Zahraniční filmy

Stars Wars: Nová Naděje

18. listopadu 2017 v 22:22 | dvě tereziA

Star Wars: Nová naděje


V Epizodĕ IV - Nová nadĕje Luke Skywalker spojí své síly s rytířem Jedi, arogantním pilotem, wookieem a dvĕma droidy ve snaze zachránit galaxii před nejmocnĕjší zbraní Impéria, zatímco se pokouší vysvobodit princeznu Leiu ze spárů ďábelského Dartha Vadera.
Princezna Leia prchá ve své kosmické lodi před pronásledovateli ze strany Impéria. Na palubĕ lodi se totiž nacházejí tajné plány nové dĕsivé zbranĕ, Hvĕzdy smrti, kterou Impérium právĕ postavilo. Loď princezny Leii dohoní loď rytíře Temné síly a jednoho z nejbližších spolupracovníků císaře Impéria, Darth Vadera. Po krátkém boji je posádka lodi princezny přemožena a sama princezna je zajata. Darth Vader nařizuje prohledat loď a ukradené plány najít. Ty se už však na lodi nenacházejí. Princezna je ukryla do malého androida R2-D2 a toho poslala společnĕ s androidem C-3PO v záchranném modulu na blízkou planetu Tatooine. Oba androidi jsou však vzápĕtí na planetĕ zajati domorodými obyvateli, Jawy. Ti oba obratem prodají Lukovi Skywalkerovi, mladíkovi, který vyrůstá v rodinĕ svého strýce, farmáře. Luke brzy zjistí, že R2-D2 má v sobĕ nahraný vzkaz od jakési Leii, která žádá jakéhosi Obi-Wana o pomoc. R2-D2 se však v noci ztratí, a tak se druhý den ráno Luke společnĕ s C-3PO vypraví androida hledat. Cestou je přepaden Písečnými lidmi a místní poustevník Ben mu zachrání život, když od nĕj Písečné lidi odežene. Luke s úžasem zjišťuje, že Ben je ve skutečnosti onen hledaný Obi-Wan. Obi-Wan se Lukeovi přizná, že je rytířem Jedi, a předává Lukovi svĕtelný meč. Také Luka žádá o to, aby s ním vyrazil princeznĕ Leie na pomoc. Luke to zprvu odmítá. V té dobĕ však na Tatooine přistane výsadek vojáků Impéria, kteří při hledání uprchlých androidů povraždí nĕkolik místních Jawů a také Lukova strýce a tetu. Luke se chce pomstít a přidává se k Obi-Wanovi. Společnĕ vyrazí do blízkého mĕsta a hledají zde pilota, který by je odvezl na planetu Alderaan. Po kratším hledání narazí na pašeráka Hana Sola. Ten jim slibuje odvoz ve své lodi Millennium Falcon. Sám Solo je rád, že se dostane z planety, protože má problém s dluhem, který nezaplatil místnímu gangsterovi, Jabba Huttovi. A tak i on je rád, když urychlenĕ odletí s Lukem, Obi-Wanem a svým chlupatým pilotem Chewbaccou z planety. To už však jejich loď pronásledují stíhačky Impéria. Solo jim uletí. Zatím se generál Tarkin, který velí Hvĕzdĕ smrti, rozhodne dostat z princezny stůj co stůj informaci, kde se nacházejí ukradené plány. Princezna nespolupracuje, a tak před jejíma očima nechá zničit blízký Alderaan (planetu), a když stále z princezny nic nedostane, nařizuje její popravu. V té dobĕ Luke se Solem a ostatními doletí k troskám zničené planety. Protože posádka Falconu není schopna planetu nalézt, pronásleduje malou průzkumnou imperiální stíhačku. To se jí ale nevyplatí, stíhačka je navede k Hvĕzdĕ smrti a ta je vtáhne do svých útrob. Posádka Falconu se schová v úkrytech, které Solo používá pro pašování vĕcí, a tak se vyhnou chycení imperiálními vojáky. Když se však pokusí o únik, zjistí, že jsou drženi kotevním paprskem. Obi-Wan se nabídne, že se do nepřátelské Hvĕzdy vypraví a paprsek vypne. Ostatní mají čekat, jestli se Obi-Wanovi úkol povede. V té dobĕ však androidi zjistí, že je na palubĕ Hvĕzdy smrti držena Leia a že jí hrozí poprava. Luke přemluví Sola a oba se vypraví princeznu zachránit. Podaří se jim ji v prostorách Hvĕzdy smrti najít a prostřílet se k lodi. Obi-Wan cestou k lodi po vypnutí paprsku narazí na Darth Vadera. Pustí se s ním do boje, ale když vidí, že se Luke s ostatními potřebují dostat k lodi, upoutá na sebe pozornost a nechá se Darth Vaderem zabít. Ostatní unikají lodí a zdárnĕ se i s princeznou dostanou na mĕsíc u planety Yavin, kde se nachází základna povstaleckých jednotek. Povstalci zanalyzují plány získané princeznou a zahájí útok na Hvĕzdu smrti. Ta se k nim blíží a hrozí, že naopak zničí povstaleckou základnu. Naštĕstí se Lukovi za pomoci Han Sola (který se i přes nechuť bojovat nakonec do boje vrátil) podaří odpálit rakety tak, že zasáhnou důležitou šachtu Hvĕzdy smrti. Díky tomu dojde k explozi bitevní lodi. Jediný, kdo se z vojáků Impéria zachránil, byl Darth Vader, jenž v dobĕ exploze letĕl ve stíhačce a snažil se Luka sestřelit.
Star Wars Episode IV: A New Hope, původnĕ jen Star Wars, USA, 1977, Režie: G.Lucas

Stars Wars: Pomsta Sithů

18. listopadu 2017 v 20:09 | dvě tereziA

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů


V třetí epizodĕ ságy Star Wars zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem a Radou Jediů.
Válka mezi povstalci a Republikou pokračuje. Generálovi Grievousovi se podařilo unést kancléře Palpatinea a rytíři Jedi, Obi-wan Kenobi a Anakin Skywalker, se vydávají na palubu Grievousovy lodi kancléře osvobodit. Poté, co vniknou na loď, narazí na hrabĕte Dooku. Dojde mezi nimi k souboji, ve kterém Anakin Dookua porazí, a chystá se ho zajmout. Ještĕ svázaný Palpatine však Anakina přemluví, aby Dookua na místĕ zabil. Je to nĕco, co by správný Jedi nemĕl nikdy udĕlat. Anakin však přemlouvání podlehne. I když rytíři Jedi Palpatina zachránili, jsou vzápĕtí znovu zajati vojáky generála Grievouse. Ten ale rytíře Jedi podcenil, a tak se situace brzy obrátí a je to právĕ generál, kdo z lodi, kterou opĕt ovládli Jediové, musí prchnout v záchranném modulu. Anakin rozpadající se Grievousovu loď přivede bezpečnĕ na letištĕ a rázem se stane hrdinou a tím, kdo zachránil kancléře. Kancléř zahrnuje Anakina svým přátelstvím a ostatní Jediové cítí, že nĕco není v pořádku. Anakina pronásledují zlé sny, v nichž se mu zdá, jak jeho milovaná Padmé (Amidala) umírá při porodu jejich dĕtí. Anakin se se svými obavami obrátí na Yodu se žádostí o pomoc. Yodovy rady mu však nepomohou a ještĕ více posílí Anakinovy pochybnosti ohlednĕ chování Jediů, kteří po nĕm chtĕjí, aby jim donášel informace o chování kancléře. Dalším šokem pro Anakina je zjištĕní, že i Padmé pochybuje o současném fungování Republiky. Anakin se stává jasným spojencem Palpatinea a ten se mu přizná, že je tajným lordem Sithů, a nabízí mu přejít na stranu Temné síly. Anakin to odmítá a informuje představeného řádu Jediů, mistra Windu. Ten rozhodne, že Palpatine musí být zatčen. Nerozumnĕ však odmítne, aby se Anakin zatčení zúčastnil. Stane se tak ve chvíli, kdy Obi-Wan vede vojska proti zbytkům sil generála Grievouse. Windu jde s nĕkolika Jedii zatknout Palpatinea. Zatím je Anakin plný pochybností a začne se bát, že pokud Palpatine zahyne, on nebude schopen zachránit před smrtí Padmé. Právĕ Palpatine slíbil Anakinovi možnost pomocí Temné síly uchránit Padmé před smrtí. Anakin se rozhodne a spĕchá do senátu zabránit zničení Palpatinea. Tady zatím dojde k boji mezi Palpatinem a Jedii. Palpatine zabije všechny Jedie mimo mistra Windu. Když se mistr Windu chystá zabít Palpatinea, Anakin mu v tom zabrání a shodou neštĕstí zabije Windu. Následnĕ se přidává na stranu Palpatinea, kterému boj zmĕnil tvář do hrozného šklebu. Anakin se stává dobrovolným služebníkem Palpatinea a ten ho nazve novým jménem, Darth Vaderem. Palpatine se v senátu prohlašuje za císaře a vojákům nařizuje splnit rozkaz 66. Tím je likvidace všech Jediů, kteří by mohli jeho plány zhatit. Darth Vader, bývalý Anakin, se zabíjení Jediů zúčastní, a dokonce zabíjí i malé dĕti, žáky Jediů. Obi-Wanovi a mistrovi Yodovi se podaří smrti uniknout a pokusí se proti císaři, bývalému senátorovi Palpatineovi, zasáhnout. Yoda však v souboji neuspĕje a musí utéct do vyhnanství. Zatím Obi-Wan vyhledá Padmé a řekne jí, co se stalo s Anakinem. Ta mu nevĕří a odlétá za svým manželem Anakinem na lávovou planetu, kde je teď její Anakin z rozkazu císaře a honí zde uprchlé Jedie. Na lávové planetĕ Padmé zjišťuje, že Anakin skutečnĕ přešel na stranu Temné síly. To je pro ni nepřijatelné. V tu chvíli se objeví Obi-Wan, jenž na planetu přiletĕl tajnĕ, schován v letadle Padmé. Vader obviní Padmé, že ho zradila a tĕžce ji napadne, tĕhotná Padmé padá omráčená a zranĕná. Dojde k tĕžkému souboji Vadera a Obi-Wana, ve kterém Vader padá na rozžhavenou lávu a ta na nĕm chytí. Obi-Wan odváží do bezpečí zranĕnou Padmé a zranĕného Vadera nachází císař. Padmé je operována, ale lékaři ji nemohou zachránit. Proto zachrání jen její dvĕ malé dĕti, dvojčata. Obi-Wan s Yodou a senátorem Organaem rozhodnou, že dĕti musejí být před císařem ukryty. Zatím císařovi lékařští roboti operují Vadera. Protože je znetvořený od plamenů, nasazují mu masku. Vader se od císaře dozvídá, že zabil Padmé
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, americký sci-fi film z roku 2005

Stars Wars: Klony útočí

5. listopadu 2017 v 8:52 | dvě tereziA

Star Wars - Klony útočí

Epizoda II - Klony útočí (Attack of the Clones) popisuje, jak dochází k militarizaci Republiky, jak se formují povstalci proti ústřední vládě na Coruscantu a jak Palpatine získává stále více moci.


Galaktická republika prochází těžkou krizí. Několik tisíc soustav se chce od Republiky odtrhnout. Vzbouřenci jsou vedeni schopným hrabětem Dookuem. Stav hrozí vypuknutím války a rytíři Jedi nejsou schopni v Republice zajistit bezpečí a řád. Amidala už není královnou a svou planetu v republikovém senátu hájí jen z pozice senátorky. Přesto je to ona, na kterou kdosi spáchá atentát, při němž zahyne její dvojnice. Amidala je přesvědčena, že útok zorganizoval hrabě Dooku. Senát se snaží zajistit Amidalinu bezpečnost, a tak jsou do služby povoláni dva rytíři Jedi, Obi-wan a jeho učedník Anakin. Jejich úkolem je senátorku chránit. Pro Amidalu i pro rytíře to je šťastné shledání po letech. Hlavně Anakin, který je do Amidaly stále zamilován, setkání prožívá velmi intenzivně. Hned první noc musejí rytíři zasáhnout, najatá vražedkyně se pokusí Amidalu zabít pomocí jedovatých červů. Jediové vraždě zabrání a vražedkyni pronásledují. Když se jim ji podaří chytit, přiletí odkudsi střela, která ženu zabije. Obi-Wan ukáže vražednou šipku svému známému a od něj se dozví, že se jedná o šipku, kterou vyrábějí klonovači na planetě Kamino. Obi-Wan na Kamino odletí, aby zde ke svému úžasu zjistil, že dávný představený klanu rytířů Jedi, Sifo-Dyas, u klonovačů objednal tajnou armádu klonů, jejichž předlohou byl hrabětem Dookuem dosazený nájemný lovec a vrah, Jango Fett. Obi-Wan chce Jango Fetta, který před ním chce i se svým synem utéci, chytit. Obi-Wan pronásleduje Jango Fetta až na planetu Geonosis, kde vyslechne rozhovor hraběte Dookua se vzbouřenci. Obi-Wan o jejich plánech informuje Jedie, je však Dookuovými lidmi zajat. Mezitím Anakin, který měl za úkol hlídat Padmé Amidalu, ze svých snů pochopil, že s jeho matkou Shmí je zle. Proto odletí s Padmé na rodnou Tatooine, kde zjistí, že Shmí byla zajata Písečnými lidmi. Anakin sice matku vypátrá, Shmí mu ale zemře v náručí, což rozpoutá jeho hněv, který nedokáže ovládnout, a celý klan Písečných lidí včetně dětí vybije. Hrabě Dooku se mezitím snaží přesvědčit Obi-Wana, že Republika už není tím, co bývala. Podle něho jí vládne Darth Sidious (kancléř Palpatine). Obi-Wana však nepřesvědčí. Palpatine zatím zmanipuluje zástupce Padmé Amidaly, senátora Jar Jar Binkse, aby oslovil senát a ten udělil Palpatinemu práva ke svolání armády. To se také stane a Palpatine získává neomezenou moc. Anakin s Amidalou se také vydávají na Geonosis, aby pomohli zachránit Obi-Wana. Bohužel jsou však v místní továrně Dookuovými vojáky zajati. Dookuovi spojenci předhodí Anakina, Padmé a Obi-Wana do místní arény pro pobavení lidu. Padmé v této situaci vyzná Anakinovi lásku. Pak se všichni snaží bojovat proti příšerám, které je mají zabít. V tu chvíli se v aréně objeví Jediové mistra Windu, který se svými lidmi přišel rovněž na pomoc. Zdá se však, že nakonec všichni podlehnou. Naštěstí zasáhne do boje mistr Yoda, jenž se na místě objevil s armádou klonů, kterou vyzvedl z Kamina. Vítězství se obrací na stranu Jodiů. Obi-Wan a Anakin napadnou hraběte Dookua, který se snaží z planety uprchnout. Boj však pro ně nedopadá dobře, Anakin v boji přichází o ruku. Dooku oba Jedie porazí, naštěstí se objeví Yoda a oba zachrání. Dooku však stihne utéct a později vyhledat Darth Sidiouse. Spolu mluví o tom, že jejich plán vychází.
USA, 2002, scénář a režie George Lucas

Stars Wars: Skrytá hrozba

4. listopadu 2017 v 18:38 | dvě tereziA

Stars Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba

Tato epizoda nás seznamuje s malým Anakinem, padawanem Obi-Wanem Kenobi a mistrem Yodou.

Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohlednĕ zdanĕní obchodních cest k odlehlým hvĕzdným soustavám. Chamtivá Obchodní federace doufá, že záležitost vyřeší její armáda bojových droidů, která začne úplnou blokádu malé planety Naboo. Zatímco Republikový kongres vede o tĕchto dramatických událostech zdlouhavé rozhovory, Nejvyšší kancelář tajnĕ vyšle dva rytíře Jedi, ochránce míru a spravedlnosti v galaxii, aby konflikt zažehnali.
USA, 1999, scénář a režie George Lucas

Žbluňk

31. října 2017 v 15:09 | dvě tereziA

Žbluňk


Americká romantická komedie vyráví nejen o lásce, ale taky o potížích, které do života ustaraného mladého obchodníka vnesla pohledná blonďatá mořská panna.
V roce 1959 spadl malý chlapec Allen Bauer do moře. Před smrtí ho tehdy zachránila malá blonďatá mořská víla. Uplynulo pětadvacet let a z malého chlapce vyrostl bystrý mladý muž, věšně uspěchaný majitel newyorského velkoobchodu, kterému přidělává řadu potíží jeho lehkomyslný bratr Freddie. Také malá mořská víla dospěla. Nikdy nezapoměla na malého chlapce. Stal se její ztracenou láskou, kterou se rozhodla najít. Přeplula oceán a vynořila se v New Yourku. Dala si jméno Madison podle ukazatele na jedné z newyorské ulic a na dlouhých, štíhlých nohou, ve které se po oschnutí proměnila její ploutev, vykročila hledat svou lásku. Skutečně se jí podaří Allena najít, a dokonce získat jeho srdce. V patách má ale bezcharakterního vědce Waltera Kornblutha řídícího tajnou vládní laboratoř, ve které ji čeká bezcitné zkoumání a možná i pitva. To Allen samozřejmě nemůže dopustit a s pomocí svého bratra chce za každou cenu Madison zachránit.

USA, 1984
Tom Hanks

Zlatý kompas

1. září 2017 v 16:34 | dvě TeReziA

Zlatý kompas

Fantasy film podle předlohy Philipa Pullmana vypráví příbĕh jedné malé slečny, která dostala zlatý kompas, pomocí nĕhož může najít cestu k jiným svĕtům.
Existují i zcela odlišné svĕty od toho našeho. A nĕkteré svĕty se liší jen zčásti. Ve svĕtĕ, kde žije jedenáctiletá Lyra, duše nesídlí uvnitř človĕka, ale provází ho v podobĕ zvířete zvaného daemon. Mezi človĕkem a jeho daemonem je nesmírnĕ silné pouto. Sirotek Lyra se svým daemonem Pantem vyrůstá v Jordánské koleji u badatele a svého strýce, Lorda Asriela, který navzdory nelibosti nĕkterých členů vládnoucího Magisteria zkoumá Prach, spojující údajnĕ od vĕků všechny svĕty. Lord Asriel se právĕ chystá na Sever, kde chce odhalit zdroj prachu. Jednou se Lyra Belacqua baví se svým kamarádem Rogerem o záhadných Vrahounech, kteří unášejí dĕti a slíbí mu, že ho osvobodí, kdyby ho také unesli. Brzy poté se její život od základu zmĕní. Na koleji se objeví elegantní paní Coulterová, která si Lyru vyžádá jako svou asistentku pro cestu do Londýna a na Sever, kde chce pomoci medvĕdímu králi Regnarovi získat vlastního daemona. Tĕsnĕ před odletem dá rektor dívce alethiometr, zlatý kompas, který odpoví na každou otázku. Lyra slíbí rektorovi, že o tom paní Coulterové nepoví, a brzy se sama přesvĕdčí, že laskavost a krása paní Coulterové jsou jen maskou zloby a proradnosti. Brzy zjistí, že právĕ ona vede spolek Vrahounů. Lyra uteče a zachrání ji říční lidé Romuni. Jsou to přátelé jejího strýce a tak trochu ji hlídali. Nyní se chystají na Sever, hledat unesené dĕti. Lyra se k nim přidá a spolu vyrazí do Norvégie, kde jsou unesené dĕti ukryty.

The Golden Compass, USA+VB, 2007

Sissi, osudová léta císařovny

31. srpna 2016 v 12:06 | dvěTeReziA

Sissi

poslení závěrečná část klasiké rakousko-německé trilogie.
Císařovna Alžběta - Sissi žije nějaký čas mimo Vídeň, v Uhrách. Stýká se s uherskou šlechtou a zvlášť s hrabětem Andrássym. Během jedné slavnosti u hraběte na jeho zámku se jí podaří si získat i tu část uherské šlechty, která byla proti monarchii. Cisařově matkce se opět nelíbí, co Elizabeta dělá. Informuje svého syna, ale ten stojí na straně Sissi. Sissi odjíždí z Uher a na cestě se setkává s císařem Františkem Josefem, který se vypravil za Sissi do Uher. Sissi bývá stále více špatně a doktoři zjistí, že má nemocné plíce. Doktoři se obávají nejhoršího. Matka císaře už chce být připravena na to nejhorší, ale císař tento postoj odmítá. Sissi se odjíždí léčit, ale její stav se stále nelepší. Císařovna propadá depresi. Její matka ale nemá nikde stání a tak odjíždí za Sissi, aby jí dala novou sílu k životu. příjezd matky Sissi povzbudí a opravdu se vyléčí. Císař se dozví od své matky tu radostnou zprávu a chce hned odjet za Sissi. Nakonec je naplánováno jejich setkání v Miláně. V Itálii je nálada proti monarchii. Do opery v Miláně nepřijdou aristokraté, ale pošlou místo sebe svoje služebnictvo. Sissi tutu situaci zvládne a získá si srdce obyčejných milánských lidí. Císařský pár ještě navštívil Benátky, kde se situace tak trochu opakuje. Ale tentokrát má Sissi ještě jednu posilu, která ji přispěchá na pomoc před chrámem svatého Marka.

Sissi, film

26. srpna 2016 v 13:48 | dvěTeReziA

Sissi, film

na Čt dávali druhou část rakouského filmu Sissi. Je to náš oblíbený romanticko-historický film, přestože je už velmi starý.
Na začátku se císařova matka dostane k deníku, který si píše mladá císařovna Sissi. Sissi se trochu stýská po domově, císař se ji snaží uchlácholit, ale jeho matka ji moc ke klidu nepřidá. Časem se mladé císařovně Sissi narodí první dítě, princezna Sofie. Sissi má velkou radost, ale tu jí zase zhatí "mamá", která malou Sofii přemístí k sobě. Sissi odjíždí z císařského sídla a císař nechápe proč. Ale přesto přijede za Sissi a usmíří se. Císařovna Sissi se nakonec vrací do Vídně, ale nechce se účastnit audience maďarské delegace. Sestra císařovi matky se přimlouvá za vrácení dítěte, princezny Sofie, svojí dceři Sissi. Nakonec se Sissi audience zúčastní, dcera Sofie se k Sissi vrací ("mamá" naznala, že dítě patří k matce") a později je Sissi korunována uherskou královnou.

Fantomas kontra Scotland Yard

26. srpna 2016 v 10:26 | dvěTeReziA

Fantomas kontra Scotland Yard

na Čt dávali starý francouzsko-italský film Fantomas kontra Scotland Yard s Luisem Funesem a Jeanem Maraisem.
Je to pěkná komedie a stále nás baví se na ni dívat. Fantomas řádí tentokrát ve Skotsku, kde se sešli boháči, kteří se tam ukrývají před Fantomasem. Pozván je také komisař Juve. Přijede i novinář Fandor a jeho snoubenka Helena.

Sissi

18. srpna 2016 v 17:59 | dvěTeReziA

Sissi

romanticko-historický rakouský film o císařovně Alžbětě Bavorské. Hlavní roli hraje okouzlující Romy Schneiderová. Film je hodně starý, ale pořád se nám líbí.
První díl pojednává o tom, jak se měl císař František Josef oženit a jak se těsně před svými 23. narozeninami seznámil se svou sestřenicí Sissi. Matka ho chtěla oženit s Nené, sestrou Sissi, ale císař si tentokrát prosadil svou. Teta Sofie, matka Františka Josefa, není moc nadšená, ale hned se chopí příležitosti vychovat ze Sissi budoucí císařovnu.

Bella a Sebastián

21. března 2016 v 22:00 | Dvě TeRezi A
Na slovenké televizi jsme viděli film Bella a Sebastián. Moc se nám líbil. Je to francouzský rodinný dobrodružný film z roku 2013. Příběh vydal také Albatros jako knížku od Nicolase Vaniera podle Cecile Aubryové.
Nádherný, velice napínavý a dechberoucí příběh malého chlapce a divoké fenky Belly, kterou se všichni snaží připravit o život. Sebastián se ale rozhodne, že ji přede všemi uchrání.
Malý chlapec Sebastián žije ve vysokých krásných horách se svým adoptivním dědečkem Césarem. Ve vesničce v savojských Alpách jsou němečtí vojáci. Je druhá světová válka. Vojáci nedají obyvatelům jinak poklidné vesnice pokoj. Jeden z německých důstojníků se zamiloval do krásné vesničanky Angeliny, která vesničanům pekla chléb ve svém malém pekařství. Bella napadla německého vojáka, protože srazil malého Sebastiána na zem. Voják chtěl Bellu zastřelit. Ale Sebastián pomohl Belle, aby utekla. Vesničané zase Bellu obviňují, že jim zabíjí jejich ovce. Sebastian ale ví, že Bella ovcím neubližuje.

Bella a Sebastián z roku 1965, taky francouzský. Vím, že jsme si zpívaly jako děti kdysi pradávno tuto krásnou písničku:
Jednu krásnou zemi znám. Slunce tam září a louky kvetou tam. Život plyne v dětských hrách, dokud však nepřekročíš práh. Tu zem znáš jen dokavad jsi mlád. Umíš se smát a na písku si hrát.
Jednu krásnou zemi znám, v té zemi stále věří pohádkám. Prožiješ tisíc krásných dnů v té zemi kouzelných her a snů. Jedenkrát až dospějem, budeme marně hladat tu svou zem. Život neprobíhá v hrách, když už jsme překročili práh. V písku si hrát a být veselí, nemůžem víc, vždyť už jsme dospělí.
A pak víc už nemůžem, zpátky se vrátit, spatřit onu zem. Ta už je dávno, dávno pryč a my k ní nenajdem nikdy klíč. (text Jiří Šlitr)

Sebastián s Bellou podle filmu z roku 2013
 
 

Reklama