve střehu a dokáže překazit každý jeho zámĕr.
Die Gänsemagd, Nĕmecko 2009

O šesti labutích

4. února 2018 v 9:36 | dvě TeReziA...

O šesti labutích

Klasická pohádka vypráví příbĕh o statečné dívce, která podstoupila nejtĕžší životní zkoušku, aby vysvobodila svých šest bratrů ze zakletí.
V den svých 18. narozenin Constanze objeví přísnĕ střežené tajemství. S úžasem zjistí, že mĕla šest bratrů, kteří se v den jejího narození po nechtĕnĕ vyřčené kletbĕ otce promĕnili ve snĕhobílé labutĕ. Dozví se, že prokletí může zlomit, když pro nĕ po dobu šesti let bude tkát a šít v lese košile z kopřiv. Ale nesmí při práci promluvit ani slovo. Jednoho dne se před ní objeví princ. Je tak okouzlen její krásou, že si ihned nĕmou dívku odveze na svůj hrad. K nelibosti své matky královny se s Constanze ožení. Dívka mu záhy porodí syna. Královna ji pomocí intrik obviní z vraždy dĕťátka. Constanze se snaží splnit svůj slib a došít košile pro své bratry. A protože nesmí promluvit a nemůže se bránit nařčení, je jako čarodĕjnice odsouzena k smrti u kůlu. Na poslední chvíli však přilétají labutĕ...
Die Sechs Schwäne, Nĕmecko, 2013

O bílém hadovi

4. února 2018 v 9:10 | dvě TeReziA...

O bílém hadovi

Pohádka na motivy bratří Gimmů vypráví o jednom králi, který rozumĕl zvířecí řeči, a o tom, jak sluha Endres jeho tajemství objevil.
Endres je chudý venkovský chlapec, který chce umĕt číst a psát, nosit hezké šaty a spát v pohodlné posteli. Přeje si být nĕčím víc než jen rolníkem. Otec se na nĕj rozzlobí a vyžene ho. Cesta ho zavede ke dvoru krále Konráda, který je ve své zemi povĕstný svými mimořádnými schopnostmi a moudrostí. Endres se stane jeho komorníkem a každý den mu nosí zlatou mísu s tajemnou krmí. Nikdo neví, co se v ní skrývá, dokonce ani princezna Leonora, do které se chlapec zamiloval. Jednoho dne Endres zjistí, že král není dobrý človĕk. V touze po majetku dal Konrád uvĕznit svého poddaného, aby si přisvojil jeho bohatství. Také vypátrá přísnĕ střežené tajemství. Ve zlaté míse, kterou každý den nosí na královský stůl, je bílý had. Když kousek sní, začne stejnĕ jako král rozumĕt zvířecí řeči. Krátce nato je Endres falešnĕ obvinĕn, že ukradl královnin prsten. Král zjistí, že jeho tajemství je prozrazeno a Endres musí uprchnout...
Die weiße Schlange, The White Snake, Nĕmecko, 2015

O zpívajícím stromku

4. února 2018 v 8:22 | dvě TeReziA...

O zpívajícím stromku

Pohádka na motivy bratří Grimmů vypráví o kouzelném stromku, který zpívá jen tomu, kdo z celého srdce upřímnĕ miluje.
Princezna vyrůstá bez matky a král ji rozmazluje. Podaří se mu z ní vychovat bezcitnou a sobeckou dívku, která nemá nikoho ráda. Když dospĕje, odmítá všechny nápadníky. Král ale stárne a potřebuje nĕkomu předat nad svou zemí. Princezna nakonec se sňatkem souhlasí, ale dá si podmínku. Provdá se jen za toho, kdo jí přinese zpívající stromek. Princ, který se do ní zamiloval, skutečnĕ takový stromek objeví, střeží ho ale zlý lesní duch. Princ ho od nĕj získá s tím, že zpívá jen tomu, kdo z celého srdce upřímnĕ miluje. Stromek nezazpívá a princ se musí stát duchovým sluhou. Princezna ale dál po stromku touží, a tak se starý král rozhodne splnit její přání. Získá od ducha stromek s podmínkou, že za nĕj dostane první živou bytost, kterou při svém návratu domů král spatří.
Das singende, klingende Bäumchen, Nĕmecko, 2016

Předeme, předeme zlatou nitku

3. února 2018 v 18:21 | dvě TeReziA...

Předeme, předeme zlatou nitku

Pohádka o třech kmotřičkách, které spředly nit osudu prince a dcerky hajného.
V královském paláci právĕ očekávají narození prince, zatímco v prosté hájovnĕ se brzy narodí dĕvčátko. Tři kmotřičky to dobře vĕdí a už se tĕší, jaký osud dĕtem přichystají. Jenže každá si to štĕstí představuje trošku jinak, a tak se nad sudbou pohádají. Jedna by chtĕla, aby se dĕti jednou spojily svatbou, jiná zase chystá pro prince knĕžnu Evženii. Když vyrostou, princ se seznámí s Johankou z hájovny a zamiluje se. Královna ale chystá pro prince jinou nevĕstu - dceru své přítelkynĕ, Evženii. Nezbývá, než aby rozmarné stařenky zasáhly. A i když sem tam nĕco popletou, nĕco schválnĕ zašmodrchají, nakonec si láska prosadí svou...
Filmovou pohádku natočila v roce 1981 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Kvĕty Kuršové.

O Popelákovi

3. února 2018 v 18:00 | dvě TeReziA...

O Popelákovi

Pohádka "naruby" podle Josefa Lady. Žil byl jeden vdovec, který se oženil se zlou ženou a ta jeho nejstaršího syna trápila, zatímco své dva mladší rozmazlovala.
Popelák žije s macechou, nevlastními bratry a tatínkem v jednom malém stavení, je moc pracovitý a zastane tolik povinností, jako nikdo jiný.... Ono mu také bohužel nic jiného nezbývá. Jeho macecha je totiž pĕknĕ zlá a panovačná ženská a nevlastní bratři ke všemu tuze rozmazlení. Popelák to zkrátka nemá doma moc jednoduché. Jednoho dne se mu ale poštĕstí a dostane se na královský bál, kde okouzlí samotnou princeznu. Ale princezna si totiž bude muset svého milého neznámého, do kterého se na plese zamilovala, nejprve najít. Jediné, co jí po mladíkovi zbylo, je jeho obrovský střevíc. Princeznĕ tedy nezbude nic jiného, než procestovat celé království a hledat toho, komu bota padne.
Filmovou pohádku napsala a natočila v roce 1986 paní režisérka Vlasta Janečková.

Hrad stínů

3. února 2018 v 17:31 | dvě TeReziA...

Hrad stínů

Pohádka o neobvyklém přání prince Tomáše.
Princ má ke svým 18. narozeninám ponĕkud neobvyklé přání. Po královských rodičích nechce majetek či vládu nad půlkou království, ale touží vládnout pouze sám sobĕ. A tak se mladík odebere na tajemný hrad Blouzov, o nĕmž kolují prapodivné zvĕsti. Jak se princ vyrovná se lstí, chamtivostí a kouzly, jimiž komorná Johana celý Blouzov ovládá?
Filmovou pohádku natočila v roce 1994 paní režisérka Vlasta Janečková podle scénáře Miloše Kratochvíla.

O čarovné Laskonce

2. února 2018 v 22:18 | dvě TeReziA...

O čarovné Laskonce

Povídavá pohádka (2/4) vypráví o tom, jak čarodĕjka Laskonka chtĕla překazit královskou svatbu.
Laskonka se sice přestĕhovala do jiného království, ale i tady škodolibĕ podstrojuje své podivuhodné dobroty. Napekla zázračné pusinky a zařídila, aby princezna onĕmĕla, zatímco všichni ostatní povídají, povídají, melou páté přes deváté a neváží si slov, která pronášejí. Myslela si, že tak překazí královskou svatbu, to se ale pĕknĕ přepočítala!
Filmovou pohádku natočila v roce 1989 paní režisérka Jiřina Makoszová - Pokorná podle scénáře Víta Špaňhela.

Pohádka o touze

2. února 2018 v 21:52 | dvě TeReziA...

Pohádka o touze

Pohádka vypráví o veliké lásce, která dokáže zmĕnit vĕčný zákon času.
Na hladinĕ jezera leží dva kvĕty, dvĕ království - Lotosu a Leknínu. Lotos ožívá s paprsky Mĕsíce a Slunce znamená pro jeho obyvatele smrt. U Leknínu je tomu naopak. Zdá se proto, že vzájemná láska princezny Lekió z království Leknínu a prince Lotiéna z království Lotosu nenajde nikdy naplnĕní. Oba volí nelehkou cestu až do Říše Času. Jejich veliká láska přimĕje Čas, že svolí, aby jeho tři dcery - Minulost, Přítomnost a Budoucnost vládly současnĕ, aby se cit tĕch dvou mohl rozvinout...
Barevnou filmovou pohádku natočila v roce 1991 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Petra Janiše.

Růžová Anička

2. února 2018 v 21:02 | dvě TeReziA...

Růžová Anička

Moc pěkná pohádka pro pamĕtníky podle Pavola Dobšinského vypráví o zlé maceše, která má ráda jen svou dceru Katuši, zato nevlastní dceři Aničce nemůže přijít ani na jméno...
Když Anička s bratrem Jankem osiřeli, žili pod jednou střechou se zlou macechou. Ta mĕla ráda jenom svou dceru Katuši a Aničce všelijak ubližovala. Jan radĕji odešel do služby ke králi. S Aničkou si Jan neustále psali dopisy. Jednou mu Anička poslala v dopise i svůj obrázek. Když král uvidĕl Aniččin portrét, zamiloval se a požádal Jana, aby sestru přivedl na zámek. Jenže tomu, aby se krásná Anička vdala za pana krále, chtĕla zabránit zlá macecha. Už to vypadalo, že mu svou Katuši podstrčí místo Aničky za ženu, ale naštĕstí dívce pomohlo kouzlo a vše se v dobré obrátilo.
Černobílou filmovou pohádku natočil v roce 1968 pan režisér Josef Vondráček podle scénáře Milana Křesadla.

Trampoty vodníka Jakoubka

2. února 2018 v 20:42 | dvě TeReziA...

Trampoty vodníka Jakoubka

Humorná pohádka vypráví o osudech posledního vodníka na Třeboňsku.
Vodník Jakoubek se musí kvůli jednomu nemoudrému knížecímu rozhodnutí odstĕhovat ze svého domova. Dozví se to jeho syn Tonda a rozhodne se, že tomu zabrání. Což ovšem není pro obyčejného venkovského chasníka zrovna snadný úkol. A navíc se vmísí do dĕje ještĕ pan kníže, princezna Aneta, její nápadník, urozený vikomt z dalekých krajů, a Vendula, napůl tulačka a napůl zlodĕjka. Tonda nakonec svého tátu - vodníka - zachrání a přitom najde i své štĕstí...
Filmovou pohádku natočil v roce 2005 pan režisér Vít Olmer podle scénáře Jiřího Chalupy.

Princezna Lada

2. února 2018 v 19:47 | dvě TeReziA
Pohádka "Princezna Lada" vznikla na motivy klasické české pohádky Boženy Nĕmcové o neohrožené princeznĕ se zlatou hvĕzdou na čele.
Princezna Lada je sice černobílá, ale je krásná, i když nemá svoji typickou zlatou hvĕzdičku na čele. Také ona se musí vypořádat s nechtĕným ženichem. Tady se dotĕrný, starý a zlý král jmenuje Bořitel III. Princezna Lada si nejprve přeje tři krásné šaty. Když jí král Bořitel přání splní, princezna Lada utíká se souhlasem svých rodičů z domova. V sousedním království si najde službu v královské kuchyni. Princezna Lada si schová krásné šaty u studánky. Princ si hledá nevĕstu, pořádá ples a Lada si oblékne své krásné šaty. Princ se do Lady zamiluje a Lada si na prince také myslí, ale chce ho vyzkoušet. Princ chřadne a v kuchyni chystají jídlo pro prince. Silná polévka prince jistĕ uzdraví...
Černobílou filmovou pohádku natočila Vĕra Jordánová podle scénáře Jaroslava Soukupa v roce 1969.

O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku

2. února 2018 v 18:09 | dvě TeReziA

O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku


Veselá pohádka podle pana spisovatele Jana Drdy vypráví o lásce, kouzelných hruškách a kouzelném jablíčku.
Kuba a Amálka se mají rádi, stejně jako Matěj a paní hostinská Terezka. Amálka by se ráda vdávala, ale Kuba se zatím ženit nechce. Když se Kuba od Amálky dozví, že jejich hrušeň rodí hrušky ušatky, hned dostane nápad, jak je zpeněžit. Od té chvíle začne pěkná mela. Ušatého myslivce sice Amálka zbaví kouzla, když mu dá opravdickou pusu z lásky, v domnění, že je to Kuba. Jenže Kuba v hospodě s kouzelným dědečkem vymění hrušku za jablíčko parohátko. Děda se znenadání ztratil jako pára nad hrncem a Kuba se v hostinci dozví, že princezna bude slavit narozeniny a že každý řemeslník musí přinést princezně dárek. Kuba jí dá ochutnat kouzelné jablíčko a princezně narostou parohy. Amálka se na Kubu zlobí, že vymýšlí jenom samé legrácky. Kuba chce pusu z lásky, aby mu zmizely velké uši. Opět se mu podařilo Amálku obalamutit. Kuba a Matěj jsou v hostinci zatčeni a musí do vězení. Zachrání Amálka svého Kubu a dá mu své čtyřlístky?
Barevnou filmovou pohádku natočila roku 1979 Libuše Koutná podle scénáře Heleny Sýkorové.

Perly a růže

2. února 2018 v 17:53 | dvě TeReziA

Perly a růže

Moc pĕkná klasická pohádka o princeznĕ, která plakala pravé pely, a když se smála, vykvetla jí ze rtů růže.
V jednom království žila se svým otcem princezna Kateřina, laskavá a líbezná dívka, která dostala do vínku zvláštní dar - místo slz plakala perly a z každého jejího úsmĕvu vykvetla růže. Maminka princeznĕ zemřela a král se chytil do pasti moci chtivé ženy, která si ho medovými slůvky a lichotkami šikovnĕ omotala kolem prstu. A tak se na zámku objevila nová královna s dcerou Hedou. Kateřina brzy zjistila, že obĕ daleko víc než její přátelství zajímají její perly. Heda se toužila bohatĕ provdat, proto se na ples vyzdobila perlami od princezny Kateřiny. Král Jan ze sousedního království, ale dal před její třpytivou nádherou přednost princezninĕ úsmĕvu. Svatba krále Jana a Kateřiny mĕla být už zanedlouho, přesto se ale dvojice intrikánek nehodlala vzdát. Lstivá královna vymyslela plán a nastražila léčku.
Filmovou pohádku natočil v roce 1985 pan režisér Miloš Bobek podle scénáře Zdeny Brunclíkové.
 
 

Reklama