Jména a osobnosti

Adéla

2. září 2017 v 8:30 | dvě TeReziA

Adéla

nebo také Adléta, jak ji nazývali staří Čechové. Toto jméno je germánského původu a znamená "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů".

Adléta Míšeňská

se v druhé polovině 12.století provdala za českého krále Přemysla I. Otakara. Měla s ním čtyři děti, ale manželství nedopadlo dobře. Po dvaceti letech se nechal Přemysl se svou ženou rozvést a ona musela ustoupit mladší uherské princezně Konstancii.

Samuel

1. září 2017 v 12:07 | dvě TeReziA

Samuel

jméno hebrejského původu a znamená "vyslyšel Bůh".

Prorok Samuel

byl synem Elkány, který pocházel z kmene Levi. Jeho matka se jmenovala Chana. Chana dlouho nemohla mít dĕti a tak si Samuela vymodlila. V raném vĕku Samuela rodiče odvedli k veleknĕzi Elímu.

1. Sam. 3: 1-10


Je noc a hoch jde spát.
Nĕkdo ho volá, a tak se jde Élího ptát.
Élí o ničem neví a Samuelovi poví,
že až zas uslyší volat Boží hlas, ať odpoví: "Mluv, tvůj služebník slyší."

Linda

1. září 2017 v 9:54 | dvě TeReziA

Linda

jméno nejasného původu a významu, buď z německého lind a znamená "jemný, mírný" nebo španělkého linda "krásná".

Josef Linda

žil na přelomu 18. a 19.století. Byl to český spisovatel, básní a novinář. Je považován za autora Rukopisu zelenohorského.

Pavlína

31. srpna 2017 v 9:29 | dvě TeReziA

Pavlína

jméno latinského původu, odvozenina od latinského jména Paulus, a znamená "malý".

Pavlína Římská

žila ve 2.století v Římě za vlády císaře Diokleciána. Pavlína prý byla posedlá zlým duchem a léčil ji svatý Petr, exorcista. Pavlínin otec byl žalářník. Po vyléčení Pavlíny se celá rodina nechala pokřtít, což se dlouho nedalo utajit. Pavlínin otec byl sťat, matka a Pavlína byly ukamenovány.

Vladěna

30. srpna 2017 v 8:56 | dvě TeReziA

Vladěna

jméno českého původu, je to vlastně česká varianta jména Vladana (jihoslovanský původ), znamená "žena, která vládne".

Evelína

29. srpna 2017 v 18:12 | dvě TeReziA

Evelína

je keltského původu a znamená (Eibllin) "radost, světlo", někdy se vykládá jako odvozenina z francouzského jména Aveline a znamená "lesní ořech". Někteří badatelé tvrdí, že je jméno Evelína hebrejského původu, odvozené od jména Eva "živá".

Radim

25. srpna 2017 v 9:39 | dvě TeReziA

Radim

jméno slovanského původu a znamená "starostlivý, radostný", pravděpodobně vychází ze jména Radimír "ten, kdo se stará o mír, kdo má rád mír (svět)".

Svatý Radim

narodil se ve druhé polovině 10.století. Byl to bratr svatého Vojtěcha. Narodil se v domě slavných Slavníkovců v Libici nad Cidlinou. Radim doprovázel bratra Vojtěcha na jeho cestách a byl svědkem jeho tragické smrti. V roce 1000 se stal arcibiskupem hvězdenským.

Bartoloměj

24. srpna 2017 v 10:05 | dvě TeReziA

Bartoloměj

jméno aramejského původu. Souvislost s hebrejským slovem, které znamená brázda. Význam jména je tedy "syn zbrázděného, oráč" nebo taky "bojovný syn".

Svatý Bartoloměj

Svatý Bartolomĕj byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Jméno Bartolomĕj je rodové, odkazuje na otce. Původnĕ aramejské jméno a znamená "syn Talmajův. Otec apoštola Bartoloměje Tomolaj byl ze vznešeného rodu.
Bartolomĕj mĕl však vlastní jméno Nathanel "Bůh dal". Narodil se nĕkdy v 1.století v Kánĕ v Galilei. Podle tradice se dostal k Ježíšovi prostřednictvím apoštola Filipa. Když Ježíš Bartolomĕje poprvé uvidĕl, prý řekl: "Toto je pravý Izraelita, v nĕmž není lsti!"
Bartolomĕj šířil křesťanství v Arménii, Indii a Mezopotámii. Uzdravoval nemocné. Byl zajat a popraven.
Patron: koželuhů, řezníků, pekařů, přímluvce u nervových nemocí, kožních nemocí, třesu
Atributy: bílý plášť, kniha, svitek, nůž, stažená kůže přes ruku

Bart Simpson

jnéno: Bartholomew Jo-Jo
místo pobytu: Springfield
třída: čtvrtá ZŠ
stáří: 10 let

Sandra

23. srpna 2017 v 9:11 | dvě TeReziA

Sandra

jméno italského původu (zkrácená varianta Alessandra) a znamená "ochránce mužů".

Sandro Botticeli

Slavný italský renesanční malíř, který se narodil v polovině 15.století.

Bohuslav

22. srpna 2017 v 10:22 | dvě TeReziA

Bohuslav

jméno slovanského původu (překlad řeckého Thimotheus) a znamená "budiž bohu sláva".

Bohuslav Balbín

žil v 17,století. Byl to jezuita, český literát, historik, zeměpisec a pedagog. Obhájce českého jazyka. Představitel českého baroka. Studoval filozofii na pražské jezuitské koleji Klementinu. Zažil drancování Čech švédskou armádou. Zúčastnil se obrany Prahy. Byl výborným a svědomitým učitelem.

Bohuslav Reynek

narodil se koncem 19.století. Byl to český básník, překladatel a grafik.
Žízně - sbírka básní, 1921
Rybí šupiny - sbírka básní v próze, 1922
Smutek země - sbírka básní 1924
Had na sněhu - sbírka básní v próze, 1924
Rty a zuby - sbírka básní, 1925
Setba samot - sbírka básní, 1936
Pieta - sbírka básní, 1940
Podzimní motýli - sbírka básní, 1946
Mráz v okně - sbírka básní, 1969
Sníh na zápraží - sbírka básní, 1969
Odlet vlaštovek - posmrtně vydaná sbírka básní

Johana

21. srpna 2017 v 8:45 | dvě TeReziA

Johana

jméno vychází ze jména Jan, Johan, je hebrejského původu (Jóchanan) a znamená "Bůh je milosrdný".

Johanka z Arku

zvaná také Panna Orleánská. Narodila se začátkem 15.století. Žila v době stoleté války, kdy Angličané okupovali značnou část francouzského území. Johanka měla vidění a sama stanula v čele francouzského vojska na místo krále a po více nezdarech osvobodili Orleáns. Johanka byla zajata, souzena a odsouzena ke smrti upálením jako čarodějka a kacířka.

Johanna Spyri

žila v 19.století. Byla to švýcarská spisovatelka knih pro děti. Napsala naši oblíbenou knížku "Heidi, děvčátko z hor".

Bernard

20. srpna 2017 v 12:10 | dvě TeReziA

Bernard

jméno je germánského původu a znamená "drsný jako medvěd" nebo "tvrdý jako medvěd". (Jméno vzniklo spojením dvou výrazů bär "medvěd" a hart "tvrdý, drsný".)

Svatý Bernard (z Clairvaux)

narodil se koncem 11.století. Pocházel ze šlechtického rodu. Získal vzdělání v klášterní škole a rozhodl se pro řeholní život. Eru ve které Bernard z Clairvaux žil, nazývají historici "bernardinským stoletím". Kritizoval rozmařilost duchovenstva a šlechty. Odsuzoval pronásledování židů. Sepsal teologický traktát "O milosti a svobodném rozhodování".
Atributy: drak, kniha, pes, lebka.
Je patronem včelařů, voskařů a včel, je pomocníkem proti dětským chorobám, proti posedlosti a v hodině smrti.

Matyáš Bernard Braun

narodil se koncem 17.století. Barokní rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách. Začátkem 18.století si v Praze založil vlastní dílnu. Jeho sochy jsou na Karlově mostě.

Bernard Bolzano

narodil se koncem 18.století v Praze. Byl to matematik, filozof a kněz hovořící německy. Jeho matka pocházela z Rakouska a otec z Itálie. Vystudoval gymnázium a začátkem 19.století se stal knězem.

George Bernard Shaw

narodil se ve druhé polovině 19.století. Byl to anglický spisovatel irského původu. Dostal Nobelovu cenu za literaturu.

Ludvík

19. srpna 2017 v 9:38 | dvě TeReziA

Ludvík

jméno německého původu a znamená "slavný bojem" (vzniklo ze jména Hlutwig).

Ludvík Jagellonský

se narodil na začátku 16.století. Byl to český a uherský král. Syn českého krále Vladislava II. Jagellonského. Přezdívalo se mu "Ludvík dítě". Byl dlouhá léta vážně nemocný. 1526 přišly zvěsti o útocích Turků. V bitvě u Moháče bylo uherské vojsko rozdrceno. Ludvík na útěku utonul v bažinách kolem Moháče.

Ludvík XVI.

žil ve druhé polovině 18.století. Jeho manželkou byla Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie). Ludvík XVI. byl francouzský král v době, kdy byla Francie hospodářsky i finančně v krizi. Na konci 18.století začala Velká francouzská revoluce a král ("občan Capet") byl popraven (stětí gilotinou).

Ludwig van Beethoven

narodil se ve druhé polovině 18.století. Je to významný německý hudební skladatel. Absolvoval vídeňskou školu klacisistní hudby, ale směřoval k romantismu. Naše oblíbená skladba Pro Elišku.

Ludevít Velislav Štúr

narodil se začátkem 19.století. Jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání. Byl to politik, spisovatel a novinář.

Helena

18. srpna 2017 v 8:03 | dvě TeReziA

Helena

jméno je řeckého původu a znamená "světlo" nebo "pochodeň.

Krásná Helena

kráska z řecké mytologie. Homérova Ilias říká, že Helena byla nejkrásnější z žen. Byla to dcera Dia a Lédy, která se stala manželkou spartského krále Meneláa, a byla příčinou trójské války. Trójský princ Paris Helenu unesl a přivezl ji do Tróje, kam se potom vypravilo velké vojsko, které povolal Helenin manžel. Po mnoha letech byla Trója dobita a Helena se s manželem vrátila zpět domů.

Svatá Helena

narodila se do druhé poloviny 3.století. Byla matkou Konstantina I. Velikého. Její syn ji velice miloval a ctil. Spolu se synem dala svatá Helena postavit v římské říši velké kostely. Její jméno je spojováno s objevem Kristova kříže poblíž vrchu Kalvárie (legendy).

Helena Bavorská, zvaná Nené

žila v 19.století. Byla to sestra císařovny Alžběty, zvané Sisi. Byla vybrána matkou Františka Josefa, jako vhodná partnerka pro císaře. Helena Bavorská se potom vdala za knížete Maxmiliána Antona Thurm-Taxis. Neměla lehký život, brzy jí zemřel manžel, potom i syn, byla dvakrát vdaná.

Helena Malířová

Narodila se koncem 19.století. Byla spisovatelka, novinářka a překladatelka. Vystoupila z římsko-katolické církve. Byla vyloučena z KSČ. Bojovala za rovnoprávnost žen. Psala především proletářskou prózu.

Helena Čapková

narodila se koncem 19.století. Byla to sestra Karla a Josefa Čapka. S prvním manželem žila v Brně. Když ovdověla, přestěhovala se do Prahy. Znovu se provdala za spisovatele Josefa Palivce. Napsala vzpomínkové knihy o svých bratrech.

Helena Kafková (bl.Marie Restituta)

narodila se komcem 19.století. Byla to rakouská řeholnice a mučednice, pocházela z Husovic (z Brna). Pracovala jako řádová zdravotní sestra. Po službě si ráda zašla do hostince na pivo a guláš. Bylo jí nařízeno nacistickými orgány, aby odstranila kříže (krucifixy), ale ona na to nedbala. Později byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. Byla zatčena a uvězněna. Po čase ji odsoudili k smrti, byla sťata gilotinou.

Helena Šmahelová

narodila se začátkem 20.století. Byla to česká spisovatelka a autorka rozhlasových her. Hodně psala pro mládež. Chvíli pracovala v Brně na psychiatrické klinice. Později žila v Praze, kde působila jako spisovatelka z povolání.

Helena Zmatlíková

žila ve 20.století. Byla to ilustrátorka a malířka. Ilustrovala téměř 250 knížek, hlavně pro děti. Byla kmenovou ilustrátorkou Albatrosu. Za své ilustrace získala mnohá ocenění.

Petra

17. srpna 2017 v 8:00 | dvě TeReziA

Petra

ženská podoba jména Petr. Jméno Petros je řeckého původu a znamená "kámen, skála", je synonymem aramejského slova kéfa, podle Nového Zákona takto pojmenoval Ježíš Šimona, jednoho ze svých dvanácti apoštolů.

Svatá Petronila

žila v 1.století. Podle tradice byla dcerou svatého Petra. Zemřela mučednickou smrtí v Římě.
Patron: Francie, pomoc při horečce
Atributy: palma, koště

Jáchym

16. srpna 2017 v 8:40 | dvě TeReziA

Jáchym

jméno je hebrejského původu a znamená "bude Bohem vyvýšen".

Jáchym

otec Panny Marie. Svatý Jáchym a svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie. V Novém Zákoně v Bibli ale o nich zmínka není. Jméno Joachim znamená "přípravu na Pána". Jáchym a Anna dlouho nemohli mít děti. Jáchym odešel do pouště, tam se modlil a postil. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a řekl mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny.

Jáchym Ondřej Šlik

narodil se ve druhé polovině 16.století. Pocházel ze starobylé šlechtické luteránské rodiny. Studoval na jenské univerzitě, působil u drážďanského dvora jako vychovatel. Angažoval se v českém stavovském povstání. Účastnil se třetí pražské defenestrace. Byl popraven 21.června 1621 na Staroměstském náměstí. Kat Jan Mydlář jeho hlavu s rukou položenou na ústa pověsil na Staroměstskou mosteckou věž.

Hana

15. srpna 2017 v 8:37 | dvě TeReziA

Hana

jméno hebrejského původu (je to odvozenina od channah) a znamená "milostiplná" nebo "líbezná".

Hana Benešová

rozená Anna Vlčková se narodila koncem 19.století. Byla to manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Alan

14. srpna 2017 v 8:24 | dvě TeReziA

Alan

jméno keltského původu a znamená "svornost, soulad". V bretonštině "jelen", ve velštině "mladý jelen".

Alan ze Solminihaku

narodil se koncem 16.století ve Francii. Vybral ni vojenskou kariéru. Nakonec se stal řeholníkem. Později i opatem kláštera. Jeho přítelem byl kardinál Richelieu. Alan ze Solminihaku zavedl pořádek a mravnost mezi kněžími v klášteře, posiloval víru, stavěl nemocnice a sirotčince, žil skromně, ze svého majetku podporoval chudé.

Alena

13. srpna 2017 v 10:56 | dvě TeReziA

Alena

její původ je sporný. Jedni badatelé říkají, že pochází ze jména Magdaléna a znamená "Magdalská", nebo "věž". Druzí tvrdí, že pochází ze jména Helena "světlo v temnotách, pochodeň". A třetí verze říká, že jméno je poženštění mužského jména Alan "svornost".

Alena Vrbová

žila ve 20.století. Byla to česká spisovatelka a lékařka. Napsala román v Erbu lvice o Zdislavě z Lemberka.

Klára

12. srpna 2017 v 8:02 | dvě TeReziA

Klára

jméno je latinského původu, odvozeno ze slova clarus (jasný, světlý) a znamená "jasná".

Svatá Klára

narodila se na konci 12.století ve městě Asissi v Itálii. Pocházela ze vznešené rodiny. Byla to sebevědomá dívka, která v mládí dokonce omítla dva nápadníky. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a vydala se za Františkem z Assisi. Ten jí ustříhl vlasy a předal jí řádový hábit a závoj. Rodiče přemlouvali Kláru, aby se vrátila domů. Se svou sestrou Anežkou vytvořily základ ženské komunity Dopisovala si s Anežkou Českou, zakladatelkou klarisek Na Františku.

Clara Schumannová

žila v 19.století. Její kariéra byla naplánována otcem do nejmenších detailů. V osmi letech se na koncertě setkala se svým budoucím manželem mladým nadaným klavíristou Robertem Schumannem, kterého vystoupení malé Clary zaujalo natolik, že se nechal zapsak k jejímu otci ke studiu hudby. Clara se pozdějí do Schumana zamilovala a on její city opětoval. Clara si i přes odpor svého otce prosadila svou a za Schumanna se nakonec provdala. Pomáhala mu v jeho kariéře, i když sama byla obdivovanou a uznávanou klavíristkou.

Zuzana

11. srpna 2017 v 17:06 | dvě TeReziA

Zuzana

jméno hebrejského původu a znamená "lilie" (hebrejské slovo šóšanná). Ve starověkém Egyptě výraz s-š-n znamenal "lotos". Řečtina přetvořila slovo na súson, odkud vzešla slovanská Zuzana.

Zuzana (Daniel 13)

byla krásná a bohabojná manželka Žida Jójakíma (Jáchym). Ve starověku byl židovský národ v babylónském zajetí (7.století před Kristem). Bible vypráví, že ve městě Babylonu žil spravedlivý muž jménem Jáchym. Měl velký dům, kde se scházeli vysoce postavení Židé (muži). Zuzanu si oblíbili dva židovští starci (soudci z lidu). Sledovali ji každý den, jak se prochází po zahradě. Jednoho dne se tajně vplížili do zahrady, a když se šla Zuzana vykoupat, přišli k ní a naléhali na ni, aby jim byla po vůli. Zuzana se bránila, ale starci jí vyhrožovali. Přesto se Zuzana nedala a začala křičet. Výhružky starci splnili a Zuzana byla odsouzena ke kamenování. Naštěstí šel právě okolo proslulý prorok Daniel, a ten vyslechl Zuzanu i její dva protivníky. Daniel zjistil, že každý z obou starců tvrdí něco jiného, a Zuzanu zachránil před krutou popravou ukamenováním.

Svatá Zuzana (Zuzana Římská)

žila ve 3.století. Její životopis je jen legendou, ve skutečnosti se toho o Zuzaně Římské mnoho neví. Zemřela mučednickou smrtí, protože se zdráhala si vzít za muže syna císaře Diokleciána (legenda).
Patronka: chrání lidi proti pomluvám, neštěstí a proti dešti.
Atributy: má u sebe knihu, palmu a meč.

Vavřinec

11. srpna 2017 v 17:02 | dvě TeReziA

Vavřinec

je jméno latinského původu odvozené od vavřínu. Latinské jméno Laurentius znamená "laurentský, pocházející z Laurenta" (zaniklé město v Římě) nebo laureatus "vavřínem ověnčený, vítězný".

Svatý Vavřinec

žil ve 3.století. Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Byl přijat papežem Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů. Po papežově smrti byl vyzván k vydání církevních pokladů, svatý Vavřinec je však místo toho rozdal chudým. Byl krutě mučen (upečen zaživa).
Patron: archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci.
Atributy: almužna, bičování, jáhenská dalmatika, palma, rošt, sokol. Pranostiky praví, že "svatý Vavřinec, první podzimec".

Václav Vavřinec Reiner

narodil se na konci 17.století. Patří k nejvýznamnějším českým malířům vrcholného baroka. Krajiny, bitevní obrazy, portréty. Jeho raná tvorba se vyznačuje tajemným šerosvitem, později se jeho tvorba projasnila a získala na monumentálnosti. Reinerovy fresky ovlivnily celou další generaci freskařů.

Vavřinec z Březové

narodil se koncem 14.století. Byl to spisovatel doby husitské. Psal česky a latinsky. Napsal kroniku husitského hnutí. Jeho Husitská kronika, je latinsky psaná kronika o husitství. Pravděpodobně pracoval pro krále Václava IV. Napsal báseň "Píseň o vítězství u Domažlic".

Roman

11. srpna 2017 v 16:57 | dvě TeReziA

Roman

jméno latinského původu a znamená "Říman".

Romanovci

byl panovnický rod vládnoucí v Rusku od začátku 17.století až do začítku 20.století (byly dvě dynastie Romanovců). Nejvýznamnějším panovníkem byl Petr Veliký. Posledním Romanovcem byl car Mikuláš II., který byl na přímý rozkaz V.I.Lenina s celou rodinou brutálně bolševiky zavražděn.

Roman (papež)

narodil se v Itálii a zemřel na konci 9.století.

Roman Artuchowski

polský kněz a blahoslavený mučedník. Zemřel za 2.světové války v Majdanku.

Roman Lysko

ukrajinský řeckokatolický kněz. Zemřel hlady v polovině 20.století, když byl zatčet a zazděn do výklenku ve zdi vězení NKVD.

Kristián

4. srpna 2017 v 10:07 | dvě TeReziA

Kristián

jméno je původem řecké a vychází ze slova christianos a znamená "křesťan, zasvěcený Kristu". Ve filmu jméno Kristián proslavil Oldřich Nový ve filmu "Kristián".

Kristián

byl synem Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění svatého Václava 28.září. Rok není přesně znám. Jeho původní jméno prý bylo Strachkvas. Byl prvním známým Přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil jako řeholník v Řezně, kde napsal své hlavní dílo - "Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily". Tato tzv. "Kristiánova legenda" se stala sporem historiků o určení století jejího vzniku (10. až 14.století).

Hans Christian Andersen

byl dánský spisovatel. Slavný světový pohádkář. Narodil se v chudé rodině ševce a přadleny. Miloval literaturu, měl rád Shakespeara a uměl nazpaměť jeho hry. Ve čtrnácti letech se vypravil do Kodaně, aby se proslavil. Vystudoval střední školu a cestoval po Evropě. Začal psát básně, hry pro loutkové divadlo a cestopisy s vlastními náčrtky. Světovou proslulost mu přinesly pohádky, napsal jich 156.
Pohádky: Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Malá mořská víla, Císařův slavík, Cisařovy nové šaty

Christian Doppler

žil v první polovině 19.století. Byl to rakouský fyzik a matematik, žil nějakou dobu v Praze. Je po něm pojmenován Dopplerův jev. Byl ředitelem Fyzikálního institutu na Vídeňské univerzitě. Věnoval se mnoha oborům. Publikoval práci o rovnoběžkách, o mikroskopu, o astrofyzice, o barevném světle dvojhvězd a některých dalších hvězd. Vyslovil hypotézu, že zbarvení hvězd může být způsobeno jejich pohybem, Dopplerův jev: změna vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemné pohybu pozorovatele a zdroje vlnění.

Dominik a Dominika

4. srpna 2017 v 7:18 | dvě TeReziA

Dominik

jméno je latinského původu. Vychází ze slova dominus "pán".

Dominika

jméno je taktéž latinského původu a je odvozeno od jména Dominik.

Svatý Dominik

je zakladatel řádu Dominikánů. Narodil se koncem 12.století ve Španělsku. Měl šlechtický původ. Prožil klidné dětsví, studoval filozofii a teologii. Stal se knězem. Žil prostý život v chudobě a se svým přítelem vedl s odpůrci své viry disputace. Když mu přítel zemřel, začala občanská válka. Dominik pokračoval ve své kazatelské práci a založil nový řád.
Patron: Lidé se k němu modlí, když jim hrozí krupobití.
Atributy: lilie, kniha, hvězda, černobílý pes, růženec

Miluše

3. srpna 2017 v 7:33 | dvě TeReziA

Miluše

jméno slovanského původu a znamená "slavná svou milostí, milá".

Gustav

2. srpna 2017 v 8:29 | dvě TeReziA

Gustav

jméno švédského původu a znamená "opora", "sloup", "záštita".

Československý poslední komunistický prezident Gustav Husák.

Gustave Flaubert

žil v 19.století. Byl to francouzský spisovatel. Jeho nejslavnější román je "Paní Bovaryová".

Gustav Klimt

narodil se ve druhé polovině 19.století ve Vídni. Jeho otec pocházel od Litoměčic. Gustav Klimt byl rakouský malíř, který žil převážně ve Vídni.

Oskar

1. srpna 2017 v 8:55 | dvě TeReziA

Oskar

jméno anglosazského původu a znamená "boží kopí".

Oscar Wilde

anglický spisovatel a dramatik irského původu. Žil ve druhé polovině 19.století. Byl živelný a nezkrotný. Rozděloval lidi na zábavné a nudné. Byl vynikající vypravěč a uměl si vymýšlet příběhy. "Obraz Doriana Graye", "Jak je důležité mít Filipa", "Ideální manžel", "Bezvýznamná žena". Také psal pohádky "Slavík a růže", "Šťastný princ".

Ignác

31. července 2017 v 13:30 | dvě TeReziA

Ignác

jméno latinského původu a znamená "oheň" nebo "urozený".

Ignác z Loyoly

narodil se koncem 15.století ve šlechtické rodině. Byl nejmladší ze třinácti dětí. Od třinácti let žil jako rytíř u španělského královského dvora. Rád si hrál s kordem a provokoval šarvátky. Ve třiceti letech se ale změnil. Padl do zajetí. Měl zraněnou nohu. Hodně četl. Po přečtení knihy "Vita Christi" vyměnil šlechtický oděv za prostý plášť a vydal se na pouť do Jeruzaléma. Po návratu z Jeruzaléma odchází do Francie a zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo.
Napsal zajímavou knihu Duchovní cvičení.

Ignác z Antiochie

se narodil kolem roku 50 v Sýrii. Po svatém Petrovi byl třetím biskupem města Antiochie. Byl také Petrovým žákem. Antiochie byla třetím největším městem Římské říše, po Římě a Alexandrii. Ignác z Antiochie byl vězněn a napsal sedm dopisů církevním obcím. V Římě byl popraven, rozemlet v zubech šelem jako pšenice.
Je vzýván jako pomocník proti bolestem v krku.
Atributy: biskup se dvěma lvy u nohou, s berlou a mitrou, ve své ruce drží svoje vlastní srdce.

Kilián Ignác Dientzenhofer

se narodil koncem 17.století v Praze. Byl pátým synem stavitele Kryštofa Dientzehofera. Navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně. Potom studoval filozofii a matematiku na pražské univerzitě. Byl to představitel vrcholného českého baroka. Jeho nejslavnější dílo je chrám sv.Mikuláše v Praze.

Marta

27. července 2017 v 13:56 | dvě TeReziA


29.července slaví svůj svátek Marta. Jméno má prastarý původ a znamená "paní domu" (aramejsky).
V Novém Zákonĕ - v Bibli je příbĕh o Martĕ a Marii v Lukášovĕ a Janovĕ evangeliu.
Spolu se svým bratrem Lazarem patřily sestry Marta a Marie k nejbližším Ježíšovým přátelům.
Patronka: kuchařů, hospodyň, žen v domácnosti, služebných
Atributy: koštĕ, klíče, nabĕračka, drak
Lukáš 10: 38-42
"Copak to nevidí, kolik mám práce?
Jen sedí a poslouchá, o nic nestará se!"
Marta a Marie jsou rodné sestřičky,
jak Ježíš vyřešil jejich spor maličký?

Lukáš 10: 38-42
Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
která mĕla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
Ale Marta mĕla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k nĕmu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
Pán jí odpovĕdĕl: "Marto, Marto, dĕláš si starosti a trápíš se pro mnoho vĕcí.
Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."
BIBLE KRALICKÁ


I stalo se, když šli, že on všel do jednoho mĕstečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.
A ta mĕla sestru, jménem Marii, kteráž sedĕci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.
Ale Marta pečlivá byla při mnohé službĕ. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.
A odpovĕdĕv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých vĕcech.
Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.

Věroslav, Gorazd a druhové

27. července 2017 v 8:48 | dvě TeReziA

Věroslav

jméno slovanského původu a znamená "člověk slavící víru".

Svatý Gorazd a druhové

Svatý Gorazd se narodil v první polovině 9.století.
Velkonoravský kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání misionářů na Velkou Moravu. Roku 863 přišli na Moravu Cyril a Metoděj. Přeložili do jazyka Slovanů nejdůležitější části Bible.
Svatý Gorazd pocházel z okolí Nitry rodiny velkomoravského velmože a svatý Metoděj ho vzdělával. Gorazd se podílel na literární činnosti v první moravské "vysoké škole". Pomáhal překládat Písmo svaté. Roku 885 se stal Gorazd nástupcem svatého Metoděje, ale kvůli intrikám nitranského biskupa Wichinga k jeho nastolení nikdy nedošlo. Po pádu Velké Moravy odešel Gorazd se svými žáky do Polska.

Anna

26. července 2017 v 8:14 | dvě TeReziA

Anna

jméno Anna je hebrejského původu. Znamená "milostiplná, milá, laskavá, milostná".

Anna matka Samuelova

Bible - Starý Zákon (1.kniha Samuelova)

1. Sam. 1: 9-19
Modlí se v kostele Anna
o dítĕ prosí v tichu a sama.
Knĕz Élí si myslel, že je opilá,
Anna tak úpĕnlivĕ o dítĕ prosila.


1. Sam. 1: 9-20
Jednou , když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco knĕz Élí sedĕl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu,
a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavĕ plakala.
Složila slib. Řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobĕ , Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne."
Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa.
Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí pokládal za opilou.
Řekl jí proto: "Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!"
Ale Chana odpovĕdĕla: "Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši.
Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznadĕje a žalosti."
Élí odpovĕdĕl: "Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavĕ prosila."
Ona na to řekla: "Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!" Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná .
Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
Chana otĕhotnĕla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) . Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."

Svatá Anna, vdova a prorokynĕ

byla to zbožná stará žena, která žila v Jeruzalémě. Po smrti svého manžela žila neustále v chrámu. Modlila se, postila a všem příchozím prorokovala příchod Spasitele.

BIBLE - Nový Zákon: Lukáš 2: 36-38

Žila tu i prorokynĕ Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého vĕku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let
a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.
A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítĕti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Svatá Anna

matka Panny Marie. Svatý Jáchym a Svatá Anna byli údajní rodiče Panny Marie a dnes (26.července) v církevním kalendáři slaví svůj svátek.
Lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dĕtí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodynĕ a matky.

PRANOSTIKY:
Svatá Anna, chladna z rána.
Svatá Anna žito žala.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.

Anna Boleynová

žila začátkem 16.století. Anglická královna, manželka Jindřich VIII. Byla jednou z příčin anglické reformace. Jindřich VIII. ji nechal popravit.

Anna Falcká

žila začátkem 14.století. Byla druhou manželkou Karla IV.. Česká a římská královna.

Anna z Foix a Candale

konec 15. a začátek 16.století. Třetí manželka Vladislava II. Jagellonského (českého krále). Uherská, chorvatská a česká královna. Pocházela z Francie.

Anna Jagellonská

žila v polovině 16.století. Dcera Vladislava Jagelonského. Česká, římská (německá), chorvatská a uherská královna. Manželka Ferdinanda I., se kterým měla 15 dětí.

Anna Lucemburská (Anna Česká)

žila ve druhé polovině 14.století. Dcera Karla IV. Anglická královna. Manžel Richard II.

Anna Přemyslovna

žila na přelomu 12. a 13.století. Dcera Václava II. a manželka Jindřicha Korutanského. Česká královna.

Anna Svídnická

žila v polovině 14.století. Třetí manželka Karla IV. Česká a římská královna, a římská císařovna. Byla vychována na uherském dvoře. Její syn byl Václav IV.Jakub Arbes

25. července 2017 v 11:54 | dvě TeReziA

Jakub Arbes

narodil se na konci první poloviny 19.století v Praze. Byl to český spisovatel a novinář. Obdivoval Jana Nerudu a Karla Hynka Máchu. Zavedl nový způsob literární tvorby - ROMANETA.

Odkaz na přehledný čtenářský deník:

Jakub Deml

25. července 2017 v 10:20 | dvě TeReziA

Jakub Deml

byl spisovatel a katolický kněz, který "dělal problémy". Narodil se koncem 19.století. K jeho obdivovatelům patřil i básník Vítězlav Nezval.
Odkaz na zajímavou stránku:

Jakub, Jákob

25. července 2017 v 8:28 | dvě TeReziA

JAKUB, JÁKOB

jméno hebrejského původu a znamená "ten, kdo se drží za patu, druhorozený".
BIBLE:
podle Bible se hebrejský patriarcha Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra za patu. Jeho zásluhou se však židovský národ rozrostl do dvanácti kmenů.
1. Mojž. 24: 63-67, 1. Mojž. 25: 24-26
Už se slaví svatba veliká, berou se Izák a Rebeka.
Za čas se jim narodí dvojčata, hned budou mít syny dva,
staršího Ezaua a mladšího Jákoba.
1. Mojž. 27: 1-25
Izák je muž starý a zrak už má slabý.
Synové se předhání, kdo má vĕtší nadání.
Jákob by chtĕl od táty jeho požehnání.
Proto otce obelhal, a že je Ezau předstíral.
1. Mojž. 28: 10-16
Pro klid celé rodiny musel Jákob odjet do ciziny.
Snad se brzy zase vrátí, jak si přeje jeho máti.
V krajinĕ se mu sen zdál. Pochopil, co znamenal?
Po žebříku andĕlé vystupují do nebe.

1. Mojž. 29: 1-20
Jákob lehkým krokem kráčí, u studny si ruce smáčí.
Když mu Ráchel vodu podá, hned se Jákob zamiloval.
A tak v cizí krajinĕ, slouží v její rodinĕ.
1. Mojž. 32: 24-31
Jákob má zranĕní na tĕle,
protože se pral s andĕlem.
Požehnání si vynutil.
Andĕl mu nohu poranil.
1. Mojž. 33: 1-11
Jákob vezme rodinu
a jde k otci starému.
Jákob se před Ezaem pokoří
a bratři se zase usmíří.

Krisýna

24. července 2017 v 14:42 | dvě TeReziA

Kristýna

je původem řecké jméno a znamená "Kristova" (křesťanka).

Svatá Kristina z Bolseny

žila ve 3.století v Itálii. Byla dcerou pohanských rodičů. Když se otec dozvěděl, že jeho dcera je křesťanka, dal ji zbít metlou. Kristina podstoupila mnohá mučení. Například ji spoutanou na čedičové desce vhodili do moře. Nakonec byla popravena.

Svatá Nina

první gruzínská křesťanka se narodila ve 3.století. Zjevila se jí Panna Maria, podala jí kříž z révových ratolestí a pravila, aby hlásala evangelium. Svatá Nina měla schopnost zázračně uzdravovat nemocné.

Christina Aquilera

Markéta Konvičková jako Christina Aquilera - "Show me how you Burlesque" z "Tvoje tvář má známý hlas"My máme rádi Christinu Aquileru na Just Dance

Jindřich

15. července 2017 v 9:44 | dvě TeReziA

Jindřich

jméno německého původu a znamená "vládce domu".

Jindřich Zdík

žil na přelomu 11. a 12.století. Ze Svaté země přivezl relikvii Svatého kříže. Byl to olomoucký biskup a diplomat. Založil spolu s Vladislavem II. Strahovský klášter.

Jindřich Břetislav

žil ve 12.soletí. Byl to český kníže a pražský biskup. Šel za císařem Jindřichem VI., aby český trůn vyprosil pro Přemysla Otakara.

Jindřich Korutanský

žil na přelomu 13. a 14.století. Byl tyrolským hrabětem a českým králem. Byl to bezcharakterní a nerozhodný panovník. Jeho manželkou byla Anna Přemyslovna. Když ho Jan Lucemburský vyhnal z Prahy, uchýlil se s manželkou Annou do Korutan. Titulu českého krále se až do smrti nevzdal.

Heinrich Heine

narodil se na konci 18.soletí. Byl to německý básník a spisovatel. Představitel romantismu. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Stal se protestantem. Přátelil se s Karlem Marxem. Inspiroval Jana Nerudu, Karla Havlíčka Borovského a další.

Jindřich Šimon Baar

žil na přelomu 19. a 20.století. Byl to český kněz, básník a spisovatel. Představitel "venkovského realismu".

Jindřich Štýrský

narodil se na konci 19.století. Byl to malíř, výtvarník a básník. Představitel surrealismu.

Karolína

14. července 2017 v 9:08 | dvě TeReziA

Karolína

jméno německého původu a znamená v mužském protějšku "muž" nebo "chlap". Ze jména Karel vznikl také náš "král".

blahoslavená Karolína Kózka

žila na přelomu 19. a20.století. Pomáhala při provozu vesnické čítárny a podílela se na řadě aktivit křesťanských laiků. Celý život prožila v rodné vesnici. Na začátku 1.světové války byla brutálně zavražděna ruským vojákem. Bylo jí 16. Její kult se začal šířit Polskem.

Karolína Augusta Bavorská

narodila se na konci 18.století. Byla to rakouská císařovna a česká a uherská královna. S císařem Františkem I. podnikli cestu na Moravu, navštívili Kroměříž, Olomouc a Brno.

Karolína Světlá

žila v 19,století. Dívčím jménem se jmenovala Johanna Rottová. Byla vychována v německém duchu. Do vlastenecké společnosti ji uvedl její učitel češtiny a později její manžel Petr Mužák. Seznámila se s Boženou Němcovou. Její dílo ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou.

Markéta

13. července 2017 v 8:26 | dvě TeReziA

Markéta

jméno latinského původu a znamená perla.

Svatá Markéta z Antiochie

Narodila se ve 3.století v Antiochii (v Turecku). Její otec byl prý pohanský kněz, brzy jí zemřel a Markéta se stala křesťankou. Byla prý velmi krásná. Vyhlédl si ji místní prefekt Olibrius, ale ona ho odmítla. Markéta skončila ve vězení. Tam se jí zjevil satan v podobě draka a pozřel ji. Ona však držela kříž, drak pukl a ona z něho vyšla. Olibrius nakonec nařídil, aby Markétu sťali. Markétin kult se však nezadržitelně šířil dál.
Patronka: sedláků, panny, kojné, rodičky a manželky, pomocnice v nouzi
Atributy: kříž, drak
Pranostiky:
Svatá Markéta vede žence do žita.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markéta, bude dešťů do syta.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
Svatá Markéta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Markéta Babanberská

první manželka Přemysla Otakara II., česká královna a rakouská vévodkyně. Žila ve 13.století.

Václav Vorlíček

11. července 2017 v 12:57 | dvě TeReziA

Václav Vorlíček

Režisér, scénárista a pedagog Václav Vorlíček vystudoval v polovině dvacátého století pražskou FAMU. Potom nastoupil do filmového studia Barandov. Splnil se mu sen vyprávět lidem příběhy.
Václav Vorlíček často spolupracoval se scénáristou Milošem Macourkem.
Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (režie, scénář), Arabela (námět a scénář, režie), Barvy života (host), Bouřlivé víno (režie, scénář), Byt je vykraden, maminko (režie), Což takhle dát si špenát (režie, scénář), Ďábel ví hodně (režie), Dívka na koštěti (režie, scénář), Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (režie, scénář), Jak se budí princezny, Já nejsem já (režie), Jezerní královna (režie), Kaktus, bomba, letadlo (režie), Kdo chce zabít Jessii? (námět, scénář, režie), Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (režie, scénář), Král sokolů (režie),Krásný ztráty (host), Křeček v noční košili (režie), Létající Čestmír (režie), Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (režie, scénář), Mladé víno (režie),"Pane, vy jste vdova!" (režie, scénář), Princ a Večernice, Pták Ohnivák (režie), Rabín a jeho Golem (režie), Rumburak (režie), Rumburak (režie),Saxána a Lexikon kouzel (režie, scénář, námět), Smrt si vybírá (režie), Tři oříšky pro Popelku (režie, scénář), Zelená vlna (režie), Zralé víno (režie, scénář)

Olga a Helga

11. července 2017 v 10:29 | dvě TeReziA

Olga a Helga

původně severské jméno "Heilagr" a znamená "svatý", jméno Olga nebo Helga se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".
Je to světově velmi oblíbené jméno a má mnoho podob. Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen.

Svatá Olga

se narodila na konci devátého století. Byla manželkou knížete Igora. Po jeho smrti vládla Kyjevské Rusi. Její manžel byl zavražděn a pomsta kněžny byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území připojila ke své říši. Poddaným vládla velice tvrdě. Křesťanství přijala až po smrti manžela v Cařihradu. Její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou a udržovala vřelé vztahy s Byzantskou říší. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.

Amálie

10. července 2017 v 11:11 | dvě TeReziA

Amálie

jméno latinského nebo germánského původu a znamená "milá, milovaná" nebo "pracovitá.

Marie Amálie Habsburská

byla dcerou českého krále Josefa I. a jeho manželky Amálie Vilemíny. Žila v první polovině 18.století. Její manžel byl Karel VII. Bavorský, vzdorokrál český a císař římský.

Víla Amálka

Říkání o víle Amálce je československý animovaný seriál z roku 1975. Autorem předlohy byl Václav Čtvrtek. Seriál nakreslil a režíroval Václav Bedřich.
"Na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si bude říkat Amálka."

Libuše

10. července 2017 v 10:38 | dvě TeReziA

Libuše

jméno slovanského původu a znamená "milá, milovaná".

Libuše, česká kněžna

bájná kněžna Libuše byla dcerou vojvody Kroka. Její příběh je popsán v Kosmově kronice z počátku dvanáctého století. Byla to prý žena nejen spanilá, ale i moudrá. Měla dar vidět budoucnost a to, co prorokovala, se prý vždy splnilo. Ale jednou k ní přišli rozhádaní bratři, a když je Libuše vyslechla, dala za pravdu spravedlivému a viníka kárala. Tomu se to nelíbilo a pravil: "Žena lstivě koná mužské soudy..., žena má dlouhé vlasy, ale krátký rozum..." Libuše se podvolila a řekla vladykům, kde najdou nového knížete. Kníže se jmenoval Přemysl Oráč, zakladatel dynastie Přemyslovců. Libuše měla dvě sestry - Kazi a Tetu. Když Libuše zemřela, celý národ velice truchlil. Nejvíce se její smrt dotkla žen, které si uvědomily, že byly narušeny jejich práva "...každá sama volila si muže...", proto brzy po Libušině smrti začala "dívčí válka".

Mistr Jan Hus

6. července 2017 v 8:20 | dvě TeReziA

Mistr Jan Hus

Jan Hus se narodil v chudé rodině v jihočeském městečku v Husinci v druhé polovině 14.století.
Vystudoval teologickou fakultu na Karlově univerzitě a stal se profesorem, tehdy označovaným titulem Mistr. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze, poté kázal v Betlémské kapli na pražském Starém Městě.
Dobře si uvědomoval rozdíly mezi slovy Bible a rozmařilým životem církve.
Psal spisy a kázal v Betlémské kapli. Na jeho kázání se sjižděli lidé z blízka i z daleka. Církev se bála, že by jí Mistr Jan Hus mohl být nebezpečný, proto zakázala v Praze církevní obřady (křest, pohřeb).
Mistr Jan Hus roku 1412 odešel, aby obyvatelům Prahy neztěžoval život. Mimo Prahu ale dále psal spisy a kázal.
Roku 1414 dostal pozvání do Kostnice, aby vysvětlil své myšlenky. Císař Zikmund se za něho zaručil, ale Mistr Jan Hus byl zatčen a uvězněn. Jeho obhajoba nedopadla dobře. Nakonec mu bylo nabídnuto, aby své myšlenky odvolal. Mistr Jan Hus ale neodvolal.
Roku 1415 byl upálen za hradbami města Kostnice (dnešní Německo). Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna.
Jeho smrt zasáhla Čechy jako blesk. Posílila zde rozvoj reformního hnutí, které záhy přerostlo v revoluci.
Husovo učení předběhlo svou dobu, protože otázky, které si Jan Hus pokládal a o kterých chtěl diskutovat, začaly zbytek Evropy zajímat až za sto let.

Prokop

4. července 2017 v 10:16 | dvě TeReziA

Prokop

mužské jméno řeckého původu a znamená "pohotový, připravený k boji" nebo "průkopník, cestu razící".

Svatý Prokop

narodil se v druhé polovině 10. století na zemanské tvrzi v Chotouni. Získal výborné vzdělání na slovanské škole na pražském Vyšehradě, kde se nechal vysvětit na kněze. Byl ženatý a měl syna. Později se rozhodl pro poustevnický život. Usadil se v Posázaví, kde tvrdě pracoval, mýtil les a obdělával novou půdu.
Atributy: řeholník v mnišském oděvu, spoutaný ďábel u nohou
Patron: země české, horníků, rolníků

Ivan - Význam jména

25. června 2017 v 11:04 | dvě TeReziA

Ivan - význam jména

Ivan je mužské křestní jméno hebrejského původu. Jedná se o mužskou formu jména Jan. Jan a Ivan pochází z hebrejského jména Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".

Svatý Ivan

Nevinný
byl český poustevník. Říkalo se mu také Jan Poustevník či Svatý Jan Český. Žil v druhé polovině 9.století v povodí Berounky v dnešním Svatém Janu pod Skalou. Údajně se jednalo o syna křesťanského vladaře Gostomysla, který zahynul roku 844 v boji s Ludvíkem Němcem. Ivan odmítl převzít trůn, odešel do Čech, žil v lese a živil se lesními plody a mlékem ochočené lesní laně. Zjevil se mu Jan Křtitel a daroval mu kříž. Podle legend docházel Ivan pravidelně na Tetín a rozmlouval s knížetem Bořivojem.

Jan - Význam jména

24. června 2017 v 18:57 | dvě TeReziA

Jan - Výnam jména

Jméno Jan je druhé nejčetnější mužské jméno, pochází z hebrejského jména Jochanan a znamená "Hospodin je milostivý".
Jan Křtitel se narodil šest měsíců před Ježíšem. Jeho otec byl Zachriáš a matka Alžběta, teta panny Marie. Ve věku třiceti let odešel Jan Křtitel na poušť. Hlásal příchod Mesiáše. Kázal ohnivě a vyzýval k pokání neboť Boží království je blízko. Nová královna Herodiána ho nenáviděla. Král ho nakonec nechal uvěznit. Královnina dcera Salome si vyžádala za odměnu jeho hlavu. Jan byl popraven. Je patronem tkalců, krejčích, vinařů, tesařů, kovářů...Nejznámějším zvykem je svatojánský oheň. Atributy: beránek.

Svatý Jan Evangelista, Jan Zebedeův, ten kterého Ježíš nejvíce miloval. Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele. Patron: teologů, úřeníků... Atributy: orel.

Je tolik Janů, o kterých bychom chtěli psát:
Jan Lucemburský
Jan Hus - pěkný dokumentářní cyklus na i-vysílání "Dvaasedmdesát jmen české historie" http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200011-jan-hus/
Jan Neruda
Jan Zrzavý
Jan Drda
Jan Karafiát
Jan Skácel
Jan Pavel II.

Filip

27. května 2017 v 0:05 | dvě TeReziA

Filip

jméno řeckého původu a znamená "milovník koní".

Svatý Filip

byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků.
Legenda: Filip a drak
Patron: cukrářů, kramářů
Atributy: kříž. kniha nebo svitek, také koš s bochníky a rybami

Skutky 8: 26-40
Bohatý člověk jede v kočáře
a po cestě si Bibli čte.
Najednou zastavil před apoštolem Filipem
a chtěl vědět, jak to bylo s Kristem Ježíšem

Josef

19. března 2017 v 16:27 | dvě TeReziA

Josef

jméno hebrejského původu a znamená "Ať (Hospodin) přidá", "Ten, kdo bude pokračovat".

Josef, manžel panny Marie

pocházel z královského Davidova rodu. Povoláním byl stavitel a tesař. Byl zasnouben s Marií. Když Marie otěhotněla, Josef váhal přijmout Marii a nevěděl, zda-li nemá zasnoubení s Maií zrušit. Zjevil se mu anděl, který mu pověděl, aby se nebál si vzít Marii za ženu.


Lukáš 2: 16-20
Pastýři se na cestu vydali,
na místo, o kterém andělé zpívali.
Přišli se poklonit Božímu děťátku.
Nalezli v jeskyni Josefa a Marii,
Boží matku,
děťátko položené v jeslích, jak klidně spí,
a zvířátka, jak nad ním bdí.

Josef, syn Jákobův

Byl jednou jeden pěkný chlapec,
který se jmenoval Josef.
Jeho tatínek Jákob ho nade vše miloval

a nový barevný kabát mu ušít dal.

Gizela

18. února 2017 v 9:13 | dvě TeReziA

Gizela

jméno je obvykle odvozeno od staroněmeckého výrazu gisil "střela". Někde se Gizela překládá jako "mladá rostlinka", "rukojmí" nebo "ušlechtilé dítě".
 
 

Reklama