Literatura, Hudba a Výtvarné umění

Henri Rosseau na i-vysílání

25. února 2018 v 8:13 | dvě TeReziA

Henri Rosseau

Francouzský dokument z cyklu Profily velikánů

Henri Rousseau, přezdívaný též "celník", byl samouk a amatér, naivní malíř, který v sobě nosil dětskou nostalgii. Ovšem jeho dětství poznamenala nejen nevinnost, ale i krutost. Děti na jeho malbách mají chmurnou, znepokojivou, žalující tvář. Dítě se ocitá ve světě, do něhož podle všeho nepatří. "Dítě s loutkou" je obr, gigantický a nehybný jako primitivní božstvo. Loutka, kterou tento bůh dětství drží na konci provázku, má vaši tvář: obličej postaršího muže, manipulovaného vlastním dětstvím. Henri Rousseau byl současně tím, kdo manipuluje, a zároveň tím, kdo visí na konci provázku. Vysmívaným i posmívajícím se. Jeho obrazy zavrhují pravidla klasické perspektivy. Občas se inspiruje středověkými miniaturami. Svou vnitřní vizi sleduje s tvrdošíjností a úzkostlivým citem pro detail. Rousseauovo dílo obdivuje většina moderních malířů.

Hudební výrazové prostředky

5. listopadu 2017 v 8:58 | dvě tereziA

Hudební výrazové prostředky

Melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva, kontrast, gradace
(Věta na zapamatování: Melodický Rytmus v Hard Disku v Barvě a Kontrastu Graduje)

Melodie - spojená a uspořádaná řada tónů - vnímáme ji jako písničku - nezáleží, z kolika tónů je složena
Rytmus - sled různě dlouhých not a pomlk - může být různě rychlý - tempo
Harmonie - sled různě postavených a pospojovaných akordů - harmonií vytváříme doprovod k melodii
Dynamika - síla zvuku - zesilování - crescendo - zeslabování - decrescendo
Barva - je dána výběrem hudby nástrojů a způsobem hry na ně
Další výrazové prostředky - obohacující hudbu
Kontrast - opak, protiklad - je spojen s prvkem překvapení
Gradace - stupňování = postupné narůstání napětí, síly zvuku, tempa - přidávání hudebních nástrojů
Noty, stupnice, posuvky
nota celá - 4 doby
nota půlová - 2 doby
nota čtvrťová - 1 doba
nota osminová - půl doby
Základní tóny = stupnice C dur = c d e f g a h c
Odvozené tóny - vzniknou zvýšením nebo snížením tónu o půltón - potřebujeme k tomu tzv. posuvky - hudební značky
Posuvky: Křížek - zvyšuje tón, přidá se koncovka -is (f - fis) Bé - snižuje tón, přidá se koncovka -es (d - des)
Odrážka - ruší zvýšení nebo snížení tónu

Perly české animace2

3. srpna 2017 v 15:21 | dvě TeReziA

Kamenné varhany

animovaný film s umělekou poetikou.
Milada Sukdoláková, 1984

Repete

animovaný film o lidské komunikaci.
Michaela Pavlátová, 1994

Řeči, řeči, řeči

animovaný film o lidské komunikaci.
Michaela Pavlátová, 1991

Průzkum umění - Madona

18. února 2017 v 11:01 | dvě TeReziA

Průzkum umění - Botticelliho Madona

Na i-vysílání je k dispozici další díl francouzského dokumentárního cyklu. "Madona a dítě s andělem" je obraz z 15.století. Je to první mistrovské dílo renesančního malíře Botticelliho. Žák Botticelli dává poctu svému učiteli Filippu Lippimu.

Renoir

30. srpna 2016 v 19:20 | dvěTeReziA

Renoir

Na i-vysílání je k dispozici další díl z fancouzského dokumentárního cyklu "Profily velikánů".
Více než impresionista. Renoir, maloval tak jako dýchal. Pečlivě rozložené barvy. Oblý model. Renoir projevoval výtvarný talent už v dětství. A od mládí si vydělával na své živobytí. Byl rychlý. "Malířství je řemeslo," říkával. Živil se tak, že maloval podobizny, zejména žen a děti. Maloval portréty svých druhů, impresionistů. Renoir maluje loďky, postavy, ale nemá ani na to, aby si zakoupil barvy. Po válce se všichni impresionisté zase scházejí. Do oficiálních salónů se ale nedostanou, otevřou si svou vlastní výstavu. Chtějí malovat tak, jak to prožívají. Zbožňuje tyto končiny na rozhraní města a venkova. Travnaté svahy, pestrou změť zahrádek na úbočí kopců. Jeho malby jsou okouzlující, mají úspěch." Obraz musí být věc milá, půvabná, okouzlující, v životě je už tak dost otravných věcí, abychom přidávali další." Renoir se vzdaluje skupině impresionistů, jeho noví přátelé se starají, aby mu nechyběly zakázky. Po letech odmítání kritici jeho práci přijímají. Renoir miluje ženy, dívky, vždy tiché a rozzářené. Zachycuje perleť a zlato pleti. Rameno, ňadro, pak celý akt. Zlé časy skončily, může cestovat kam se mu zachce. Renoir cestuje do Itálie za poznáním renesančních mistrů. "Byl jsem nucen konstatovat, že neumím ani malovat, ani kreslit." Začne se učit od nuly. Pryč se skvrnami a barevnými odlesky. Čtverečkuje, obkresluje, přenáší. Maluje ženy perleťové, jako z porcelánu. Ve 44 letech se stává otcem. Alin vystupuje z ústraní. Rodina se stane pólem Renoirova života. Dokonale se mu daří sladit malování s rodinným životem. Nikdy neměl rád profesionální modelky. Nic na efekt, žádné dekorace. Maluje kytice. Pokračuje v malování aktů.

Pavel Brázda

25. srpna 2016 v 20:00 | dvěTeReziA

Pavel Brázda

Na i-vysílání je k dispozici portrét malíře, výtvarníka a ilustrátora Pavla Brázdy. Pavel Brázda vytvořil vlastní umělecký směr, zvaný hominismus. Příklon k lidem od toho formalismu. Je to "umění o lidech a pro lidi". Lidi raději Pavel Brázda pobaví než vyděsí. Je vnukem Heleny Čapkové. Je to výtvarník, který jde po hlubokých tématech, generačně má velmi mladé myšlení. Pop-Art vzniká v Americe někdy v 50.letech minulého století, ale Pavel Brázda na tohle přišel tak o deset let dřív v socialistickém Československu. Jeho životní dílo je jeden celek, který nemá v podstatě nic nesoučasného. Inspirovali ho např. Jan Zrzavý a hlavně Josef Čapek.
Pavel Brázda nás rozhodně zaujal. Svým přístupem k umění a k životu, svou barevností.

Marcel Duchamp

20. srpna 2016 v 10:02 | dvěTeReziA

Marcel Duchamp

na i-vyílání je k dispozici další díl francouzského dokumentárního cyklu Profily velikánů o výtvarném umění. Marcel Duchamp se narodil koncem 19.století ve Francii. Studoval na Akademii, byl ovlivněn Cézannem, ale snažil se z toho vymanit. Malování je prostředek, který světí účel. S přáteli vedli diskuze - Salon nezávislých. Experimentování s fotografiemi. Jeho "Akt sestupující ze schodů" byl odmítnut, ale později ho proslavil. Odjíždí do Mnichova "Nevěsta svlékaná svými mládenci". Tam ho zaujal stroj na míchání čokolády ... A nastává období, které ho asi nejvíc proslavilo, ale nás zrovna moc neoslovilo.

Paul Cézanne

17. srpna 2016 v 15:09 | dvěTeReziA

Paul Cézanne

Na i-vysílání je k dispozici další díl z francouzského dokumentárního cyklu Profily velikánů. Portrét francouzského malíře, který žil v Provence v 18.století. Malování, to byl jeho svět. Postavit se před prázdné plátno ... ten pocit ... Paul Cézanne žil době impresionistů, ale ohlašoval nástup kubismu. Jeho přítelem byl Emil Zola (spisovatel). Otec Paula zbohatl, vnutil mu studium práv, ale Paul navštěvoval kurzy malířství, okouzluje ho poklidná krása krajiny domova. Otec mu povolil odjet do Paříže. Tam se Paul setká se Zolou, vede prostý a pilný život, chodí do Louvre - kniha, ze které čte. Vrací se domů a proti své vůli pracuje v otcově bance. Časem je opět v Paříži. Vystavuje v Salonu, ale porota je nemilosrdná.
Vlna protestů donutí Napoleona otevřít Salon "nepřijatých". Začíná se mluvit o imprasionistech. Paul Cézanne se ale drží stranou, "chci udivit Paříž jablkem ..." V Paříži žije Paul s modelkou, časem se jim narodí dítě, ale rodiče to neví. Zase Paul odjíždí z Paříže, systematicky pracuje pod širým nebem. 1874 Nezávislá výstava, ale kritika je k němu přísná. Paul Cézanne se už nastálo vrací do rodného kraje, vzdaluje se impresionistům. Otec se dozvěděl o jeho vztahu. Paul Cézanne se oženil, když jeho synovi bylo 14 let. Rozkmotřil se se Zolou. 1886 se situace začíná měnit. Objeví ho dva obchodníci, které také Paul Cézanne maluje. "chovejte se jako jablko. Copak se jablko hýbe?" Roku 1890 objevuje akvarel. Jezdí za ním mladí malíři a básníci. "Kresba je pouze abstrakce, proto nikdy nesmí být oddělována od barvy ..."

Frida Kahlo

17. srpna 2016 v 8:32 | dvěTeReziA

Frida Kahlo

Na Čt24 jsme viděli reportáž o zajímavé mexické malířce, která vycházela z mexického lidového umění. Do svých obrazů vložila svoji bolest a temperament. Nejvíc malovala svoje vlastní portréty.

Hieronymus Bosch

9. srpna 2016 v 22:39 | dvěTeReziA

Hieronymus Bosch

před 500 lety zemřel Hieronymus Bosch. Mistr rané nizozemské renesance. Většinou jeho obrazy znázorňují hříchy a morální úpadek lidstva. O Boschově životě je toho velmi málo známo. Byl členem bratrstva Notre-Dame.

Profily velikánů

3. srpna 2016 v 7:14 | dvěTeReziA
Na i-vysílání jsme viděli další zajímavý dokumentární cyklus "Profily velikánů".

Ingres

Ingres vynikal svými portréty. Sebe sám nakreslil v póze řeckého válečníka. Je zcela okouzlen Rafaelem. Obraz Žena po koupeli. Horlivě skicuje, nikdy nevychází bez skicáře v kapse a tužky v ruce. Studuje staré mistry italské školy. V Paříži mu vyčítají, že chce vrátit malířství o 400 let zpět. Portrét je malířovou polévkou. Ingres nepouští z rukou nejen štětec, ale také housle. Ingres je nyní v Paříži, dostaví se před krále, stává se profesorem na akademii výtvarných umění. Sošné malířství. Linie, to je kresba, stačí prostý tah na černém pozadí, to je známá Virgiliova ratolest, označující vchod do pekla, abyste tam mohli vstoupit, museli byste ji zlomit. Obraz Venuše. Láska k ženě, kterou nikdy nepřestal malovat. "Turecké lázně". Stále akty, nic než akty," poznamenává Ingres.

J.S.Chardin

Velký kouzelník zátiší a portrétů. Byl malířem 18.století. Nejprve maloval jen zátiší. Mezi předměty jako by se proháněl vánek. Později maluje portréty. Vše se promíchá. Chardin nikdy nežil jinde než v Paříži. Pobíral penzi od krále. Spokojuje se zátišími. Zvěřina, ovoce, kuchyňské nádobí, dokonalý soulad. Nikdo ho nikdy neviděl malovat. Používá barvy, ale maluje s citem. Chardin začal malovat lidi, a jeho postavy si oblíbí rytci, to znamená pro Chardina značný zdroj příjmů. Z jeho obrazů vyzařuje štěstí. Hezoučké, způsobné děti, pracovité matky. Chardin bydlí v Louvru, maluje zátiší pro královská obydlí.

Průzkum umění

2. srpna 2016 v 14:32 | dvěTeReziA
Na i-vysílání jsme viděli zajímavý francouzský dokumentární cyklus "Průzkum umění".

Maurice Denis

Nejprve jsme viděli poslední díl, kde nás zaujal Maurice Denis a jeho osm obrazů Blahoslavenství.
Každý z těch osmi obrazů znázorňuje jeden verš z Ježíšova kázání na hoře. Roku 1914 byl Maurice Denis odveden a roku 1915 se z vojny vrátil, protože se mu narodilo šesté dítě. Svými osmi obrazy se snažil podpořit své kamarády.
Osm obrazů Blahoslavenství tvoří vzájemnou harmonii. Z obrazů je cítit prostota. "Obraz je především plocha, pokrytá barvami v určitém řádu," to byla jeho vlastní definice malířství.
Cyklus Blahoslavenství málem zmizel rozřezaný na kousky. Našel se i jeho malý skicák s původními kresbami Blahoslavenství. Jsou tam popisky v latině. Jsou to jen letmé náčrtky, fascinuje nás ta rychlost. Maloval členy své rodiny, včlenil je do obrazů. Blahoslavenství není něco minulého, jenom něco pro kněze ... Blahoslavenství byly náčrtky pro výzdobu kaple, ale konečný projekt který je v kapli, to je něco úplně jiného. Nemá s původní myšlenkou nic společného.

Diego Velázquez

dalším díl franc.dokumentárního cyklu o umění, asi čtvrtá část, byla o Velázquezovi, španělském malíři. který namaloval portrét, ze kterého má člověk pocit, že portrétovaného důvěrně zná. Démokritos, antický filozof, vyobrazovaný s glóbusem (v jedné popisce obrazu se vyskytlo "šašek s glóbusem"). Modelem stál královský šašek. Velázquez krále Karla IV. často portrétoval. Jen málokdy se stalo, že krále portrétoval někdo jiný. Král téměř denně navštěvoval jeho ateliér. Zřejmě se Velázquez k portrétu často vracel a obraz přemalovával. Zmínka, snad se jednalo o Newtonův portrét. Překvapivé kolik pozoruhodných objevů můžete udělat s jedním obrazem.

Marc Chagall

třetí část cyklu "Průzkum umění". Pro nás nejzajímavější malíř tohoto cyklu. Obraz "obchodník s dobytkem". Jsou dvě verze obrazu, dokonce ještě přípravný kvaš. Scéna z ruské vesničky začátku 20.století. Kobyla táhne vůz s obchodníkem a kozlem. Zvířata mají lidské oči. Obraz má dynamiku. Jako by se kolem pohybovala Země. Hluboká modř, jasná žlutá, intenzivní červeň. Druhá verze se vznáší v prostoru. Obě verze jsou mistrovská díla.
Chagall se vydal z Ruska do Paříže a objevil malířství. Vitebsko, bydlel na předměstí, kde žili převážně Židé. V Paříži pracoval Chagall v "Úlu", v srdci Paříže. Pracoval hlavně v noci, přes den procházel muzea, galerie. Během války se vrátil do Ruska. Oženil se se svojí životní láskou Belou.
Roku 1922 se vrací do Evropy. Ale svoje obrazy nenachází. Jeho díla jsou rozprodána. Chagall tvoří svoje díla znovu. Bela mu pomáhá, třídí jeho dílo. Roku 1941 se usazují v USA.

Peter Paul Rubens

Obraz, o kterém se ve druhé polovině třetí části "Průzkumu umění" mluvilo, měří 5m na výšku. Je na něm vyobrazený papež Řehoř obklopený mučedníky. Rubens předvádí svůj talent. Mistrné zpracování oděvů. Rubens obraz namaloval v Římě. (Několik verzí obrazu.) Obraz s sebou Rubens odvezl do Antverp a umístil ho do chrámu, kde byla pohřbena jeho matka. Skvost vlámského baroka. Za Napoleona se obraz ocitá v muzeu Grenoble.

Edgar Degas

28. července 2016 v 11:17 | dvěTeReziA

Edgar Degas

francouzský malíř považovaný za impresionistu, ale sám se tak necítil. Zajímala ho mnohem víc lidská postava, než krajina. Gesta tanečnic, když zrovna netančí, při odpočinku..., jejich pomíjivost... Na i-vysílání jsme viděli pěkný francouzský dokument o jeho tvorbě v průběhu celého jeho života. Ženy při koupeli v kádi tak, jak to ještě nikdo jiný před ním nezachytil. Čtvrtina jeho díla byly akty. Tělo v pohybu bez příkras. 1886 výstava impresionistů. Jeho obrazy vyvolaly velký rozruch. Degas si zvolil za svůj nástoj pastel, nemusel čekat až jedna vrtva zaschne. Monoty, nová technika. Ve svém atelieru měl Degas vany, vaničky, houby na mytí ... Okrajově využíval fotografie. Na konci života se mu zhoršoval zrak. Roku 1905 přestal Degas malovat. Roku 1917 zemřel.
snad se pan Degas nezlobí ...

Impresionisté

5. února 2016 v 22:15 | Dvě TeRezi A
Konečně! Dočkali jsme se i druhého dílu britského seriálu Impresionisté, ale netušili jsme, že bude ještě další dil. No, nevadí.
Paříž po válce. Holé zdi, město zničené ... ale pravé bitevní pole impresionistů byl pařížský Salon.
"Svoboda a revoluce vedou jen k násilí a teroru."-"Kdo boří tradice, ten nemá žádnou budoucnost..." v Salonu rozhoduje "markýz". Monet ví, že s politiky impresionisté svou bitvu nevyhrají. Porota v pařížském Salonu impresionistům nebyla nakloněna.
Manet: "Co pořád máš s těmi baletkami?"-"I ty Brute?"-"Nemaluji tanečnice, maluji pohyb!" Edgar Degas nemaluje představení, ale zákulisí. Skutečný život. A vždycky je tam něco ve stínu.
Manet a Degas měli dobré rodinné zázemí, byli na tom trochu líp než ostatní impresionisté.
Renoir maluje svou Vyhlídku v Bouloňském lesíku, ale ten obraz taky nepřijali do Salonu.
Degasův papá přesvědčuje syna o jeho talentu. Je zklamaný, že nevidí žádné jeho dílo v Salonu. Degas má špatný zrak, nesnáší sluneční světlo.
Naopak Monet měl světlo za svoji múzu. Světlo se neustále mění, prchavé barevné tóny, chce zachytit okamžik právě v tu chvíli, je to neustálý souboj s časem, ohnivý ruděžhnoucí sluneční kotouč: Claude Monet-"Imprese: Východ slunce" Jak namalovat prchavé světlo?
Degas byl jiný než ostatní impresionisté, u něj člověk nikdy nevěděl, na čem je.
Monet maluje pole, červené máky v poli, svoji ženu a syna ... "Pole ti nikam neuteče..."
Impresionisté malovali srdcem, ne hlavou. Ze všeho pro ně bylo nejdůležitější hledat nové způsoby, jak zachytit okolní svět.
Edgar Degas-"Taneční třída, Renoir-"Lóže", Paul Cézanne-"Dům oběšencův" Uspořádali Vernisáž, ale neměli úspěch, žeprý vyhlásili válku kráse. Monet maloval obraz "Krůty".
Časem se to pomalu začíná obracet ... kritika už není tolik kritická ... stíny působí jako mihotavý obraz doby. V závěru tohoto dílu Monetova manželka umírá. Je to až nenormální malovat poslední obraz člověka, který nás opouští navždycky. Nejdřív malíř, až potom manžel.
(Terezka malovala Monetovu manželku a syna v poli s vlčími máky pomocí počítače podle Monetova obrazu)

Monet - impresionisté

3. února 2016 v 20:02 | Dvě TeRezi A
Na i-vysílání jsme viděli britský seriál o impresionistech.
První díl byl velmi zajímavý a inspirující.
Impresionisté přinesli nový směr.
Malovali vodu, světlo, barvy, přírodu, lidi, .. všechno to pozorovali novýma očima.
Ale dost dlouho trvalo, než to lidé pochopili.
Seriál vznikl díky zápiskům, rozhovorům a korespondenci francouzských impresionistů.
Vlastně celý příběh vyprávi hlavní hrdina Claude Monet. Dalšími hrdiny jsou ještě jeho dva přátelé a spolužáci: Bazille a Renoire.
Moře bylo jako živé. Inspirace je něco jako cukr, dobrý je, když se k něčemu přidá. Manet byl jejich vzorem a později přítelem, jeho Snídaně v trávě, návrat k přírodě, to byl jejich svět. Na obraze bylo vidět i to, co měli k jídlu. Jaktože stín nemá barvu, ptají se mladí přátelé impresionisté?
Claude Monet: světlo v lese, hra stínů a světelných paprsků, když tady stojím, musím si to namalovat. Frédéric Bazille, Pierre Auguste Renoire byli společně s Monetem v lese. Zjisťují, že malířství je nebezpečné povolání, že les také ukrývá i mnoho nebezpečí. V lese byl totiž v tu dobu i mistr světa v hodu diskem a Monet málem přišel o nohu.
Protože opustili studium malířství, neměli už takovou podporu od rodičů, chyběly jim peníze. Monetovi neustále kručelo v břiše, zachránil ho přítel Bazille a pytel fazolí a čočky.
A Edouard Manet namaloval další obraz Olympia. Zaskočila ho ta zloba, co jedu na něj tehdy naplivali, pro nic za nic. Jenom proto, že nic takového nikdy před tím neviděli. Prostitutka se na ně dívá přímo z plátna. Monet maloval obraz velký jako celá stěna domu, nemohl ho domalovat. Pařížskému Salonu končil termín za čtyři dny. Monet domaloval Ženu v zeleném, kterou mu nakonec do Salonu vzali. Spletli si ho s Manetem. Monetovo jméno se totiž lišilo jediným písmenem. To jméno přivádělo Maneta k zoufalství. Vyzval na souboj svého jediného přítele. O souboji kolovaly legendy. O Monetově Ženě v zeleném napsal dokonce Emil Zola. Konečně se stalo, že se Monet a Manet osobně seznámili. Monet se opět vrátil k moři, kde maloval pláž. Život se mnohdy postaví proti nám, přesto se nesmíme nikdy vzdávat svých pošerilých snů. Monet se dozvídá od své přítelkyně, co mu stála modelem jeho "ženy v zeleném", že spolu budou mít dítě. Monet má strach, bojí se, že rodiče ho odmítnou, jede za nimi a je to přesně tak, jak si myslel. Ale jeho přítel Bazille ho nakonec přesvědčí a Monet se ke své přítelkyni vrací. Basille od něj kupuje obraz "Ženy v zahradě". A tak se Monet mohl zachovat jako čestný muž. Měli dítě-chlapečka, ale Monetovi rodiče ho skutečně přestali podporovat, a tak mladá rodina musí kočovat z místa na místo. Paříz byla pro Moneta hrozně vzdálená, ale všichni tam ještě byli a snažili se prodávat své obrazy. Paul Cézzane - cukřenka nemá žádnou tvář, žádnou duši. Impresionisté malovali skutečný život pod širým nebem a ovlivňovali jeden druhého. Monet byl zase v Paříži mezi svými .. kreslili všichni tři u řeky světlo tančící mezi vlnkami, život tady a teď, kreslíme život tak, jak ho vidíme, jako barevné skvrny, novýma očima se díváme do přírody. Manet - nejde v umění hlavně o pravdu? Ale začala válka. Ludvík Napoleon a Prusko. Paříž byla v obklíčení. Monet odjel s rodinou do Londýna. Fascinují ho stále měnící se odstíny šedé "Temže v Londýně". Renoire onemocněl úplavicí. Bazille v Burgunsku zemřel. Válka nakonec skončila. Impresionisté se vrátili ke světlu na vodě, k mrakům a obloze ...

Artmix

30. ledna 2016 v 21:45 | Dvě TeRezi A

Artmix (leden 2016-26.1.)
velice nás zaujal magazín o výtvarném umění na Ártu. O umělcích, kteří dělají své svobodné umění, nenechávají se spoutat dnešním světem, jsou sice skoro neznámí, ale jsou originální, nezaprodaní dobovému vkusu... Niterný svět mnohých z nich jim ani nedovoluje se organizovat v nějakých uměleckých skupinách a aktivně se prosazovat. Úspěch může roztylovat, protože když někdo tvoří a nějaký teoretik nebo galerista po něm chce, aby vytvořil co nejdřív, to co chtějí dneska lidi kupovat, může se to všechno nějak zkazit.
Paní Zuzana ... odkrývá vrstvu po vrstvě z omítky na stěně nebo stropě, dělá otisky na gázu, líbí se nám různé variace a kombinace, objevování obrazů a její GINGO LIST
Terezčin počítačový gingo list:
Paní Běla Kolářová-dnes už světová hvězda, protože jí jednou zcela náhodou někdo objevil
Pan Svatopluk Klimeš-OHEŇ, úžasná díla, měly jsme otevřené pusy údivem dokořán a hltaly jsme jeho ateliér, grafika+stopa ohně, popel v plechovce, Obrazy: Čtyři bratři, líbil se nám obraz s ptáky a Terezku nejvíc nadchla Lebka
Marie Blabolilová-ta nás dostala úplně nejvíc, její ateliér je nej,nej,nej...a její práce při malbě s válečky jsou fascinující, sama sebe nijak nepropaguje a nikomu nevnucuje své umění, měla by strach z velkého úspěchu, pak chodit po ulici, všude plakáty na její vystavy, cizí pomatenci by ji naháněli, vyhovuje jí být zalezlá ve svém ateliéru a mazat si to, co opravdu chce. Její oblíbená grafika jsou hlavně rovné čáry, považuje se za takového pozorovatele, pozoruje baráky jako mraveniště, v grafice se námět hodně zjednoduší a proto je potřeba se trochu odvázat u malby-maluje čisté zelené lesy, stromy a kupovité mraky tvoří pomocí válečků. Jednou doma malovali a malíř donesl spoustu válečků na vyzkoušení vzoru. Mokrá stěna se vzorem ji zaujala, vypadalo to jako stromy, které se objevují a zase ztrácí. Její práce s linem taky super nápadité! Obrazy, co se nám nejvíc líbily: mrak, cesta lesem, slézová růže, slepice pod stromem
Pan Vilém Balej je hlavně na Facebooku než v galeriích, klasická malba "jako, když si krkne", maluje nádherné zmršeniny lidí, kteří mají divné pozice. Autor nechce své obrazy nikomu ukazovat, je to strašné a on nechce trápit lidi, hloubkově dává věci do obrazu, dodržuje obrazový princip, i když maluje podle fotek, líbilo se nám jeho zátiší, které vytvořil v pátém ročníku na škole, kde maloval obyčejné předměty. Skvělé dílo je taky jeho obraz Duchna, kde je takové uskupení lidí (ty maloval zase podle fotky), pro autora představoval "Duchna" rytíře, kterého obklopují všechny ty můzy kolem něj

Důležité je, kdo je první na NAŠEM žebříčku (nemusíme nejdřív zkoumat, kdo má jaký raiting)

Škoda, že se dnes takové umění v našich galeriích prý moc nekupuje
 
 

Reklama