Jména a osobnosti

Bernard

Dnes v 8:27 | dvě TeReziA

Bernard

jméno je germánského původu a znamená "drsný jako medvěd" nebo "tvrdý jako medvěd". (Jméno vzniklo spojením dvou výrazů bär "medvěd" a hart "tvrdý, drsný".)

Svatý Bernard (z Clairvaux)

narodil se koncem 11.století. Pocházel ze šlechtického rodu. Získal vzdělání v klášterní škole a rozhodl se pro řeholní život. Eru ve které Bernard z Clairvaux žil, nazývají historici "bernardinským stoletím". Kritizoval rozmařilost duchovenstva a šlechty. Odsuzoval pronásledování židů. Sepsal teologický traktát "O milosti a svobodném rozhodování".
Atributy: drak, kniha, pes, lebka.
Je patronem včelařů, voskařů a včel, je pomocníkem proti dětským chorobám, proti posedlosti a v hodině smrti.

Matyáš Bernard Braun

narodil se koncem 17.století. Barokní rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách. Začátkem 18.století si v Praze založil vlastní dílnu. Jeho sochy jsou na Karlově mostě.

Bernard Bolzano

narodil se koncem 18.století v Praze. Byl to matematik, filozof a kněz hovořící německy. Jeho matka pocházela z Rakouska a otec z Itálie. Vystudoval gymnázium a začátkem 19.století se stal knězem.

George Bernard Shaw

narodil se ve druhé polovině 19.století. Byl to anglický spisovatel irského původu. Dostal Nobelovu cenu za literaturu.

Ludvík

Včera v 12:29 | dvě TeReziA

Ludvík

jméno německého původu a znamená "slavný bojem" (vzniklo ze jména Hlutwig).

Ludvík Jagellonský

se narodil na začátku 16.století. Byl to český a uherský král. Syn českého krále Vladislava II. Jagellonského. Přezdívalo se mu "Ludvík dítě". Byl dlouhá léta vážně nemocný. 1526 přišly zvěsti o útocích Turků. V bitvě u Moháče bylo uherské vojsko rozdrceno. Ludvík na útěku utonul v bažinách kolem Moháče.

Ludvík XVI.

žil ve druhé polovině 18.století. Jeho manželkou byla Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie). Ludvík XVI. byl francouzský král v době, kdy byla Francie hospodářsky i finančně v krizi. Na konci 18.století začala Velká francouzská revoluce a král ("občan Capet") byl popraven (stětí gilotinou).

Ludwig van Beethoven

narodil se ve druhé polovině 18.století. Je to významný německý hudební skladatel. Absolvoval vídeňskou školu klacisistní hudby, ale směřoval k romantismu. Naše oblíbená skladba Pro Elišku.

Ludevít Velislav Štúr

narodil se začátkem 19.století. Jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání. Byl to politik, spisovatel a novinář.

Helena

Sobota v 8:30 | dvě TeReziA

Helena

jméno je řeckého původu a znamená "světlo" nebo "pochodeň.

Krásná Helena

kráska z řecké mytologie. Homérova Ilias říká, že Helena byla nejkrásnější z žen. Byla to dcera Dia a Lédy, která se stala manželkou spartského krále Meneláa, a byla příčinou trójské války. Trójský princ Paris Helenu unesl a přivezl ji do Tróje, kam se potom vypravilo velké vojsko, které povolal Helenin manžel. Po mnoha letech byla Trója dobita a Helena se s manželem vrátila zpět domů.

Svatá Helena

narodila se do druhé poloviny 3.století. Byla matkou Konstantina I. Velikého. Její syn ji velice miloval a ctil. Spolu se synem dala svatá Helena postavit v římské říši velké kostely. Její jméno je spojováno s objevem Kristova kříže poblíž vrchu Kalvárie (legendy).

Helena Bavorská, zvaná Nené

žila v 19.století. Byla to sestra císařovny Alžběty, zvané Sisi. Byla vybrána matkou Františka Josefa, jako vhodná partnerka pro císaře. Helena Bavorská se potom vdala za knížete Maxmiliána Antona Thurm-Taxis. Neměla lehký život, brzy jí zemřel manžel, potom i syn, byla dvakrát vdaná.

Helena Malířová

Narodila se koncem 19.století. Byla spisovatelka, novinářka a překladatelka. Vystoupila z římsko-katolické církve. Byla vyloučena z KSČ. Bojovala za rovnoprávnost žen. Psala především proletářskou prózu.

Helena Čapková

narodila se koncem 19.století. Byla to sestra Karla a Josefa Čapka. S prvním manželem žila v Brně. Když ovdověla, přestěhovala se do Prahy. Znovu se provdala za spisovatele Josefa Palivce. Napsala vzpomínkové knihy o svých bratrech.

Helena Kafková (bl.Marie Restituta)

narodila se komcem 19.století. Byla to rakouská řeholnice a mučednice, pocházela z Husovic (z Brna). Pracovala jako řádová zdravotní sestra. Po službě si ráda zašla do hostince na pivo a guláš. Bylo jí nařízeno nacistickými orgány, aby odstranila kříže (krucifixy), ale ona na to nedbala. Později byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. Byla zatčena a uvězněna. Po čase ji odsoudili k smrti, byla sťata gilotinou.

Helena Šmahelová

narodila se začátkem 20.století. Byla to česká spisovatelka a autorka rozhlasových her. Hodně psala pro mládež. Chvíli pracovala v Brně na psychiatrické klinice. Později žila v Praze, kde působila jako spisovatelka z povolání.

Helena Zmatlíková

žila ve 20.století. Byla to ilustrátorka a malířka. Ilustrovala téměř 250 knížek, hlavně pro děti. Byla kmenovou ilustrátorkou Albatrosu. Za své ilustrace získala mnohá ocenění.

Petra

Pátek v 8:55 | dvě TeReziA

Petra

ženská podoba jména Petr. Jméno Petros je řeckého původu a znamená "kámen, skála", je synonymem aramejského slova kéfa, podle Nového Zákona takto pojmenoval Ježíš Šimona, jednoho ze svých dvanácti apoštolů.

Svatá Petronila

žila v 1.století. Podle tradice byla dcerou svatého Petra. Zemřela mučednickou smrtí v Římě.
Patronka: Francie, pomoc při horečce
Atributy: palma, koště

Jáchym

Čtvrtek v 8:24 | dvě TeReziA

Jáchym

jméno je hebrejského původu a znamená "bude Bohem vyvýšen".

Jáchym

otec Panny Marie. Svatý Jáchym a svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie. V Novém Zákoně v Bibli ale o nich zmínka není. Jméno Joachim znamená "přípravu na Pána". Jáchym a Anna dlouho nemohli mít děti. Jáchym odešel do pouště, tam se modlil a postil. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a řekl mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny.

Jáchym Ondřej Šlik

narodil se ve druhé polovině 16.století. Pocházel ze starobylé šlechtické luteránské rodiny. Studoval na jenské univerzitě, působil u drážďanského dvora jako vychovatel. Angažoval se v českém stavovském povstání. Účastnil se třetí pražské defenestrace. Byl popraven 21.června 1621 na Staroměstském náměstí. Kat Jan Mydlář jeho hlavu s rukou položenou na ústa pověsil na Staroměstskou mosteckou věž.

Hana

Středa v 8:59 | dvě TeReziA

Hana

jméno hebrejského původu (je to odvozenina od channah) a znamená "milostiplná" nebo "líbezná".

Hana Benešová

rozená Anna Vlčková se narodila koncem 19.století. Byla to manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Alan

Úterý v 7:47 | dvě TeReziA

Alan

jméno keltského původu a znamená "svornost, soulad". V bretonštině "jelen", ve velštině "mladý jelen".

Alan ze Solminihaku

narodil se koncem 16.století ve Francii. Vybral ni vojenskou kariéru. Nakonec se stal řeholníkem. Později i opatem kláštera. Jeho přítelem byl kardinál Richelieu. Alan ze Solminihaku zavedl pořádek a mravnost mezi kněžími v klášteře, posiloval víru, stavěl nemocnice a sirotčince, žil skromně, ze svého majetku podporoval chudé.

Alena

13. srpna 2018 v 19:03 | dvě TeReziA

Alena

její původ je sporný. Jedni badatelé říkají, že pochází ze jména Magdaléna a znamená "Magdalská", nebo "věž". Druzí tvrdí, že pochází ze jména Helena "světlo v temnotách, pochodeň". A třetí verze říká, že jméno je poženštění mužského jména Alan "svornost".

Alena Vrbová

žila ve 20.století. Byla to česká spisovatelka a lékařka. Napsala román v Erbu lvice o Zdislavě z Lemberka.

Lada

7. srpna 2018 v 10:50 | dvěTeReziA

Lada

je slovanské jméno nejasného původu. Základem slova může být "lad a pořádek" nebo je původ staročeský, kde lada znamená "dívka, panna", srbochorvatský lada "manželka", lado znamená "změnu manžela", v likyjštině, chaldejštině aj. znamenalo slovo lada "paní, žena".

Princezna Lada

z filmové pohádky "Princezna se zlatou hvězdou" (1959) podle klasické pohádky Boženy Němcové "Princezna se zlatou hvězdou na čele".

Lada (bohyně)

je pro staré Slovany bohyně lásky, jara, manželství, setby a orby.

Oldřiška

6. srpna 2018 v 8:15 | dvě TeReziA...

Oldřiška nebo také Ulrika

Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich. Základem je starohornoněmecké Uodalrích, což znamená doslova "dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk".

Oldřiška Nischová

se narodila v druhé polovině 19. století v Mittelbiberachu v Německu. Pokřtěna byla však jako Františka. Od mládí se vyznačovala hlubokou zbožností a již ve 22 letech vstoupila v Hegne na Bodamském jezeře k Milosrdným sestrám Svatého Kříže a přijala v klášteře jméno Oldřiška. Byla zprvu pomocnou kuchařkou v Bühlu, potom kuchyňskou sestrou v domově sv. Vincence v Baden-Badenu. Svou obětavou službu konala pod heslem: "Zcela Ukřižovanému a tím zcela bližnímu, zástupkyně Kristovy lásky." Těžká tělesná práce a život plný odříkání však síly mladé řeholnice umořily. K tomu ji postihly i těžké bolesti hlavy a, což bylo pro ni nejhorší, i strašlivé pochybnosti ve víře. Nakonec musela ulehnout do sesterské nemocnice v Hegne. Zde odevzdaná a smířená s osudem dne 8. května 1913 zemřela na tuberkulózu. V roce 1951 zahájila církev proces jejího svatořečení, jenž byl ukončen 1. listopadu 1987 v Římě, kde ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou.

Kristián

5. srpna 2018 v 7:47 | dvě TeReziA

Kristián

jméno je původem řecké a vychází ze slova christianos a znamená "křesťan, zasvěcený Kristu". Ve filmu jméno Kristián proslavil Oldřich Nový ve filmu "Kristián".

Kristián

byl synem Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění svatého Václava 28.září. Rok není přesně znám. Jeho původní jméno prý bylo Strachkvas. Byl prvním známým Přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil jako řeholník v Řezně, kde napsal své hlavní dílo - "Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily". Tato tzv. "Kristiánova legenda" se stala sporem historiků o určení století jejího vzniku (10. až 14.století).

Hans Christian Andersen

byl dánský spisovatel. Slavný světový pohádkář. Narodil se v chudé rodině ševce a přadleny. Miloval literaturu, měl rád Shakespeara a uměl nazpaměť jeho hry. Ve čtrnácti letech se vypravil do Kodaně, aby se proslavil. Vystudoval střední školu a cestoval po Evropě. Začal psát básně, hry pro loutkové divadlo a cestopisy s vlastními náčrtky. Světovou proslulost mu přinesly pohádky, napsal jich 156.
Pohádky: Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Malá mořská víla, Císařův slavík, Cisařovy nové šaty

Christian Doppler

žil v první polovině 19.století. Byl to rakouský fyzik a matematik, žil nějakou dobu v Praze. Je po něm pojmenován Dopplerův jev. Byl ředitelem Fyzikálního institutu na Vídeňské univerzitě. Věnoval se mnoha oborům. Publikoval práci o rovnoběžkách, o mikroskopu, o astrofyzice, o barevném světle dvojhvězd a některých dalších hvězd. Vyslovil hypotézu, že zbarvení hvězd může být způsobeno jejich pohybem, Dopplerův jev: změna vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemné pohybu pozorovatele a zdroje vlnění.

Dominik a Dominika

4. srpna 2018 v 8:04 | dvě TeReziA

Dominik

jméno je latinského původu. Vychází ze slova dominus "pán".

Dominika

jméno je taktéž latinského původu a je odvozeno od jména Dominik.

Svatý Dominik

je zakladatel řádu Dominikánů. Narodil se koncem 12.století ve Španělsku. Měl šlechtický původ. Prožil klidné dětsví, studoval filozofii a teologii. Stal se knězem. Žil prostý život v chudobě a se svým přítelem vedl s odpůrci své viry disputace. Když mu přítel zemřel, začala občanská válka. Dominik pokračoval ve své kazatelské práci a založil nový řád.
Patron: Lidé se k němu modlí, když jim hrozí krupobití.
Atributy: lilie, kniha, hvězda, černobílý pes, růženec

Miluše

3. srpna 2018 v 8:28 | dvě TeReziA

Miluše

jméno slovanského původu a znamená "slavná svou milostí, milá".

Miluše Březinová

učitelka, básnířka, spisovatelka, malířka


Ať věta
našeho srdce
je myšlenkou
budoucích dnů!
Nebudem už nikdy
šrotem
ukvapené doby.
Překročme práh
Je za ním nový svět
budem si rozumět.


Jde o citace ze tří různých básní.
volání po komunikaci, po porozumění, po vztazích

Gustav

2. srpna 2018 v 8:10 | dvě TeReziA...

Gustav

jméno švédského původu a znamená "opora", "sloup", "záštita".

Gustave Flaubert

žil v 19.století. Byl to francouzský spisovatel. Jeho nejslavnější román je "Paní Bovaryová".

Gustav Klimt

narodil se ve druhé polovině 19.století ve Vídni. Jeho otec pocházel od Litoměčic. Gustav Klimt byl rakouský malíř, který žil převážně ve Vídni.

Oskar

1. srpna 2018 v 7:17 | dvě TeReziA

Oskar

jméno anglosazského původu a znamená "boží kopí".

Oscar Wilde

anglický spisovatel a dramatik irského původu. Žil ve druhé polovině 19.století. Byl živelný a nezkrotný. Rozděloval lidi na zábavné a nudné. Byl vynikající vypravěč a uměl si vymýšlet příběhy. "Obraz Doriana Graye", "Jak je důležité mít Filipa", "Ideální manžel", "Bezvýznamná žena". Také psal pohádky "Slavík a růže", "Šťastný princ".

Ignác

31. července 2018 v 8:27 | dvě TeReziA

Ignác

jméno latinského původu a znamená "oheň" nebo "urozený".

Ignác z Loyoly

narodil se koncem 15.století ve šlechtické rodině. Byl nejmladší ze třinácti dětí. Od třinácti let žil jako rytíř u španělského královského dvora. Rád si hrál s kordem a provokoval šarvátky. Ve třiceti letech se ale změnil. Padl do zajetí. Měl zraněnou nohu. Hodně četl. Po přečtení knihy "Vita Christi" vyměnil šlechtický oděv za prostý plášť a vydal se na pouť do Jeruzaléma. Po návratu z Jeruzaléma odchází do Francie a zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo.
Napsal zajímavou knihu Duchovní cvičení.

Ignác z Antiochie

se narodil kolem roku 50 v Sýrii. Po svatém Petrovi byl třetím biskupem města Antiochie. Byl také Petrovým žákem. Antiochie byla třetím největším městem Římské říše, po Římě a Alexandrii. Ignác z Antiochie byl vězněn a napsal sedm dopisů církevním obcím. V Římě byl popraven, rozemlet v zubech šelem jako pšenice.
Je vzýván jako pomocník proti bolestem v krku.
Atributy: biskup se dvěma lvy u nohou, s berlou a mitrou, ve své ruce drží svoje vlastní srdce.

Kilián Ignác Dientzenhofer

se narodil koncem 17.století v Praze. Byl pátým synem stavitele Kryštofa Dientzehofera. Navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně. Potom studoval filozofii a matematiku na pražské univerzitě. Byl to představitel vrcholného českého baroka. Jeho nejslavnější dílo je chrám sv.Mikuláše v Praze.

Bořivoj

30. července 2018 v 8:30 | dvě TeReziA...

Bořivoj

staroslovanské jméno složeno ze slov boriti čili "bojovat" a voj, což znamená "voják".

Bořivoj I.

přemyslovský kníže
Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem, jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu (874/75) a měl s ní dva syny, Spytihněva a Vratislava (otec sv. Václava). Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství z rukou arcibiskupa Metoděje. Byl to on, kdo vystavěl první svatyně v Čechách (sv. Klimenta na Levém Hradci, P. Marie na vrchu Žiži poblíž kamenného stolce českých knížat). Začal s výstavbou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti (proces ukončil až kníže Boleslav I.) Jakkoli měl Bořivoj tendence popřít moravský vliv, byl příliš slabý na to, aby si mohl dovolit vést bez vůle Moravanů vlastní politiku. Byl ovšem natolik obratným politikem, že využíval Svatoplukova protektorátu k podmanění ostatních českých knížat. Je proto možno říci, že Čechy konce 9. století už měly jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj. Po jeho smrti (asi 888) se pokusili Moravané o poslední ovládnutí Čech, vládl zde krátce moravský Svatopluk, do čela opozice se však postavil nejstarší syn Bořivojův Spytihněv a po několika letech se mu podařilo Moravany z Čech vytlačit a ujmout se konečně vlády po svém otci.

Marta

29. července 2018 v 8:00 | dvě TeReziA


Marta

Jméno má prastarý původ a znamená "paní domu" (aramejsky).
V Novém Zákonĕ - v Bibli je příbĕh o Martĕ a Marii v Lukášovĕ a Janovĕ evangeliu.
Spolu se svým bratrem Lazarem patřily sestry Marta a Marie k nejbližším Ježíšovým přátelům.
Patronka: kuchařů, hospodyň, žen v domácnosti, služebných
Atributy: koštĕ, klíče, nabĕračka, drak

Lukáš 10: 38-42

"Copak to nevidí, kolik mám práce?
Jen sedí a poslouchá, o nic nestará se!"
Marta a Marie jsou rodné sestřičky,
jak Ježíš vyřešil jejich spor maličký?


Lukáš 10: 38-42

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
která mĕla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
Ale Marta mĕla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k nĕmu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
Pán jí odpovĕdĕl: "Marto, Marto, dĕláš si starosti a trápíš se pro mnoho vĕcí.
Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."

BIBLE KRALICKÁ

I stalo se, když šli, že on všel do jednoho mĕstečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.
A ta mĕla sestru, jménem Marii, kteráž sedĕci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.
Ale Marta pečlivá byla při mnohé službĕ. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.
A odpovĕdĕv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých vĕcech.
Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.

Viktor

28. července 2018 v 8:12 | dvěTeReziA

Viktor

jméno má původ v latinském slově victor a znamená "vítěz", nebo victoria "vítězství".

Papež Viktor I.

narodil se ve 2.století v římské provincii v Africe. V Římě se stal biskupem.

Viktor Dyk

básník a spisovatel. Žil na přelomu 19. a 20.století. Jedním z jeho učitelů na gymnáziu byl Alois Jirásek. Studoval Právo na Karlově univerzitě. Pracoval v časopisu Lumír. Byl redaktorem Národních listů.

Věroslav, Gorazd a druhové

27. července 2018 v 15:19 | dvě TeReziA

Věroslav

jméno slovanského původu a znamená "člověk slavící víru".

Svatý Gorazd a druhové

Svatý Gorazd se narodil v první polovině 9.století.
Velkonoravský kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání misionářů na Velkou Moravu. Roku 863 přišli na Moravu Cyril a Metoděj. Přeložili do jazyka Slovanů nejdůležitější části Bible.
Svatý Gorazd pocházel z okolí Nitry rodiny velkomoravského velmože a svatý Metoděj ho vzdělával. Gorazd se podílel na literární činnosti v první moravské "vysoké škole". Pomáhal překládat Písmo svaté. Roku 885 se stal Gorazd nástupcem svatého Metoděje, ale kvůli intrikám nitranského biskupa Wichinga k jeho nastolení nikdy nedošlo. Po pádu Velké Moravy odešel Gorazd se svými žáky do Polska.

Jakub, Jákob

27. července 2018 v 14:20 | dvě TeReziA

JAKUB, JÁKOB

jméno hebrejského původu a znamená "ten, kdo se drží za patu, druhorozený".
BIBLE:
podle Bible se hebrejský patriarcha Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra za patu. Jeho zásluhou se však židovský národ rozrostl do dvanácti kmenů.
1. Mojž. 24: 63-67, 1. Mojž. 25: 24-26
Už se slaví svatba veliká, berou se Izák a Rebeka.
Za čas se jim narodí dvojčata, hned budou mít syny dva,
staršího Ezaua a mladšího Jákoba.
1. Mojž. 27: 1-25
Izák je muž starý a zrak už má slabý.
Synové se předhání, kdo má vĕtší nadání.
Jákob by chtĕl od táty jeho požehnání.
Proto otce obelhal, a že je Ezau předstíral.
1. Mojž. 28: 10-16
Pro klid celé rodiny musel Jákob odjet do ciziny.
Snad se brzy zase vrátí, jak si přeje jeho máti.
V krajinĕ se mu sen zdál. Pochopil, co znamenal?
Po žebříku andĕlé vystupují do nebe.

1. Mojž. 29: 1-20
Jákob lehkým krokem kráčí, u studny si ruce smáčí.
Když mu Ráchel vodu podá, hned se Jákob zamiloval.
A tak v cizí krajinĕ, slouží v její rodinĕ.
1. Mojž. 32: 24-31
Jákob má zranĕní na tĕle,
protože se pral s andĕlem.
Požehnání si vynutil.
Andĕl mu nohu poranil.
1. Mojž. 33: 1-11
Jákob vezme rodinu
a jde k otci starému.
Jákob se před Ezaem pokoří
a bratři se zase usmíří.

Vítězslav

21. července 2018 v 8:02 | dvěTeReziA

Vítězslav

jméno: je několik verzí o jeho původu, možná má základ ve slovu vít(sídlo) nebo je základem slovo vítěz...
Pro nás jsou zatím asi nejznámější dva naši básníci se jménem Vítězslav:

Vítězslav Nezval (1900-1958)

původem moravský básník s velkým talentem. Nejprve ho v uměleckých sklonech podporoval jeho tatínek, byl to učitel v jedné vesnici blízko města Třebíč na Vysočině.
Když Vítězslav Nezval studoval v Praze filozofii, vstoupil do literární skupiny Devětsil.
V roce 1932 se jeho rodiče přestěhovali do Brna (do Žabin-Brno, Žabovřesky). Vítězslav Nezval měl Brno hodně rád a v jeho básničkách je to poznat. Pobýval střídavě v Praze a u rodičů na Moravě.
Naše oblíbená básnička od Vítězslava Nezvala je "Na břehu řeky Svratky".

Vítězslav Hálek (1835-1874)

básník, zakladatel moderní české poezie.
Narodil se v rodině pana hostinského. Měl se stát knězem, proto šel studovat do Prahy. ale knězem se nestal. Jeho život naplňovalo především umění. Byl ovlivněn Erbenem, Puškinem a Máchou. Zamiloval si Shakespeara, Byrona a Heina.
Hodně cestoval (Itálie, Polsko, Balkán).
Oba dva básníci jsou pochováni na hřbitově v Praze na Vyšehradě.

Ilja, Eliáš

20. července 2018 v 8:13 | dvě TeReziA...

Ilja

základem je hebrejské Elí-jjáhu, což lze přeložit jako "můj pán je Bůh". Ilja je ruskou variantou odvozen od řeckého překladu Élías.

Prorok Elijáš

Narodil se v 9. století před Kristem a o jeho životě se nejvíce dovídáme ze Starého zákona. Ve starém Izraeli žil za panování krále Achaba, kdy se Židé opět začali vracet k pohanským zvykům. Za tyto nepravosti potrestal Bůh celou zemi suchem. Po třech letech přišel Elijáš k hoře Karmel, kde Izraelci stavěli oltář pohanskému bohu Baalovi. Prorok obnovil starý oltář, který zde od pradávna byl, a požádal svého jediného Boha o pomoc. Obětní dřevo přitom nechal polít vodou, aby nemohlo hořet, a modlil se, aby Bůh jeho oběť přijal. Hranice za okamžik skutečně vzplála a za chvíli přišel i dlouho očekávaný déšť. Elijáš si získal velkou úctu nejen svými zázraky, které konal všude na svých cestách, ale také svým mystickým životem plným lásky k Bohu a bližním. Za to se mu dostalo skutečně božské odměny, protože byl přijat na nebesa i se svým pozemským tělem. Elijášův kult byl velmi rozšířen, na jeho slova se mnohokrát odvolával samotný Kristus. Později si jej zvolili za svého patrona mniši karmelitánského řádu a dnes je ochráncem letadel a vzducholodí, lidé se k němu modlí při nepříznivém počasí i proti ohni.

Čeněk

19. července 2018 v 9:23 | dvě TeReziA...

Čeněk

je česká obdoba latinského jména Vincenc a znamená "vítězící, vítězný".

Pan Čeněk z Vartemberka

měl ve znaku něco, co se před ním ani po něm u nás takřka nikomu nepoštěstilo - zeleného draka, který obepíná zlatočerný štít. Klenotem byla buď černozlatá křídla, nebo rybářská loďka. Zvláštní ozdobu zelené saně získal Čeněk od samotného císaře Zikmunda, jednalo se o vyznamenání tzv. dračího řádu, který panovník založil v Uhrách. Čeněk prý tento uherský řád roku 1420 vrátil, ale bezpochyby to nebylo gesto, nad nímž by se dlouho rmoutil. V politice uměl totiž docela dobře chodit.
Tento sebevědomý český pán pocházel ze vznešené rodiny. Jeho otec (také Čeněk) se oženil okolo roku 1360 s Bolkou, kněžnou kozelskou. Dlouhá léta zasedal na soudě zemském, ale příliš se zadlužil, a tak musel část svého majetku zastavit. Kromě dcer Machny, Kateřiny a Anny měl ještě syny Jana, Jaroše a Čeňka. Jaroš si vybral duchovní dráhu a Jan zemřel před rokem 1405. Kateřina se vdala za Oldřicha z Rožmberka, Anna zase za Viktorína z Kunštátu, a stala se tak později matkou krále Jiřího. Věru pořádný český guláš.
Čeněk tedy veškerý otcův majetek i s dluhy zdědil sám. Otcem zastavená zboží vykupoval dosti těžce, politický vliv však neztratil, spíše naopak. V letech 1408-14 byl nejvyšším číšníkem a jeho vliv neustále rostl. Když zemřel další významný český velmož a přítel jeho otce Jindřich z Rožmberka, stal se poručníkem jeho nezletilého syna Oldřicha právě pan Čeněk. Měl na mladého Rožmberka veliký vliv, vychovával katolického pána dokonce v duchu Husova učení. Čeněk byl totiž velikým příznivcem kazatele z Betlémské kaple, a tak není divu, že jako první z českých šlechticů zpečetil roku 1415 stížný list proti jeho upálení. Jako nejvyšší purkrabí (úřad zastával v letech 1414-20) stál vlastně v čele Husova reformního náboženského hnutí, nechal dokonce na svém panství světit husitské kněze (1417) a zaváděl na svých a rožmberských statcích přijímání podobojí.
Avšak nic nemělo trvat věčně. Pan z Vartemberka to vždy hrál tak nějak na obě strany; i proto se po smrti krále Václava IV. stal spolu s královnou-vdovou Žofií spoluvladařem v zemi. Přál si to tak císař Zikmund, jeho tehdejší spojenec. Krátce na to Čeněk ale "změnil barvu" a podle hesla "košile bližší než kabát" přistoupil k odbojným Pražanům. Veřejným listem z 20. dubna 1420 se dokonce zřekl Zikmunda jako krále a popouzel celé království k odporu proti němu. Avšak když husitské voje začaly pustošit kláštery a kostely, začal se Zikmundem opět vyjednávat a 7. května téhož roku vpustil královské vojsko na Pražský hrad. Za to potupili Pražané jeho korouhev. V okamžiku, kdy husitské vojsko zaútočilo na Zikmundovo postavení, ujel pán z Vartemberka zadní branou raději z hlavního města království pryč.
Záhy však poznal, že válečné štěstí se kloní na stranu husitů, a proto začal 23. dubna 1421 opět s Pražany navazovat zpřetrhané nitky přátelství. Nakonec se s nimi účastnil dobývání Jaroměře a v poraženém městě pak nastalo úplné a bratrské smíření, které později obě strany potvrdily v Praze. V červnu byl pan Čeněk na sněmu čáslavském zvolen za jednoho ze správců království. Všeobecná radost neznala mezí. Moravané však Zikmunda uznali za svého krále a ten vyhlásil Čechům křížovou výpravu. Toho se pan Čeněk zalekl. Navíc se mu nepodařilo najít společnou řeč s táborskými kněžími, a tak již v listopadu téhož roku jej nacházíme znovu v táboře Zikmundově. Opět vstoupil do války s husity, avšak štěstí mu již nepřálo. V dubnu roku 1423 ho u Hořic porazil samotný Žižka. Od té doby se Vartemberk stáhl na Veliš, kde 17. září roku 1425 zemřel.

Martina

17. července 2018 v 8:03 | dvě TeReziA...

Martina

je ženským protějškem jména Martin, jméno je latinského původu a znamená, že osoby s tímto jménem jsou "zasvěceny bohu války Martovi"


Mučednice Martina

žila v Římě nejspíš v první polovině třetího století, stala se křesťankou a žila pro Krista, neohroženě vydávala svědectví a starala se o chudé, což se jí zřejmě stalo osudným, protože tak "špatně nakládala se zděděným majetkem". Papež Urban VIII. prohlásil roku 1634, že byly nalezeny její ostatky, a krátce poté nechal vybudovat kostel sv. Lukáše a Martiny.
Patronka: Říma
Atributy: lilie, meč, palma

Luboš

16. července 2018 v 8:45 | dvě TeReziA...

Luboš

jméno slovanského původu a znamená "milý čili libý".

Luboš Jednorožec

se narodil v první polovině 20. století v Praze-Břevnově. Jeho rodiče měli kožedělnou dílnu. Komunisté jim ji zabavili. Lubošův bratr se podílel na organizaci studentského pochodu na Hrad a následně emigroval do Rakouska. Otec doma často pořádal posezení pro své sokolské přátele. Jednoho dne se u Jednorožců sešli čtyři údajní převaděči. Později se ukázalo, že dva z nich byli agenty StB. Luboš se dopustil trestného činu tím, že nesplnil svou občanskou povinnost a známou neudal. Komunistický soud mu za to vyměřil 10 let kriminálu. Luboš se rozhodl, že za každou cenu z věznice uteče. Na svou příležitost nečekal dlouho. Po devíti měsících na útěku byl při pokusu o ilegální přechod hranic i se snoubenkou dopaden. Byl odsouzen celkem na 28 let kriminálu. Když byl nakonec propuštěn, oženil se a znovu se pokoušel emigrovat na Západ. Ani tento pokus se nezdařil. Luboš byl odsouzen. Propuštěn byl v roce 1967. Během pražského jara 1968 Luboš viděl poslední příležitost k emigraci. Žil s rodinou v USA. Zemřel ve věku 91 let.

Je mi těžko u srdce při pohledu na oblohu s volně plujícími oblaky.

Jindřich

15. července 2018 v 6:42 | dvě TeReziA

Jindřich

jméno německého původu a znamená "vládce domu".

Jindřich Zdík

žil na přelomu 11. a 12.století. Ze Svaté země přivezl relikvii Svatého kříže. Byl to olomoucký biskup a diplomat. Založil spolu s Vladislavem II. Strahovský klášter.

Jindřich Břetislav

žil ve 12.soletí. Byl to český kníže a pražský biskup. Šel za císařem Jindřichem VI., aby český trůn vyprosil pro Přemysla Otakara.

Jindřich Korutanský

žil na přelomu 13. a 14.století. Byl tyrolským hrabětem a českým králem. Byl to bezcharakterní a nerozhodný panovník. Jeho manželkou byla Anna Přemyslovna. Když ho Jan Lucemburský vyhnal z Prahy, uchýlil se s manželkou Annou do Korutan. Titulu českého krále se až do smrti nevzdal.

Heinrich Heine

narodil se na konci 18.soletí. Byl to německý básník a spisovatel. Představitel romantismu. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Stal se protestantem. Přátelil se s Karlem Marxem. Inspiroval Jana Nerudu, Karla Havlíčka Borovského a další.

Jindřich Šimon Baar

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to český kněz, básník a spisovatel. Představitel "venkovského realismu".

Jindřich Štýrský

narodil se na konci 19.století. Byl to malíř, výtvarník a básník. Představitel surrealismu.

Karolína

14. července 2018 v 7:01 | dvě TeReziA

Karolína

jméno německého původu a znamená v mužském protějšku "muž" nebo "chlap". Ze jména Karel vznikl také náš "král".

blahoslavená Karolína Kózka

žila na přelomu 19. a20.století. Pomáhala při provozu vesnické čítárny a podílela se na řadě aktivit křesťanských laiků. Celý život prožila v rodné vesnici. Na začátku 1.světové války byla brutálně zavražděna ruským vojákem. Bylo jí 16. Její kult se začal šířit Polskem.

Karolína Augusta Bavorská

narodila se na konci 18.století. Byla to rakouská císařovna a česká a uherská královna. S císařem Františkem I. podnikli cestu na Moravu, navštívili Kroměříž, Olomouc a Brno.

Karolína Světlá

žila v 19,století. Dívčím jménem se jmenovala Johanna Rottová. Byla vychována v německém duchu. Do vlastenecké společnosti ji uvedl její učitel češtiny a později její manžel Petr Mužák. Seznámila se s Boženou Němcovou. Její dílo ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou.

Markéta

13. července 2018 v 7:11 | dvě TeReziA

Markéta

jméno latinského původu a znamená perla.

Svatá Markéta z Antiochie

Narodila se ve 3.století v Antiochii (v Turecku). Její otec byl prý pohanský kněz, brzy jí zemřel a Markéta se stala křesťankou. Byla prý velmi krásná. Vyhlédl si ji místní prefekt Olibrius, ale ona ho odmítla. Markéta skončila ve vězení. Tam se jí zjevil satan v podobě draka a pozřel ji. Ona však držela kříž, drak pukl a ona z něho vyšla. Olibrius nakonec nařídil, aby Markétu sťali. Markétin kult se však nezadržitelně šířil dál.
Patronka: sedláků, panny, kojné, rodičky a manželky, pomocnice v nouzi
Atributy: kříž, drak
Pranostiky:
Svatá Markéta vede žence do žita.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markéta, bude dešťů do syta.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
Svatá Markéta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Markéta Babanberská

první manželka Přemysla Otakara II., česká královna a rakouská vévodkyně. Žila ve 13.století.

Bořek

12. července 2018 v 6:45 | dvě TeReziA...

Bořek

jméno slovanského původu je zkráceným slovem od jména Bořivoj nebo s nad i Bořislav a znamená "bojovník".

Bořek stavitel

Bob the Builder

je britský animovaný seriál pro děti. Bořek je vedoucí stavební firmy, která v malém městečku a jeho okolí opravuje silnice a domy a provádí ostatní mechanizované práce. Bořkovi pomáhá spolupracovnice Týna a několik stavebních strojů, které se chovají jako děti a Bořek a Týna je učí, jak se mají správně chovat a spolupracovat, také je učí odvaze a cti.

Olga a Helga

11. července 2018 v 8:25 | dvě TeReziA

Olga a Helga

původně severské jméno "Heilagr" a znamená "svatý", jméno Olga nebo Helga se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".
Je to světově velmi oblíbené jméno a má mnoho podob. Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen.

Svatá Olga

se narodila na konci devátého století. Byla manželkou knížete Igora. Po jeho smrti vládla Kyjevské Rusi. Její manžel byl zavražděn a pomsta kněžny byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území připojila ke své říši. Poddaným vládla velice tvrdě. Křesťanství přijala až po smrti manžela v Cařihradu. Její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou a udržovala vřelé vztahy s Byzantskou říší. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.

Nora

8. července 2018 v 8:18 | dvě TeReziA...

Nora

jméno je běžné především v severských zemích, v Anglii a v Irsku. U nás je proslavilo slavné stejnojmenné Ibsenovo drama. Jméno je snad irského původu, protože právě na věčně zeleném ostrově je velmi rozšířena forma Nóra. V jiných krajinách je považováno za zkráceninu jmen Eleonora či Lenora. Tato dvě jména mají své počátky v arabském Ellinor čili "Bůh je mé světlo".


Eleonora Akvitánská

žila ve 12. století. Stala se dědičkou a vévodkyní Akvitánie a Gaskoňska. Byla na 3. křížové výpravě v Palestině, jíž se zúčastnila i se svým frivolním dvorem. Provdala se za vévodu normanského a hraběte z Anjou Jindřicha II. Plantageneta, který se stal v polovině 12. století anglickým králem. Tím vzniklo mezi Akvitánií a Anglií pevné spojenectví. Eleonoře se narodilo v obou manželstvích několik dětí, z nichž Richard I. Lví srdce a Jan I. Bezzemek to dotáhli až na anglické krále.

Bohuslava

7. července 2018 v 9:41 | dvě TeReziA...

Bohuslava

jedná se o mužský protějšek jména Bohuslav, které je obdobou řeckého jména Thimotheus, což znamená doslova "uctívající Boha".

Bohuslava Rajská

žila v první polovině 19. století. Byla to česká básnířka a spisovatelka, druhá manželka Františka Ladislava Čelakovského, přátelila se s Boženou Němcovou.

Mistr Jan Hus

6. července 2018 v 9:18 | dvě TeReziA

Mistr Jan Hus

Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku v Husinci v druhé polovině 14.století.
Vystudoval teologickou fakultu na Karlově univerzitě a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze, poté kázal v Betlémské kapli na pražském Starém Městě.
Dobře si uvědomoval rozdíly mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve.
Psal spisy a kázal v Betlémské kapli. Na jeho kázání se sjižděli lidé z blízka i z daleka. Církev se bála, že by jí Mistr Jan Hus mohl být nebezpečný, proto zakázala v Praze církevní obřady (křest, pohřeb).
Mistr Jan Hus roku 1412 odešel, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Mimo Prahu ale dále psal spisy a kázal.
Roku 1414 dostal pozvání do Kostnice, aby vysvětlil své myšlenky. Císař Zikmund se za něho zaručil, ale Mistr Jan Hus byl zatčen a uvězněn. Jeho obhajoba nedopadla dobře. Nakonec mu bylo nabídnuto, aby své myšlenky odvolal. Mistr Jan Hus ale neodvolal.
Roku 1415 byl upálen za hradbami města Kostnice (dnešní Německo). Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.
Jeho smrt zasáhla Čechy jako blesk. Posílila zde rozvoj reformního hnutí, které záhy přerostlo v revoluci.
Husovo učení předběhlo svou dobu, protože otázky, které si Jan Hus pokládal a o kterých chtěl diskutovat, začaly zbytek Evropy zajímat až za sto let.

Prokop

4. července 2018 v 11:58 | dvě TeReziA

Prokop

mužské jméno řeckého původu a znamená "pohotový, připravený k boji" nebo "průkopník, cestu razící".

Svatý Prokop

se narodil v druhé polovině 10. století na zemanské tvrzi v Chotouni. Získal výborné vzdělání na slovanské škole na pražském Vyšehradě, kde se nechal vysvětit na kněze. Byl ženatý a měl syna. Později se rozhodl pro poustevnický život. Usadil se v Posázaví, kde tvrdě pracoval, mýtil les a obdělával novou půdu.
Atributy: řeholník v mnišském oděvu, spoutaný ďábel u nohou
Patron: země české, horníků, rolníků

Patricie

2. července 2018 v 8:57 | dvě TeReziA...

Patricie

počátky jména nalezneme ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného,lze říci i šlechtického původu.

Svatá Patricie

byla příbuznou císaře Constanta II. a narodila se někdy v 7. století. Žila prý na panovnickém dvoře a přijala křesťanskou víru. Žila velmi zbožně, sloužila obětavě a poctivě všem, kteří potřebovali pomoc. Vypravila se lodí do Svaté země, ale její plavidlo muselo přistát v Neapoli, kde Patricie náhle zemřela. Pochovali ji v klášteře svatých Níkandra a Marciana. Místo jejího hrobu začalo být velice brzy uctíváno a po nějakém čase zde vyrostl klášter benediktinek sv. Patricie.

Šárka

30. června 2018 v 9:58 | dvě TeReziA...

Šárka

toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy.
Jeho původ je prastarý, bývá srovnáváno s korsickým slovem sar(r)a a znamená horský hřbet nebo návrší, srovnání snese i se španělským sierra nebo albánským sharane, přičemž sh zde čteme jako š.

Bojovnice Šárka (podle starých pověstí českých-dívčí válka)

z ženských šiků Vlastiných. Bylo to za časů, kdy ženy u nás vedly válku proti mužům a Šárka v jednom z příběhů z této doby vynikla jako lstivá svůdnice, která na své vnady nalákala celý oddíl Ctiradův. Mužům se zželelo přivázané děvy, osvobodili ji z pout, aby za chvíli zmoženi medovinou a kouzlem krásné ženy klesli pod zbraněmi Vlastiných bojovnic, jež na ně čekaly v záloze.

Waldemar

27. května 2018 v 7:53 | dvě TeReziA...

Waldemar

starogermánské jméno má základ ve slovech walten "vládnout" a mar, které jazykovědci vysvětlují jako "velký". Waldemar je tedy člověk "velký svou vládou".

Valdemar II. Vítězný

Dánský král, který žil na přelomu 12. a 13. století. Začátkem 13. století se oženil s dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Markétou, která při té příležitosti přijala jméno Dagmar.

Filip

26. května 2018 v 9:37 | dvě TeReziA

Filip

jméno řeckého původu a znamená "milovník koní".

Svatý Filip

byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků.
Legenda: Filip a drak
Patron: cukrářů, kramářů
Atributy: kříž. kniha nebo svitek, také koš s bochníky a rybami

Skutky 8: 26-40
Bohatý človĕk jede v kočáře
a po cestĕ si Bibli čte.
Apoštol Filip tam náhle stál, aby mu
jak to bylo s Kristem Ježíšem,
povídal.
Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je opuštěná.
Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma
a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.
Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!"
Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?"
On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
To místo Písma, které četl, znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.
Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.'
Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"
Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?"
Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání." On mu odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží."
Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.
Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

Blahoslav

30. dubna 2018 v 7:32 | dvě TeReziA...

Blahoslav

jméno slovanského původu a znamená v latině "požehnaný", nebo jména Makarius, což lze přeložit jako "blahoslavený".

Jan Blahoslav

biskup jednoty bratrské. Jan Blahoslav se narodil 20. února roku 1523 v Přerově. Byl to vzdělaný člověk, jenž se vypracoval mezi nejvýznamnější představitele českého humanismu. Proti odpůrcům vzdělání ve své církvi vystoupil roku 1567 ostrou Filipikou proti misomusům. Staral se pečlivě a obětavě o bratrské školství, přeložil do češtiny Nový zákon a sestavil Gramatiku českou. Zemřel v Moravském Krumlově 24. listopadu 1571.

Robert

29. dubna 2018 v 13:56 | dvě TeReziA...

Robert

jméno germánského původu. Nejstarší známá podoba tohoto jména zní Hruodperaht, teprve z tohoto základu vznikl Robert, ale i Ruprecht. Základem je slovo hruod, které znamenalo "slávu"; bert se vykládá jako "skvělý/ jasný".

Robert Olomoucký

Žil v první polovině 13.století. Byl původem Angličan, člen nového reformního cisterciáckého řádu a převor kláštera v Nepomuku, muž značně teologicky vzdělaný a učený, vzorného života. Podařilo se mu vrátit olomoucké diecézi potřebný klid. Jeho snahám napomáhal přátelský vztah k moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi a králi Přemyslu Otakarovi I.
Šířil na Moravě nový cisterciácký řád, který usadil na Velehradě a v Oslavanech, a jeho ženskou větev v Tišnově. Obnovil v kapitule hodnost kapitulního probošta, jehož úřad spojil Přemysl Otakar I. s hodností moravského kancléře.
10. května 1204 zachvátil olomouckou katedrálu požár, který zničil mnohé listiny a další cennosti. Biskup Robert proto okamžitě zahájil obnovu katedrály.
Jeho kladný postoj vůči královskému dvoru v bojích reformně zaníceného pražského biskupa Ondřeje vynesl biskupství a kapitule potvrzení velkých imunit s důležitou výsadou volby biskupa kapitulou. V roce 1206 zaručil Přemysl Otakar I. olomoucké kapitule i právo svobodné volby biskupa. Tuto výsadu potvrdil papež Inocenc III. dne 8. ledna 1207.
Pro své stáří a nezhojitelnou nemoc 17. ledna 1240 na biskupství rezignoval. 17. října téhož roku pak zemřel. Byl pohřben na Velehradě.

Richard

3. dubna 2018 v 7:40 | dvě TeReziA...

Richard

pochází ze staroněmeckého Ríchart a znamená "tvrdý, přísný vládce". První část slova, rík "vládce", pochází zřejmě z keltštiny a hart znamená "tvrdý".

Richard Weiner

básník, spisovatel a žurnalista, žil v na přelomu 19. a20.století, komplikovaná osobnost v české literatuře.

Erika

2. dubna 2018 v 9:33 | dvě TeReziA...

Erika

jméno pochází ze staroislandského Eiríkur a znamená "vážený vládce". Erika tedy může být "váženou vládkyní".

Erika Mann

nejstarší dcera spisovatele Thomase Manna žila v minulém století. Byla to německá spisovatelka a herečka.

Hugo

1. dubna 2018 v 12:20 | dvě TeReziA...

Hugo

jméno germánského původu, vychází ze staroněmeckého hugu, jež označovalo "ducha" nebo "mysl", a znamená totéž, co "duchaplný".

Hugo Granger-Weasley


se narodil v roce 2009 Ronovi a Hermioně. Je o dva roky mladší než jeho sestra Rose a stejného věku jako jeho sestřenice Lily Potterová , dcera Harryho a Ginny Potterové.

Kvido

31. března 2018 v 8:53 | dvě TeReziA...

Kvido

jméno germánského původu Wido a doslova znamená "člověka lesního" či "z lesa pocházejícího".

Quido Mánes


byl český malíř, kreslíř a ilustrátor doby romantismu a realismu.
Žil v 19.století v Praze.
Maloval nejdříve historické a bitevní scény, později také studoval lidové typy pro galerii slovanských krojů. Jeho hlavním oborem se však stala romantická a později naturalistická malba žánrových scén s postavami z městského i vesnického života. Pitoreskní figurky z městského prostředí dokázal malovat se smyslem pro humor (Spící ponocný, Starý mládenec, Zlatník), věnoval se také karikaturám (Svatolukášská kniha cechu pražských malířů). Ilustroval několik knížek, nejúspěšnější z nich byly Babička Boženy Němcové (1858), Cervantesův Don Quijote (1869) a Goethův Herrmann a Dorotka.

Arnošt

30. března 2018 v 9:08 | dvě TeReziA...

Arnošt

jméno germánského původu a znamená "vážný, pevný, rozhodný v boji".

Arnošt z Pardubic

Od roku 1344 byl arcibiskupem pražským a patřil mezi muže mimořádně vzdělané. Stal se nejbližším spolupracovníkem Karla IV., světil základní kameny katedrály na Pražském hradě, hradu Karlštejna i Karlova mostu a na jeho radu založil císař pražskou univerzitu.

Taťána

29. března 2018 v 22:55 | dvě TeReziA...

Taťána

jedná se o jméno především ruské. Jeho kořeny však musíme hledat až ve starém Římě, kde žil slavný rod Tatiů. Již staří Řekové znali slovo tattó, které znamenalo "ustanovovat", "rozdělovat".
Nejvíce toto jméno proslavily literární Taťány Puškina, Turgeněva aj.

Taťána Nikolajevna


Žila krátce na přelomu 19. a 20.století.
Ze všech dcer byla velkokněžna Taťána carevně Alexandře Fjodorovně nejbližší, vždy se ji snažila zahrnovat starostlivostí a klidem, vyslyšet ji a pochopit.
V době první světové války se aktivně zapojila do veřejně prospěšné činnosti, byla čestnou prezidentkou «Taťánina výboru» - organizace, zabývající se poskytování pomoci uprchlíkům a dalším lidem kteří utrpěli nějaké ztráty způsobených válkou. Spolu s matkou carevnou a starší sestrou Olgou pravidelně pracovala ve špitálech a lazaretech. Pořádala sbírky milodarů na pomoc raněným a postiženým. V březnu 1917 byla společně s celou carskou rodinou podrobena uvěznění, poté byla roku 1918 spolu s celou carskou rodinou zavražděna.
Carevnina dvorní dáma o Taťáně napsala:
Napravo ode mne sedí velkokněžna Taťána Nikolajevna. Ona je velkokněžna celou svou bytostí, ona je tak aristokratická a vznešená. Její tvář je matně bledá, pouze líce se maličko růžoví, přímo zpod její tenké pokožky prosvítal růžový atlas. Její profil je bezchybně krásný, doslova jako vytesaný z mramoru dlátem velkého sochaře. Svérázný vzhled a originalitu jejího obličeje ještě podtrhují oči posazené daleko od sebe. Jí více než jejím sestrám sluší šátek milosrdné sestry a červený kříž na hrudi. Méně často než její sestry se také směje. Její tvář má někdy soustředěný a přísný výraz. V tyto chvilky je velmi podobná matce. Na alabastrových rysech jejího obličeje jsou patrné stopy napjaté mysli a někdy téměř melancholie. Beze slov cítím, že je něčím zvláštní, jiná než její sestry, nehledě na její dobrotu a přívětivost, které mají společné. Cítím, jako by v ní byl obsažen celý jiný osobitý svět.

Liliana

25. února 2018 v 7:19 | dvě TeReziA...

Liliana

jedná se zřejmě o odvozeninu ze jména Alžběta, anglicky Elizabeth. Je ovšem možné, že základem je latinské slovo lilium, což je název překrásné a ušlechtilé květiny lilie. Liliana je tedy symbolem čistoty.


Lillian Florence Hellman


žila v minulém století v Americe. Byla to spisovatelka, scénáristka, dramatička. Objevila se také v kultovním seriálu Simpsonovi v 15. epizodě 19. řady, kde se snaží Lízu odnaučit kouřit. V té samé epizodě je také Hellmanová nesprávně určena za tvůrkyni majonézy Hellman's.

Matěj a Matyáš

24. února 2018 v 8:46 | dvě TeReziA...

Matěj a Matyáš

jsou jména hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.

Apoštol Matěj


byl jedním z Kristových žáků a nastoupil na místo Jidášovo. Mezi apoštoly se dostal losem. Po Kristově vzkříšení působil Matěj jako misionář v Judeji a později se odebral do sousedních zemí, až se dostal i do Etiopie. O apoštolově smrti neexistují žádné přesné zprávy. Říká se, že kolem roku 63 jej prý pohané kamenovali a potom zabili sekyrou. Jeho ostatky přinesl počátkem 4. století biskup Agricius do Trevíru. Další jsou v kostelích S. Maggiore v Římě (Matějův relikviář) a také u sv. Justiny v Padově. Kolem apoštola Matěje se vyvinuly rozličné tradice. Ještě dnes je všude plno matějských poutí a dříve se razila i matějská mince.
Patron: stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Vedle toho se k němu lidé modlí, aby od nich odvrátil černý kašel, neštovice a manželskou neplodnost. Matěj je také patronem trevírského biskupství, protože v tamním bývalém kostele sv. Eucharia (dnes sv. Matěje) odpočívají ostatky tohoto světce. Město Trevír (Trier) je tak jediné v Německu, které se může pochlubit, že v jeho zdech jsou uschovány ostatky skutečného apoštola.
Atributy: Většinou je na nich zachycen s knihou a svitkem a velice často se sekyrou, tedy nástrojem, jímž byl mučen. Dále bývá zobrazován i s mečem, kopím nebo kamením.
Pranostika: "Svatý Matěj ledy láme". Znamená to, že tento den by měl být předzvěstí jara. U nás se dříve hojně ujal zvyk třást na sv. Matěje ovocným stromovím, aby hojně rodilo. Kromě toho sloužila matějská noc k četným předpovědím. Tak například večer se vkládaly listy břečťanu do mísy s vodou. Když do rána některý list změkl, znamenalo to nemoc v rodině.

Svatopluk

23. února 2018 v 7:58 | dvě TeReziA...

Svatopluk

má prastarý slovanský původ a znamená, že jeho nositel je "silný v plucích", "ve svém vojsku" a "v síle z něho pocházející".

Kníže Svatopluk

byl synovcem knížete Rastislava a původně pokojně spravoval svůj nitranský úděl. V květnu roku 870 svého strýce zrádně zajal a vydal ho franskému Karlomanovi, synovi samotného císaře Ludvíka Němce. Svatopluk se domníval, že za odměnu za svou zradu dostane vládu nad celou Velkou Moravou. Ale císař poslal na Moravu raději vlastní lidi. Svatopluk nakonec skončil v jeho vězení. Moravané se však proti cizí nadvládě vzbouřili. Když se nedařilo povstání zlomit, rozpomněl se císař na svého vězně a vedením jedné z franských trestných výprav pověřil Svatopluka. Svatopluk opět zradil, ale tentokrát Franky. Když totiž dorazil s vojskem do vlasti, spojil své šiky nečekaně s Moravany, a připravil tak vetřelcům drtivou porážku. Poté se konečně splnil jeho sen - opanoval celou Velkou Moravu. Nejprve ještě odrazil několik nepřátelských útoků a hned potom začal svou říši stabilizovat. Podařilo se mu opět obnovit arcibiskupství a dosáhl propuštění vězněného Metoděje. V letech Svatoplukovy vlády (871-94) nabyla Velká Morava největšího rozsahu a měla úplnou kontrolu i nad Čechami. Roční dávky mu platili i Polabští Slované. V té době se moravský panovník obrátil na jih - do Podunají a do Potisí. Písemné prameny jej označují jako krále a papež ho nazývá "synem svým milým a jediným". Navenek silná říše se však začala rozkládat zevnitř. Po Metodějově smrti se dostal do čela moravské církve Wiching. Patřil k latinské církvi a s tichým Svatoplukovým souhlasem nechal vyhnat na 200 staroslovanských Metodějových žáků. Západní orientace se však Svatoplukovi nevyplatila, nový arcibiskup jej po celou dobu svého úřadu zrazoval Frankům. Vzdor tomu byla však pozice Velké Moravy za Svatoplukovy vlády neotřesitelná. Východofranský král Arnulf dokonce roku 890 veřejně uznal Svatopluka vládcem nad Čechami, jenže po jeho smrti (894) to začalo jít s říší z kopce. Nejednotná a pouze mečem spojená území začala jedno po druhém odpadat a konec Velkomoravské říše se začal pomalu blížit.
Pověst: tři pruty knížete Svatopluka
 
 

Reklama