Vlastivěda

Otázky z vlastivědy pro 5.ročník ZŠ

18. června 2017 v 14:38 | dvě TeReziA

Otázky z vlastivědy

 1. Jak se naývá místo v ČR, které doporučuješ navštívit?
 2. Jde o významné středisko turistického ruchu, nebo o poklidné místo na samotě? Komu bys pobyt na tomto místě doporučil(a)? Je vhodné pro dospělé, rodiny s dětmi, nebo pro starší lidi?
 3. Ve kterém kraji se vybrané místo nachází?
 4. Jak se nazývá krajské město tohoto kraje?
 5. Čím je toto místo vyjímečné? Jaké se zde nachází pamětihodnosti, zajímavé technické památky nebo přírodní zajímavosti?
 6. Co zajímavého znáš z historie této oblasti?
 7. Znáš nějaký tradiční zvyk nebo jídlo typické pro tutu oblast?
 8. Jak dlouhý pobyt zde doporučuješ?
 9. Jaké oblečení by si měli turisté připravit?
 10. Co by si turisté neměli zapomenout vzít s sebou.
Největší jezero - Černé jezero
Nejdelší řeka - Vltava
Největší přehrada - Lipno
Největší rybník - Rožmberk

Test z Vlastivědy 5.ročník ZŠ

1. května 2017 v 12:49 | dvě TeReziA

Otázky z Vlastivědy - Osvícenství

 1. Vysvětli pojmy osvícenství a osvícenci.
 2. O co usilovali osvícení panovníci.
 3. Které hlavní změny provedla Marie Terezie?
 4. V čem spočívaly reformy Josefa II.?
ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičící

1. Světlo rozumu (druhá polovina 18.století)

Ještě v 18.století převládaly v tehdejších státech Evropy společenské vztahy, které byly založeny na nadvládě šlechty a církve.
Postupně se však stále více začalo prosazovat měšťanstvo jako pokroková síla nové společnosti, kterou nazýváme KAPITALISTICKOU.
Rozvíjela se řemeslná výroba i obchod, docházelo k novým vědeckým objevům. Do zemědělství i do nové řemeslné výroby se zaváděly nové vynálezy.
Všechny tyto změny se odrážely v myšlení tehdejší společnosti. Postupně se hroutily staré náboženské představy o uspořádání světa řízeného Bohem. Místo nich se začaly od počátku 18.století šířit nové názory o životě a o přírodě.

2. Osvícenci

Nejdříve se tento nový způsob myšlení objevil v Anglii a ve Francii. Hlásali to učenci, kteří jakoby chtěli "osvítit" lidi, proto se jim začalo říkat osvícenci. Myšlení, které prosazovali, se označovalo jako osvícenství.
Podle osvícenců se šlechta i králové měli starat o své poddané. Každý člověk, ať bohatý nebo chudý, měl mít stejná práva. Objevily se myšlenky o rovnosti všech lidí.
Osvícenci věřili v sílu lidského rozumu. Kritizovali nesnášenlivost a zpátečnictví katolické církve. U člověka vyzvedávali toleranci. Pokrok spatřovali ve vzdělání a v osvětě.
Osvícenské myšlenky pronikaly i do vládnoucích kruhů, ovlivňovaly mnohé vzdělané šlechtice, kněze a dokonce i některé panovníky.

Kraje ČR (z učebnice pro 5.ročník)

18. února 2017 v 14:30 | dvě TeReziA

Kraje ČR (z učebnice Vlastivědy pro 5.ročník ZŠ)

Území ČR se člení do 14 krajů. Každý kraj má své krajské město, kde sídlí krajský úřad spravující území kraje. Území, která jsou přičleněna k menším obcím, spravují obecní úřady, ve městech městské úřady, ve velkých statutárních městech magistrát a úřady městských částí.

Otázky:
 • Jak se nazývá místo v ČR, kt. doporučuješ navštívit?
 • Jde o významné středisko turistického ruchu, nebo o poklidné místo na samotě? Komu bys pobyt na tomnto místě doporučil(a)? Je vhodné pro dospělé, rodiny s dětmi, nebo pro starší lidi?
 • Ve kterém kraji se toto místo nachází?
 • Jak se nazývá krajské město tohoto kraje?
 • Čím je toto místo vyjímečné? Jaké se zde nachází pamětihodnosti, zajímavé technické památky nebo přírodní zajímavosti?
 • Co zajímavého bys uvedl(a) z historie oblasti, kterou doporučuješ navštívit?
 • Je to nějaký tradiční zvyk, nebo jídlo typické pro tuto oblast?
 • Jak dlouhý pobyt bys zde doporučoval(a)?
 • Jaké oblečení by si měli turisté na cestu připravit?
 • Co by si neměli zapomenout vzít s sebou?
14 krajů: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj.

Nejdelší řeka - Vltava, Největší přehrada - Lipno, Největší jezero - Černé jezero, Největší rybník - Rožmberk, Nejteplejší minerální pramen - Vřídlo v Karlových Varech (72°C), Nejvyšší trvale osídlené místo - tel. vysílač na Pradědu

Centrem každého kraje je krajské město. Krajské město je rozlohou a počtem obyvatel největším městem kraje. Sídlí zde krajský úřad, kt. pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V krajském městě a jeho okolí jsou obvykle soustředěny největší průmyslové závody, významné kulturní a vzdělávací instituce. Je většinou také významnou dopravní křižovatkou. O zájmy obyvatel v menších obcích se stará obecní úřad, ve městech městský úřad.

Brno (z učebnice pro 4.ročník ZŠ)

18. února 2017 v 12:31 | dvě TeReziA

Brno (z učebnice pro 4.ročník ZŠ, Augusta, Honzák)

Druhým největším městem naší republiky a hlavním městem Jihomoravského kraje je Brno. Má asi 400 000 obyvatel. Leží na soutoku řek Svitavy a Svratky. Vzniklo na křižovatce obchodních cest pod vrchem Petrov, v podhradí starého přemyslovského hradu. Podle něj dostalo pravděpodobně i jméno. Pravoslavné "brn"totiž znamenalo bláto, a tak se soudí, že původní hrad stával na bažinatém místě, chráněn močály.

Otázky:
 • Co víš o svém krajském městě?
 • Znáš nějakou pověst, která vypráví o Vašem kraji?

Naše vlast

18. února 2017 v 11:23 | dvě TeReziA

Naše vlast (z učebnice pro 4.ročník ZŠ, Augusta, Honzák)

ČR vznikla 1.1.1993. V ten den se rozdělila Česká a Slovenská Federativní republika na dva samostatné státy - ČR a SR. ČR se hlásí ke svému historickému odkazu a navazuje na demokratické a národní tradice a navazuje na demokratické a národní tradice Československé republiky, kt. se zrodila po 1.sv.v. 28.10.1918. Kdybychom se vydali ještě hlouběji do historie, nalezli bychom na území naší dnešní republiky slavné České království. Hlavním městem ČR je Praha, někdejší sídlo českých králů.
PRAHA je hlavním městem ČR, sídlem prezidenta, vlády i Parlamentu, jediné naše město s více než milionem obyvatel. Pražská kotlina byla osídlena už v pravěku, ale vznik pozdějšího města je kladen do druhé poloviny 9.st., kdy si na skále nad Vltavou vystavěl sídelní hradiště přemyslovský kníže Bořivoj I.
PRAŽSKÉ PAMÁTKY K nejznámějším místům Prahy patří Pražský hrad, sídlo českých králů a prezidentů republiky s katedrálou sv. Víta, ve kt. odpočívají ostatky patrona země sv. Václava a kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Prastarými pověstmi je opředen Vyšehrad. Dějiny kráčely po dlažbě Staroměstského náměstí. Tady na historické Staroměstské radnici sídlí primátor. Na věži radnice obdivují denně stovky návštěvníků středověký orloj, jeden z nejvzácnějších na světě.

Otázky:
 • Procházel ses po Praze? Co tě tam nejvíc zaujalo?
 • Znáš pověst o založení města Prahy?

O ČR a jejích sousedech

16. února 2017 v 11:01 | dvě TeReziA

O ČR a jejích sousedech

(z učebnice ČJ pro 4.ročník)

ČR leží uprostřed Evropy. Na východě sousedí se Slovenskem, na severu s Polskem, na západě s Německem a na jihu s Rakouskem. Hl.město ČR se jmenuje Praha. Je velmi známé, protože je v něm mnoho starých paláců a kostelů. Snad každý návštěvník Prahy si prohlédne Hradčany, hrad, kde dříve sídlili čeští králové. Dnes je na Hradčanech úřad prezidenta republiky. Prahou protéká řeka Vltava. Češi mají velmi blízký vztah především ke Slovákům, protože dříve žili ve společném státě. Oba jazyky - čeština i slovenština - jsou si podobné, a tak se lidé z obou států snadno dorozumějí. Hlavní město Slovenské republiky - Bratislava - leží na velké řece, kt. se nazývá Dunaj. V Polské republice je hlavním městem Varšava a protéká jím Visla. Také polštině mohou Češi porozumět, avšak již s většími obtížemi. V Německu se stal hlavním městem Berlín, ležící na soutoku dvou řek, Havoly a Sprévy. Hl. město Rakouska se jmenuje Vídeň a protéká jím Dunaj. V Německu a Rakousku se mluví stejným jazykem, němčinou.
Otázky:
 • O čem se píše v textu?
 • Vypiš z textu:
 1. všechny názvy států
 2. všechny názvy hlavních měst
 3. všechny názvy řek

Požár Národního divadla

12. srpna 2016 v 7:07 | dvěTeReziA

Požár Národního divadla

Den před požárem bylo Národní divadlo poprvé otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Další den byla budova uzavřena pro dokončovací práce. Na střeše došlo k požáru, který se rozšířil a zničil nejen měděnou kupoli, ale i hlediště, oponu od Františka Ženíška a jeviště. Pro národ to byla "katastrofa" a hned se konaly nové sbírky na opravu Národního divadla.

Otázky z vlastivědy (4.ročník)

22. července 2016 v 18:28 | dvěTeReziA

Otázky z vlastivědy (4.ročník)

 • ČR tvoří 3 historické země:
 • V čele státu stojí:
 • V čele krajů stojí:
 • V čele měst a obcí je:
 • Názvy států, se kterými sousedíme:
 • Kraje a krajská města:
 • Hlavní město:
 • Katedrála v Praze na Hradčanech se jmenuje:
 • Jak se jmenuje známý pražský most?
 • Vládu tvoří:
 • Zákony přijímají:
 • Nejvyšším zákonem je:
 • Na dodržování zákonů dbá:
 • Porušení zákonů trestá:
 • Napiš jméno českého prezinta ČR:
 • Co je na našem státním znaku?
 • Jak se jmenuje naše státní hymna?
 • Napiš datum některého státního svátku:
 • Proč ho slavíme?
 • Napiš některé národopisné oblasti:
 • Seskupení evropských států se nazývá:
 • Mapa je:
 • Číselný údaj 1:1 000 000 na mapě se nazývá:
 • Co tento číselný údaj znamená?
 • Co udává měřítko mapy?
 • Hlavní světové strany:
 • Vedlejší světové strany:
 • Světové strany určujeme pomocí:
 • Magnetická střelka ukazuje vždy:
 • Jak můžeme přibližně určit světové strany podle některého přírodního úkazu?
 • Co je to nadmořská výška?
 • Jaký je rozdíl mezi mapou a plánem?
 • Jakou barvou jsou na mapě značeny nížiny?
 • Jakou vysočiny?
 • Naše nejvyšší hora:
 • Naše nejvyšší pohoří se nazývá:
 • Názvy nížin:
 • Jak se nazývá nejúrodnější půda v nížinách?
 • Umělé vodní nádrže jsou:
 • Co jsou jezera?
 • Jaké znáš rybníky, přehrady a jezera?
 • Povodí je území, které odvodňuje:
 • Území, odkud odtéká voda do jednoho moře, se nazývá:
 • Počasí je:
 • Počasí ovlivňuje např.:
 • Podnebí je:
 • Nerostné suroviny:ÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíÚžasnýPlačícíRozpačitýŠlápnul vedleZamračenýNevinnýLíbajícíSmějící seJe na prachyMlčícíUsmívající sePřekvapenýS vyplazeným jazykemNerozhodnýMrkajícíKřičícíOpakování z PS Vlastivěda pro 4.ročník

Kde se vzal mamut v Brně?

14. července 2016 v 10:07 | dvěTeReziA
Dnes najdeme mamuta v životní velikosti v Anthroposu v Brně, kde má dokonce svoje mládě. (O tom už jsme ale psali asi před rokem.)
Doba, kdy se mamuti běžně procházeli po Brně (podle kosterních pozůstatků), skončila před mnoha tisíci lety.
Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Mamuti měli dlouhé zahnuté kly a hustou srst. Lidem v Brně mamuti asi dost chutnali, zvlášť těm, co žili na Stránské skále.
Ale kde se mamut v Brně vzal? Byl vytvořený pro expozici Anthropos v roce 1928 na Brněnském výstavišti a finančně podpořil výrobu mamuta Tomáš Baťa. Byla to expozice profesora Absolona, známého moravského archeologa, který objevil Věstonickou venuši.
Pavilon A byl postaven v letech 1924 až 1928, vyprojektovali ho J.Kalous a J.Valenta. Roku 1928 byl brněnský mamut vystavený v tomto pavilonu.
 
 

Reklama